ส่วนคำสั่ง GROUP BY

ส่วนคำสั่ง GROUP BY ใน Access รวมระเบียนที่มีค่าเหมือนกันในรายการเขตข้อมูลที่ระบุไว้ในระเบียนเดียวกัน ค่าสรุปจะถูกสร้างขึ้นสำหรับแต่ละระเบียนถ้าคุณใส่ฟังก์ชันการรวมของ SQL เช่น Sum หรือ Count ไว้ในคำสั่ง SELECT

ไวยากรณ์

SELECT fieldlist
FROM table
WHERE criteria
[GROUP BY groupfieldlist]

คำสั่ง SELECT ที่มีส่วนคำสั่ง GROUP BY มีส่วนต่างๆ ดังนี้

ส่วน

คำอธิบาย

fieldlist

ชื่อของเขตข้อมูลหนึ่งหรือหลายเขตข้อมูลที่จะถูกดึงออกมาพร้อมกันกับนามแฝงของชื่อเขตข้อมูลใดๆ , ฟังก์ชันการรวมของ SQL, เพรดิเคตการเลือก (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW หรือ TOP) หรือตัวเลือกอื่นๆ ของคำสั่ง SELECT

table

ชื่อของตารางที่ระเบียนถูกดึงออกมา

criteria

เกณฑ์การเลือก ถ้าคำสั่งมีส่วนคำสั่ง WHERE กลไกจัดการฐานข้อมูลของ Microsoft Access จะจัดกลุ่มค่าต่างๆ หลังจากที่นำเงื่อนไข WHERE ไปใช้กับระเบียนแล้ว

groupfieldlist

ชื่อของเขตข้อมูลที่มีจำนวนมากถึง 10 เขตข้อมูลซึ่งใช้ในการจัดกลุ่มระเบียน ลำดับของชื่อเขตข้อมูลใน groupfieldlist จะกำหนดระดับการจัดกลุ่มจากระดับสูงสุดจนถึงระดับต่ำสุดของการจัดกลุ่ม

ข้อสังเกต

ส่วนคำสั่ง GROUP BY จะมีหรือไม่ก็ได้

ค่าสรุปจะถูกละเว้นไปถ้าไม่มีฟังก์ชันการรวมของ SQL อยู่ในคำสั่ง SELECT

ค่า Null ในเขตข้อมูล GROUP BY จะถูกจัดกลุ่มและไม่ถูกละเว้น อย่างไรก็ตาม ค่า Null จะไม่ถูกประเมินในฟังก์ชันการรวมใดๆ ของ SQL

ให้ใช้ส่วนคำสั่ง WHERE เมื่อต้องการแยกแถวที่คุณไม่ต้องการจัดกลุ่ม และให้ใช้ส่วนคำสั่ง HAVING เมื่อต้องการกรองระเบียนหลังจากที่ถูกจัดกลุ่มแล้ว

ถ้าไม่มีข้อมูล Memo หรือวัตถุ OLE อยู่ เขตข้อมูลในรายการเขตข้อมูลของ GROUP BY สามารถอ้างถึงเขตข้อมูลใดๆ ในทุกตารางที่แสดงอยู่ในส่วนคำสั่ง FROM ได้ แม้ว่าเขตข้อมูลนั้นไม่ได้รวมอยู่ในคำสั่ง SELECT ก็ตาม ถ้าคำสั่ง SELECT มีฟังก์ชันการรวมของ SQL รวมอยู่ด้วยอย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชัน กลไกจัดการฐานข้อมูลของ Microsoft Access ไม่สามารถจัดกลุ่มบนเขตข้อมูล Memo หรือวัตถุ OLE ได้

เขตข้อมูลทั้งหมดในรายการเขตข้อมูลของ SELECT จะต้องถูกใส่ไว้ในส่วนคำสั่ง GROUP BY หรือใส่ไว้เป็นอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชันการรวม SQL อย่างใดอย่างหนึ่ง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×