ส่งไฟล์ รูปภาพ หรือลิงก์ใน Teams

ส่งไฟล์ รูปภาพ หรือลิงก์ใน Teams

เมื่อคุณอยู่ในการสนทนา คุณสามารถส่งข้อความที่มีไฟล์ รูปภาพ และลิงก์ได้

ส่งลิงก์

เมื่อต้องการส่งลิงก์ ให้เลือก จัดรูปแบบ ไอคอนขยายใน Teams ที่อยู่ใต้กล่องเขียน จากนั้นเลือก แทรกลิงก์ ไอคอนแทรกลิงก์ใน Teams

เลือก จัดรูปแบบ เพื่อขยายกล่อง

เพิ่มข้อความที่แสดงและที่อยู่ แล้วคลิก แทรก หรือคัดลอกและวางลิงก์ลงในกล่องเขียนแล้วเลือก ส่ง ไอคอนส่งข้อความใน Teams เมื่อคุณส่งข้อความที่มีลิงก์ของคุณจะมีรูปขนาดย่อและการแสดงตัวอย่างซึ่งคุณสามารถปิดได้ถ้าคุณเลือกที่จะไม่เห็น 

ใส่ไฟล์หรือรูปภาพ

ถ้าต้องการรวมไฟล์หรือรูปภาพลงในข้อความ ให้คลิก เลือกไฟล์ เลือกปุ่มไฟล์ ที่อยู่ใต้กล่องเขียน จากนั้นคุณสามารถอัปโหลดไฟล์หรือรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณหรือ OneDrive ของคุณได้ หรือค้นหาจากแท็บ ไฟล์ สำหรับแชนเนลนั้น

ในการสนทนาในแชทให้คลิก เลือกไฟล์ เลือกปุ่มไฟล์ และเลือกไฟล์หรือรูปภาพที่คุณต้องการจากคอมพิวเตอรหรือ OneDrive ์ของคุณ

ตัวเลือกการอัปโหลดไฟล์สำหรับข้อความ

ส่งลิงก์

เพียงใส่หรือวางลิงก์ลงในกล่องเขียนข้อความของคุณ

แนบรูปภาพ

เมื่อต้องการแนบรูปภาพลงในข้อความ ให้แตะ เพิ่มรูปถ่าย ปุ่มรูปภาพ ที่อยู่ใต้กล่องการเขียนของคุณ เพื่อถ่ายรูปหรือเปิดไลบรารีรูปภาพของคุณ

แนบไฟล์

เมื่อต้องการแนบไฟล์ลงในข้อความ ให้แตะ เลือกไฟล์ เลือกปุ่มไฟล์ ที่อยู่ใต้กล่องเขียนและไปที่ตำแหน่งที่ตั้งไฟล์

จากการสนทนาหรือการประชุม ให้แตะสิ่งที่แนบมาเพื่อเปิดด้วยแอป Office 365 ในการสนทนาทางแชนเนล ให้แตะสิ่งที่แนบมาหรือไปที่ แท็บ > ไฟล์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×