ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ถ้าคุณมีชุดของปฏิทินที่คุณดูร่วมกันบ่อยๆ เช่น ผู้ร่วมงานหรือครอบครัวของคุณ การใช้กลุ่มปฏิทินจะทําให้คุณสามารถดูกําหนดการรวมได้อย่างรวดเร็ว กลุ่มปฏิทินยังสามารถรวมถึงทรัพยากร ปฏิทินบนอินเทอร์เน็ต หรือปฏิทิน SharePoint ได้อีกด้วย

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้ต้องใช้บัญชี Microsoft Exchange Server

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับการสร้างกลุ่มปฏิทิน

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

สร้างกลุ่มปฏิทิน

คุณสามารถสร้างกลุ่มปฏิทินได้สองวิธีดังนี้

 • เลือกสมาชิกจากรายการ สมุดรายชื่อ หรือรายการที่ติดต่อ

 • สร้างกลุ่มปฏิทินตามปฏิทินที่คุณกําลังดู

เลือกสมาชิกจากรายการสมุดรายชื่อหรือรายการที่ติดต่อ

 1. ใน ปฏิทิน บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม จัดการปฏิทิน ให้คลิก กลุ่มปฏิทิน > สร้างกลุ่มปฏิทินใหม่

 2. พิมพ์ชื่อสําหรับกลุ่มปฏิทินใหม่ แล้วคลิก ตกลง

 3. ภายใต้ สมุดรายชื่อ ให้เลือก สมุดรายชื่อ หรือรายการที่ติดต่อที่คุณต้องการเลือกสมาชิกของกลุ่มของคุณ

 4. เรียกดูชื่อหรือพิมพ์ชื่อในกล่อง ค้นหา คลิกชื่อที่คุณต้องการ แล้วคลิก สมาชิกกลุ่ม ทําซ้ําขั้นตอนนี้สําหรับแต่ละปฏิทินที่คุณต้องการรวมไว้ในกลุ่ม แล้วคลิก ตกลง

สร้างกลุ่มปฏิทินตามปฏิทินที่คุณกําลังดู

 1. ใน ปฏิทิน บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม จัดการปฏิทิน ให้คลิก กลุ่มปฏิทิน > บันทึกเป็นกลุ่มปฏิทินใหม่

 2. พิมพ์ชื่อสําหรับกลุ่มปฏิทินใหม่ แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: 

  • กลุ่มปฏิทินใหม่จะเปิดขึ้นข้างปฏิทินหรือกลุ่มใดๆ ที่เปิดอยู่แล้ว

  • เมื่อต้องการเพิ่มปฏิทินอื่นๆ ลงในมุมมอง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของปฏิทินที่คุณต้องการใน บานหน้าต่างนำทาง

เพิ่มปฏิทินลงในกลุ่มปฏิทิน

เมื่อต้องการเพิ่มปฏิทินลงในกลุ่มปฏิทินที่มีอยู่ ในบานหน้าต่างนําทาง ให้ลากไปยังกลุ่มปฏิทินที่คุณต้องการ

ถ้าปฏิทินที่คุณต้องการเพิ่มไม่ได้อยู่ในบานหน้าต่างนําทางของคุณ ให้ทําดังต่อไปนี้:

 1. ใน ปฏิทิน บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม จัดการปฏิทิน ให้คลิก เปิดปฏิทิน แล้วคลิกชนิดของปฏิทินที่คุณต้องการ

 2. เรียกดูชื่อหรือพิมพ์ชื่อในกล่อง ค้นหา คลิกชื่อที่คุณต้องการ แล้วคลิก ปฏิทิน ทําซ้ําขั้นตอนนี้สําหรับแต่ละปฏิทินที่คุณต้องการรวมไว้ในกลุ่ม แล้วคลิก ตกลง ปฏิทินที่เพิ่มจะปรากฏในโฟลเดอร์ ปฏิทินที่แชร์ ในบานหน้าต่างนําทาง

  หมายเหตุ: ใน มุมมองกําหนดการ คุณสามารถคลิกกล่อง เพิ่มปฏิทิน ที่ด้านล่างของมุมมอง แล้วใส่ชื่อที่คุณต้องการได้ ปฏิทินจะถูกเพิ่มลงในโฟลเดอร์ ปฏิทินที่แชร์ ในบานหน้าต่างนําทาง

 3. ในบานหน้าต่างนําทาง ให้ลากปฏิทินจาก ปฏิทินที่แชร์ ไปยังกลุ่มปฏิทินที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: คุณสามารถย้ายสมาชิกของกลุ่มปฏิทินไปยังกลุ่มอื่นได้ ในบานหน้าต่างนําทาง ให้ลากปฏิทินไปยังกลุ่มปฏิทินที่คุณต้องการ

ดูกลุ่มปฏิทิน

 • ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปฏิทิน

  กลุ่มปฏิทินในบานหน้าต่างนำทาง

ปฏิทินกลุ่มจะปรากฏแบบเคียงข้างกันหรืออยู่ใน มุมมองกําหนดการแนวนอน เมื่อต้องการดูปฏิทินในโหมดวางซ้อน ให้ทําดังต่อไปนี้:

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก วัน, สัปดาห์การทํางาน, สัปดาห์ หรือ เดือน

  ปฏิทินจะจัดเรียงแบบเคียงข้างกัน

 2. คลิกลูกศร แสดงในโหมดวางซ้อน บนแท็บ บนแต่ละปฏิทินที่คุณต้องการวางซ้อน

  หมายเหตุ: 

  • ปฏิทินใดๆ ในบานหน้าต่างนําทางสามารถดูพร้อมกับกลุ่มใดๆ ได้ แม้ว่าจะไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มนั้นก็ตาม คุณยังสามารถดูกลุ่มปฏิทินหลายกลุ่มพร้อมกันได้ เลือกกล่องกาเครื่องหมายของกลุ่มปฏิทินหรือปฏิทินใดๆ ที่คุณต้องการดู

  • คุณสามารถซ่อนปฏิทินใดๆ จากมุมมองได้โดยการล้างกล่องกาเครื่องหมายของปฏิทินนั้นในบานหน้าต่างนําทาง หรือโดยการคลิก ปิดปฏิทิน บนแท็บของปฏิทิน การทําเช่นนี้จะเปลี่ยนแปลงเฉพาะปฏิทินในมุมมองปัจจุบันเท่านั้น ซึ่งจะไม่ลบปฏิทินใดๆ ออกจากกลุ่มปฏิทิน

ลบกลุ่มปฏิทิน

 • ในบานหน้าต่างนําทาง ให้คลิกขวาที่กลุ่มปฏิทินที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก ลบกลุ่ม

ด้านบนของเพจ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×