ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ส่งออกอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทินไปเป็นไฟล์ Outlook .pst

ส่งออกอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทินไปเป็นไฟล์ Outlook .pst

เมื่อมีการติดตั้งแอป Outlook ในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อย้ายอีเมล รายชื่อติดต่อ และรายการปฏิทินจากบัญชีอีเมลหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีกล่องจดหมาย Microsoft 365 และบัญชีผู้ใช้ Gmail คุณสามารถเพิ่มทั้งสองรายการลงใน Outlook ได้ จากนั้นคุณสามารถใช้ Outlook เพื่อส่งออกรายการจากบัญชีผู้ใช้ Gmail ของคุณและนำเข้าไปยังกล่องจดหมาย Microsoft 365 ของคุณได้

ส่งออกรายการโดยการสร้างไฟล์ .pst ไฟล์ข้อมูล Outlook นี้ประกอบไปด้วยข้อความและรายการอื่น ๆ ของ Outlook และมีการบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ หากต้องการเรียนรู้วิธีนำเข้ารายการหลังจากที่ส่งออกไปแล้ว ให้ดูที่ การนำเข้าอีเมล รายชื่อผู้ติดต่อ และปฏิทินจากไฟล์ .pst ของ Outlook

การส่งออกอีเมล ที่ติดต่อ และรายการปฏิทินจาก Outlook เป็นไฟล์ .pst

เลือกจากรายการคำแนะนำการส่งออกต่อไปนี้

เพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมล Microsoft 365 ของคุณไปยังแอป Outlook เช่น Outlook for Microsoft 365, Outlook 2016 หรือ 2013 จากนั้นคุณสามารถใช้ Outlook เพื่อย้ายรายการอีเมล ผู้ติดต่อ และปฏิทินลงในกล่องจดหมาย Microsoft 365 ของคุณได้

 1. เพิ่มบัญชีอีเมล “ต้นทาง” ของคุณไปยัง Outlook ตัวอย่างเช่น คุณอาจเพิ่มบัญชี Gmail ของคุณไปยัง Outlook 2016 รอสักครู่เพื่อให้อีเมลและที่ติดต่อของคุณทั้งหมดแสดงขึ้นมา

 2. เพิ่ม บัญชีผู้ใช้อีเมล Microsoft 365 ของคุณไปยัง Outlook หลังจากที่คุณทำเช่นนี้ Outlook จะซิงค์กับ Microsoft 365 โดยอัตโนมัติ คุณจะเห็นเนื้อหาของกล่องจดหมาย Microsoft 365 ของคุณปรากฏใน Outlook

 3. เลือกจาก คำแนะนำการส่งออก เพื่อส่งออกอีเมลของคุณจากบัญชีต้นทางเป็นไฟล์ .pst

  เช่น ถ้าคุณมี Office 2016 ให้เลือก Outlook 2013 และ Outlook 2016: ส่งออกรายการ Outlook จากไฟล์ .pst

 4. เช่น ถ้าคุณมี Outlook 2010 ให้เลือก Outlook 2010: ส่งออกรายการ Outlook เป็นไฟล์ .pst

หลังจากส่งออกข้อมูลอีเมลของคุณเป็นไฟล์ .pst แล้ว คุณสามารถพกพาไฟล์ได้! คุณสามารถนำเข้าไฟล์ไปยังบัญชีอื่นๆ ถ้าคุณต้องการทำดังนี้โดยการใช้ Outlook ให้ดู ส่งออกอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทินจากไฟล์ .pst ของ Outlook

 1. ที่ด้านบน Ribbok ของ Outlook ของคุณ ให้เลือก ไฟล์

  ถ้า Ribbon ของคุณไม่มีตัวเลือก ไฟล์ ที่มุมด้านบนซ้าย ให้ดู ฉันมี Outlook เวอร์ชันใด เพื่อระบุเวอร์ชันของ Outlook และค้นหาคำแนะนำการส่งออกที่เหมาะสม

  นี่คือรูปลักษณ์ของ Ribbon ใน Outlook 2016
 2. เลือก เปิดและส่งออก > นำเข้า/ส่งออก

  เลือก เปิดและส่งออก จากนั้นเลือก นำเข้า/ส่งออก

 3. เลือก ส่งออกเป็นไฟล์

  เลือก ส่งออกเป็นไฟล์

 4. คลิก ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) > ถัดไป

 5. เลือกชื่อบัญชีอีเมลเพื่อส่งออก ตามที่แสดงในรูปภาพด้านล่าง คุณสามารถส่งออกข้อมูลได้ครั้งละหนึ่งบัญชีเท่านั้น

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมโฟลเดอร์ย่อย สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกอย่างในบัญชีจะถูกส่งออก: ปฏิทิน ที่ติดต่อ และกล่องขาเข้า เลือก ถัดไป

  เลือกบัญชีอีเมลที่คุณต้องการส่งออก

 6. คลิก เรียกดู เพื่อเลือกตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ใส่ ชื่อไฟล์ แล้วเลือก ตกลง เพื่อดำเนินการต่อ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเคยใช้การส่งออกก่อนหน้านี้แล้ว ตำแหน่งโฟลเดอร์นั้นและชื่อไฟล์จะปรากฏขึ้น ให้พิมพ์ ชื่อไฟล์อื่น แล้วคลิก ตกลง

 7. ถ้าคุณกำลังส่งออกไปยัง ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ที่มีอยู่แล้ว ภายใต้ ตัวเลือก ให้ระบุสิ่งที่ต้องทำขณะส่งออกรายการที่มีอยู่แล้วในไฟล์

 8. เลือก เสร็จสิ้น

 9. Outlook จะเริ่มส่งออกทันที ยกเว้น ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ใหม่ถูกสร้างขึ้นหรือมีการใช้ไฟล์ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่าน

  • ถ้าคุณกำลังสร้าง ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) รหัสผ่านที่เป็นทางเลือกสามารถช่วยป้องกันไฟล์ได้ เมื่อกล่องโต้ตอบสร้างไฟล์ข้อมูล Outlook ปรากฏขึ้น ให้ป้อนรหัสผ่านในกล่องรหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน แล้วเลือก ตกลง ในกล่องโต้ตอบรหัสผ่านของไฟล์ข้อมูล Outlook ให้ป้อนรหัสผ่าน แล้วเลือก ตกลง

  • ถ้าคุณกำลังส่งออกเป็น ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ที่มีอยู่แล้วซึ่งมีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ในกล่องโต้ตอบ รหัสผ่านของไฟล์ข้อมูล Outlook ให้ใส่รหัสผ่าน แล้วเลือก ตกลง

ขณะนี้ข้อมูล Outlook ของคุณอยู่ในรูปแบบไฟล์ .pst แล้ว และสามารถพกพาได้ คุณสามารถบันทึกไฟล์ .pst ลงใน OneDrive จากนั้นดาวน์โหลดไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ของคุณ คุณยังสามารถบันทึกไปยังไดรฟ์แบบพกพา แล้วนำเข้าอีเมล ผู้ติดต่อ และปฏิทินไปยัง Outlook ได้

 1. ที่ด้านบน Ribbok ของ Outlook ของคุณ ให้เลือกแท็บ ไฟล์

  ถ้า Ribbon ของคุณไม่มีตัวเลือก ไฟล์ ที่มุมด้านบนซ้าย ให้ดู ฉันมี Outlook เวอร์ชันใด เพื่อระบุเวอร์ชันของ Outlook และรับคำแนะนำการส่งออกที่ถูกต้อง

  ใน Outlook 2010 ให้เลือกแท็บ ไฟล์

 2. เลือก ตัวเลือก

  เลือกตัวเลือก

 3. ในกล่องตัวเลือก Outlook ให้เลือก ขั้นสูง

  เลือกขั้นสูง

 4. ภายใต้ส่วน ส่งออก ให้เลือก ส่งออก

  บนหน้า ขั้นสูง ให้เลือก ส่งออก

 5. เลือก ส่งออกเป็นไฟล์ จากนั้นเลือก ถัดไป

 6. เลือก ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) จากนั้นเลือก ถัดไป

 7. เลือกชื่อบัญชีอีเมลเพื่อส่งออก ตามที่แสดงในรูปภาพด้านล่าง คุณสามารถส่งออกข้อมูลได้ครั้งละหนึ่งบัญชีเท่านั้น

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมโฟลเดอร์ย่อย สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกอย่างจะถูกส่งออก: ปฏิทิน ที่ติดต่อ และกล่องขาเข้า เลือก ถัดไป

  เลือกบัญชีอีเมลที่คุณต้องการส่งออก

 8. เลือก เรียกดู เพื่อเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) และเมื่อต้องการใส่ชื่อไฟล์ เลือก ตกลง เพื่อดำเนินการต่อ

  หมายเหตุ:  ถ้าคุณใช้ฟีเจอร์การส่งออกก่อนหน้า ตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ก่อนหน้าและชื่อไฟล์จะปรากฏขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปลี่ยนชื่อไฟล์แล้ว ถ้าคุณต้องการสร้างไฟล์ใหม่แทนการใช้ไฟล์ที่มีอยู่

 9. ถ้าคุณกำลังส่งออกไปยังไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ที่มีอยู่ ภายใต้ ตัวเลือก ให้ระบุสิ่งที่ต้องทำขณะส่งออกรายการที่มีอยู่แล้วในไฟล์

 10. เลือก เสร็จสิ้น

 11. การส่งออกจะเริ่มทันทีเว้นแต่มีการสร้างไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ขึ้นใหม่หรือเป็นการส่งออกไปยังไฟล์ที่มีอยู่ซึ่งได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

  • ถ้าคุณกำลังสร้างไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ใหม่ รหัสผ่านที่เป็นทางเลือกสามารถช่วยป้องกันไฟล์ได้ เมื่อกล่องโต้ตอบสร้างไฟล์ข้อมูล Outlook ปรากฏขึ้น ให้ป้อนรหัสผ่านในกล่องรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่าน แล้วเลือก ตกลง ในกล่องโต้ตอบรหัสผ่านของไฟล์ข้อมูล Outlook ให้ป้อนรหัสผ่าน จากนั้นเลือก ตกลง

  • ถ้าคุณส่งออกไปยังไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ที่มีอยูซึ่งได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ในกล่องโต้ตอบรหัสผ่านไฟล์ข้อมูล Outlook ให้ใส่รหัสผ่าน จากนั้นเลือก ตกลง

ขณะนี้ข้อมูล Outlook ของคุณอยู่ในรูปแบบไฟล์ .pst แล้ว และสามารถพกพาได้ บันทึกไฟล์ .pst ลงใน OneDrive จากนั้นดาวน์โหลดไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ของคุณ บันทึกไฟล์ไปยังไดรฟ์แบบพกพาเพื่อพกไปทุกที่ แล้วนำเข้าอีเมล ผู้ติดต่อ และปฏิทินไปยัง Outlook ได้

 1. ใน Outlook 2007 ให้เลือก ไฟล์ ที่ด้านบนของแถบ Ribbon

  ถ้า Ribbon ของคุณไม่มีตัวเลือก ไฟล์ ที่มุมด้านบนซ้าย ให้ดู ฉันมี Outlook เวอร์ชันใด เพื่อระบุเวอร์ชันของ Outlook และรับคำแนะนำการส่งออกที่ถูกต้อง

  ใน Outlook 2007 ให้เลือกแท็บ ไฟล์

 2. เลือก นำเข้าและส่งออก

  เลือก นำเข้าและส่งออก

 3. เลือก ส่งออกเป็นไฟล์ จากนั้นเลือก ถัดไป

  เลือก ส่งออกเป็นไฟล์ จากนั้นเลือก ถัดไป

 4. คลิก โฟลเดอร์ไฟล์ส่วนบุคคล (.pst) > ถัดไป

 5. เลือกชื่อบัญชีอีเมลเพื่อส่งออก ตามที่แสดงในรูปภาพด้านล่าง คุณสามารถส่งออกข้อมูลได้ครั้งละหนึ่งบัญชีเท่านั้น

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมโฟลเดอร์ย่อย สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกอย่างในบัญชีจะถูกส่งออก: ปฏิทิน ที่ติดต่อ และกล่องขาเข้า เลือก ถัดไป

  เลือกบัญชีอีเมลที่คุณต้องการส่งออก

 6. เลือก เรียกดู เพื่อเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) และเมื่อต้องการใส่ชื่อไฟล์ เลือก ตกลง เพื่อดำเนินการต่อ

  หมายเหตุ:  ถ้าคุณใช้ฟีเจอร์การส่งออกก่อนหน้า ตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ก่อนหน้าและชื่อไฟล์จะปรากฏขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปลี่ยนชื่อไฟล์แล้ว ถ้าคุณต้องการสร้างไฟล์ใหม่แทนการใช้ไฟล์ที่มีอยู่

 7. ถ้าคุณกำลังส่งออกไปยังไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ที่มีอยู่ ภายใต้ ตัวเลือก ให้ระบุสิ่งที่ต้องทำขณะส่งออกรายการที่มีอยู่แล้วในไฟล์

 8. คลิก เสร็จสิ้น

 9. การส่งออกจะเริ่มทันที เว้นแต่คุณกำลังสร้างไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ขึ้นใหม่หรือส่งออกไปยังไฟล์ที่มีอยู่ซึ่งได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ในกรณีเหล่านั้น คุณจะได้รับกล่องโต้ตอบนี้:

  ถ้าคุณต้องการป้องกันไฟล์ .pst ของคุณด้วยรหัสผ่าน ให้เลือก ตกลง

  เลือก ตกลง ถ้าไม่ต้องการป้องกันไฟล์ของคุณด้วยรหัสผ่าน หรือ

  • ถ้าคุณต้องการใช้รหัสผ่านป้องกันไฟล์ .pst ของคุณ ให้ใส่รหัสผ่านในช่องรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่าน แล้วเลือก ตกลง ในกล่องโต้ตอบรหัสผ่านของไฟล์ข้อมูล Outlook ให้ใส่รหัสผ่าน แล้วเลือก ตกลง

  • ถ้าคุณกำลังส่งออกไปยังโฟลเดอร์ไฟล์ส่วนบุคคล (.pst) ที่มีอยู่ที่มีการป้องกันโดยใช้รหัสผ่าน ในกล่องโต้ตอบรหัสผ่านไฟล์ข้อมูล Outlook ให้ใส่รหัสผ่าน จากนั้นเลือก ตกลง

ขณะนี้ข้อมูล Outlook ของคุณอยู่ในรูปแบบไฟล์ .pst แล้ว และสามารถพกพาได้ บันทึกไฟล์ .pst ลงใน OneDrive จากนั้นดาวน์โหลดไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ของคุณ บันทึกไฟล์ไปยังไดรฟ์แบบพกพาเพื่อพกไปทุกที่ แล้วจากนั้นนำเข้าอีเมล ผู้ติดต่อ และปฏิทินไปยัง Outlook

ข้อมูลอะไรที่จะถูกส่งออก

 • เมื่อ Outlook ส่งออกอีเมล ที่ติดต่อ และข้อมูลปฏิทินเป็น .pst โปรแกรมจะสร้างสำเนาข้อมูล ไม่ได้เอาอะไรออกจาก Outlook คุณจะยังคงเห็นและมีสิทธิ์เข้าถึงอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทินของคุณใน Outlook

 • เมื่อ Outlook ส่งออกอีเมล โปรแกรมจะรวมทุกสิ่งที่แนบมากับอีเมลด้วย

 • Outlook จะไม่ส่งออกเมตาดาต้า เช่น คุณสมบัติของโฟลเดอร์ (มุมมอง สิทธิ์ และการตั้งค่าการเก็บถาวรอัตโนมัติ) กฎสำหรับข้อความ และรายชื่อผู้ส่งที่บล็อก

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณกำลังใช้โหมด Exchange แบบแคช Outlook จะส่งออกเฉพาะรายการในแคชปัจจุบันของคุณเท่านั้น ตามค่าเริ่มต้น แคชของคุณจะมีรายการภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อต้องการส่งออกข้อมูลที่มีอายุมากกว่า 12 เดือน ให้ปิดโหมด Exchange แบบแคชก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู โหมด Exchange แบบแคชเปิดหรือปิด

ฉันควรส่งออก (การสำรองข้อมูล)/นำเข้าไฟล์ .pst เมื่อใด

 • เมื่อคุณต้องการย้ายอีเมลจากบัญชีอีเมลหนึ่งไปยังอีกบัญชีอีเมลหนึ่ง:

  ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีบัญชีอีเมลผู้ใช้ Yahoo เก่า เช่น jakobsol77@yahoo.com และคุณต้องการย้ายอีเมลของคุณไปยังบัญชีผู้ใช้อีเมล Microsoft 365 ใหม่ เช่น jakobsol78@contoso.com

  ให้ เพิ่ม ทั้งสองบัญชีไปยัง Outlook โดยใช้ Outlook บนเดสก์ท็อปของคุณ รอให้อีเมลของคุณทั้งหมดปรากฎขึ้น (อาจใช้เวลานานหากคุณมีอีเมลเป็นจำนวนมาก) จากนั้นใช้ Outlook เพื่อส่งออกอีเมลจากบัญชี Yahoo ของคุณเป็นไฟล์ .pst สุดท้าย ให้ นำเข้าไฟล์ .pst ไปยังบัญชี Office 365 ของคุณ

 • คุณกำลังย้ายจากพีซีไปยังพีซี: คุณกำลัยย้ายอีเมลจากคอมพิวเตอร์หนึ่งที่มี Outlook ไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่มี Outlook เช่น สมมติว่าคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าของคุณมี Outlook 2007 และคุณเพิ่งได้คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่มี Outlook 2016 ส่งออกข้อมูลอีเมลของคุณจาก Outlook 2007 (อธิบายไว้ในบทความนี้) และ นำเข้า ข้อมูลไปยัง Outlook 2016

 • คุณกำลังย้ายจากพีซีไปยัง Mac: ถ่ายโอนอีเมลจาก Outlook บนพีซีโดยการนำเข้าไปยัง Outlook 2016 บน Mac

 • คุณต้องการสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ: คุณสามารถสำรองข้อมูลอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทินทั้งหมดของคุณไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ หลังจากที่คุณสร้างไฟล์ .pst ให้คัดลอกไฟล์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่ปลอดภัย: แฟลชไดรฟ์ USB, ฮาร์ดไดรฟ์อื่น หรือพื้นที่เก็บข้อมูลในระบบคลาวด์ เช่น OneDrive หรือ Dropbox

  ไม่มีวิธีที่จะสำรองข้อมูลทุกอย่างโดยอัตโนมัติอย่างสม่ำเสมอ (ทั้งเก่าและใหม่) การเก็บถาวรอัตโนมัติ จะสำรองข้อมูลรายการเก่า และจะย้ายข้อมูลแทนการสร้างสำเนา

 • ถ้าคุณ ต้องการสำรองข้อมูลเฉพาะที่ติดต่อของคุณ ให้ดู ส่งออกที่ติดต่อจาก Outlook เพื่อคัดลอกที่ติดต่อของคุณเป็นไฟล์ .csv

ดูเพิ่มเติม

นำเข้าและส่งออกอีเมล Outlook ที่ติดต่อ และปฏิทิน

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×