ส่วนเพิ่มเติมสิทธิ์ส่วนบุคคลสำหรับ Microsoft Lync 2010 for Nokia

การสนับสนุน Office 2010 ใกล้จะสิ้นสุดแล้ว

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อให้ทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และดำเนินการต่อเพื่อรับการสนับสนุน

อัปเกรดทันที

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: ตุลาคม 2554

เนื้อหา

ส่วนเพิ่มเติมสิทธิ์ส่วนบุคคลสำหรับ Microsoft Lync 2010 for Nokia

การรายงานการเปิดใช้งาน

การมอบสิทธิ์ในการโทร (การโอนสาย)

การบันทึกที่ฝั่งไคลเอ็นต์

บัตรข้อมูลที่ติดต่อ

บริการฉุกเฉิน (9-1-1)

รูปภาพส่วนบุคคล

ข้อมูลการแสดงตนและที่ติดต่อ

โหมดความเป็นส่วนตัว

ส่งเป็นอีเมล

ส่งสถานที่

การเก็บที่ติดต่อส่วนรวม

ส่วนเพิ่มเติมสิทธิ์ส่วนบุคคลสำหรับ Microsoft Lync 2010 for Nokia

หน้านี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลสำหรับผลิตภัณฑ์ Microsoft Lync เพื่อให้เข้าใจหลักปฏิบัติต่างๆ ของการเก็บรวบรวมข้อมูลและการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ Microsoft Lync ใดๆ คุณควรอ่านทั้งคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลสำหรับผลิตภัณฑ์ Microsoft Lync และส่วนเพิ่มเติมนี้

ส่วนเพิ่มเติมสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้จะกล่าวถึงการปรับใช้และการใช้ Microsoft Lync 2010 for Nokia บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ขององค์กรของคุณ ถ้าคุณกำลังใช้บริการซอฟต์แวร์การสื่อสาร Microsoft Lync Server 2010 (กล่าวคือ ถ้าบริษัทอื่น [ตัวอย่างเช่น ไมโครซอฟท์] กำลังโฮสต์เซิร์ฟเวอร์กับเซิร์ฟเวอร์ที่มีซอฟต์แวร์นี้ทำงานอยู่) ข้อมูลจะถูกส่งไปยังบริษัทอื่นนั้นๆ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ส่งผ่านจากองค์กรของคุณไปยังบริษัทอื่น ให้ปรึกษาผู้ดูแลระบบขององค์กรของคุณหรือผู้ให้บริการของคุณ

ด้านบนของหน้า

การรายงานการเปิดใช้งาน

ประโยชน์ของคุณลักษณะนี้: ในระหว่างการตั้งค่าและการกำหนดค่าในตอนต้นของ Lync 2010 for Nokia ข้อมูลฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เฉพาะเจาะจงบางอย่างจะถูกเก็บรวบรวมและส่งไปยัง Nokia เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานว่าได้กำหนดค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่ง: จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุถึงบุคคลได้ในระหว่างกระบวนการนี้ จะไม่มีการส่งข้อมูลไปยังไมโครซอฟท์

การใช้ข้อมูล: ข้อมูลที่เก็บรวบรวมในระหว่างกระบวนการการรายงานการเปิดใช้งานนี้จะถูกใช้โดย Nokia เพื่อสร้างรายงานการกำหนดค่าที่สำเร็จแล้วของซอฟต์แวร์นี้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Nokia ให้ดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Nokia

ตัวเลือก/ตัวควบคุม: ไม่สามารถใช้ได้

ด้านบนของหน้า

การมอบสิทธิ์ในการโทร (การโอนสาย)

ประโยชน์ของคุณลักษณะนี้: การมอบสิทธิ์ในการโทรทำให้คุณสามารถกำหนดผู้รับมอบสิทธิ์ได้อย่างน้อยหนึ่งคน แล้วให้ผู้รับมอบสิทธิ์ของคุณจัดการและตอบรับโทรศัพท์ รวมถึงจัดและเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ในนามของคุณได้ ถ้าคุณกำลังใช้การมอบสิทธิ์ในการโทรจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณสามารถเลือกได้เฉพาะผู้รับมอบสิทธิ์ที่คุณได้กำหนดไว้ล่วงหน้าบนเดสก์ท็อปไคลเอ็นต์ Microsoft Lync 2010 ของคุณ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่ง: เมื่อผู้รับมอบสิทธิ์ของคุณรับโทรศัพท์ในนามของคุณ คุณจะได้รับอีเมลแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ จะไม่มีการส่งข้อมูลไปยังไมโครซอฟท์

การใช้ข้อมูล: คุณสามารถใช้คุณลักษณะนี้ในการทำงานกับผู้รับมอบสิทธิ์ของคุณเพื่อจัดการกำหนดการและการประชุมของคุณ ตามงานกับผู้รับมอบสิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับโทรศัพท์ที่พวกเขาได้โทรและรับให้คุณ (หรือในนามของคุณ) หรือทำทั้งสองอย่าง

ตัวเลือก/ตัวควบคุม: การมอบสิทธิ์ในการโทรจะถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานได้โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ใน Lync for Nokia ให้แท็บ การตั้งค่า จากเมนูตัวเลือกของหน้ารายการที่ติดต่อ

 2. บนแท็บ เสียง ให้สลับ การโอนสายเรียกเข้า ไปที่ เปิด

 3. แท็บ โอนสายเรียกเข้าของฉันไปยัง แล้วเลือก ผู้รับมอบสิทธิ์ของฉัน ในกล่องแบบหล่นลง

 4. บนแถบเครื่องมือด้านล่าง ให้แท็บ บันทึก

ด้านบนของหน้า

การบันทึกที่ฝั่งไคลเอ็นต์

ประโยชน์ของคุณลักษณะนี้: การบันทึกที่ฝั่งไคลเอ็นต์ทำให้คุณสามารถเข้าสู่ข้อมูลการใช้งาน Lync ได้จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ในโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ ข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้สำหรับการแก้ไขปัญหาใดๆ ที่คุณอาจพบในการใช้ซอฟต์แวร์ Lync for Nokia

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่ง: เมื่อเปิดใช้การบันทึกที่ฝั่งไคลเอ็นต์ ข้อมูลต่างๆ ดังเช่นข้อมูลต่อไปนี้จะถูกเก็บไว้บนอุปกรณ์ของคุณ: ID ของอุปกรณ์, นามแฝงและโดเมนผู้ใช้, ข้อมูลการแสดงตน, รายละเอียดข้อความ, ประวัติการเข้าสู่ระบบ, รายการที่ติดต่อ และข้อมูลการกำหนดค่า เช่น กฎการโอนสาย, สถานะ และบันทึกย่อ เนื้อหาในการสนทนาด้วย Lync 2010 ของคุณจะไม่ถูกเก็บไว้ ข้อมูลจะไม่ถูกส่งไปยังไมโครซอฟท์โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเลือกที่จะส่งข้อมูลนี้ได้ด้วยตนเอง

การใช้ข้อมูล: คุณสามารถใช้การบันทึกที่ฝั่งไคลเอ็นต์เพื่อแก้ปัญหาใดๆ ที่คุณอาจพบในระหว่างการใช้ซอฟต์แวร์ Lync for Nokia ได้

ตัวเลือก/ตัวควบคุม: การบันทึกที่ฝั่งไคลเอ็นต์จะถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานได้โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ใน Lync for Nokia ให้แท็บ การตั้งค่า บนเมนูตัวเลือกของหน้ารายการที่ติดต่อ

 2. บนแท็บ กำหนดลักษณะ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการบันทึก

 3. บนแถบเครื่องมือด้านล่าง ให้แท็บ บันทึก

ด้านบนของหน้า

บัตรข้อมูลที่ติดต่อ

ประโยชน์ของคุณลักษณะนี้: บัตรข้อมูลที่ติดต่อจะเก็บรวบรวมข้อมูลแบบคงที่และแบบไดนามิกเกี่ยวกับบุคคลอื่นๆ ในองค์กรของคุณและแสดงข้อมูลดังกล่าวใน Lync และสำหรับที่ติดต่อในไคลเอ็นต์การส่งข้อความและการทำงานร่วมกันของ Microsoft Outlook รุ่นล่าสุด บัตรข้อมูลที่ติดต่อให้คุณส่งอีเมล, โทรศัพท์, ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที และส่งข้อความ SMS (ข้อความ) ได้ด้วยคลิกเดียว (ความสามารถในข้อความ SMS จะไม่พร้อมใช้งานในเดสก์ท็อปไคลเอ็นต์ Lync)

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่ง: ข้อมูลแบบคงที่บนบัตรข้อมูลที่ติดต่อจะถูกเก็บรวมรวมมาจากไดเรกทอรีขององค์กร (เช่น Active Directory Domain Services) และใช้ร่วมกันกับผู้อื่นผ่านทาง Lync Server 2010 ข้อมูลแบบไดนามิกที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์และการแสดงตน อาจใส่ข้อมูลโดยคุณแล้วใช้ร่วมกันกับผู้อื่น จะไม่มีการส่งข้อมูลไปยังไมโครซอฟท์

การใช้ข้อมูล: บัตรข้อมูลที่ติดต่อจะถูกแสดงเพื่อให้คุณสามารถใช้ข้อมูลที่ติดต่อของคุณร่วมกันกับผู้อื่นได้

ตัวเลือก/ตัวควบคุม: ที่ติดต่อสามารถจัดการได้จากทั้งเดสก์ท็อปไคลเอ็นต์ Lync และ Lync for Nokia คุณสามารถจัดการที่ติดต่อใน Lync for Nokia ได้โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

เมื่อต้องการเพิ่มที่ติดต่อ

 1. จากแท็บ รายการที่ติดต่อ บนหน้าจอหลักของ Lync ให้แท็บ ค้นหา

 2. ในกล่องข้อความ ค้นหา ให้พิมพ์ชื่อของที่ติดต่อนั้น

 3. จากผลลัพธ์การค้นหา ให้เลือกที่ติดต่อที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วแท็บเมนู ตัวเลือก

 4. แท็บ เพิ่มที่ติดต่อ แล้วแท็บกลุ่มที่ติดต่อเพื่อเพิ่มที่ติดต่อเข้าไป

เมื่อต้องการเอาที่ติดต่อออก

 1. จากแท็บ รายการที่ติดต่อ บนหน้าจอหลักของ Lync ให้แท็บกลุ่มที่ติดต่อของที่ติดต่อนั้น

 2. แท็บที่ติดต่อที่คุณต้องการลบ

 3. แท็บเมนู ตัวเลือก แล้วแท็บ เอาที่ติดต่อออก

ด้านบนของหน้า

บริการฉุกเฉิน (9-1-1)

สิ่งสำคัญ: เราไม่แนะนำให้คุณใช้ Lync for Nokia ในการติดต่อบริการฉุกเฉินต่างๆ (เช่น 9-1-1 ในสหรัฐอเมริกา) Lync for Nokia ไม่มีความสามารถในการระบุตำแหน่งที่ตั้งทางกายภาพที่แท้จริงของคุณ ดังนั้นถ้าคุณใช้ Lync for Nokia ในการติดต่อผู้ให้บริการฉุกเฉิน ผู้ให้บริการดังกล่าวจะไม่สามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้ เมื่อต้องการติดต่อผู้ให้บริการฉุกเฉินจากอุปกรณ์ของคุณ ให้ปิด Lync for Nokia และใช้แผ่นปุ่มโทรของอุปกรณ์ของคุณในการเรียกเลขหมาย

ด้านบนของหน้า

รูปภาพส่วนบุคคล

ประโยชน์ของคุณลักษณะนี้: รูปภาพส่วนบุคคลจะแสดงรูปภาพของคุณและรูปภาพของบุคคลอื่นในองค์กรของคุณ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่ง: การกำหนดลักษณะในการใช้รูปภาพส่วนบุคคลของคุณร่วมกันจะถูกเก็บรวบรวมไว้สำหรับการแสดงรูปภาพต่างๆ และการใช้รูปภาพของคุณร่วมกัน เฉพาะรูปถ่ายที่เก็บอยู่ใน Active Directory เท่านั้นที่สามารถแสดงใน Lync for Nokia ได้ จะไม่มีการส่งข้อมูลไปยังไมโครซอฟท์

การใช้ข้อมูล: ข้อมูลนี้จะถูกใช้เพื่อกำหนดรูปแบบการใช้ของคุณเอง และเพื่อใช้งานรูปภาพของคุณร่วมกับผู้อื่น

ตัวเลือก/ตัวควบคุม: การตั้งค่ารูปภาพส่วนบุคคลจะได้รับการจัดการจากเดสก์ท็อปไคลเอ็นต์ Lync

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลการแสดงตนและที่ติดต่อ

ประโยชน์ของคุณลักษณะนี้: ข้อมูลการแสดงตนและที่ติดต่อทำให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ประกาศไว้เกี่ยวกับผู้ใช้อื่นๆ (ทั้งภายในและภายนอกองค์กรของคุณ) และให้ผู้ใช้อื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่ประกาศไว้ได้ เช่น สถานะการแสดงตนของคุณ, ตำแหน่งงาน, หมายเลขโทรศัพท์, สถานที่ และบันทึกย่อ ผู้ดูแลระบบของคุณยังสามารถกำหนดค่าการรวมกับ Outlook และ Exchange Server เพื่อให้คุณแสดงข้อความเมื่อไม่อยู่สำนักงานและข้อมูลสถานะอื่นๆ (ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณมีกำหนดการประชุมในปฏิทิน Outlook ของคุณ) ได้อีกด้วย

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่ง: คุณใช้ที่อยู่และรหัสผ่านในการลงชื่อเข้าใช้ของคุณเพื่อเชื่อมต่อกับ Lync Server คุณและผู้ดูแลระบบของคุณสามารถประกาศข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการแสดงตนและข้อมูลที่ติดต่อของคุณที่สัมพันธ์กับข้อมูลในการลงชื่อเข้าใช้ได้ จะไม่มีการส่งข้อมูลไปยังไมโครซอฟท์

การใช้ข้อมูล: ผู้ใช้ Lync คนอื่น และโปรแกรมอื่นๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลการแสดงตนและที่ติดต่อของคุณเพื่อระบุสถานะและข้อมูลที่คุณประกาศไว้ได้ ทั้งนี้ก็เพื่อการสื่อสารกับคุณที่ดีขึ้น

ตัวเลือก/ตัวควบคุม: การตั้งค่าข้อมูลการแสดงตนและที่ติดต่อจะถูกจัดการจากเดสก์ท็อปไคลเอ็นต์ Lync

ด้านบนของหน้า

โหมดความเป็นส่วนตัว

ประโยชน์ของคุณลักษณะนี้: โหมดความเป็นส่วนตัวคือการตั้งค่าที่ให้คุณสามารถใช้สถานะการแสดงตนของคุณ (เช่น ว่าง, ไม่ว่าง, อย่ารบกวน และอื่นๆ) ร่วมกับที่ติดต่อเฉพาะที่แสดงอยู่ในรายการที่ติดต่อของคุณได้

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่ง: การเปิดใช้งานโหมดความเป็นส่วนตัวจะทำให้ Lync เข้าสู่โหมดที่คุณสามารถสลับการตั้งค่าผู้ใช้เพื่อให้ข้อมูลการแสดงตนของคุณถูกใช้ร่วมกันเฉพาะกับที่ติดต่อในรายการที่ติดต่อของคุณเท่านั้นได้ จะไม่มีการส่งข้อมูลไปยังไมโครซอฟท์

การใช้ข้อมูล: การตั้งค่าของโหมดนี้จะกำหนดวิธีการใช้ข้อมูลการแสดงตนร่วมกัน

ตัวเลือก/ตัวควบคุม: โหมดความเป็นส่วนตัวจะถูกเปิดใช้งานและปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบขององค์กรของคุณ ถ้ามีการเปิดใช้งานโหมดความเป็นส่วนตัว จะมีการจัดการจากเดสก์ท็อปไคลเอ็นต์ Lync

ด้านบนของหน้า

ส่งเป็นอีเมล

ประโยชน์ของคุณลักษณะนี้: ส่งเป็นอีเมลทำให้คุณสามารถส่งประวัติการสนทนาผ่านข้อความโต้ตอบแบบทันทีด้วย Lync 2010 for Nokia ของคุณ ซึ่งถูกจัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ของคุณนั้น ให้เป็นสิ่งที่แนบไปยังที่อยู่อีเมลที่ผู้ใช้กำหนดไว้ได้

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่ง: เนื้อหารับเข้าและส่งออกทั้งหมดในการสนทนาผ่านข้อความโต้ตอบแบบทันทีจะถูกเก็บไว้บนอุปกรณ์ในที่จัดเก็บที่แยกไว้ เว้นแต่ว่า 1) ผู้ใช้ลบการสนทนา 2) ผู้ใช้ถอนการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ หรือ 3) ผู้ใช้ใหม่เข้าสู่ระบบในอุปกรณ์เดียวกันนั้น ประวัติข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่ส่งโดยใช้คุณลักษณะส่งเป็นอีเมลจะถูกส่งในรูปแบบของอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ จะไม่มีการส่งข้อมูลไปยังไมโครซอฟท์

การใช้ข้อมูล: ผู้ใช้สามารถส่งประวัติการสนทนาผ่านข้อความโต้ตอบแบบทันทีเป็นสิ่งที่แนบกับอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่กำหนดไว้ เพื่อทำให้การสนทนาผ่านข้อความโต้ตอบแบบทันทีพร้อมใช้งานภายนอกอุปกรณ์สำหรับจุดประสงค์ต่างๆ ได้ เช่น การเก็บถาวร หรือการใช้ร่วมกัน

ตัวเลือก/ตัวควบคุม: ประวัติการสนทนาจะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ ไม่มีวิธีใดที่จะปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ได้ ประวัติการสนทนาสามารถถูกลบได้ดังนี้

 1. ในแท็บ การสนทนา ให้แท็บปุ่ม หยุดการสนทนา ที่แถบเครื่องมือด้านล่าง

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายของการสนทนาที่คุณต้องการลบ

 3. แท็บปุ่ม สิ้นสุด ในแถบเครื่องมือ

สามารถส่งประวัติการสนทนาได้ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ในหน้าต่างการสนทนา ให้แท็บเมนู ตัวเลือก

 2. จากเมนูดังกล่าว ให้เลือก ส่งเป็นอีเมล

ด้านบนของหน้า

ส่งสถานที่

ประโยชน์ของคุณลักษณะนี้: คุณลักษณะนี้สามารถทำงานร่วมกับ Nokia Maps เพื่อระบุสถานที่ของคุณได้

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่ง: อุปกรณ์ของคุณสามารถติดต่อ Nokia เพื่อสร้างตำแหน่งของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการกำหนดตำแหน่งที่คุณเลือก ข้อมูลนี้จะถูกประมวลผลในลักษณะที่ไม่ระบุชื่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Nokia สำหรับโปรแกรมประยุกต์เกี่ยวกับแผนที่

การใช้ข้อมูล: ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยคุณลักษณะส่งสถานที่ดังกล่าวนี้จะถูกใช้โดย Nokia Maps เพื่อจัดเตรียมข้อมูลสถานที่ให้คุณได้เร็วขึ้นและมีความถูกต้องมากขึ้น

ด้านบนของหน้า

การเก็บที่ติดต่อส่วนรวม

ประโยชน์ของคุณลักษณะนี้: การเก็บที่ติดต่อส่วนรวมประกอบด้วยคุณลักษณะหลักสามอย่าง ซึ่งคุณลักษณะที่จะพร้อมใช้งานใน Lync for Nokia คือคุณลักษณะต่อไปนี้เท่านั้น

 • การผสานการค้นหา    การผสานการค้นหาจะผสานสมุดรายชื่อส่วนกลาง (GAL) กับที่ติดต่อของ Lync ของคุณเพื่อที่ว่าเมื่อคุณค้นหาที่ติดต่อจะได้มีผลลัพธ์การค้นหาเพียงรายการเดียวเท่านั้น

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่ง: Lync for Nokia จะรวมข้อมูลที่ติดต่อจาก Outlook, Active Directory และการแสดงตน ข้อมูลนี้จะถูกใช้งานภายในโดย Lync for Nokia

การใช้ข้อมูล: ข้อมูลที่ติดต่อจาก Outlook, Active Directory และการแสดงตนจะแสดงอยู่ในส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Lync for Nokia

ตัวเลือก/ตัวควบคุม: การตั้งค่าการเก็บที่ติดต่อส่วนรวมจะถูกจัดการจากเดสก์ท็อปไคลเอ็นต์ Lync

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×