สิ่งพิมพ์อยู่ในโหมด RGB

โดยทั่วไปแล้ว ร้านพิมพ์เอกสารเชิงพาณิชย์ในทุกวันนี้จะยอมรับ (หรือต้องการ) ไฟล์ PDF สำหรับการพิมพ์สิ่งพิมพ์ บันทึกสิ่งพิมพ์ของคุณเป็น PDF ใน Publisher โดยการคลิก ไฟล์ > ส่งออก > สร้างเอกสาร PDF/XPS > สร้าง PDF/XSP

สิ่งพิมพ์ถูกตั้งค่าให้พิมพ์สี RGB และคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เรียกใช้การตรวจสอบการพิมพ์เชิงพาณิชย์ สำหรับผลลัพธ์การพิมพ์ที่คาดการณ์ได้มากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะถ้าสิ่งพิมพ์นี้จะถูกพิมพ์ที่โรงพิมพ์  ให้ตั้งค่าสิ่งพิมพ์ของคุณสำหรับการพิมพ์หมึกสีพิเศษหรือสีชุด

แก้ไขอัตโนมัติ

แปลงเป็นโหมดสีอื่น    คลิกการแก้ไขนี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ รูปแบบสี ที่คุณสามารถเลือกกระบวนการพิมพ์แบบอื่นได้

ในกล่องโต้ตอบ รูปแบบสี ให้คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • สีพิเศษ

  ถ้าคุณคลิก สีพิเศษ Microsoft Office Publisher จะแปลงสี RGB ทั้งหมดเป็นหมึกสีพิเศษและแสดงหมึกสีบนแท็บ หมึก Publisher จะแสดงรายการสีทั้งหมดที่ใช้ในสิ่งพิมพ์บนแท็บ สี คุณสามารถเพิ่มหมึกสีพิเศษใหม่ได้ด้วยการคลิก หมึกสีใหม่ บนแท็บ หมึก

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณมีหมึกสีพิเศษมากกว่าสองสีและคุณเลือก เรียกใช้การตรวจสอบการพิมพ์เชิงพาณิชย์ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะแสดงในตัวตรวจสอบการออกแบบ

  • แบบแผนชุดสีจะไม่พร้อมใช้งานถ้าคุณแปลงเป็นหมึกสีพิเศษ

 • สีชุด (CMYK)

  ถ้าคุณคลิก สีชุด (CMYK) Publisher จะแปลงสี RGB ทั้งหมดเป็นสีชุดและจะแสดงสีฟ้า ม่วงมาเจนต้า เหลือง และดำ หรือ CMYK แค่เพียงหมึกเดียวบนแท็บ หมึก Publisher จะแสดงรายการสีทั้งหมดที่ใช้ในสิ่งพิมพ์บนแท็บ สี

 • สีชุดและสีพิเศษ

  ถ้าคุณคลิก สีชุดและสีพิเศษ Publisher จะแปลงสี RGB ทั้งหมดเป็นสีชุดและจะแสดงทั้งสีพิเศษและสีชุดบนแท็บ หมึก Publisher จะแสดงสีทั้งหมดที่ใช้ในสิ่งพิมพ์ทั้งบนแท็บ สี และแท็บ หมึก

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×