ส่งข้อความอีเมลพร้อมกับการร้องขอใบตอบรับ S/MIME

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใบตอบรับ S/MIME เป็นคุณลักษณะความปลอดภัยของอีเมลที่ใช้เพื่อร้องขอการยืนยันว่าได้รับข้อความอีเมลโดยที่ข้อความอีเมลนั้นไม่ได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่เปิดข้อความอีเมลนั้นและเวลาที่เปิดข้อความอีเมลนั้นด้วย ข้อมูลการยืนยันนี้จะถูกส่งกลับมาเป็นข้อความใน กล่องจดหมายเข้า ของคุณ

เนื่องจากการร้องขอใบตอบรับ S/MIME นี้จะต้องมีลายเซ็นดิจิทัลอยู่ด้วย คุณจึงต้องมีรหัสดิจิทัลเพื่อร้องขอใบตอบรับ S/MIME

 1. ในข้อความอีเมลที่เปิดอยู่ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. ในกลุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม คลิกเปิดใช้กล่องโต้ตอบตัวเลือกข้อความ ปุ่ม ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ บน Ribbon

 3. ภายใต้ ความปลอดภัย ให้คลิก การตั้งค่าความปลอดภัย

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มลายเซ็นดิจิทัลในข้อความนี้

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ร้องขอใบตอบรับ S/MIME สำหรับข้อความนี้

 6. คลิกตกลง และปิด บนกล่องโต้ตอบคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัย และคุณสมบัติ

 7. ส่งข้อความอีเมลของคุณ

ส่งข้อความอีเมลทั้งหมดพร้อมกับการร้องขอใบตอบรับ S/MIME

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 4. คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ

 5. คลิก ความปลอดภัยของอีเมล

 6. ภายใต้ อีเมลที่เข้ารหัสลับ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ร้องขอใบตอบรับ S/MIME สำหรับข้อความทั้งหมดที่เซ็นในแบบ S/MIME

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×