สลับจากการทำงานแบบออฟไล์เป็นแบบออนไลน์

สลับจากการทำงานแบบออฟไล์เป็นแบบออนไลน์

ใน Outlook คุณมีสามารถทำให้ Outlook ทำงานแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ด้วยเซิร์ฟเวอร์จดหมายของคุณได้อย่างอิสระ

คุณจะทราบได้อย่างไรว่าคุณจะทำงานแบบออฟไลน์หรือออนไลน์ใน Outlook เมื่อใด มีสัญลักษณ์ภาพ โดยเริ่มต้นด้วยแถบสถานะที่ด้านล่างของหน้าต่าง Outlook ของคุณ ถ้าตัวบ่งชี้สถานะต่อไปนี้อันใดก็ตามแสดงขึ้น หมายความว่า Outlook ไม่ได้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์จดหมายของคุณ

สถานะทำงานแบบออฟไลน์ หรือ สถานะยกเลิกการเชื่อมต่อ

คุณไม่สามารถส่งหรือรับอีเมลจนกระทั่งคุณเชื่อมต่ออีกครั้ง

สถานะ: การทำงานแบบออฟไลน์

การทำงานแบบออฟไลน์ตามปกตอแล้วเป็นทางเลือกหนึ่ง การกลับไปยังโหมดการทำงานแบบออนไลน์เป็นขั้นตอนง่ายๆ

 • ใน Outlook บนแท็บ ส่ง/รับ ให้เลือก ทำงานแบบออฟไลน์ เพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

  ตัวเลือก ทำงานแบบออฟไลน์ บนแท็บ ส่ง/รับ

หมายเหตุ: 

 • ถ้าพื้นหลังของปุ่มการทำงานแบบออฟไลน์ถูกแรเงา (ตามที่แสดงในภาพด้านบน) คุณไม่ได้เชื่อมต่อ แต่ถ้าพื้นหลังว่างเปล่า คุณเชื่อมต่อแล้ว

 • ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม งานแบบออฟไลน์ และบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณคือบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Serverหรือบัญชีผู้ใช้Microsoft 365โหมด Exchange แบบแคช อาจถูกปิดใช้งานอยู่ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ในการเปิดโหมด Cached Exchange เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่านั้น หรือติดต่อผู้ที่จัดการเซิร์ฟเวอร์ Exchange ให้กับองค์กรของคุณ
  เราขอแนะMicrosoft 365 ให้เปิดใช้งานโหมด Cached Exchange เสมอ

สถานะ: ยกเลิกการเชื่อมต่อแล้ว

อาจมีเหตุผลอื่นว่าทำไมคุณถูกยกเลิกการเชื่อมต่อจาก Outlook สิ่งต่อไปนี้เป็นเพียงไม่กี่ตัวอย่างของเหตุบางประการที่อาจเป็นไปได้

 • ถ้าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณกำลังทำงานอยู่ อาจมีปัญหากับเซิร์ฟเวอร์จดหมาย

 • ถ้าคุณเข้าสู้ระบบอีเมลของคุณจากเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น http://outlook.com ให้ตรวจสอบเพื่อดูว่าคุณสามารถรับหรือส่งอีเมลด้วยวิธีนั้นหรือไม่ ถ้าอีเมลไม่ทำงานบนเว็บไซต์ดังกล่าว ให้โทรหาฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของผู้ให้บริการอีเมลของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

 • ถ้าคุณสามารถส่งและรับจดหมายบนเว็บไซต์ได้ แล้วเซิร์ฟเวอร์จดหมายของคุณก็ปกติดี แต่คอมพิวเตอร์ของคุณอาจจำเป็นต้องอัปเดตหรืออาจมีปัญหากับการตั้งค่าบัญชีของคุณ

เคล็ดลับสำหรับการเชื่อมต่อกับ Outlook อีกครั้ง

ต่อไปนี้คือวิธีที่แนะนำในการเชื่อมต่อกับ Outlook อีกครั้ง

ตั้งค่าสถานะการทำงานแบบออฟไลน์ใหม่

 • บนแท็บ ส่ง/รับ ให้เลือก การทำงานแบบออฟไลน์ แล้วตรวจสอบแถบสถานะของคุณ ถ้าสถานะแสดงการทำงานแบบออฟไลน์ ให้ทำซ้ำการดำเนินการนั้นจนกระทั่งสถานะเปลี่ยนเป็นเชื่อมต่อแล้ว

ตรวจหาโปรแกรมปรับปรุง

สร้างโปรไฟล์ใหม่

เมื่อต้องการตัดความเป็นไปได้ที่มีข้อผิดพลาดในโปรไฟล์ Outlook ปัจจุบันของคุณ จะสร้างโปรไฟล์ใหม่ ถ้าคุณเปิด Outlook โดยใช้โปรไฟล์ใหม่และยังคงไม่มีการเชื่อมต่อ ให้ลองเอาบัญชีชองคุณออก จากนั้น เพิ่มกลับเข้าไปอีกครั้ง

 1. ในบานหน้าต่าง โฟลเดอร์ ให้คลิกขวาที่ชื่อบัญชีของคุณ จากนั้น เลือก เอาออก<ชื่อของบัญชี>

 2. ทำตามขั้นตอนใน การเพิ่มบัญชีอีกครั้ง เพื่อดำเนินการต่อ

การสนับสนุนสำหรับ Office 2010 สิ้นสุดในวันที่ 13 ตุลาคม 2020

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อให้ทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และดำเนินการต่อเพื่อรับการสนับสนุน

อัปเกรดทันที

ถ้าแถบสถานะที่ด้านล่างของหน้าต่าง Microsoft Outlook แสดง การทำงานแบบออฟไลน์ หมายความว่า Outlook ยกเลิกการเชื่อมต่อจากเซิร์ฟเวอร์จดหมายของคุณ คุณไม่สามารถส่งหรือรับอีเมลจนกระทั่งคุณเชื่อมต่ออีกครั้ง

แถบสถานะของ Outlook ที่มีสถานะการทำงานแบบออฟไลน์

สิ่งแรกที่จะตรวจสอบคือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณโดยลองเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ ถ้าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณกำลังทำงาน ให้ลองเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์จดหมายอีกครั้ง ต่อไปนี้คือวิธีการ:

 1. คลิก ส่ง/รับ

  สังเกตว่าเมื่อ Outlook ถูกตั้งค่าเป็น การทำงานแบบออฟไลน์ ปุ่มดังกล่าวจะถูกไฮไลต์

  คำสั่งทำงานแบบออฟไลน์บน Ribbon ที่ระบุว่าออฟไลน์อยู่

 2. คลิก การทำงานแบบออฟไลน์เพื่อกลับไปยังการทำงานแบบออฟไลน์

  กลังจากคุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์อีกครั้ง ปุ่ม การทำงานแบบออฟไลน์ จะมีพื้นหลังแบบธรรมดา:

  คำสั่งทำงานแบบออฟไลน์บน Ribbon ที่ระบุว่าออนไลน์

ยังคงดำเนินการไม่ได้ใช่หรือไม่ ถ้าคุณใช้บัญชีอีเมลดังกล่าวกับเว็บไซต์ เช่น Outlook.com ให้ดูว่าคุณสามารถรับและส่งจดหมายใหม่โดยใช้ไซต์ดังกล่าวได้หรือไม่ ถ้าคุณไม่สามารถดำเนินการได้ ให้โทรหาฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของคุณหรือผู้ให้บริการอีเมลของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

ถ้าคุณสามารถรับและส่งจดหมายบนเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์จดหมายใช้งานได้ แต่ Outlook อาจจำเป็นต้องอัปเดตหรืออาจมีปัญหากับการตั้งค่าบัญชีจดหมาย ถ้าคุณกำลังใช้บัญชี Exchange ตรวจสอบการอัปเดต และติดตั้งการอัปเดตที่จำเป็นใดๆ (ถือเป็นความคิดที่ดีที่จะอัปเดตให้เป็นปัจจุบันเสมอ)

ดำเนินการไม่ได้ใช่หรือไม่ บัญชีอีเมลของคุณอาจจำเป็นต้องเริ่มต้นทำงานใหม่ ลอง สร้างโปรไฟล์อีเมลใหม่

เมื่อคุณอาจต้องการทำงานแบบออฟไลน์

เมื่อคุณทำงานแบบออนไลน์ด้วย Outlook และเซิร์ฟเวอร์จดหมายของคุณ คุณได้รับจดหมายใหม่ขณะจดหมายมาถึง และจดหมายที่คุณส่งจะถูกส่งโดยทันที อย่างไรก็ตาม อาจมีบางครั้งที่การทำงานแบบออนไลน์ใช้งานไม่ได้ ตัวอย่างเช่น อาจไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายที่พร้อมใช้งาน หรืออาจมีเครือข่ายที่พร้อมใช้งาน แต่คุณไม่ต้องการเชื่อมต่อ เนื่องจากคุณได้ใช้งานเกินแผนข้อมูลของคุณหรือจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

ใน Outlook คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการทำงานแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ และคุณสามารถทำดังกล่าวได้ไม่ว่าจะเป็นแบบอัตโนมัติหรือแบบด้วยตนเอง ถ้าคุณเลือกทำงานแบบออฟไลน์ แต่พร้อมเริ่มการดำเนินการส่ง/รับด้วยตนเอง แค่คลิก ส่ง/รับ > ส่ง/รับโฟลเดอร์ทั้งหมด

รูป Ribbon ของ Outlook

ทำงานแบบออฟไลน์ด้วยบัญชี Microsoft Exchange Server

ถ้าคุณกำลังใช้บัญชี Microsoft Exchange Server ข้อความของคุณจะถูกบันทึกในกล่องจดหมายของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์และคุณทำงานแบบออฟไลน์ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดใน Outlook เช่น การเปิดรายการ การย้ายรายการไปมาระหว่างโฟลเดอร์ และการลบรายการ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณทำงานแบบออฟไลน์ คุณจะสูญเสียการเข้าถึงรายการทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งก็คือเมื่อโฟลเดอร์แบบออฟไลน์ที่มีประโยชน์ จะถูกบันทึกในไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost) บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost) คือแบบจำลองหรือสำเนาของกล่องจดหมาย Exchange ของคุณ เมื่อคุณออนไลน์ ไฟล์นี้จะซิงโครไนซกับเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติ เพื่อให้สำเนาทั้งสองฉบับเหมือนกัน และการเปลี่ยนแปลงที่สร้างในสำเนาใดก็ตามจะถูกสร้างในฉบับอื่นด้วย คุณสามารถกำหนดค่า Outlook เป็นเริ่มออฟไลน์โดยอัตโนมัติ ถ้าไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อกับ Exchange ได้ คุณยังสามารถสลับระหว่างสถานะการเชื่อมต่อแบบออนไลน์และออฟไลน์ได้ด้วยตนเองและเลือกโฟลเดอร์ Exchange ใดที่จะอัปเดตให้เป็นข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ถ้าคุณใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange ขอแนะนำให้คุณใช้ร่วมกับโหมด Exchange แบบแคช เหตุผลส่วนใหญ่ในการเลือกทำงานแบบออฟไลน์จะหมดสิ้นไปเมื่อคุณใช้โหมด Exchange แบบแคช การที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้ก็ดูเหมือนจะไม่เป็นปัญหาสำหรับคุณเพราะคุณยังสามารถทำงานกับรายการของคุณต่อไปได้

ตามค่าเริ่มต้น โหมด Exchange แบบแคชจะสร้างและใช้ ไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost) จากนั้นจะดาวน์โหลดและเก็บสำเนาของรายการที่ซิงโครไนซ์ในโฟลเดอร์ทั้งหมดในกล่องจดหมายของคุณ คุณทำงานกับข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของคุณและ Outlook จะซิงโครไนซ์ข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่สำนักงาน บ้าน หรือบนเครื่องบิน การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายหรือช่วงเวลาการพร้อมใช้งานของเครือข่ายจะไม่มีปัญหาสำหรับคุณเลย เมื่อการเชื่อมต่อเข้ากับ Exchange ของคุณถูกรบกวน คุณยังสามารถทำงานกับข้อมูลของคุณต่อไปได้ เมื่อการเชื่อมต่อทำงานเป็นปกติอีกครั้ง Outlook จะทำข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ตรงกันโดยอัตโนมัติ และโฟลเดอร์และรายการบนเซิร์ฟเวอร์และบนคอมพิวเตอร์ของคุณจะเหมือนกันอีกครั้ง Outlook จะจัดการการเชื่อมต่อของคุณกับเซิร์ฟเวอร์และปรับปรุงข้อมูลของคุณให้เป็นข้อมูลล่าสุดเสมอ โดยไม่จำเป็นต้องสลับไปยังการทำงานแบบออฟไลน์แล้วพยายามเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ โหมด Exchange แบบแคชยังทำให้คุณไม่ต้องตั้งค่ากลุ่ม ส่ง/รับ เนื่องจากโหมดนี้จะเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการให้พร้อมใช้งานแบบออฟไลน์และทำให้โฟลเดอร์เหล่านั้นมีข้อมูลตรงกัน

มีเพียงเวลาเดียวเท่านั้นที่คุณอาจต้องการเลือกการทำงานแบบออฟไลน์คือเมื่อคุณต้องการมีความสามารถควบคุมสิ่งที่ถูกดาวน์โหลดลงในสำเนาของกล่องจดหมาย Exchange ภายในเครื่อง ซึ่งครอบคลุมถึงสถานการณ์ที่คุณใช้อุปกรณ์การเชื่อมต่อหรือบริการที่มีการคิดค่าบริการตามขนาดของข้อมูลที่คุณถ่ายโอน โหมด Exchange แบบแคชจะปรับปรุงให้ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลล่าสุด การทำงานแบบออฟไลน์จะช่วยให้คุณสามารถใช้กลุ่ม ส่ง/รับ ในการกลั่นกรองชนิดและขนาดของข้อมูลที่จะถูกทำข้อมูลให้ตรงกัน

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่ได้ใช้บัญชี Exchange อยู่ มีคนมากมายใช้บัญชี POP3 หรือ IMAP จากผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หรือบัญชีแบบใช้เว็บ เช่น Outlook.com (ก่อนหน้านี้คือ Hotmail)

วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการทำงานแบบออฟไลน์คือการใช้การตั้งค่า Outlook เริ่มต้น รวมถึงตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost) ให้ใช้คำแนะนำ การตั้งค่าแบบกำหนดเอง

การตั้งค่าอย่างรวดเร็ว

 1. บนแท็บ ส่ง/รับ ในกลุ่ม การกำหนดลักษณะ ให้คลิก ทำงานแบบออฟไลน์

 2. เมื่อต้องการตั้งค่าไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost) ให้คลิก ตกลง

  ตามค่าเริ่มต้นแล้ว กล่องกาเครื่องหมาย พร้อมท์ฉันเมื่อเริ่มต้นใช้งานเพื่อที่ฉันจะสามารถเลือกทำงานแบบออฟไลน์หรือออนไลน์ จะถูกเลือกไว้ ถ้าคุณต้องการให้ Outlook ทำงานแบบออนไลน์เสมอเมื่อการเชื่อมต่อพร้อมใช้งาน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้

หลังจากสร้างไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์(.ost)แล้ว เมื่อคุณออกและเริ่ม Outlook ใหม่ คุณต้องซิงโครไนซ์กล่องจดหมาย Exchange ของคุณกับไฟล์ใหม่ วิธีที่รวดเร็วในการดำเนินการขั้นตอนนี้มีดังต่อไปนี้: บนแท็บ ส่ง / รับ ในกลุ่ม ส่งและรับ ให้คลิก ส่ง/รับโฟลเดอร์ทั้งหมด

การตั้งค่าที่กำหนดเอง

ถ้าคุณต้องการกำหนดการตั้งค่าไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost) เอง เช่น ตำแหน่งที่บันทึกไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. ถ้าคุณยังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว ให้สร้างไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost)

  สร้างไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost)

  1. คลิกแท็บ ไฟล์

  2. คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แล้วคลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

  3. บนแท็บ อีเมล ให้เลือกบัญชี Exchange Server จากนั้น คลิก เปลี่ยน

  4. คลิกที่ ตั้งค่าเพิ่มเติม

  5. คลิกแท็บ ขั้นสูง แล้วคลิก การตั้งค่าแฟ้มโฟลเดอร์ออฟไลน์

  6. ในกล่อง แฟ้ม ให้พิมพ์เส้นทางไปยังแฟ้มที่คุณต้องการใช้เป็นแฟ้ม .ost

   ชื่อแฟ้มเริ่มต้นคือ Outlook.ost ถ้ามีแฟ้มนี้อยู่แล้ว คุณจะถูกพร้อมท์ให้ใส่ชื่อใหม่

 2. คลิกเมนู ไฟล์

 3. คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แล้วคลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

 4. บนแท็บ อีเมล ให้เลือกบัญชีผู้ใช้ Exchange แล้วคลิก เปลี่ยน

 5. คลิก ตั้งค่าเพิ่มเติม

 6. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. เริ่ม Outlook แบบออฟไลน์เสมอ     คลิก ควบคุมสถานะการเชื่อมต่อด้วยตนเอง แล้วคลิก ทํางานแบบออฟไลน์และใช้เครือข่ายผ่านสายโทรศัพท์

  2. เลือกว่าจะทำงานแบบออฟไลน์หรือออนไลน์ในแต่ละครั้งที่เริ่มต้น Outlook     คลิก ควบคุมสถานะการเชื่อมต่อด้วยตนเอง จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เลือกชนิดการเชื่อมต่อเมื่อเริ่มต้น

  3. เชื่อมต่อกับเครือข่ายเสมอ     คลิก ควบคุมสถานะการเชื่อมต่อด้วยตนเอง แล้วคลิก เชื่อมต่อกับเครือข่าย

  4. Outlook จะตรวจหาโดยอัตโนมัติว่าการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์พร้อมใช้งานหรือไม่     คลิก ตรวจหาสถานะการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ ถ้า Outlook ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์จดหมายได้ โปรแกรมจะเริ่มการทำงานในโหมดออฟไลน์โดยอัตโนมัติ

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการระบุระยะเวลาสำหรับรอการตอบกลับจากเซิร์ฟเวอร์ก่อนที่คุณจะได้รับแจ้งให้ลองเชื่อมต่ออีกครั้งหรือให้ทำงานแบบออฟไลน์ ให้พิมพ์ตัวเลขลงในกล่อง วินาที จนกว่าจะหมดเวลาการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์

ด้านบนของหน้า

เกี่ยวกับการทำงานแบบออฟไลน์

เมื่อคุณทำงานแบบออฟไลน์ด้วย Outlook 2007 และเซิร์ฟเวอร์จดหมายของคุณ คุณได้รับจดหมายใหม่เมื่อมาถึง และจดหมายที่คุณส่ง ก็ถูกส่งในทันที อย่างไรก็ตาม มีหลายครั้งที่การทำงานแบบออนไลน์ไม่สามารใช้งานได้ ตัวอย่างเช่น อาจมีบางครั้งที่การเชื่อมต่อเครือข่ายไม่พร้อมใช้งานเนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ยังมีตัวอย่างที่แม้ว่าอาจจะมีการเชื่อมต่อพร้อมใช้งาน แต่คุณไม่ต้องการใช้เพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้น

ถ้าบัญชีผู้ใช้ของคุณเชื่อมต่อกับ Exchange ข้อความของคุณจะถูกบันทึกไว้ในกล่องจดหมายของเซิร์ฟเวอร์ของคุณ เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์และทำงานแบบออนไลน์ คุณสามารถใช้หน้าที่การใช้งานทั้งหมดใน Outlook ได้ เช่น การเปิดรายการ การย้ายรายการไปมาระหว่างโฟลเดอร์ และการลบรายการ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณทำงานแบบออฟไลน์ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงรายการทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ได้ ในกรณีนี้ โฟลเดอร์แบบออฟไลน์ที่บันทึกไว้ในแฟ้มโฟลเดอร์ออฟไลน์ (.ost) บนคอมพิวเตอร์ของคุณจะมีประโยชน์

แฟ้ม .ost เป็นแบบจำลองหรือสำเนาของกล่องจดหมาย Exchange ของคุณ เมื่อคุณกำลังออนไลน์ แฟ้ม .ost นี้จะถูกทำข้อมูลให้ตรงกันกับเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติเพื่อที่สำเนาทั้งสองฉบับจะได้เหมือนกัน และการเปลี่ยนแปลงที่กระทำกับฉบับใดก็ตามจะส่งผลกับอีกฉบับหนึ่งด้วย คุณสามารถกำหนดค่า Outlook ให้เริ่มทำงานแบบออฟไลน์ได้โดยอัตโนมัติถ้าไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ Exchange ได้ คุณยังสามารถสลับไปมาระหว่างสถานะการเชื่อมต่อออนไลน์และออฟไลน์ด้วยตนเองและเลือกโฟลเดอร์ Exchange ที่จะได้รับการปรับปรุงให้เป็นข้อมูลล่าสุดภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้เองอีกเช่นกัน

ถ้าคุณใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange ขอแนะนำให้คุณใช้ร่วมกับโหมด Exchange แบบแคช เหตุผลส่วนใหญ่ในการเลือกทำงานแบบออฟไลน์จะหมดสิ้นไปเมื่อคุณใช้โหมด Exchange แบบแคช การที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้ก็ดูเหมือนจะไม่เป็นปัญหาสำหรับคุณเพราะคุณยังสามารถทำงานกับรายการของคุณต่อไปได้

ตามค่าเริ่มต้นนั้น โหมด Exchange แบบแคชจะสร้างและใช้แฟ้มโฟลเดอร์ออฟไลน์ (.ost) จากนั้นจะดาวน์โหลดและเก็บสำเนาที่ถูกทำข้อมูลให้ตรงกันของรายการต่างๆ ในโฟลเดอร์ทั้งหมดในกล่องจดหมายของคุณ คุณทำงานกับข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และ Outlook จะทำข้อมูลนี้ให้ตรงกันกับเซิร์ฟเวอร์

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่สำนักงาน บ้าน หรือบนเครื่องบิน การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายหรือช่วงเวลาการพร้อมใช้งานของเครือข่ายจะไม่มีปัญหาสำหรับคุณเลย เมื่อการเชื่อมต่อเข้ากับ Exchange ของคุณถูกรบกวน คุณยังสามารถทำงานกับข้อมูลของคุณต่อไปได้ เมื่อการเชื่อมต่อทำงานเป็นปกติอีกครั้ง Outlook จะทำข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ตรงกันโดยอัตโนมัติ และโฟลเดอร์และรายการบนเซิร์ฟเวอร์และบนคอมพิวเตอร์ของคุณจะเหมือนกันอีกครั้ง Outlook จะจัดการการเชื่อมต่อของคุณกับเซิร์ฟเวอร์และปรับปรุงข้อมูลของคุณให้เป็นข้อมูลล่าสุดเสมอ โดยไม่จำเป็นต้องสลับไปยังการทำงานแบบออฟไลน์แล้วพยายามเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ โหมด Exchange แบบแคชยังทำให้คุณไม่ต้องตั้งค่ากลุ่ม ส่ง/รับ เนื่องจากโหมดนี้จะเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการให้พร้อมใช้งานแบบออฟไลน์และทำให้โฟลเดอร์เหล่านั้นมีข้อมูลตรงกัน

มีเพียงเวลาเดียวเท่านั้นที่คุณอาจต้องการเลือกการทำงานแบบออฟไลน์คือเมื่อคุณต้องการมีความสามารถควบคุมสิ่งที่ถูกดาวน์โหลดลงในสำเนาของกล่องจดหมาย Exchange ภายในเครื่อง ซึ่งครอบคลุมถึงสถานการณ์ที่คุณใช้อุปกรณ์การเชื่อมต่อหรือบริการที่มีการคิดค่าบริการตามขนาดของข้อมูลที่คุณถ่ายโอน โหมด Exchange แบบแคชจะปรับปรุงให้ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลล่าสุด การทำงานแบบออฟไลน์จะช่วยให้คุณสามารถใช้กลุ่ม ส่ง/รับ ในการกลั่นกรองชนิดและขนาดของข้อมูลที่จะถูกทำข้อมูลให้ตรงกัน

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณไม่ได้ใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange มีผู้ใช้มากมายที่ใช้บัญชี POP3 หรือ IMAP จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของตนหรือบัญชี HTTP เช่น Microsoft Windows Live Mail เมื่อคุณออนไลน์หมายความว่าขณะนั้นมีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์จดหมายอยู่ และ Outlook จะส่งและรับข้อความสำหรับบัญชีผู้ใช้อีเมล Exchange, IMAP และ HTTP ได้ทันที สำหรับบัญชีผู้ใช้อีเมล POP3 ข้อความจะถูกส่งในทันทีถ้าเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งทันทีเมื่อเชื่อมต่อได้ บนแท็บ การตั้งค่าจดหมาย (เมนู เครื่องมือ คำสั่ง ตัวเลือก) ไว้ในขณะที่คุณออฟไลน์ บัญชีผู้ใช้ทั้งหมดจะใช้เวลา ส่ง/รับ ตามที่กำหนดตารางเวลาไว้ในกล่องโต้ตอบ กลุ่ม ส่ง/รับ นอกจากนี้ สำหรับบัญชีผู้ใช้อีเมล IMAP โฟลเดอร์จะไม่สามารถใช้งานได้ขณะออฟไลน์

เมื่อคุณทำงานแบบออฟไลน์ Outlook จะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์จดหมายก็ต่อเมื่อคุณเลือกให้ทำเช่นนั้น ทั้งนี้ในขณะที่ออฟไลน์อยู่ Outlook จะไม่พยายามเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์จดหมายของคุณเพื่อตรวจหาข้อความใหม่ ดาวน์โหลดส่วนหัวที่คุณทำเครื่องหมายสำหรับดาวน์โหลด หรือส่งข้อความต่างๆ

ด้านบนของหน้า

ถ้าคุณมีบัญชี Microsoft Exchange

คุณต้องเริ่ม Outlook 2007 ใหม่เพื่อสลับระหว่างการทำงานแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ ให้พิจารณาใช้โหมด Exchange แบบแคชเพื่อให้ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น เมื่อคุณสลับระหว่างสถานะการเชื่อมต่อแบบออนไลน์และออฟไลน์

วิธีทำงานแบบออฟไลน์ที่รวดเร็วที่สุดคือการใช้การตั้งค่าเริ่มต้นของ Outlook ถ้าคุณต้องการกำหนดการตั้งค่าเอง รวมถึงตำแหน่งที่จะบันทึกแฟ้มโฟลเดอร์ออฟไลน์ (.ost) ให้ใช้คำสั่ง การตั้งค่าที่กำหนดเอง

การตั้งค่าอย่างรวดเร็ว

 1. บนเมนู แฟ้ม คลิก ทำงานแบบออฟไลน์

  คำสั่ง ทำงานแบบออฟไลน์ บนเมนู ไฟล์

 2. เมื่อต้องการตั้งค่าแฟ้มโฟลเดอร์ออฟไลน์ (.ost) ให้คลิก ตกลง

  ตามค่าเริ่มต้นแล้ว กล่องกาเครื่องหมาย พร้อมท์ฉันเมื่อเริ่มต้นใช้งานเพื่อที่ฉันจะสามารถเลือกทำงานแบบออฟไลน์หรือออนไลน์ จะถูกเลือกไว้ ถ้าคุณต้องการให้ Outlook ทำงานแบบออนไลน์เสมอเมื่อการเชื่อมต่อพร้อมใช้งาน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้

หลังจากที่สร้างแฟ้ม .ost แล้ว เมื่อคุณออกจาก Outlook และเริ่มโปรแกรมใหม่ คุณต้องทำข้อมูลกล่องจดหมาย Exchange ของคุณให้ตรงกันกับแฟ้ม .ost วิธีการที่รวดเร็วที่สุดในการทำเช่นนี้ ให้ทำดังนี้ บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ส่ง/รับ แล้วคลิก ส่ง/รับ ทั้งหมด

การตั้งค่าที่กำหนดเอง

ถ้าคุณต้องการกำหนดการตั้งค่าของแฟ้มโฟลเดอร์ออฟไลน์ (.ost) เอง เช่น ตำแหน่งที่บันทึกแฟ้ม .ost ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. ถ้าคุณยังไม่ได้ทำเช่นนั้น ให้สร้างแฟ้มโฟลเดอร์ออฟไลน์ (.ost)

  สร้างไฟล์โฟลเดอร์แบบออฟไลน์ (.ost)

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

  2. บนแท็บ อีเมล ให้เลือกบัญชีผู้ใช้ Exchange แล้วคลิก เปลี่ยน

  3. คลิก ตั้งค่าเพิ่มเติม

  4. คลิกแท็บ ขั้นสูง แล้วคลิก การตั้งค่าแฟ้มโฟลเดอร์ออฟไลน์

  5. ในกล่อง แฟ้ม ให้พิมพ์เส้นทางไปยังแฟ้มที่คุณต้องการใช้เป็นแฟ้ม .ost

   ชื่อแฟ้มเริ่มต้นคือ Outlook.ost ถ้ามีแฟ้มนี้อยู่แล้ว คุณจะถูกพร้อมท์ให้ใส่ชื่อใหม่

 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

 3. บนแท็บ อีเมล ให้เลือกบัญชีผู้ใช้ Exchange แล้วคลิก เปลี่ยน

 4. คลิก ตั้งค่าเพิ่มเติม

 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. เริ่ม Outlook แบบออฟไลน์เสมอ     คลิก ควบคุมสถานะการเชื่อมต่อด้วยตนเอง แล้วคลิก ทํางานแบบออฟไลน์และใช้เครือข่ายผ่านสายโทรศัพท์

  2. เลือกว่าจะทำงานแบบออฟไลน์หรือออนไลน์ในแต่ละครั้งที่เริ่มต้น Outlook     คลิก ควบคุมสถานะการเชื่อมต่อด้วยตนเอง จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เลือกชนิดการเชื่อมต่อเมื่อเริ่มต้น

  3. เชื่อมต่อกับเครือข่ายเสมอ     คลิก ควบคุมสถานะการเชื่อมต่อด้วยตนเอง แล้วคลิก เชื่อมต่อกับเครือข่าย

  4. Outlook จะตรวจหาโดยอัตโนมัติว่าการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์พร้อมใช้งานหรือไม่     คลิก ตรวจหาสถานะการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ ถ้า Outlook ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์จดหมายได้ โปรแกรมจะเริ่มการทำงานในโหมดออฟไลน์โดยอัตโนมัติ

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการระบุระยะเวลาสำหรับรอการตอบกลับจากเซิร์ฟเวอร์ก่อนที่คุณจะได้รับแจ้งให้ลองเชื่อมต่ออีกครั้งหรือให้ทำงานแบบออฟไลน์ ให้พิมพ์ตัวเลขลงในกล่อง วินาที จนกว่าจะหมดเวลาการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์

ถ้าคุณใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange ในโหมด Exchange แบบแคช

 • บนเมนู แฟ้ม คลิก ทำงานแบบออฟไลน์

  คำสั่ง ทำงานแบบออฟไลน์ บนเมนู ไฟล์

ถ้าคุณใช้บัญชีผู้ใช้ POP3, IMAP หรือ HTTP

 • บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ทำงานแบบออฟไลน์

  คำสั่ง ทำงานแบบออฟไลน์ บนเมนู ไฟล์

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×