หลีกเลี่ยงการเชื่อมต่อที่คิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล

ตามค่าเริ่มต้น แอป Lync Windows Store จะเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบการเชื่อมต่อเครือข่าย และจะซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์ Lync และเซิร์ฟเวอร์ Exchange เป็นระยะๆ อย่างไรก็ตามนี่เป็นการเพิ่มปริมาณการใช้งานเครือข่าย ปริมาณการใช้ข้อมูล และเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเสียค่าใช้จ่ายเมื่อคุณอยู่นอกเครือข่ายภายในของคุณ

เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีการใช้งานข้ามเขต เป็นเรื่องที่ดีถ้าคุณจะเปิดใช้งานตัวเลือกการหลีกเลี่ยงการเชื่อมต่อที่คิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล เพื่อ Lync จะได้ไม่เข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบสัญญาณเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อที่คิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล ได้แก่ เครือข่าย 3G หรือ 4G ซึ่งการใช้ข้อมูลของคุณจะมีลักษณะดังนี้

  • มากกว่า 80%

  • น้อยกว่า 80% แต่การใช้ข้อมูลทำให้เกิดค่าบริการการใช้งานข้ามเขต

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงเครือข่ายที่มีการคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล ให้ทำดังนี้

  1. ในแอป Lync Windows Store ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • ปัดนิ้วจากขอบด้านขวาของหน้าจอเข้ามา แล้วแตะที่ การตั้งค่า

    • ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า

  2. เลือก ตัวเลือก และภายใต้ หลีกเลี่ยงเครือข่ายที่มีการคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูลซึ่งอาจคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ให้เลือก เปิด

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×