ส่วนเพิ่มเติมคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Microsoft Lync 2010 Attendee

การสนับสนุน Office 2010 ใกล้จะสิ้นสุดแล้ว

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อให้ทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และดำเนินการต่อเพื่อรับการสนับสนุน

อัปเกรดทันที

ปรับปรุงล่าสุด: ตุลาคม 2010

สารบัญ

การเก็บถาวร

การบันทึกข้อมูลด้านไคลเอ็นต์

โครงการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า

การใช้เดสก์ท็อป/โปรแกรมร่วมกัน

ตัวควบคุมการใช้เดสก์ท็อป/โปรแกรมร่วมกัน

สิ่งที่แนบมากับการประชุม

การเรียกสายออกของการประชุม

การโพลล์

การทำงานร่วมกันบน PowerPoint

การบันทึก

การปรับปรุงคุณภาพเสียง

การทำงานร่วมกันบนไวท์บอร์ด

หน้านี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของผลิตภัณฑ์ Microsoft Lync เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับวิธีปฏิบัติในการเก็บและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ Microsoft Lync อย่างใดอย่างหนึ่ง คุณควรอ่านทั้งคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลสำหรับผลิตภัณฑ์ Microsoft Lync และส่วนเพิ่มเติมนี้

ส่วนเพิ่มเติมคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลจะกล่าวถึงการปรับใช้และการใช้งานซอฟต์แวร์การติดต่อสื่อสาร Microsoft Lync 2010 Attendee ที่ปรับใช้ในเครือข่ายขององค์กรของคุณ ถ้าคุณใช้ Microsoft Lync Server 2010 เป็นบริการ (อีกนัยหนึ่งคือ บุคคลที่สาม [ตัวอย่างเช่น Microsoft] กำลังโฮสต์เซิร์ฟเวอร์ที่ซอฟต์แวร์ทำงาน) ระบบจะส่งข้อมูลไปยังบุคคลที่สามดังกล่าว หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ส่งไปยังบุคคลที่สาม โปรดสอบถามผู้ดูแลระบบขององค์กรหรือผู้ให้บริการ

การเก็บถาวร

คุณลักษณะนี้ใช้ทำอะไรบ้าง: การเก็บถาวรช่วยให้ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถเก็บข้อมูลการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที, กิจกรรมและเนื้อหาของการประชุม รวมถึงลักษณะการใช้งาน เช่น การเริ่มต้นหรือเข้าร่วมการประชุมเป็นแบบถาวร

ข้อมูลที่เก็บ ประมวลผล หรือส่ง: การเก็บถาวรจะเก็บเนื้อหาการสนทนาของการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที, ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้การใช้งานการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที, เนื้อหาการประชุม และข้อมูลการประชุมในเซิร์ฟเวอร์ที่ผู้ดูแลระบบกำหนดค่าไว้ และจะไม่มีการส่งข้อมูลไปยัง Microsoft

การใช้ข้อมูล: ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดการการใช้ Lync 2010 Attendee ในองค์กรของคุณ

ตัวเลือก/ตัวควบคุม: การเก็บถาวรจะถูกปิดเป็นค่าเริ่มต้น และต้องมีการเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบขององค์กร คุณควรตรวจทานการใช้ข้อมูลของบริษัท และนโยบายการตรวจสอบ เพื่อดูว่าการเก็บถาวรนั้นสามารถเปิดใช้งานได้หรือไม่

การบันทึกข้อมูลด้านไคลเอ็นต์

คุณลักษณะนี้ใช้ทำอะไรบ้าง: การบันทึกข้อมูลฝั่งไคลเอ็นต์ช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลการใช้งาน Attendee บนคอมพิวเตอร์ของคุณในโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ ข้อมูลนี้สามารถนำไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Attendee ที่คุณอาจพบ

ข้อมูลที่เก็บ ประมวลผล หรือส่ง: ถ้าคุณหรือผู้ดูแลระบบของคุณได้เปิดใช้การบันทึกข้อมูลฝั่งไคลเอ็นต์ไว้ ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ: หัวข้อการประชุม, สถานที่, ข้อความ Session Initiation Protocol (SIP), การตอบสนองเมื่อใช้ Attendee, ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ส่งและผู้รับของข้อความ Attendee แต่ละรายการ และเส้นทางของข้อความนั้น แต่จะไม่เก็บเนื้อหาจากการประชุมที่คุณใช้ Attendee เพื่อเข้าร่วม ระบบจะไม่ส่งข้อมูลไปยัง Microsoft โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเลือกที่จะส่งข้อมูลด้วยตนเอง

การใช้ข้อมูล: บันทึกฝั่งไคลเอ็นต์สามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Attendee

ตัวเลือก/ตัวควบคุม: การบันทึกข้อมูลฝั่งไคลเอ็นต์จะถูกปิดเป็นค่าเริ่มต้น และต้องมีการเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบขององค์กร ถ้าผู้ดูแลระบบไม่ได้ปิดการใช้งานการควบคุมการบันทึก คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าดังนี้:

 1. ในหน้าต่างการสนทนาของ Attendee ให้คลิก เมนู และคลิก การตั้งค่า

 2. คลิก ทั่วไป จากนั้นคลิก เปิดการบันทึกใน Lync Attendee และ เปิดการบันทึกเหตุการณ์ Windows สำหรับ Lync Attendee

 3. คลิก ตกลง

โครงการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า

คุณลักษณะนี้ใช้ทำอะไรบ้าง: ถ้าคุณเลือกที่จะเข้าร่วมโครงการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า (CEIP) จะรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของคุณ และวิธีที่คุณใช้ซอฟต์แวร์และบริการต่างๆ ของ Microsoft เพื่อดูแนวโน้มและรูปแบบการใช้งาน นอกจากนี้โครงการ CEIP ยังเก็บข้อมูลเกี่ยวกับชนิดและจำนวนข้อผิดพลาดที่คุณพบ ประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ตลอดจนความเร็วของบริการ Microsoft จะไม่เก็บชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลที่ติดต่ออื่นๆ ของคุณ

ข้อมูลที่เก็บ ประมวลผล หรือส่ง: ระบบจะส่งข้อมูล CEIP ไปยัง Microsoft โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดใช้งาน CEIP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เก็บ ประมวลผล หรือส่งโดย CEIP โปรดดูที่คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลสำหรับโครงการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า Microsoft

การใช้ข้อมูล: Microsoft จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ความเชื่อถือได้ และประสิทธิภาพสำหรับซอฟต์แวร์และบริการของ Microsoft

ตัวเลือก/ตัวควบคุม: CEIP จะถูกปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นกรณีที่ผู้ดูแลระบบขององค์กรได้กำหนดให้เปิดใช้งานไว้ คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ลงทะเบียนในโปรแกรมติดตั้ง Attendee หากผู้ดูแลระบบไม่ได้ปิดใช้งานตัวควบคุมไว้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า CEIP ได้ทุกเมื่อดังนี้:

 1. ในหน้าต่างการสนทนาของ Attendee ให้คลิก เมนู และคลิก การตั้งค่า

 2. คลิกแท็บ ทั่วไป จากนั้นเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ Microsoft เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน Lync Attendee ของฉัน

 3. คลิก ตกลง

หมายเหตุ:  ถ้าผู้ดูแลระบบเปลี่ยนการตั้งค่าให้เปิดหรือปิดใช้งาน CEIP ขณะที่ผู้ใช้กำลังใช้งาน Attendee การตั้งค่าใหม่จะมีผลหลังจากที่ผู้ใช้ออกจาก Attendee และเข้าสู่การประชุมอีกครั้ง

การใช้เดสก์ท็อป/โปรแกรมร่วมกัน

คุณลักษณะนี้ใช้ทำอะไรบ้าง: การใช้เดสก์ท็อป/โปรแกรมร่วมกันช่วยให้คุณสามารถใช้มุมมองหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณหรือโปรแกรมต่างๆ ที่คุณเรียกใช้ ร่วมกับผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ เมื่อใช้ Attendee

ข้อมูลที่เก็บ ประมวลผล หรือส่ง: ถ้าคุณเริ่มต้นเซสชันการใช้ร่วมกัน ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดจะเห็นจอภาพ เดสก์ท็อปทั้งหมด หรือโปรแกรมที่เลือกไว้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณต้องการให้ใช้ร่วมกัน และจะไม่มีการส่งข้อมูลไปยัง Microsoft

การใช้ข้อมูล: คุณสามารถใช้การใช้เดสก์ท็อป/โปรแกรมร่วมกัน เพื่อทำงานร่วมกับผู้เข้าร่วม

ตัวเลือก/การควบคุม:

เมื่อต้องการเริ่มต้นการใช้เดสก์ท็อป/โปรแกรมร่วมกันระหว่างการประชุม Attendee ที่ดำเนินอยู่:

 1. ในหน้าต่างการสนทนาของ Attendee ให้คลิกปุ่ม ใช้ร่วมกัน

 2. จากเมนู ให้คลิก เดสก์ท็อป, จอภาพ (ถ้าคุณมีหลายรายการ) หรือ โปรแกรม เพื่อเลือกโปรแกรม

เมื่อต้องการหยุดการใช้เดสก์ท็อปหรือโปรแกรมร่วมกัน:

 • เลือก หยุดการใช้ร่วมกัน จากแถบการใช้ร่วมกันที่ด้านบนของหน้าจอ

สิ่งสำคัญ:  เอกสารหรือรูปภาพที่เปิดบนเดสก์ท็อปของคุณซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยซอฟต์แวร์ Digital Rights Management อาจปรากฏแก่ผู้อื่นที่คุณกำหนดให้ใช้เดสก์ท็อปร่วมกันใน Attendee

ตัวควบคุมการใช้เดสก์ท็อป/โปรแกรมร่วมกัน

คุณลักษณะนี้ใช้ทำอะไรบ้าง: ตัวควบคุมการใช้เดสก์ท็อป/โปรแกรมร่วมกัน ช่วยให้คุณสามารถให้สิทธิ์การควบคุมเดสก์ท็อปหรือโปรแกรมแก่บุคคลอื่นที่ใช้ไคลเอ็นต์ Microsoft Lync 2010 หรือ Attendee บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

ข้อมูลที่เก็บ ประมวลผล หรือส่ง: เมื่อคุณให้สิทธิ์การควบคุมแก่บุคคลอื่นแล้ว บุคคลนั้นสามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ของคุณหรือโปรแกรมที่เลือกไว้ และดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ ราวกับว่ากำลังใช้คอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรงด้วยแป้นพิมพ์และเมาส์ของบุคคลนั้น คุณและผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ใน Attendee จะสามารถดูการเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการนี้ได้ และจะไม่มีการส่งข้อมูลไปยัง Microsoft

การใช้ข้อมูล: คุณสามารถใช้ตัวควบคุมการใช้ร่วมกัน เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถควบคุมเดสก์ท็อปหรือโปรแกรมของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณกำหนดให้ใช้ร่วมกัน โดยที่คุณและผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ สามารถสังเกตการณ์

ตัวเลือก/การควบคุม:

เมื่อต้องการใช้ตัวควบคุมเดสก์ท็อปร่วมกัน ให้ทำดังนี้:

1.เริ่มต้นการใช้เดสก์ท็อปหรือโปรแกรมร่วมกัน

2.บนเมนู มอบการควบคุม ในแถบการใช้ร่วมกันที่ด้านบนของหน้าจอ ให้เลือกบุคคลที่คุณต้องการมอบการควบคุม

เมื่อต้องการยกเลิกตัวควบคุมเดสก์ท็อปของคุณจากผู้ติดต่อระยะไกล ให้ทำดังนี้

•บนเมนู มอบการควบคุม ในแถบการใช้ร่วมกันที่ด้านบนของหน้าจอ ให้คลิก เรียกคืนการควบคุม

สิ่งที่แนบมากับการประชุม

คุณลักษณะนี้ใช้ทำอะไรบ้าง: คุณสามารถใช้แฟ้มร่วมกับผู้เข้าร่วมการประชุม โดยอัปโหลดเป็นสิ่งที่แนบ

ข้อมูลที่เก็บ ประมวลผล และส่ง: สิ่งที่แนบจะถูกเก็บไว้ใน Attendee ตามนโยบายวันหมดอายุสำหรับเนื้อหาการประชุมตามที่ผู้ดูแลระบบขององค์กรระบุไว้ คุณสามารถเลือกที่จะอัปโหลดสิ่งที่แนบมาได้ สิ่งที่แนบจะถูกดาวน์โหลดโดยคุณและบุคคลอื่นในการประชุม และจะไม่มีการส่งข้อมูลไปยัง Microsoft

การใช้ข้อมูล: ข้อมูลที่อยู่ในสิ่งที่แนบของการประชุมที่อัปโหลดจะมีการใช้งานร่วมกับผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ในการประชุม Lync 2010

ตัวเลือก/การควบคุม:

ผู้นำเสนอสามารถจำกัดการใช้งานสิ่งที่แนบตามบทบาทของผู้เข้าร่วมการประชุม (ผู้จัด, ผู้นำเสนอ, ทุกคน) ถ้าสิ่งที่แนบไม่สามารถใช้ได้ คุณจะไม่พบสิ่งที่แนบดังกล่าวในรายการสิ่งที่แนบ

การเรียกสายออกของการประชุม

คุณลักษณะนี้ใช้ทำอะไรบ้าง: คุณลักษณะการเรียกสายออกของการประชุมช่วยให้ผู้ใช้ Attendee ที่อยู่ในการประชุมสามารถเพิ่มหมายเลข Public Switched Telephone Network (PSTN) ไปยังการประชุมด้วยเสียง/วิดีโอ (AV) ที่มีอยู่

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่ง: เมื่อผู้ใช้ PSTN ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุม AV ได้รับสาย ผู้ใช้จะได้รับรหัสผู้เรียกเข้าของผู้จัดการประชุม AV (ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นรหัสผู้เรียกเข้าของฝ่ายที่เพิ่มในการประชุม) เมื่อผู้ใช้ PSTN รับสาย ผู้ใช้จะเข้าร่วมการประชุมทันที

การใช้ข้อมูล:

รหัสผู้เรียกเข้าของผู้จัดจะถูกส่งให้กับผู้ใช้ PSTN ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุม

ตัวเลือก/การควบคุม:

ไม่มีตัวควบคุมของผู้ใช้หรือผู้ดูแลระบบขององค์กรสำหรับการเรียกสายออกของการประชุม หากเป็นไปได้ ก่อนที่จะเพิ่มผู้ใช้ PSTN คุณสามารถส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีหรืออีเมลไปยังผู้ใช้ PSTN เพื่อสอบถามว่าต้องการเข้าร่วมการประชุม AV หรือไม่ เพื่อผู้ใช้ทราบว่าตนได้รับเชิญ นอกจากนั้น ผู้ใช้ PSTN ยังสามารถเลือกที่จะไม่รับสายได้

การโพลล์

คุณลักษณะนี้ใช้ทำอะไรบ้าง: ผู้ใช้ Attendee สามารถจัดทำโพลล์และรวบรวมการตอบสนองที่ไม่ระบุชื่อจากผู้เข้าร่วมระหว่างการประชุม

ข้อมูลที่เก็บ ประมวลผล หรือส่ง: การลงคะแนนของแต่ละบุคคลจะเป็นแบบไม่ระบุชื่อ ผลลัพธ์ของโพลล์ที่รวมจะปรากฏแก่ผู้นำเสนอทั้งหมด และผู้นำเสนอสามารถแสดงแก่ผู้เข้าร่วมทั้งหมด โพลล์จะถูกเก็บไว้ใน Lync Server 2010 ตามนโยบายวันหมดอายุสำหรับเนื้อหาการประชุมที่ผู้ดูแลระบบขององค์กรได้ระบุไว้ และจะไม่มีการส่งข้อมูลไปยัง Microsoft

การใช้ข้อมูล: การโพลล์จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน โดยช่วยให้ผู้นำเสนอสามารถทราบความต้องการของผู้เข้าร่วมได้อย่างรวดเร็ว

ตัวเลือก/การควบคุม:

 • ผู้นำเสนอสามารถจำกัดความพร้อมในการใช้งานตามบทบาทของผู้เข้าร่วม (ผู้จัด, ผู้นำเสนอ, ทุกคน) เมื่อโพลล์ไม่ปรากฏแก่ผู้เข้าร่วมทั้งหมด ถ้าคุณไม่สามารถใช้โพลล์ คุณจะไม่พบโพลล์นั้นในรายการเนื้อหาเมื่อไม่ได้กำหนดให้ใช้ร่วมกัน และไม่สามารถบันทึกโพลล์ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • ผู้นำเสนอสามารถเปิดหรือปิดโพลล์สำหรับการลงคะแนน และล้างผลลัพธ์ของโพลล์ได้ทุกเมื่อ

การทำงานร่วมกันบน PowerPoint

คุณลักษณะนี้ใช้ทำอะไรบ้าง: การทำงานร่วมกันของ Microsoft PowerPoint ช่วยให้ผู้ใช้ Attendee สามารถแสดง ดู และใส่คำอธิบายประกอบงานนำเสนอ PowerPoint ระหว่างการประชุมแบบออนไลน์

ข้อมูลที่เก็บ ประมวลผล หรือส่ง:

การทำงานของคุณเป็นตัวกำหนดการทำงานร่วมกันบน PowerPoint – ไม่ว่าคุณจะอัปโหลด, นำทาง หรือใส่คำอธิบายประกอบในงานนำเสนอ PowerPoint แฟ้มที่นำเสนอในการประชุมจะถูกส่งไปยังผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด และผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถเรียกใช้ได้โดยตรงจากโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ เจ้าของแฟ้มหรือผู้นำเสนอสามารถจำกัดบุคคลที่สามารถบันทึกแฟ้มได้ แต่การดำเนินการนี้จะไม่จำกัดการเรียกใช้หรือดูแฟ้มดังกล่าว

แฟ้ม PowerPoint จะถูกเก็บไว้ใน Lync Server ตามนโยบายวันหมดอายุของเนื้อหาการประชุม ซึ่งกำหนดโดยผู้ดูแลระบบขององค์กร และจะไม่มีการส่งข้อมูลไปยัง Microsoft

การใช้ข้อมูล: การทำงานร่วมกับ PowerPoint จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถแสดงงานนำเสนอและรับคำติชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวเลือก/การควบคุม:

 • ผู้นำเสนอสามารถจำกัดสิทธิ์การสร้างคำอธิบายประกอบตามบทบาทของผู้เข้าร่วม (ผู้นำเสนอเท่านั้น, ทุกคน, ไม่มี) โดยดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. จากกล่องโต้ตอบ Join Information and Meeting Options ในหน้าต่างการสนทนา ให้คลิก ตัวเลือกของการประชุม

  2. ภายใต้ สิทธิ์ ในรายการแบบหล่นลง สิทธิ์การสร้างคำอธิบายประกอบ ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  3. คลิก ตกลง

 • ผู้นำเสนอสามารถจำกัดผู้เข้าร่วมไม่ให้ดูภาพนิ่งที่ไม่ได้นำเสนอ โดยดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. จากกล่องโต้ตอบ ข้อมูลการเข้าร่วมและตัวเลือกของการประชุม ให้คลิก ตัวเลือกของการประชุม

  2. ภายใต้ สิทธิ์ ในรายการแบบหล่นลง ดูแบบส่วนตัว ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  3. คลิก ตกลง

หมายเหตุ:  สิทธิ์นี้สามารถตั้งค่าตามบทบาทของผู้เข้าร่วม (ผู้นำเสนอเท่านั้น, ทุกคน หรือไม่มี)

 • ผู้นำเสนอสามารถจำกัดความพร้อมในการใช้งานสำหรับงานนำเสนอ PowerPoint ตามบทบาทของผู้เข้าร่วม (ผู้จัด, ผู้นำเสนอ, ทุกคน) เมื่องานนำเสนอ PowerPoint ไม่ได้มีการใช้งานร่วมกัน ถ้างานนำเสนอ PowerPoint ไม่สามารถใช้ได้ คุณจะไม่พบงานนำเสนอนั้นในรายการเนื้อหาเมื่อไม่ได้กำหนดให้ใช้ร่วมกัน และไม่สามารถบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

การบันทึก

คุณลักษณะนี้ใช้ทำอะไรบ้าง: การบันทึกช่วยให้ผู้นำเสนอที่ใช้ Lync สามารถบันทึกข้อมูลทุกรูปแบบสำหรับการประชุมของ Lync รวมถึงบุคคลที่เข้าร่วมการประชุม, เสียง, วิดีโอ และเนื้อหา เช่น การสนทนาด้วยการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที, การใช้โปรแกรมร่วมกัน, งานนำเสนอ PowerPoint, การโพลล์, เอกสารประกอบคำบรรยาย และไวท์บอร์ด เมื่อผู้จัดหรือผู้นำเสนอคนอื่นพักหรือหยุดการบันทึก การบันทึกอื่นๆ ที่กำลังดำเนินอยู่จะไม่ได้รับผลกระทบ

ข้อมูลที่เก็บ ประมวลผล หรือส่ง:

ถ้าผู้นำเสนอเลือกที่จะบันทึก ข้อมูลการบันทึกจะถูกบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ตามค่าเริ่มต้น แฟ้มวิดีโอเพิ่มเติมที่จัดทำขึ้นจากการบันทึกจะถูกบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้นำเสนอ แต่ก็สามารถบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ หากผู้นำเสนอที่บันทึกได้ระบุไว้ เมื่อผู้ใช้อัปโหลดเนื้อหาเข้าสู่การประชุม จะมีการให้สิทธิ์เพื่อเพิ่มเนื้อหาไปยังการบันทึกที่ผู้ใช้หรือผู้ใช้อื่นจัดทำไว้

ถ้ามีการทำงานล้มเหลวระหว่างระยะการเผยแพร่การบันทึก เป็นไปได้ที่ข้อมูลที่เก็บระหว่างสถานะการบันทึกจะถูกรวมอยู่ในการบันทึกโดยไม่ตั้งใจ ถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดของระยะการเผยแพร่ล้มเหลว (โปรดดู ตัวจัดการการบันทึก สำหรับสถานะ "คำเตือน...") ไม่ควรแจกจ่ายการบันทึกให้กับบุคคลอื่น แม้ว่าจะสามารถเล่นได้ในบางรูปแบบ

การใช้ข้อมูล:

การบันทึกนั้นสามารถเล่นโดยใครก็ตามที่สามารถเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งที่บันทึกข้อมูลการบันทึกนั้นไว้

ตัวเลือก/การควบคุม:

ตามค่าเริ่มต้น ความสามารถในการบันทึกจะต้องปิดอยู่ และต้องมีการเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบขององค์กร ถ้าคุณลักษณะนี้มีการใช้งานสำหรับการประชุม ผู้นำเสนอของการประชุมสามารถเริ่มต้นการบันทึกได้ เมื่อผู้นำเสนอเปิดการบันทึก ระบบจะประกาศการแจ้งว่าการบันทึกได้เริ่มต้นแล้วไปยังผู้เข้าร่วมที่มีไคลเอ็นต์และอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกันได้ ผู้ใช้ที่เข้าร่วมในเซสชันที่บันทึก แต่ใช้ไคลเอ็นต์หรืออุปกรณ์ที่ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ต่อไปนี้ จะถูกบันทึกไว้ แต่จะไม่ได้รับการแจ้งเกี่ยวกับการบันทึก

ไคลเอ็นต์ที่ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ได้แก่:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

  • Microsoft Office Communicator Web Access (รุ่น 2007 R2)

  • Microsoft Office Communicator Web Access (รุ่น 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

อุปกรณ์ที่ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ได้แก่:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

นอกจากนี้ ไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์หรือไคลเอ็นต์ใดก็ตาม ผู้เข้าร่วมที่ใช้วิดีโอแบบเต็มหน้าจอระหว่างการประชุมจะไม่ได้รับสัญญาณแจ้งว่าการบันทึกได้เริ่มต้นแล้ว จนกว่าจะกลับสู่หน้าต่างการสนทนา

การปรับปรุงคุณภาพเสียง

คุณลักษณะนี้ใช้ทำอะไรบ้าง: Attendee จะมีการแจ้งซึ่งช่วยให้คุณปรับปรุงคุณภาพของการโทร หากตรวจพบปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครือข่าย หรือคอมพิวเตอร์ระหว่างการโทร

ข้อมูลที่เก็บ ประมวลผล หรือส่ง: ถ้าคุณมีการตั้งค่าอุปกรณ์ที่เพิ่มเสียงคุณภาพต่ำในการโทร (ตัวอย่างเช่น เสียงก้องหรือเสียงรบกวน) Attendee จะแจ้งคุณ และจะแจ้งบุคคลอื่นในสายว่าคุณภาพของการโทรนั้นลดลงเนื่องจากการตั้งค่าอุปกรณ์ในฝั่งของคุณ บุคคลอื่นจะเห็นการแจ้งที่ระบุว่าคุณใช้อุปกรณ์ที่ทำให้การโทรมีคุณภาพเสียงลดลง แต่จะไม่ทราบว่าคุณใช้อุปกรณ์ใด และจะไม่มีการส่งข้อมูลไปยัง Microsoft

การใช้ข้อมูล: ข้อมูลที่ส่งถึงผู้อื่นในการติดต่อจะช่วยปรับปรุงคุณภาพของการติดต่อ ตัวอย่างเช่น ผู้นำเสนอสามารถปิดเสียงสำหรับสายของคุณ ถ้าคุณเป็นเพียงผู้ฟังในการติดต่อนั้น

ตัวเลือก/ตัวควบคุม: Attendee ไม่อนุญาตให้คุณปิดการแจ้งเตือนคุณภาพของการโทร

การทำงานร่วมกันบนไวท์บอร์ด

คุณลักษณะนี้ใช้ทำอะไรบ้าง: การทำงานร่วมกันบนไวท์บอร์ดช่วยให้คุณสามารถใช้ไวท์บอร์ดเสมือนร่วมกันใน Attendee และใส่คำอธิบายประกอบระหว่างการประชุมแบบออนไลน์

ข้อมูลที่เก็บ ประมวลผล หรือส่ง: คำอธิบายประกอบบนไวท์บอร์ดจะปรากฏให้ผู้เข้าร่วมทั้งหมดเห็น ไวท์บอร์ดจะถูกเก็บไว้ใน Lync Server ตามนโยบายวันหมดอายุของเนื้อหาการประชุม และจะไม่มีการส่งข้อมูลไปยัง Microsoft

การใช้ข้อมูล: การทำงานร่วมกันบนไวท์บอร์ดจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน โดยช่วยให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถสนทนาเกี่ยวกับแนวคิด ระดมสมอง จดบันทึก เป็นต้น

ตัวเลือก/ตัวควบคุม ผู้นำเสนอสามารถจำกัดความพร้อมในการใช้งานสำหรับไวท์บอร์ดตามบทบาทของผู้เข้าร่วม (ผู้จัด, ผู้นำเสนอ, ทุกคน) เมื่อไวท์บอร์ดไม่ปรากฏแก่ผู้ใช้ทั้งหมด ถ้าผู้ใช้ไม่สามารถใช้งานไวท์บอร์ด ผู้ใช้จะไม่พบไวท์บอร์ดนั้นในรายการเนื้อหา และไม่สามารถบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของตนได้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×