สไลด์และเค้าโครง

สร้าง ผสานและจัดกลุ่มวัตถุบนสไลด์

สร้าง ผสาน และจัดกลุ่มวัตถุบนสไลด์

ใน PowerPoint ให้จัดกลุ่มวัตถุเข้าด้วยกันเพื่อให้คุณสามารถย้ายหรือจัดรูปแบบได้พร้อมกัน หรือยกเลิกการจัดกลุ่มวัตถุเพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยนทีละส่วนได้

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

จัดกลุ่มวัตถุ

  1. กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกแต่ละวัตถุ

  2. เลือก รูปแบบ > กลุ่ม > จัดกลุ่ม

  3. จัดรูปแบบหรือย้ายวัตถุที่จัดกลุ่มตามที่คุณต้องการ

ยกเลิกการจัดกลุ่มวัตถุ

  1. เลือกวัตถุที่จัดกลุ่ม

  2. เลือก รูปแบบ > กลุ่ม > ยกเลิกการจัดกลุ่ม

ดูเพิ่มเติม

จัดกลุ่มหรือยกเลิกการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่นๆ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×