ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

สำรวจห้องประชุม Lync Web App

ห้องประชุมใน Lync Web App สำหรับ Lync 2013 ช่วยให้สามารถเข้าถึงฟีเจอร์การประชุมทั้งหมด รวมถึงห้องจำนวนมากเพื่อดูวิดีโอของผู้เข้าร่วมและเนื้อหาการประชุมที่แชร์ได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถใช้เมาส์เพื่อนำทางไปยังห้องประชุม หรือใช้ท่าทางการสัมผัส เช่น แตะและแตะสองครั้งบนอุปกรณ์แบบสัมผัสได้

ไอคอนในการเข้าถึงฟีเจอร์การประชุมส่วนมากจะอยู่ใกล้กับส่วนล่างของห้องประชุม และมีอีกเล็กน้อยอยู่ที่ด้านบนขวาของห้องประชุม มาเริ่มต้นด้วยฟีเจอร์ที่อยู่ด้านล่างซ้ายของห้องประชุมกัน

ข้อความโต้ตอบแบบทันที

คุณสามารถส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที (IM) ถึงผู้เข้าร่วมประชุมในระหว่างการประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ข้อความของคุณจะถูกส่งถึงผู้เข้าร่วมทั้งหมด คุณไม่สามารถส่ง IM ถึงผู้เข้าร่วมแต่ละคนได้ เลือกปุ่มข้อความเพื่อเปิดหน้าต่าง IM พิมพ์ข้อความของคุณ และเลือก Enter เพื่อส่งข้อความ

เมื่อต้องการปิดหน้าต่าง IM ให้เลือกปุ่มข้อความอีกครั้ง หรือเลือกปุ่ม X ที่ด้านบนของหน้าต่าง เมื่อต้องการตรึงหน้าต่าง IM ไว้ที่ด้านซ้ายของห้องประชุม ให้เลือกลูกศรที่ด้านบนของหน้าต่าง

สกรีนช็อตของหน้าต่าง IM ที่แสดงเมื่อโฮเวอร์เหนือปุ่ม IM

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่

การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีจาก Lync Web App

ตัวควบคุมเสียง

ถ้าคุณกำลังรับการประชุมเสียงผ่านคอมพิวเตอร์ของคุณทั้งจากทางไมโครโฟนและลำโพงที่มีอยู่แล้วภายในหรือชุดหูฟังที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ให้เลือกปุ่มโทรศัพท์/ไมโครโฟนเพื่อเข้าถึงเมนูตัวควบคุมเสียง คุณสามารถปิดเสียง/เปิดเสียงตัวคุณเอง พักสายไว้ เปลี่ยนอุปกรณ์เสียง และควบคุมระดับเสียงของคุณได้จากเมนูนี้

สกรีนช็อตของตัวเลือกที่แสดงเมื่อโฮเวอร์บนปุ่มเสียง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่

การเพิ่มเสียงและวิดีโอให้กับการประชุมจาก Lync Web App

การจัดการการตั้งค่าเสียงและวิดีโอในระหว่างการประชุม

ตัวควบคุมวิดีโอ

ถ้ากล้องของคุณถูกเชื่อมต่อและตั้งค่าไว้แล้ว คุณสามารถเลือกเพื่อแชร์วิดีโอของคุณกับผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นๆ เพื่อจำลองประสบการณ์การประชุมแบบเห็นหน้าตากันได้ เลือกปุ่มกล้องเพื่อแสดงตัวอย่างวิดีโอของคุณ ถ้าคุณต้องการแชร์วิดีโอของคุณ ให้เลือก เริ่มต้นวิดีโอของฉัน

สกรีนช็อตของตัวเลือกที่แสดงเมื่อโฮเวอร์บนปุ่มวิดีโอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่

การเพิ่มเสียงและวิดีโอให้กับการประชุมจาก Lync Web App

การจัดการการตั้งค่าเสียงและวิดีโอในระหว่างการประชุม

แชร์เนื้อหา

ถ้าคุณเป็นผู้นำเสนอในการประชุม คุณสามารถแชร์เนื้อหาร่วมกับผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ได้ เลือกปุ่มจอภาพ แล้วเลือกชนิดของเนื้อหาที่คุณต้องการแชร์จากแท็บ นำเสนอ ได้แก่ เดสก์ท็อปของพีซี โปรแกรมที่เปิดอยู่ในพีซีของคุณ งานนำเสนอ PowerPoint ไวท์บอร์ดว่างเปล่าที่ผู้เข้าร่วมทั้งหมดสามารถเขียนได้ หรือ Poll ใช้แท็บ OneNote    เพื่อเข้าถึงสมุดบันทึก OneNote ที่แชร์โดยผู้ใช้ Lync 2013 ในการประชุม ใช้แท็บ สิ่งที่แนบมา เพื่อส่งสิ่งที่แนบมาถึงผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้สามารถดาวน์โหลดมายังคอมพิวเตอร์ของตนได้

สกรีนช็อตของเมนู แชร์ ที่มีแท็บ นำเสนอ ถูกเลือกอยู่ โดยแสดงตัวเลือก PowerPoint และตัวเลือกการแชร์อื่นๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่

การแชร์เดสก์ท็อปและโปรแกรมของคุณจาก Lync Web App

การแชร์งานนำเสนอ PowerPoint จาก Lync Web App

การแก้ไขบันทึกย่อการประชุมจาก Lync Web App

การแจกจ่ายและบันทึกไฟล์ที่แนบมาใน Lync Web App

จัดการผู้เข้าร่วม

ถ้าคุณเป็นผู้นำเสนอ คุณสามารถจัดการกับสิทธิ์การประชุมของผู้เข้าร่วมในระหว่างการประชุมได้ เลือกปุ่มบุคคล บนแท็บ ผู้เข้าร่วม คุณจะเห็นผู้นำเสนอและผู้เข้าร่วมทั้งหมดในการประชุมที่แสดงรายการตามกลุ่มที่แยกต่างหาก ถัดจากชื่อของผู้เข้าร่วมแต่ละคน คุณจะเห็นไอคอนที่ใช้ระบุสถานะของ IM เสียง วิดีโอ และความสามารถในการแชร์ เมื่อต้องการเปลี่ยนสิทธิ์ของผู้เข้าร่วม ให้คลิกขวาหรือแตะสองครั้งที่ชื่อของผู้เข้าร่วมเพื่อแสดงตัวเลือกของผู้เข้าร่วม จากนั้นคุณสามารถเลือกที่จะปิดเสียง/เปิดเสียง เอาออก หรือทำให้ผู้เข้าร่วมเป็นผู้นำเสนอหรือผู้ร่วมประชุมก็ได้

เมื่อต้องการปิดหน้าต่าง ให้เลือกปุ่มบุคคลอีกครั้ง หรือเลือกปุ่ม X ที่ด้านบนของหน้าต่าง เมื่อต้องการตรึงหน้าต่างไว้ที่ด้านซ้ายของห้องประชุม ให้เลือกลูกศรที่ด้านบนของหน้าต่าง

สกรีนช็อตของไอคอนถัดจากชื่อของผู้เข้าร่วมเพื่อระบุความพร้อมใช้งานของ IM เสียง วิดีโอ และความสามารถในการแชร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่

จัดการการตั้งค่าเสียง วิดีโอ และผู้เข้าร่วม

ตัวเลือกเค้าโครง

ส่วนของหน้าจอที่แสดงวิดีโอหรือภาพนิ่งของผู้เข้าร่วมประชุมจะเรียกว่าแกลเลอรี เมื่อต้องการเปลี่ยนเค้าโครงสำหรับแกลเลอรี ให้เลือกปุ่ม เลือกเค้าโครง คุณสามารถเลือกจาก มุมมองแกลเลอรี, มุมมองผู้พูด หรือ มุมมองการนำเสนอ ได้

สกรีนช็อตของเมนูเปลี่ยนเค้าโครงที่มีสามตัวเลือก

คุณยังสามารถเพิ่มขนาดของหน้าต่างการประชุมได้เช่นกัน เลือกปุ่ม เต็มหน้าต่าง สกรีนช็อตของปุ่มเต็มหน้าต่าง เพื่อเข้าสู่โหมดเต็มหน้าต่าง บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ให้กดแป้น F11 เพื่อเข้าหรือออกจากโหมดเต็มหน้าต่างของเบราว์เซอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่

จัดการการตั้งค่าเสียง วิดีโอ และผู้เข้าร่วม

ตัวเลือกการประชุม

เลือกปุ่ม ตัวเลือก ที่ด้านบนขวาของห้องประชุม จากเมนูที่แสดง ให้เลือก ตัวเลือก เพื่อเปลี่ยนตัวเลือกการประชุม ข้อมูลรายการการประชุม เพื่อรับรายละเอียดการประชุม เช่น ลิงก์ไปยังการประชุม Lync ID การประชุม และอื่นๆ ตลอดจน วิธีใช้ เพื่อเข้าถึงเอกสารและข้อมูลเวอร์ชันเกี่ยวกับ Lync Web App

สกรีนช็อตของเมนูตัวเลือก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่

การตั้งค่าตัวเลือก Lync Web App

ตัวเลือกการนำทาง

เลือกปุ่มมือเพื่อสลับไปมาระหว่างโหมดการนำทางแบบสัมผัสและแบบเมาส์ ถ้าคุณกำลังใช้ Lync Web App บนอุปกรณ์แบบสัมผัส โหมดการสัมผัสจะเปิดโดยอัตโนมัติ

สกรีนช็อตของตัวเลือก โหมดการสัมผัส และปุ่มวิธีใช้ที่มีปุ่มโหมดการสัมผัสถูกเน้นไว้

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม

ถ้าคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์ใน Lync Web App ให้เลือกปุ่ม วิธีใช้ เพื่อเข้าถึงชุดเอกสารออนไลน์ที่สมบูรณ์

ออกจากเสียง

เมื่อต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อเฉพาะส่วนเสียงคอมพิวเตอร์ของการประชุม ให้เลือก วางสาย สกรีนช็อตของปุ่มวางสาย คุณจะยังคงสามารถดูและแชร์เนื้อหา และดูรูปภาพคงที่ของผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ แต่จะไม่สามารถรับหรือส่งวิดีโอได้

ออกจากการประชุม

เมื่อต้องการออกจากการประชุม ให้เลือกปุ่ม ออกจากการประชุม ในกล่องโต้ตอบที่แสดง ให้คลิก ตกลง เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการออกจากการประชุม

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×