PivotTable

สร้าง PivotTable เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในเวิร์กชีต

สร้าง PivotTable เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในเวิร์กชีต

PivotTable เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการคำนวณสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่ช่วยให้คุณเห็นการเปรียบเทียบรูปแบบและแนวโน้มในข้อมูลของคุณ

Pivottable จะทำงานต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้แพลตฟอร์มใดในการเรียกใช้ Excel

รูปภาพของอุปกรณ์ Surface Book

สร้าง PivotTable

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการสร้าง PivotTable

  หมายเหตุ:  ข้อมูลของคุณไม่ควรมีแถวหรือคอลัมน์ว่าง จะต้องมีหัวเรื่องแถวเดียวเท่านั้น

 2. เลือก แทรก > PivotTable

  Pivot Table

 3. ภายใต้ เลือกข้อมูลที่คุณต้องการวิเคราะห์ เลือก เลือกตารางหรือช่วง 

  Pivot Table

 4. ในตาราง/ช่วง ให้ตรวจสอบช่วงของเซลล์

 5. ภายใต้เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการวางรายงาน pivottableให้เลือกเวิร์กชีตใหม่เพื่อวาง PivotTable ในเวิร์กชีตใหม่หรือเวิร์กชีตที่มีอยู่แล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการให้ PivotTable ปรากฏ

 6. เลือก ตกลง

การสร้าง PivotTable ของคุณ

 1. เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลไปยัง PivotTable ของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายชื่อเขตข้อมูลในบานหน้าต่าง เขตข้อมูล Pivottable

  หมายเหตุ: เขตข้อมูลที่เลือกจะถูกเพิ่มไปยังพื้นที่เริ่มต้น: เขตข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขจะถูกเพิ่มลงใน แถว ลำดับชั้นวันที่และ              เวลาจะถูกเพิ่มลงใน คอลัมน์ และเพิ่มเขตข้อมูลตัวเลขลงใน ค่า

  Pivot Table

 2. เมื่อต้องการย้ายเขตข้อมูลจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ให้ลากเขตข้อมูลไปยังพื้นที่เป้าหมาย

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นใช้งาน:

 • ข้อมูลของคุณควรถูกจัดระเบียบในรูปแบบตาราง และไม่มีแถวหรือคอลัมน์ว่าง โดยหลักการ คุณสามารถใช้ ตาราง Excel เหมือนกับตัวอย่างด้านบนของเราได้

 • ตารางเป็นแหล่งข้อมูล PivotTable ที่ดีเนื่องจากแถวที่ถูกเพิ่มลงในตารางจะรวมอยู่ใน PivotTable โดยอัตโนมัติเมื่อคุณรีเฟรชข้อมูลและคอลัมน์ใหม่จะรวมอยู่ในรายการเขตข้อมูล PivotTable มิฉะนั้นคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแหล่งข้อมูลสำหรับ PivotTableหรือใช้สูตรช่วงที่มีชื่อแบบไดนามิก

 • ชนิดข้อมูลในคอลัมน์ควรเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น คุณไม่ควรรวมวันที่และข้อความในคอลัมน์เดียวกัน

 • Pivottable ที่ทำงานบนสแนปช็อตของข้อมูลของคุณ จะเรียกว่าแคช เพื่อให้ข้อมูลจริงของคุณไม่เปลี่ยนแปลงตามวิธีต่างๆ

สร้าง PivotTable

ถ้าคุณไม่ค่อยมีประสบการณ์การใช้งาน PivotTable หรือไม่แน่ใจวิธีเริ่มต้นใช้งาน ตัวเลือกที่เหมาะสมคือ PivotTable ที่แนะนำ เมื่อคุณใช้ฟีเจอร์นี้ Excel จะกำหนดเค้าโครงที่มีความหมายด้วยการจับคู่ข้อมูลกับพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดใน PivotTable ซึ่งจะช่วยให้คุณมีจุดเริ่มต้นในการทดลองทำสิ่งต่างๆ เพิ่มเติม หลังจาก PivotTable ที่แนะนำถูกสร้างขึ้นแล้ว คุณสามารถสำรวจการวางแนวแบบอื่น และจัดเรียงเขตข้อมูลใหม่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เฉพาะ

คุณยังสามารถดาวน์โหลดบทช่วยสอน สร้าง PivotTable แรกของคุณ แบบโต้ตอบของเราได้

PivotTable ที่แนะนำ

สร้าง PivotTable ด้วยตนเอง

 1. คลิกเซลล์ในข้อมูลต้นฉบับหรือช่วงตาราง

 2. ไปยัง แทรก > PivotTables ที่แนะนำ

  ไปยัง แทรก > PivotTable ที่แนะนำ เพื่อให้ Excel สร้าง PivotTable สำหรับคุณ

 3. Excel จะวิเคราะห์ข้อมูลของคุณและแสดงหลายตัวเลือกให้คุณเห็น อย่างเช่นในตัวอย่างการใช้ข้อมูลค่าใช้จ่ายภายในบ้านนี้

  กล่องโต้ตอบ PivotTable ที่แนะนำของ Excel
 4. เลือก PivotTable ที่เหมาะกับคุณที่สุด แล้วกด ตกลง Excel จะสร้าง PivotTable บนแผ่นงานใหม่ และแสดงรายการ เขตข้อมูล PivotTable

 1. คลิกเซลล์ในข้อมูลต้นฉบับหรือช่วงตาราง

 2. ไปยัง แทรก > PivotTable

  ถ้าคุณกำลังใช้ Excel for Mac 2011 และเวอร์ชันก่อนหน้า ปุ่ม PivotTable จะอยู่บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม วิเคราะห์

  แท็บ ข้อมูล กลุ่ม วิเคราะห์

 3. Excel จะแสดงกล่องโต้ตอบ สร้าง PivotTable ที่เลือกช่วงหรือชื่อตารางของคุณไว้ ในกรณีนี้ เรากำลังใช้ตารางที่เรียกว่า “tbl_HouseholdExpenses”

 4. ในส่วน เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการวางรายงาน PivotTable ให้เลือก เวิร์กชีตใหม่ หรือ เวิร์กชีตที่มีอยู่ สำหรับ เวิร์กชีตที่มีอยู่ ให้คุณเลือกเซลล์ที่คุณต้องการวาง PivotTable ลงไป

 5. คลิก ตกลง แล้ว Excel จะสร้าง PivotTable เปล่า และแสดงรายการ เขตข้อมูล PivotTable

ในพื้นที่ ชื่อเขตข้อมุล ทางด้านบน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มลงใน PivotTable ตามค่าเริ่มต้น เขตข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขจะถูกเพิ่มลงในพื้นที่ แถว เขตข้อมูลวันที่และเวลาจะถูกเพิ่มลงในพื้นที่ คอลัมน์ และเขตข้อมูลที่เป็นตัวเลขจะถูกเพิ่มลงในพื้นที่ ค่า คุณยังสามารถลากและวางรายการที่พร้อมใช้งานลงในเขตข้อมูล PivotTable ด้วยตนเอง หรือถ้าคุณไม่ต้องการรายการใน PivotTable ของคุณอีกต่อไป ให้ลากออกจากรายการเขตข้อมูลหรือยกเลิกการเลือก การเรียงลำดับรายการเขตข้อมูลคือหนึ่งในฟีเจอร์ของ PivotTable ที่ทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะอย่างรวดเร็ว

รายการเขตข้อมูล pivottable

เขตข้อมูลที่สอดคล้องกันใน PivotTable

ตัวอย่างของกล่องโต้ตอบรายการเขตข้อมูล PivotTable ของ Excelตัวอย่าง PivotTable และวิธีที่เขตข้อมูลเชื่อมโยงกับรายการเขตข้อมูล

 • สรุปโดย

  ตามค่าเริ่มต้น เขตข้อมูล PivotTable ที่ถูกวางไว้ในพื้นที่ ค่า จะถูกแสดงเป็น SUM ถ้า Excel ตีความข้อมูลของคุณเป็นข้อความ ข้อมูลจะถูกแสดงเป็น COUNT นี่คือสาเหตุสำคัญที่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่รวมขนิดข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลค่าเข้าด้วยกัน คุณสามารถเปลี่ยนการคำนวณค่าเริ่มต้นได้โดยการคลิกที่ลูกศรทางด้านขวาของชื่อเขตข้อมูลแรก แล้วเลือกตัวเลือก การตั้งค่าเขตข้อมูล

  ถัดไป ให้เปลี่ยนการคำนวณในส่วน สรุปโดย โปรดทราบว่าเมื่อคุณเปลี่ยนวิธีการคำนวณ Excel จะผนวกการเปลี่ยนแปลงนั้นลงในส่วน ชื่อแบบกำหนดเอง โดยอัตโนมัติ เช่น “ผลรวมของชื่อเขตข้อมูล” แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าคุณคลิกปุ่ม ตัวเลข... คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบตัวเลขสำหรับเขตข้อมูลทั้งหมดได้

  เคล็ดลับ: เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการคำนวณในส่วน สรุปโดย จะเปลี่ยนชื่อของเขตข้อมูล PivotTable จะดีที่สุดถ้าคุณไม่เปลี่ยนชื่อเขตข้อมูล PivotTable จนกว่าคุณจะตั้งค่า PivotTable ของคุณเสร็จ เคล็ดลับคือการใช้ ค้นหาและแทนที่ (Ctrl+H) >สิ่งที่ค้นหา > “ผลรวมของ” จากนั้นเลือก แทนที่ด้วย > ปล่อยให้ว่างไว้เพื่อแทนที่ทุกอย่างพร้อมกันแทนที่จะพิมพ์อีกครั้งด้วยตนเอง

 • แสดงข้อมูลเป็น

  แทนที่จะใช้การคำนวณเพื่อสรุปข้อมูล คุณยังสามารถแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของเขตข้อมูลได้ ในตัวอย่างต่อไปนี้ เราได้เปลี่ยนจำนวนค่าใช้จ่ายภายในบ้านเพื่อแสดงเป็น % ของยอดรวมทั้งหมด แทนผลรวมของค่า

  ตัวอย่าง PivotTable พร้อมค่าที่แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมทั้งหมด

  เมื่อคุณเปิดกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเขตข้อมูล คุณสามารถทำการเลือกของคุณจากแท็บ แสดงข้อมูลเป็น ได้

 • แสดงค่าเป็นการคำนวณและเปอร์เซ็นต์

  เพียงลากรายการลงในส่วน ค่า สองครั้ง คลิกขวาที่ค่าแล้วเลือก การตั้งค่าเขตข้อมูล จากนั้น ตั้งค่า สรุปโดย และ แสดงข้อมูลเป็นสำหรับแต่ละส่วน

ถ้าคุณเพิ่มข้อมูลใหม่ลงในแหล่งข้อมูล PivotTable จำเป็นต้องรีเฟรชทุก PivotTable ที่สร้างขึ้นบนแหล่งข้อมูลนั้น เมื่อต้องการรีเฟรชเพียงหนึ่ง PivotTable คุณสามารถ คลิกขวา ที่ใดก็ได้ในช่วง PivotTable แล้วเลือก รีเฟรช ถ้าคุณมี PivotTable หลายอัน ก่อนอื่น ให้เลือกเซลล์ใน PivotTable จากนั้น บน Ribbon ให้ไปที่ วิเคราะห์ PivotTable > คลิกลูกศรที่อยู่ภายใต้ปุ่ม รีเฟรช แล้วเลือก รีเฟรชทั้งหมด

ถ้าคุณสร้าง PivotTable และตัดสินใจว่าคุณไม่ต้องการแล้ว คุณสามารถเลือกช่วง PivotTable ทั้งหมด แล้วกด ลบ ซึ่งจะไม่มีผลใดๆ กับข้อมูลอื่นหรือ PivotTable หรือแผนภูมิรอบๆ ถ้า PivotTable ของคุณอยู่ในแผ่นงานแยกต่างหากที่ไม่มีข้อมูลอื่นที่คุณต้องการเก็บไว้ การลบแผ่นงานนั้น คือวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการนำ PivotTable ออก

รูปภาพของอุปกรณ์ Surface Book

หมายเหตุ: เรากำลังทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุง pivottable ใน Excel สำหรับเว็บ สิ่งที่คุณเห็นในวิดีโอด้านบนอาจแตกต่างจากสิ่งที่คุณเห็นในขณะที่เราปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน

 1. เลือกตารางหรือช่วงในสเปรดชีตของคุณแล้วเลือกแทรก > PivotTable


  บานหน้าต่าง แทรก PivotTable จะแสดงแหล่งข้อมูลและปลายทางที่จะแทรก pivottable และมี PivotTable ที่แนะนำบางรายการ

  บานหน้าต่างแทรก PivotTable จะช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าแหล่งข้อมูลปลายทางและลักษณะอื่นๆของ PivotTable ได้

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการสร้าง PivotTable ด้วยตนเองให้เลือกสร้าง pivottable ของคุณเอง

 • เมื่อต้องการใช้ PivotTable ที่แนะนำให้เลื่อนไปจนกว่าคุณจะเห็นตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วเลือก+ แทรก

  PivotTable จะปรากฏขึ้นที่ปลายทางและบานหน้าต่าง เขตข้อมูล pivottable จะปรากฏขึ้น

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้นฉบับหรือเซลล์ปลายทาง

ถ้าคุณต้องการคุณสามารถเปลี่ยน แหล่ง ข้อมูลสำหรับข้อมูล pivottable และเซลล์ ปลายทาง ที่คุณต้องการวาง pivottable ไว้ได้ เซลล์ปลายทางควรอยู่นอกตารางหรือช่วงของแหล่งข้อมูล

 1. ในบานหน้าต่างแทรก PivotTable ให้เลือกลิงก์ที่อยู่ถัดจากแหล่งข้อมูลหรือลิงก์ที่อยู่ถัดจากปลายทาง การเปลี่ยนแปลงบานหน้าต่าง PivotTable จะเปลี่ยนแปลง:

  แทรกบานหน้าต่าง PivotTable ขอตารางหรือช่วงที่จะใช้เป็นแหล่งข้อมูลและอนุญาตให้คุณเปลี่ยนแปลงปลายทางได้

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนแหล่งข้อมูลให้เลือก เลือกตารางหรือช่วงที่จะวิเคราะห์: แล้วทำตามขั้นตอนที่ปรากฏขึ้น

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนปลายทางให้เลือก เวิร์กชีตใหม่ หรือ เวิร์กชีตที่มีอยู่ ภายใต้เลือกปลายทางสำหรับ PivotTableแล้วทำตามขั้นตอนที่ปรากฏขึ้น

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกแผ่นงานเปล่าที่คุณต้องการให้ PivotTable ปรากฏ (ปลายทาง) ในกรณีนี้หรือถ้าคุณเลือกแหล่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณเลือกแทรก > PivotTable บานหน้าต่างแทรก PivotTable จะปรากฏขึ้นและขอให้คุณระบุแหล่งข้อมูล

ในพื้นที่ เขตข้อมุล PivotTable ทางด้านบน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มลงใน PivotTable ตามค่าเริ่มต้น เขตข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขจะถูกเพิ่มลงในพื้นที่ แถว เขตข้อมูลวันที่และเวลาจะถูกเพิ่มลงในพื้นที่ คอลัมน์ และเขตข้อมูลที่เป็นตัวเลขจะถูกเพิ่มลงในพื้นที่ ค่า คุณยังสามารถลากและวางรายการที่พร้อมใช้งานลงในเขตข้อมูล PivotTable ด้วยตนเอง หรือถ้าคุณไม่ต้องการรายการใน PivotTable ของคุณอีกต่อไป ให้ลากออกจากรายการเขตข้อมูลหรือยกเลิกการเลือก การเรียงลำดับรายการเขตข้อมูลคือหนึ่งในฟีเจอร์ของ PivotTable ที่ทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะอย่างรวดเร็ว

รายการเขตข้อมูล pivottable

เขตข้อมูลที่สอดคล้องกันใน PivotTable

ใช้บานหน้าต่างเขตข้อมูล PivotTable เพื่อเลือกเขตข้อมูลที่จะไปที่ใดใน PivotTable


PivotTable ที่มีส่วนที่มีป้ายชื่อ (คอลัมน์แถวค่า)

 • สรุปค่าตาม

  ตามค่าเริ่มต้น เขตข้อมูล PivotTable ที่ถูกวางไว้ในพื้นที่ ค่า จะแสดงเป็น SUM ถ้า Excel ตีความข้อมูลของคุณเป็นข้อความ ข้อมูลจะถูกแสดงเป็น COUNT นี่คือสาเหตุสำคัญที่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ควรรวมขนิดข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลค่า คุณสามารถเปลี่ยนการคำนวณค่าเริ่มต้นได้โดยการคลิกที่ลูกศรทางด้านขวาของชื่อเขตข้อมูลแรก แล้วเลือกตัวเลือก ตั้งค่าเขตข้อมูลค่า

  กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเขตข้อมูลค่าของ Excel

  ถัแไป ให้เปลี่ยนการคำนวณในส่วน สรุปค่าโดย โปรดทราบว่า เมื่อคุณเปลี่ยนวิธีการคำนวณ Excel จะผนวกในส่วน ชื่อแบบกำหนดเอง โดยอัตโนมัติ เช่น “ผลรวมของชื่อเขตข้อมูล” แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าคุณคลิกปุ่ม รูปแบบตัวเลข คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบตัวเลขสำหรับเขตข้อมูลทั้งหมด

  กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเขตข้อมูลค่าของ Excel สำหรับตัวเลือก สรุปค่าโดยใช้

  เคล็ดลับ: เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการคำนวณในส่วน สรุปค่าโดย จะเปลี่ยนชื่อของเขตข้อมูล PivotTable จะดีที่สุดถ้าคุณไม่เปลี่ยนชื่อเขตข้อมูล PivotTable จนกว่าคุณจะตั้งค่า PivotTable ของคุณเสร็จ เคล็ดลับคือการใช้ ค้นหาและแทนที่ (Ctrl+H) >สิ่งที่ค้นหา > “ผลรวมของ” จากนั้น แทนที่ด้วย > ปล่อยให้ว่างไว้เพื่อแทนที่ทุกอย่างพร้อมกันแทนที่จะพิมพ์อีกครั้งด้วยตนเอง

 • แสดงค่าเป็น

  แทนที่จะใช้การคำนวณเพื่อสรุปข้อมูล คุณยังสามารถแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของเขตข้อมูลได้ ในตัวอย่างต่อไปนี้ เราได้เปลี่ยนจำนวนค่าใช้จ่ายภายในบ้านเพื่อแสดงเป็น % ของยอดรวมทั้งหมด แทนผลรวมของค่า

  ตัวอย่าง PivotTable พร้อมค่าที่แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมทั้งหมด

  เมื่อคุณเปิดกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าเขตข้อมูลค่า คุณสามารถทำการเลือกของคุณจากแท็บ แสดงค่าเป็น

  การตั้งค่าเขตข้อมูลค่าของ PivotTable > กล่องโต้ตอบ แสดงค่าเป็น
 • แสดงค่าเป็นการคำนวณและเปอร์เซ็นต์

  เพียงลากรายการลงในส่วน ค่า สองครั้ง แล้วตั้งค่าตัวเลือก สรุปค่าโดย และ แสดงค่าเป็น สำหรับแต่ละส่วน

ถ้าคุณเพิ่มข้อมูลใหม่ลงในแหล่งข้อมูล PivotTable คุณจำเป็นต้องรีเฟรชทุก Pivottable ที่สร้างขึ้นบนแหล่งข้อมูลดังกล่าว เมื่อต้องการรีเฟรช PivotTable คุณสามารถคลิกขวาที่ใดก็ได้ในช่วง PivotTable แล้วเลือก รีเฟรช

รีเฟรช PivotTable

ถ้าคุณสร้าง PivotTable และตัดสินใจว่าคุณไม่ต้องการแล้ว คุณสามารถเลือกช่วง PivotTable ทั้งหมด แล้วกด ลบ ซึ่งจะไม่มีผลใดๆ กับข้อมูลอื่นหรือ PivotTable หรือแผนภูมิรอบๆ ถ้า PivotTable ของคุณอยู่ในแผ่นงานแยกต่างหากที่ไม่มีข้อมูลอื่นที่คุณต้องการเก็บไว้ การลบแผ่นงานนั้น คือวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการนำ PivotTable ออก

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

สร้าง PivotChart

ใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูลเพื่อกรองข้อมูล PivotTable 

สร้างไทม์ไลน์ PivotTable เพื่อกรองวันที่

สร้าง PivotTable ด้วยรูปแบบข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในหลายตาราง

สร้าง PivotTable ที่เชื่อมต่อกับชุดข้อมูล Power BI

ใช้รายการเขตข้อมูลเพื่อจัดเรียงเขตข้อมูลใน PivotTable

เปลี่ยนแหล่งข้อมูลสำหรับ PivotTable

คำนวณค่าใน PivotTable

ลบ PivotTable

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×