สำรองข้อมูลและคืนค่าพีซีของคุณ

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่าแต่ละไฟล์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows:

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีสำรองข้อมูลและคืนค่าใน Windows 10:

สำรองข้อมูล

มีหลายวิธีในการสำรองข้อมูลพีซีของคุณ

 1. เลือกปุ่ม เริ่มต้น  จากนั้นเลือก แผงควบคุม ระบบและการบำรุงรักษา > สำรองข้อมูลและคืนค่า

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • หากคุณไม่เคยใช้งาน Windows Backup มาก่อน หรือเพิ่งอัปเกรดเวอร์ชัน Windows ของคุณ ให้ลือก ตั้งค่าการสำรองข้อมูล จากนั้นทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

  • หากคุณเคยสร้างการสำรองข้อมูลมาก่อน คุณสามารถรอการสำรองข้อมูลตามกำหนดเวลาปกติ หรือสามารถสร้างการสำรองข้อมูลใหม่ด้วยตนเองได้โดยเลือก สำรองข้อมูลเดี๋ยวนี้

  • หากคุณเคยสร้างการสำรองข้อมูลมาก่อน แต่ต้องการสร้างการสำรองข้อมูลใหม่ทั้งหมด แทนการอัปเดตข้อมูลเก่า ให้เลือก สร้างใหม่สำรองข้อมูลทั้งหมด จากนั้นทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

 • หมายเหตุ

 • อย่าสำรองข้อมูลไฟล์ลงในฮาร์ดดิสก์ที่ติดตั้ง Windows อยู่ ตัวอย่างเช่น อย่าสำรองข้อมูลไฟล์ลงในพาร์ติชันการกู้คืน เก็บสื่อที่ใช้สำหรับการสำรองข้อมูลของคุณ (ฮาร์ดดิสก์ภายนอก ดีวีดี หรือซีดี) ไว้ในที่ที่ปลอดภัยเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงไฟล์ของคุณได้ ขอแนะนำให้เก็บในตำแหน่งที่มีการป้องกัน แยกออกจากคอมพิวเตอร์ คุณอาจลองใช้วิธีเข้ารหัสลับข้อมูลสำเนาสำรองของคุณ

สร้างอิมเมจระบบ

อิมเมจระบบประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับพีซีของคุณในสถานะจำเพาะ

 1. คลิกขวาที่ปุ่ม เริ่มต้น  แล้วเลือก แผงควบคุม > ระบบและการบำรุงรักษา > สำรองข้อมูลและคืนค่า

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย เลือก สร้างอิมเมจระบบ แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง  ต้องใช้สิทธิระดับผู้ดูแล  หากคุณได้รับพร้อมท์ให้ป้อนรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือการยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านหรือระบุการยืนยัน

 • หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการสร้างอิมเมจระบบของไดรฟ์ คุณต้องฟอร์แมตไดรฟ์เพื่อใช้ระบบไฟล์ NTFS หากคุณบันทึกอิมเมจระบบบนฮาร์ดไดรฟ์หรือ USB แฟลชไดรฟ์ คุณต้องฟอร์แมตไดรฟ์เพื่อใช้ระบบไฟล์ NTFS

การทำให้อิมเมจระบบมีรุ่นที่แตกต่างกัน

คุณสามารถเก็บรักษาอิมเมจระบบรุ่นต่างๆ อิมเมจระบบที่เก่ากว่าบนฮาร์ดไดรฟ์ภายในและภายนอกจะถูกลบเมื่อพื้นที่ว่างบนไดรฟ์ไม่มีเหลือแล้ว หากต้องการประหยัดเนื้อที่ดิสก์ ให้ลบอิมเมจระบบเก่าออก

ถ้าคุณกำลังบันทึกอิมเมจระบบของคุณในตำแหน่งที่ตั้งเครือข่าย คุณจะเก็บได้เฉพาะอิมเมจระบบล่าสุดสำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเท่านั้น อิมเมจระบบจะถูกบันทึกในรูปแบบของ drive\WindowsImageBackup\computer name\ ถ้าคุณมีอิมเมจระบบอยู่แล้วในคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง และกำลังสร้างอิมเมจระบบใหม่สำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน อิมเมจระบบใหม่จะเขียนทับอิมเมจระบบที่มีอยู่เดิม

หากคุณต้องการเก็บอิมเมจระบบของเดิม คุณสามารถคัดลอกไปยังตำแหน่งอื่นก่อนที่จะสร้างอิมเมจระบบใหม่โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ไปยังตำแหน่งที่ตั้งของอิมเมจระบบ

 2. คัดลอกโฟลเดอร์ WindowsImageBackup ไปยังตำแหน่งใหม่

 

สร้างจุดคืนค่า

คุณสามารถใช้จุดคืนค่าเพื่อคืนค่าไฟล์ระบบของคอมพิวเตอร์ไปยังช่วงเวลาก่อนหน้านี้ จุดคืนค่าจะถูกสร้างโดยอัตโนมัติทุกสัปดาห์โดยฟังก์ชันการคืนค่าระบบ และเมื่อพีซีของคุณตรวจพบการเปลี่ยนแปลง เช่นตอนที่คุณติดตั้งแอปหรือโปรแกรมควบคุม

ต่อไปนี้คือวิธีสร้างจุดคืนค่า

 1. คลิกขวาเลือกปุ่ม เริ่มต้น จากนั้นเลือก แผงควบคุม > ระบบและการบำรุงรักษา > ระบบ

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เลือก การป้องกันระบบ

 3. เลือกแท็บ การป้องกันระบบ จากนั้นเลือก สร้าง

 4. ในกล่องโต้ตอบ การป้องกันระบบ ให้พิมพ์คำอธิบาย จากนั้นเลือก สร้าง

คืนค่า

 1. คลิกขวาเลือกปุ่ม เริ่มต้น จากนั้นเลือก แผงควบคุม > ระบบและการบำรุงรักษา > สำรองข้อมูลและคืนค่า

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการคืนค่าไฟล์ของคุณ เลือก คืนค่าไฟล์ของฉัน

  • เมื่อต้องการคืนค่าไฟล์ของผู้ใช้ทั้งหมด เลือก คืนค่าไฟล์ของผู้ใช้ทั้งหมด

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการค้นหาเนื้อหาของข้อมูลสำรอง ให้เลือก เรียกดูไฟล์ หรือ เรียกดูโฟลเดอร์ เมื่อคุณเรียกดูโฟลเดอร์ คุณจะไม่สามารถดูแต่ละไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ได้ เมื่อต้องการดูไฟล์แต่ละไฟล์ ให้ใช้ตัวเลือก เรียกดูไฟล์

  • เมื่อต้องการค้นหาเนื้อหาของข้อมูลสำรอง ให้เลือก ค้นหา พิมพ์ชื่อไฟล์ทั้งหมดหรือบางส่วน จากนั้นเลือก ค้นหา

 • เคล็ดลับ

 • หากคุณกำลังค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ที่กำหนด คุณสามารถปรับปรุงผลลัพธ์การค้นหาโดยพิมพ์ตำแหน่งของไฟล์หรือโฟลเดอร์ในกล่อง ค้นหา ตัวอย่างเช่น หากต้องการค้นหาไฟล์ JPG ทั้งหมดที่สำรองข้อมูลไว้ ให้พิมพ์ JPG ลงในกล่อง ค้นหา เมื่อต้องการค้นหาเฉพาะไฟล์ JPG ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ที่ชื่อ Bill ให้พิมพ์ C:\Users\Bill\JPG ในกล่อง ค้นหา ใช้อักขระตัวแทน เช่น *.jpg เพื่อค้นหาไฟล์ JPG ทั้งหมดที่สำรองข้อมูลไว้

คืนค่าการสำรองข้อมูลที่ทำไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

คุณสามารถคืนค่าไฟล์จากการสำรองข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่ใช้งาน Windows Vista หรือ Windows 7

 1. เลือกปุ่ม เริ่มต้น จากนั้นเลือก แผงควบคุม > ระบบและการบำรุงรักษา > สำรองข้อมูลและคืนค่า

 2. เลือก เลือกสำเนาสำรองอื่นเพื่อใช้คืนค่าแฟ้ม แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง  ต้องใช้สิทธิระดับผู้ดูแล หากคุณได้รับพร้อมท์ให้ป้อนรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือการยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านหรือระบุการยืนยัน

 

ค้นหาไฟล์ที่คืนค่าจากการสำรองข้อมูลที่ทำไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

หากคุณกำลังคืนค่าไฟล์จากการสำรองข้อมูลที่สร้างไว้บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ไฟล์จะถูกคืนค่าในโฟลเดอร์ที่เป็นของชื่อผู้ใช้ที่คุณใช้เมื่อสร้างข้อมูลสำรองนั้นขึ้นมา หากชื่อผู้ใช้ไม่เหมือนกัน คุณจะต้องเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่มีการคืนค่าไฟล์นั้น ตัวอย่างเช่น หากชื่อผู้ใช้ในคอมพิวเตอร์ที่มีการสร้างข้อมูลสำรองของคุณคือ Molly แต่ชื่อผู้ใช้ของคุณในคอมพิวเตอร์ที่กำลังดำเนินการคืนค่าข้อมูลสำรองคือ MollyC ไฟล์ที่คืนค่าจะบันทึกไว้ในโฟลเดอร์โดยมีชื่อกำกับว่า Molly

เมื่อต้องการค้นหาไฟล์ที่คืนค่า:

 1. เลือกปุ่ม เริ่มต้น แล้วเลือก คอมพิวเตอร์

 2. คลิกสองครั้งที่ไอคอนของไดรฟ์ที่บันทึกไฟล์ไว้ ตัวอย่างเช่น C:\

 3. คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ Users คุณจะเห็นโฟลเดอร์ของบัญชีผู้ใช้แต่ละบัญชี

 4. คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ของชื่อผู้ใช้ที่เคยมีการสร้างข้อมูลสำรอง ไฟล์ที่คืนค่าจะอยู่ในโฟลเดอร์ต่างๆ ตามตำแหน่งเดิมที่เคยอยู่

 

คืนค่าไฟล์จากการสำรองข้อมูลไฟล์ หลังจากที่มีการคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณจากการสำรองข้อมูลอิมเมจระบบแล้ว

หลังจากที่คุณคืนค่าคอมพิวเตอร์จากการสำรองข้อมูลอิมเมจระบบแล้ว อาจมีไฟล์รุ่นใหม่กว่าอยู่ในข้อมูลสำรองไฟล์ที่คุณต้องการคืนค่า

เมื่อต้องการคืนค่าไฟล์จากการสำรองข้อมูลไฟล์ที่สร้างขึ้นหลังจากที่สร้างการสำรองข้อมูลอิมเมจระบบ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เลือกปุ่ม เริ่มต้น  แล้วเลือก แผงควบคุม > ระบบและการบำรุงรักษา >สำรองข้อมูลและคืนค่า

 2. เลือก เลือกสำเนาสำรองอื่นเพื่อใช้คืนค่าแฟ้ม  ต้องใช้สิทธิระดับผู้ดูแล  หากคุณได้รับพร้อมท์ให้ป้อนรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือการยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านหรือระบุการยืนยัน

 3. ใน ช่วงเวลาการสำรองข้อมูล เลือกช่วงวันของการสำรองข้อมูลโดยมีไฟล์ที่คุณต้องการคืนค่า จากนั้นทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

การสมัครใช้งานเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเวลาของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×