สิ่งที่คุณสามารถทำได้ในการประชุมด้วยเสียงหรือวิดีโอ

เมื่อคุณเข้าร่วมการประชุมเสียงหรือวิดีโอที่จัดกำหนดการไว้ใน Lync สำหรับ Windows Phone คุณควรจะเห็นเนื้อหาการประชุมที่แชร์อยู่ถ้าคุณอยู่ในการประชุมเมื่อการแชร์เกิดขึ้น คุณจะได้รับคำเชิญให้ดูเนื้อหาที่แชร์ ซึ่งคุณจะยอมรับหรือปฏิเสธก็ได้ถ้าคุณเข้าร่วมการประชุมในระหว่างที่การแชร์เกิดขึ้นแล้ว คุณจะเห็นเนื้อหาโดยอัตโนมัติ (อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถแชร์เนื้อหาจากโทรศัพท์ของคุณได้)

สิ่งอื่นๆ ที่คุณทำได้ในการประชุม มีดังนี้

เมื่อคุณอยู่ในสาย คุณสามารถแตะเพื่อทำดังนี้

 • ไอคอน ปิดเสียง เมื่อต้องการปิดและเปิดเสียงการโทร

 • ไอคอน พักสาย เมื่อต้องการวางพักสาย จากนั้นแตะที่ไอคอน พักสาย อีกครั้ง เพื่อดำเนินการโทรต่อ

 • ไอคอน ลำโพง เมื่อต้องการเปิดหรือปิดลำโพงของโทรศัพท์

 • ไอคอน แป้นกดหมายเลข เพื่อใช้แป้นกดหมายเลข

 • ไอคอน สิ้นสุดการโทร เพื่อจบการสนทนาทั้งหมด

 • ไอคอน IM เพื่อดูหรือส่ง IM ให้แก่ผู้อยู่ในการโทร จากนั้นแตะไอคอน โทรศัพท์ เพื่อกลับมายังหน้าจอการสนทนาด้วยเสียง

 • ไอคอน วิดีโอ เพื่อเริ่มวิดีโอของคุณ

เมื่อคุณอยู่ในการสนทนาทางวิดีโอ ให้แตะไอคอน วิดีโอ จากนั้นแตะตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

 • หยุดใช้งานกล้อง เพื่อปิดวิดีโอของคุณ แต่ยังคงดูวิดีโอของคนอื่นได้

 • สลับกล้อง เพื่อสลับการใช้งานกล้องของ Windows Phone จากด้านหน้าหรือด้านหลัง

 • ออกจากวิดีโอ เพื่อสิ้นสุดวิดีโอของทุกคนสำหรับคุณเท่านั้น แต่ยังคงมีเสียงอยู่

ที่ด้านล่างหน้าจอ ให้แตะไอคอน เพิ่มเติม (…) เพื่อทำดังต่อไปนี้

 • ออกจากการประชุม เพื่อออกจากการประชุม

 • ส่งเป็นอีเมล เพื่อส่งอีเมลสำเนาการสนทนาของคุณให้บุคคลอื่น

 • ดูการสนทนา เพื่อดูการสนทนาปัจจุบันและการสนทนาที่ผ่านมา

 • เชิญ เพื่อเชิญผู้อื่นเข้าร่วมการประชุม ทั้งการเชิญแบบทีละคนหรือเป็นกลุ่มการแจกจ่าย

 • โอนสาย เพื่อโอนสายไปยังบุคคลอื่นด้วยชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์

 • ดูผู้เข้าร่วม เพื่อดูบัญชีรายชื่อการประชุม (รายชื่อผู้ถูกเชิญ)

เมื่อคุณอยู่ในมุมมองรายชื่อการประชุม คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ดูว่าผู้เข้าร่วมคนใดเป็นผู้นำเสนอและใครบ้างเป็นผู้เข้าร่วมประชุม (ผู้นำเสนอจะมีสิทธิ์และตัวควบคุมที่ดีกว่าผู้เข้าร่วมประชุม และการรู้ว่าใครทำอะไรได้บ้างในการประชุมจะมีประโยชน์มาก)

 • ดูว่าผู้เข้าร่วมแต่ละคนใช้งานโหมดการสื่อสารใดได้บ้าง (ระบุโดยไอคอน IM, เสียง, วิดีโอ และการแชร์)

 • เชิญบุคคลเข้าร่วมการประชุม (ในมุมมองรายชื่อการประชุม ให้แตะ เชิญ แล้วค้นหาบุคคลผ่านการค้นหา จากนั้นแตะรายการของบุคคล ผู้นำเสนอเท่านั้นที่ใช้งานตัวเลือกนี้ได้)

 • เอาผู้เข้าร่วม เช่น บุคคลที่ถูกเพิ่มเข้ามา ออกจากการประชุม (แตะที่รายการของผู้เข้าร่วมบนรายชื่อการประชุม จากนั้นแตะ เอาออก ผู้นำเสนอเท่านั้นที่ทำได้)

 • ปิดเสียงผู้เข้าร่วม (แตะที่รายการของผู้เข้าร่วมบนรายชื่อการประชุม จากนั้นแตะ ปิดเสียง ผู้นำเสนอเท่านั้นที่ทำได้)

ก้าวล้ำหน้าไปกับ Microsoft 365

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×