หัวกระดาษและท้ายกระดาษในเวิร์กชีต

คุณสามารถเพิ่มหัวกระดาษและท้ายกระดาษที่ด้านบนหรือด้านล่างของเวิร์กชีตที่พิมพ์ใน Excel ได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างท้ายกระดาษที่มีหมายเลขหน้า วันที่ และชื่อไฟล์ของคุณ คุณสามารถสร้างหัวกระดาษและท้ายกระดาษของคุณเอง หรือเลือกใช้หัวกระดาษและท้ายกระดาษที่มีอยู่แล้วภายในจำนวนมากได้

หัวกระดาษและท้ายกระดาษจะปรากฏเฉพาะในมุมมอง เค้าโครงหน้ากระดาษ, แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ และหน้าที่พิมพ์ คุณยังสามารถใช้กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ ถ้าคุณต้องการแทรกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษมากกว่าหนึ่งเวิร์กชีตในครั้งเดียว คุณสามารถแทรกหัวกระดาษและท้ายกระดาษโดยใช้กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ เท่านั้น

เพิ่มหรือเปลี่ยนหัวกระดาษและท้ายกระดาษในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ

 1. คลิกเวิร์กชีตที่คุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  ตัวเลือก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ แทรก

  Excel จะแสดงเวิร์กชีตในมุมมอง เค้าโครงหน้ากระดาษ

 3. เมื่อต้องการเพิ่มหรือแก้ไขหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ ให้คลิกกล่องข้อความหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษทางซ้าย ตรงกลาง หรือทางขวา ที่ด้านบนหรือด้านล่างของหน้าเวิร์กชีต (ใต้ หัวกระดาษ หรือเหนือ ท้ายกระดาษ)

 4. พิมพ์ข้อความหัวกระดาษและท้ายกระดาษใหม่

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการเริ่มต้นบรรทัดใหม่ในกล่องข้อความหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ ให้กด Enter

  • เมื่อต้องการใส่เครื่องหมายและ (&) หนึ่งตัวในข้อความหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ ให้ใช้เครื่องหมายและ (&) สองตัว ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการใส่ "ผู้รับเหมาย่อย & การบริการ" ในหัวกระดาษ ให้พิมพ์ ผู้รับเหมาย่อย && การบริการ

  • เมื่อต้องการปิดหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ ให้คลิกที่ใดก็ได้ในเวิร์กชีต เมื่อต้องการปิดหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษโดยไม่เก็บการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำไว้ ให้กด Esc

 1. คลิกเวิร์กชีต แผ่นงานแผนภูมิ หรือแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถเลือกหลายเวิร์กชีตด้วย Ctrl+คลิกซ้าย เมื่อเลือกแผ่นงานหลายแผ่น [กลุ่ม] จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของแผ่นงาน เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกแผ่นงานหลายแผ่นในสมุดงาน ให้คลิกที่แผ่นงานใดๆ ที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าไม่เห็นแผ่นงานที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นที่เลือก จากนั้นคลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม

  คลิกลูกศรที่มุมขวาล่างของกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ

  Excel จะแสดงกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 3. บนแท็บ หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ ให้คลิก หัวกระดาษแบบกำหนดเอง หรือ ท้ายกระดาษแบบกำหนดเอง

 4. คลิกในกล่อง ซ้าย กลาง หรือ ขวา แล้วคลิกที่ปุ่มเพื่อแทรกข้อมูลหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องการในส่วนนั้น

  กล่องโต้ตอบตั้งค่าหน้ากระดาษกำหนดหัวกระดาษด้วยตนเอง
 5. เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนข้อความหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ ให้พิมพ์ข้อความเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อความที่มีอยู่ในกล่อง ซ้าย กลาง หรือ ขวา

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการเริ่มต้นบรรทัดใหม่ในกล่องข้อความหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ ให้กด Enter

  • เมื่อต้องการใส่เครื่องหมายและ (&) หนึ่งตัวในข้อความหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ ให้ใช้เครื่องหมายและ (&) สองตัว ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการใส่ "ผู้รับเหมาย่อย & การบริการ" ในหัวกระดาษ ให้พิมพ์ ผู้รับเหมาย่อย && การบริการ

Excel มีข้อความหัวกระดาษและท้ายกระดาษที่มีอยู่ภายในที่คุณสามารถใช้งานได้ สำหรับเวิร์กชีต คุณสามารถทำงานกับหัวกระดาษและท้ายกระดาษในมุมมอง เค้าโครงหน้ากระดาษ สำหรับแผ่นงานแผนภูมิหรือแผนภูมิคุณจำเป็นต้องผ่านกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ

 1. คลิกเวิร์กชีตที่คุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่มีอยู่ภายใน

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  ตัวเลือก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ แทรก

  Excel จะแสดงเวิร์กชีตในมุมมอง เค้าโครงหน้ากระดาษ

 3. คลิกหัวกระดาษด้านซ้าย ตรงกลางหรือด้านขวา หรือกล่องข้อความท้ายกระดาษตรงส่วนบนหรือส่วนล่างของหน้าเวิร์กชีต

  เคล็ดลับ: การคลิกกล่องข้อความใดๆ จะเป็นการเลือกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ และแสดง เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบ เข้ามา

 4. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก หัวกระดาษ หรือ ท้ายกระดาษ แล้วคลิกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่มีอยู่ภายในที่คุณต้องการ

  ตัวเลือกหัวกระดาษและท้ายกระดาษที่มีอยู่ภายใน

คุณสามารถเลือกองค์ประกอบที่มีอยู่แล้วภายในแทนการเลือกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษแบบที่มีอยู่แล้วภายในได้ คุณจะพบองค์ประกอบหลายๆ อย่าง (เช่น หมายเลขหน้าชื่อไฟล์วันที่ปัจจุบัน และอื่นๆ) บน Ribbon สำหรับเวิร์กชีต คุณสามารถทำงานกับหัวกระดาษและท้ายกระดาษได้ในมุมมอง เค้าโครงหน้ากระดาษ สำหรับแผ่นงานแผนภูมิ หรือแผนภูมิ คุณสามารถทำงานกับหัวกระดาษและท้ายกระดาษได้ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 1. คลิกเวิร์กชีตที่คุณต้องการเพิ่มองค์ประกอบเฉพาะอื่นๆ ลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  ตัวเลือก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ แทรก

  Excel จะแสดงเวิร์กชีตในมุมมอง เค้าโครงหน้ากระดาษ

 3. คลิกหัวกระดาษด้านซ้าย ตรงกลางหรือด้านขวา หรือกล่องข้อความท้ายกระดาษตรงส่วนบนหรือส่วนล่างของหน้าเวิร์กชีต

  เคล็ดลับ: การคลิกกล่องข้อความใดๆ จะเป็นการเลือกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ และแสดง เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบ เข้ามา

 4. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม องค์ประกอบหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิกองค์ประกอบที่คุณต้องการ

  แท็บหัวกระดาษและหัวกระดาษใน Ribbon ออกแบบ

 1. คลิกแผ่นงานแผนภูมิหรือแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนองค์ประกอบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  ตัวเลือก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ แทรก

  Excel จะแสดงกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ

 3. คลิก หัวกระดาษแบบกำหนดเอง หรือ ท้ายกระดาษแบบกำหนดเอง

  กล่องโต้ตอบตั้งค่าหน้ากระดาษกำหนดหัวกระดาษด้วยตนเอง
 4. ให้ใช้ปุ่มในกล่องโต้ตอบ หัวกระดาษ หรือ ท้ายกระดาษ เพื่อแทรกองค์ประกอบหัวกระดาษและท้ายกระดาษแบบเจาะจง

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์บนปุ่ม คำแนะนำบนหน้าจอจะแสดงชื่อขององค์ประกอบที่ปุ่มนั้นแทรก

สำหรับเวิร์กชีต คุณสามารถทำงานกับหัวกระดาษและท้ายกระดาษในมุมมอง เค้าโครงหน้ากระดาษ สำหรับแผ่นงานแผนภูมิหรือแผนภูมิ คุณสามารถทำงานกับหัวกระดาษและท้ายกระดาษในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ

 1. คลิกเวิร์กชีตที่คุณต้องการเลือกตัวเลือกหัวกระดาษและท้ายกระดาษไปให้

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  ตัวเลือก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ แทรก

  Excel จะแสดงเวิร์กชีตในมุมมอง เค้าโครงหน้ากระดาษ

 3. คลิกหัวกระดาษด้านซ้าย ตรงกลางหรือด้านขวา หรือกล่องข้อความท้ายกระดาษตรงส่วนบนหรือส่วนล่างของหน้าเวิร์กชีต

  เคล็ดลับ: การคลิกกล่องข้อความใดๆ จะเป็นการเลือกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ และแสดง เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบ เข้ามา

 4. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้เลือกอย่างน้อยหนึ่งตัวเลือกต่อไปนี้

  หัวกระดาษและท้ายกระดาษในแท็บออกแบบบน Ribbon
  • เมื่อต้องการเอาหัวกระดาษและท้ายกระดาษออกจากหน้าแรกที่พิมพ์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หน้าแรกต่างกัน

  • เมื่อต้องการระบุว่าหัวกระดาษและท้ายกระดาษบนหน้าคี่ควรมีลักษณะที่แตกต่างจากหน้าคู่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หน้าคู่และหน้าคี่ต่างกัน

  • เมื่อต้องการระบุว่าหัวกระดาษและท้ายกระดาษควรใช้ขนาดฟอนต์และมาตราส่วนเดียวกันกับเวิร์กชีต ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปรับมาตราส่วนตามเอกสาร

   เมื่อต้องการให้ขนาดฟอนต์และมาตราส่วนของหัวกระดาษและท้ายกระดาษเป็นอิสระจากมาตราส่วนของเวิร์กชีต ซึ่งช่วยให้เกิดการแสดงผลที่สอดคล้องในหลายๆ หน้า ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้

  • เพื่อให้แน่ใจว่าระยะขอบหัวกระดาษและท้ายกระดาษถูกจัดชิดระยะขอบซ้ายหรือขวาของเวิร์กชีต ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จัดชิดระยะขอบกระดาษ

   เมื่อต้องการกำหนดให้ระยะขอบซ้ายและขวาของหัวกระดาษและท้ายกระดาษมีค่าเฉพาะที่เป็นอิสระจากระยะขอบซ้ายและขวาของเวิร์กชีต ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้

 1. คลิกแผ่นงานแผนภูมิหรือแผนภูมิที่คุณต้องการเลือกตัวเลือกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  ตัวเลือก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ แทรก

  Excel จะแสดงกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ

 3. เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  ตัวเลือกหัวกระดาษและท้ายกระดาษในกล่องโต้ตอบตั้งค่าหน้ากระดาษ
  • เมื่อต้องการเอาหัวกระดาษและท้ายกระดาษออกจากหน้าแรกที่พิมพ์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หน้าแรกต่างกัน

  • เมื่อต้องการระบุว่าหัวกระดาษและท้ายกระดาษบนหน้าคี่ควรมีลักษณะที่แตกต่างจากหน้าคู่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หน้าคู่และหน้าคี่ต่างกัน

  • เมื่อต้องการระบุว่าหัวกระดาษและท้ายกระดาษควรใช้ขนาดฟอนต์และมาตราส่วนเดียวกันกับเวิร์กชีต ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปรับมาตราส่วนตามเอกสาร

   เมื่อต้องการให้ขนาดฟอนต์และมาตราส่วนของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเป็นอิสระจากมาตราส่วนของเวิร์กชีต ซึ่งช่วยให้เกิดการแสดงผลที่สอดคล้องในหลายๆ หน้า ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ปรับมาตราส่วนตามเอกสาร

  • เพื่อให้แน่ใจว่าระยะขอบหัวกระดาษและท้ายกระดาษถูกจัดชิดระยะขอบซ้ายหรือขวาของเวิร์กชีต ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จัดชิดระยะขอบกระดาษ

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกำหนดให้ระยะขอบซ้ายและขวาของหัวกระดาษและท้ายกระดาษมีค่าเฉพาะที่เป็นอิสระจากระยะขอบซ้ายและขวาของเวิร์กชีต ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้

เมื่อต้องการปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ คุณจะต้องสลับจากมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ ไปเป็นมุมมองปกติ

 • บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองเวิร์กบุ๊ก ให้คลิก ปกติ

  บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิก ปกติ รูปปุ่ม บนแถบสถานะได้อีกด้วย

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  ตัวเลือก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ แทรก

  Excel จะแสดงเวิร์กชีตในมุมมอง เค้าโครงหน้ากระดาษ

 2. คลิกหัวกระดาษด้านซ้าย ตรงกลางหรือด้านขวา หรือกล่องข้อความท้ายกระดาษตรงส่วนบนหรือส่วนล่างของหน้าเวิร์กชีต

  เคล็ดลับ: การคลิกกล่องข้อความใดๆ จะเป็นการเลือกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ และแสดง เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบ เข้ามา

 3. กด Delete หรือ Backspace

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการลบหัวกระดาษและท้ายกระดาษของเวิร์กชีตหลายๆ แผ่นในครั้งเดียว ให้เลือกเวิร์กชีตแล้วเปิดกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ เมื่อต้องการลบหัวกระดาษและท้ายกระดาษทั้งหมดในทันที บนแท็บ หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ ให้เลือก (ไม่มี) ในกล่อง หัวกระดาษ หรือ ท้ายกระดาษ

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

การพิมพ์ใน Excel

ตั้งค่าหน้ากระดาษใน Excel

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×