อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงบางส่วนของเอกสารที่มีการป้องกัน

คุณสามารถทำเครื่องหมายเอกสารเป็นแบบอ่านอย่างเดียวและอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงส่วนที่เลือกได้

คุณสามารถกำหนดให้ส่วนที่ไม่มีการจำกัดเหล่านี้พร้อมใช้งานสำหรับทุกคนที่เปิดเอกสาร หรือคุณสามารถให้สิทธิ์แก่บุคคลที่ระบุเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นสามารถเปลี่ยนแปลงส่วนที่ไม่มีการจำกัดของเอกสารได้

ป้องกันเอกสารและทำเครื่องหมายส่วนที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ป้องกัน ให้คลิก จำกัดการแก้ไข

  ไอคอนจำกัดการแก้ไขจะแสดงบนแท็บรีวิว

 2. ในพื้นที่ ข้อจำกัดของการแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้เฉพาะการแก้ไขประเภทนี้ในเอกสารเท่านั้น

 3. ในรายการของข้อจำกัดของการแก้ไข ให้คลิก ไม่เปลี่ยนแปลง (อ่านอย่างเดียว)

 4. เลือกส่วนของเอกสารที่คุณต้องการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงได้

  ตัวอย่างเช่น เลือกช่วงของย่อหน้า หัวเรื่อง ประโยค หรือคำ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกส่วนของเอกสารมากกว่าหนึ่งส่วนพร้อมกัน ให้เลือกส่วนที่คุณต้องการ จากนั้นกด CTRL และเลือกส่วนอื่นๆ ขณะที่คุณกดปุ่ม CTRL ค้างไว้

 5. ภายใต้ ข้อยกเว้น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการอนุญาตให้ใครก็ตามที่เปิดเอกสารสามารถแก้ไขส่วนที่คุณเลือกไว้ได้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทุกคน ในรายการ กลุ่ม

  • เมื่อต้องการอนุญาตให้เฉพาะบุคคลที่ระบุเท่านั้นที่สามารถแก้ไขส่วนที่คุณเลือกไว้ได้ ให้คลิก ผู้ใช้เพิ่มเติม แล้วพิมพ์ชื่อผู้ใช้

   เพิ่มชื่อของคุณลงไป ถ้าคุณต้องการแก้ไขส่วนนั้นของเอกสาร และให้แยกแต่ละชื่อด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;)

   สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณต้องการป้องกันเอกสารด้วยการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้แทนการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้พิมพ์ที่อยู่อีเมลสำหรับชื่อผู้ใช้แล้ว

  • คลิก ตกลง แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากชื่อของบุคคลที่คุณจะอนุญาตให้แก้ไขส่วนที่คุณเลือกไว้

   หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกมากกว่าหนึ่งบุคคล บุคคลเหล่านั้นจะถูกเพิ่มเป็นรายการในกล่อง กลุ่ม เพื่อให้คุณสามารถเลือกบุคคลเหล่านั้นอีกครั้งได้อย่างรวดเร็ว

 6. เลือกส่วนของเอกสารและกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ในการแก้ไขส่วนของเอกสารดังกล่าวต่อไป

 7. ภายใต้หัวข้อ เริ่มต้นการบังคับ ให้คลิก ใช่ เริ่มต้นบังคับใช้การป้องกัน

 8. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการกำหนดรหัสผ่านให้กับเอกสารเพื่อให้ผู้ใช้ที่ทราบรหัสผ่านสามารถเอาการป้องกันออกและทำงานกับเอกสารได้ ให้พิมพ์รหัสผ่านในกล่อง ใส่รหัสผ่านใหม่ (ทางเลือก) แล้วยืนยันรหัสผ่าน

   หมายเหตุ: ใช้ตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้บุคคลอื่นสามารถทำงานกับเอกสารนั้นในเวลาเดียวกันได้

   ให้ใช้รหัสผ่านที่คาดเดายาก ซึ่งประกอบด้วยทั้งตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์ รหัสผ่านที่คาดเดาง่ายจะไม่ได้นำอักขระหลากประเภทดังกล่าวมาผสมกัน รหัสผ่านที่คาดเดายาก เช่น Y6dh!et5 รหัสผ่านที่คาดเดาง่าย เช่น House27 รหัสผ่านควรมีความยาวของอักขระอย่างน้อย 8 ตัว วลีรหัสผ่านที่มีอักขระ 14 ตัวหรือมากกว่าจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น

   เป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องจำรหัสผ่านของคุณให้ได้ ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน Microsoft จะไม่สามารถเรียกคืนให้แก่คุณได้ ให้จดบันทึกรหัสผ่านของคุณไว้และนำไปเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยซึ่งอยู่ห่างจากข้อมูลที่ใช้รหัสผ่านนั้นในการป้องกัน

  • เมื่อต้องการเข้ารหัสลับเอกสารเพื่อให้เฉพาะเจ้าของเอกสารที่ได้รับการรับรองความถูกต้องแล้วเท่านั้นที่จะสามารถเอาการป้องกันออกได้ ให้คลิก การรับรองความถูกต้องของผู้ใช้

   หมายเหตุ: การเข้ารหัสลับเอกสารจะป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นทำงานกับเอกสารได้ในเวลาเดียวกัน

ยกเลิกการล็อกเอกสารที่มีการป้องกัน

เมื่อต้องการเอาการป้องกันทั้งหมดออกจากเอกสาร คุณอาจจำเป็นต้องทราบรหัสผ่านที่ใช้กับเอกสารนั้น หรือคุณอาจต้องมีชื่อเป็นเจ้าของที่ได้ผ่านการรับการรับรองความถูกต้องสำหรับเอกสารนั้น

ถ้าคุณเป็นเจ้าของที่ได้ผ่านการรับรองความถูกต้องของเอกสารนั้น หรือถ้าคุณทราบรหัสผ่านสำหรับการเอาการป้องกันเอกสารออก ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ป้องกัน ให้คลิก จำกัดการแก้ไข

  ไอคอนจำกัดการแก้ไขจะแสดงบนแท็บรีวิว

 2. ในบานหน้าต่างงาน จำกัดการแก้ไข ให้คลิก หยุดการป้องกัน

 3. ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่าน

ทำการเปลี่ยนแปลงในเอกสารที่มีการจำกัด

เมื่อคุณเปิดเอกสารที่มีการป้องกัน Word จะจำกัดสิ่งที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของเอกสารได้ให้สิทธิ์แก่คุณในการทำการเปลี่ยนแปลงส่วนที่ระบุของเอกสารนั้นหรือไม่

บานหน้าต่างงาน จำกัดการแก้ไข จะแสดงปุ่มสำหรับการย้ายไปยังขอบเขตของเอกสารที่คุณมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง

ตัวเลือกการแก้ไขแสดงในบานหน้าต่าง จำกัดการแก้ไข

ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์แก้ไขส่วนใดๆ ของเอกสาร Word จะจำกัดการแก้ไขและแสดงข้อความ "Word ได้เสร็จสิ้นการค้นหาเอกสาร" เมื่อคุณคลิกปุ่มในบานหน้าต่างงาน จำกัดการแก้ไข

ค้นหาส่วนที่คุณสามารถแก้ไขได้

ถ้าคุณปิดบานหน้าต่างงาน จำกัดการแก้ไข แล้วพยายามทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณไม่มีสิทธิ์ Word จะแสดงข้อความต่อไปนี้ในแถบสถานะ:

การปรับเปลี่ยนนี้ไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากสิ่งที่เลือกถูกล็อก

เมื่อต้องการกลับไปที่บานหน้าต่างงานและค้นหาขอบเขตที่คุณมีสิทธิ์แก้ไข ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ป้องกัน ให้คลิก จำกัดการแก้ไข

  ไอคอนจำกัดการแก้ไขจะแสดงบนแท็บรีวิว

 2. คลิก ค้นหาพื้นที่ต่อไปที่ฉันสามารถแก้ไขได้ หรือ แสดงขอบเขตทั้งหมดที่ฉันสามารถแก้ไขได้

ดูเพิ่มเติม

การจัดการสิทธิ์ในข้อมูลใน Office

การจำกัดหรือการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ

เพิ่มหรือเอาการป้องกันออกจากเอกสาร เวิร์กบุ๊ก หรืองานนำเสนอของคุณ

การบล็อกไฟล์คืออะไร

การสนับสนุนสำหรับ Office 2010 สิ้นสุดในวันที่ 13 ตุลาคม 2020

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อให้ทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และดำเนินการต่อเพื่อรับการสนับสนุน

อัปเกรดทันที

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มการป้องกันและทำเครื่องหมายส่วนที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ปลดล็อกเอกสารที่มีการป้องกัน

ทำการเปลี่ยนแปลงในเอกสารที่มีการจำกัด

เพิ่มการป้องกันและทำเครื่องหมายส่วนที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ป้องกัน ให้คลิก จำกัดการแก้ไข

  Ribbon ของ Office 2010

 2. ในพื้นที่ ข้อจำกัดของการแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้เฉพาะการแก้ไขประเภทนี้ในเอกสารเท่านั้น

 3. ในรายการของข้อจำกัดของการแก้ไข ให้คลิก ไม่เปลี่ยนแปลง (อ่านอย่างเดียว)

 4. เลือกส่วนของเอกสารที่คุณต้องการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงได้

  ตัวอย่างเช่น เลือกช่วงของย่อหน้า หัวเรื่อง ประโยค หรือคำ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกส่วนของเอกสารมากกว่าหนึ่งส่วนพร้อมกัน ให้เลือกส่วนที่คุณต้องการ จากนั้นกด CTRL และเลือกส่วนอื่นๆ ขณะที่คุณกดปุ่ม CTRL ค้างไว้

 5. ภายใต้ ข้อยกเว้น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการอนุญาตให้ใครก็ตามที่เปิดเอกสารสามารถแก้ไขส่วนที่คุณเลือกไว้ได้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทุกคน ในรายการ กลุ่ม

  • เมื่อต้องการอนุญาตให้เฉพาะบุคคลที่ระบุเท่านั้นที่สามารถแก้ไขส่วนที่คุณเลือกไว้ได้ ให้คลิก ผู้ใช้เพิ่มเติม แล้วพิมพ์ชื่อผู้ใช้

   เพิ่มชื่อของคุณลงไป ถ้าคุณต้องการแก้ไขส่วนนั้นของเอกสาร และให้แยกแต่ละชื่อด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;)

   สิ่งสำคัญ:  ถ้าคุณต้องการป้องกันเอกสารด้วยการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้แทนการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้พิมพ์ที่อยู่อีเมลสำหรับชื่อผู้ใช้ ไม่ใช่บัญชีผู้ใช้ Microsoft Windows หรือ Windows Vista

  • คลิก ตกลง แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากชื่อของบุคคลที่คุณจะอนุญาตให้แก้ไขส่วนที่คุณเลือกไว้

   หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกมากกว่าหนึ่งบุคคล บุคคลเหล่านั้นจะถูกเพิ่มเป็นรายการในกล่อง กลุ่ม เพื่อให้คุณสามารถเลือกบุคคลเหล่านั้นอีกครั้งได้อย่างรวดเร็ว

 6. เลือกส่วนของเอกสารและกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ในการแก้ไขส่วนของเอกสารดังกล่าวต่อไป

 7. ภายใต้หัวข้อ เริ่มต้นการบังคับ ให้คลิก ใช่ เริ่มต้นบังคับใช้การป้องกัน

 8. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการกำหนดรหัสผ่านให้กับเอกสารเพื่อให้ผู้ใช้ที่ทราบรหัสผ่านสามารถเอาการป้องกันออกได้ ให้พิมพ์รหัสผ่านในกล่อง ป้อนรหัสผ่านใหม่ (ทางเลือก) แล้วยืนยันรหัสผ่าน

   หมายเหตุ:  คุณต้องใช้ตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการเผยแพร่เอกสารให้คนหลายคนสามารถทำงานกับเอกสารพร้อมกันได้

   ให้ใช้รหัสผ่านที่คาดเดายาก ซึ่งประกอบด้วยทั้งตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์ รหัสผ่านที่คาดเดาง่ายจะไม่ได้นำอักขระหลากประเภทดังกล่าวมาผสมกัน รหัสผ่านที่คาดเดายาก เช่น Y6dh!et5 รหัสผ่านที่คาดเดาง่าย เช่น House27 รหัสผ่านควรมีความยาวของอักขระอย่างน้อย 8 ตัว วลีรหัสผ่านที่มีอักขระ 14 ตัวหรือมากกว่าจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น

   คุณจำเป็นจะต้องจำรหัสผ่านของคุณให้ได้ ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน Microsoft จะไม่สามารถเรียกคืนให้แก่คุณได้ ให้จดบันทึกรหัสผ่านของคุณไว้และนำไปเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยซึ่งอยู่ห่างจากข้อมูลที่ใช้รหัสผ่านนั้นในการป้องกัน

  • เมื่อต้องการเข้ารหัสลับเอกสารเพื่อให้เฉพาะเจ้าของเอกสารที่ได้รับการรับรองความถูกต้องแล้วเท่านั้นที่จะสามารถเอาการป้องกันออกได้ ให้คลิก การรับรองความถูกต้องของผู้ใช้

   หมายเหตุ:  การเข้ารหัสลับเอกสารจะช่วยป้องกันไม่ให้มีการเขียนโดยบุคคลมากกว่าหนึ่งคนในเวลาเดียวกัน

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้ ให้ดู การจัดการสิทธิ์ในข้อมูลใน Office 2010

ยกเลิกการล็อกเอกสารที่มีการป้องกัน

เมื่อต้องการเอาการป้องกันทั้งหมดออกจากเอกสาร คุณอาจจำเป็นต้องทราบรหัสผ่านที่ใช้กับเอกสารนั้น หรือคุณอาจต้องมีชื่อเป็นเจ้าของที่ได้ผ่านการรับการรับรองความถูกต้องสำหรับเอกสารนั้น

ถ้าคุณเป็นเจ้าของที่ได้ผ่านการรับรองความถูกต้องของเอกสารนั้น หรือถ้าคุณทราบรหัสผ่านสำหรับการเอาการป้องกันเอกสารออก ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ป้องกัน ให้คลิก จำกัดการแก้ไข

  Ribbon ของ Office 2010

 2. ในบานหน้าต่างงาน จำกัดการจัดรูปแบบและการแก้ไข ให้คลิก หยุดการป้องกัน

 3. ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่าน

ทำการเปลี่ยนแปลงในเอกสารที่มีการจำกัด

เมื่อคุณเปิดเอกสารที่มีการป้องกัน Microsoft Word 2010 จะจำกัดสิ่งที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของเอกสารได้ให้สิทธิ์แก่คุณในการทำการเปลี่ยนแปลงส่วนที่ระบุของเอกสารนั้นหรือไม่

บานหน้าต่างงาน จำกัดการจัดรูปแบบและการแก้ไข จะแสดงปุ่มสำหรับการย้ายไปยังขอบเขตของเอกสารที่คุณมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง

บานหน้าต่างงาน จำกัดการจัดรูปแบบและการแก้ไข

ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์แก้ไขส่วนใดๆ ของเอกสาร Word จะจำกัดการแก้ไขและแสดงข้อความ "Word ได้เสร็จสิ้นการค้นหาเอกสาร" เมื่อคุณคลิกปุ่มในบานหน้าต่างงาน จำกัดการจัดรูปแบบและการแก้ไข

เปิดบานหน้าต่างงาน จำกัดการจัดรูปแบบและการแก้ไข

ถ้าคุณปิดบานหน้าต่างงาน แล้วพยายามทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณไม่มีสิทธิ์ Word จะแสดงข้อความต่อไปนี้ในแถบสถานะ

การปรับเปลี่ยนนี้ไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากสิ่งที่เลือกถูกล็อก

เมื่อต้องการกลับไปที่บานหน้าต่างงานและค้นหาขอบเขตที่คุณมีสิทธิ์แก้ไข ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ป้องกัน ให้คลิก จำกัดการแก้ไข

  Ribbon ของ Office 2010

 2. คลิก ค้นหาพื้นที่ต่อไปที่ฉันสามารถแก้ไขได้ หรือ แสดงขอบเขตทั้งหมดที่ฉันสามารถแก้ไขได้

ดูเพิ่มเติม

การจัดการสิทธิ์ในข้อมูลใน Office

การจำกัดหรือการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ

เพิ่มหรือเอาการป้องกันออกจากเอกสาร เวิร์กบุ๊ก หรืองานนำเสนอของคุณ

การบล็อกไฟล์คืออะไร

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มเครื่องหมายการป้องกันที่ส่วนที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ปลดล็อกเอกสารที่มีการป้องกัน

ทำการเปลี่ยนแปลงในเอกสารที่มีการจำกัด

เพิ่มเครื่องหมายการป้องกันที่ส่วนที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การป้องกัน ให้คลิก ป้องกันเอกสาร แล้วคลิก จำกัดการจัดรูปแบบและการแก้ไข

  รูปภาพ Ribbon ของ Word

 2. ในพื้นที่ ข้อจำกัดของการแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้เฉพาะการแก้ไขประเภทนี้ในเอกสารเท่านั้น

 3. ในรายการของข้อจำกัดของการแก้ไข ให้คลิก ไม่เปลี่ยนแปลง (อ่านอย่างเดียว)

 4. เลือกส่วนของเอกสารที่คุณต้องการให้เป็นแบบไม่จำกัด

  ตัวอย่างเช่น เลือกช่วงของย่อหน้า หัวเรื่อง ประโยค หรือคำ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกส่วนของเอกสารมากกว่าหนึ่งส่วนพร้อมกัน ให้เลือกส่วนที่คุณต้องการ จากนั้นกด CTRL และเลือกส่วนอื่นๆ ขณะที่คุณกดปุ่ม CTRL ค้างไว้

 5. ภายใต้ ข้อยกเว้น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการอนุญาตให้ใครก็ตามที่เปิดเอกสารสามารถแก้ไขส่วนที่คุณเลือกไว้ได้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทุกคน ในรายการ กลุ่ม

  • เมื่อต้องการอนุญาตให้เฉพาะบุคคลที่ระบุเท่านั้นที่สามารถแก้ไขส่วนที่คุณเลือกไว้ได้ ให้คลิก ผู้ใช้เพิ่มเติม แล้วพิมพ์ชื่อผู้ใช้ แยกแต่ละชื่อด้วยเครื่องหมายอัฒภาค คลิก ตกลง แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากชื่อของบุคคลที่คุณจะอนุญาตให้แก้ไขส่วนที่คุณเลือกไว้

   สิ่งสำคัญ:  ถ้าคุณต้องการป้องกันเอกสารด้วยการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้แทนการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้พิมพ์ที่อยู่อีเมลสำหรับชื่อผู้ใช้ ไม่ใช่บัญชีผู้ใช้ Microsoft Windows หรือ Windows Vista

   หมายเหตุ:  ถ้าคุณเลือกมากกว่าหนึ่งบุคคล บุคคลเหล่านั้นจะถูกเพิ่มเป็นรายการในกล่อง กลุ่ม เพื่อให้คุณสามารถเลือกบุคคลเหล่านั้นอีกครั้งได้อย่างรวดเร็ว

 6. เลือกส่วนของเอกสารและกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ในการแก้ไขส่วนของเอกสารดังกล่าวต่อไป

 7. ภายใต้หัวข้อ เริ่มต้นการบังคับ ให้คลิก ใช่ เริ่มต้นบังคับใช้การป้องกัน

 8. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการกำหนดรหัสผ่านให้กับเอกสารเพื่อให้ผู้ใช้ที่ทราบรหัสผ่านสามารถเอาการป้องกันออกได้ ให้พิมพ์รหัสผ่านในกล่อง ป้อนรหัสผ่านใหม่ (ทางเลือก) แล้วยืนยันรหัสผ่าน

   ให้ใช้รหัสผ่านที่คาดเดายาก ซึ่งประกอบด้วยทั้งตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์ รหัสผ่านที่คาดเดาง่ายจะไม่ได้นำอักขระหลากประเภทดังกล่าวมาผสมกัน รหัสผ่านที่คาดเดายาก เช่น Y6dh!et5 รหัสผ่านที่คาดเดาง่าย เช่น House27 รหัสผ่านควรมีความยาวของอักขระอย่างน้อย 8 ตัว วลีรหัสผ่านที่มีอักขระ 14 ตัวหรือมากกว่าจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น

   คุณจำเป็นจะต้องจำรหัสผ่านของคุณให้ได้ ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน Microsoft จะไม่สามารถเรียกคืนให้แก่คุณได้ ให้จดบันทึกรหัสผ่านของคุณไว้และนำไปเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยซึ่งอยู่ห่างจากข้อมูลที่ใช้รหัสผ่านนั้นในการป้องกัน

  • เมื่อต้องการเข้ารหัสลับเอกสารเพื่อให้เฉพาะเจ้าของเอกสารที่ได้รับการรับรองความถูกต้องแล้วเท่านั้นที่จะสามารถเอาการป้องกันออกได้ ให้คลิก การรับรองความถูกต้องของผู้ใช้

ยกเลิกการล็อกเอกสารที่มีการป้องกัน

การมีสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงในเอกสารจะไม่เหมือนกับการมีสิทธิ์ในการนำการป้องกันออกจากเอกสาร แม้ว่าในเอกสารที่ทุกคนมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนเนื้อหา จะมีเพียงบุคคลที่เป็นเจ้าของที่ได้รับอนุญาตหรือผู้ที่พิมพ์รหัสผ่านที่ถูกต้องเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการนำการป้องกันออก

ถ้าคุณเป็นเจ้าของที่ได้ผ่านการรับรองความถูกต้องของเอกสารนั้น หรือถ้าคุณทราบรหัสผ่านสำหรับการเอาการป้องกันเอกสารออก ให้ทำดังต่อไปนี้

 • บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การป้องกัน ให้คลิก ป้องกันเอกสาร แล้วคลิก จำกัดการจัดรูปแบบและการแก้ไข

  รูปภาพ Ribbon ของ Word

 • ในบานหน้าต่างงาน จำกัดการจัดรูปแบบและการแก้ไข ให้คลิก หยุดการป้องกัน

ทำการเปลี่ยนแปลงในเอกสารที่มีการจำกัด

เมื่อมีคนเปิดเอกสารที่มีการป้องกัน Microsoft Office Word 2007 จะจำกัดสิ่งที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับบุคคลที่ได้รับสิทธิ์ให้ทำการเปลี่ยนแปลงส่วนที่ระบุของเอกสารนั้นหรือไม่ เมื่อเปิดเอกสาร บานหน้าต่างงาน จำกัดการจัดรูปแบบและการแก้ไข จะแสดงปุ่มสำหรับการย้ายขอบเขตที่สามารถแก้ไขได้ของเอกสาร ถ้าสิทธิ์การใช้งานถูกมอบหมายให้กับ ทุกคน ให้สามารถทำการเปลี่ยนแปลงส่วนต่างๆ ของเอกสาร ใครก็ตามที่เปิดเอกสารสามารถย้ายไปยังส่วนต่างๆ ที่พวกเขาสามารถแก้ไขได้โดยการคลิก ค้นหาขอบเขตถัดไปที่ฉันสามารถแก้ไข

บานหน้าต่างงาน จำกัดการจัดรูปแบบและการแก้ไข

ถ้าสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงส่วนต่างๆ ของเอกสารถูกมอบหมายให้กับเฉพาะบางคน บุคคลเหล่านั้นเท่านั้นที่จะสามารถย้ายไปยังส่วนต่างๆ ที่พวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับคนอื่นๆ Office Word 2007 จะจำกัดการแก้ไขและแสดงข้อความ "Word ได้เสร็จสิ้นการค้นหาเอกสาร" เมื่อพวกเขาคลิกปุ่มในบานหน้าต่างงาน จำกัดการจัดรูปแบบและการแก้ไข

เปิดบานหน้าต่างงาน จำกัดการจัดรูปแบบและการแก้ไข

ถ้าคุณปิดบานหน้าต่างงาน แล้วพยายามทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณไม่มีสิทธิ์ Word 2007 จะแสดงข้อความต่อไปนี้ในแถบสถานะ:

การปรับเปลี่ยนนี้ไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากสิ่งที่เลือกถูกล็อก

เมื่อต้องการกลับไปที่บานหน้าต่างงานและค้นหาตำแหน่งที่คุณมีสิทธิ์แก้ไข ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การป้องกัน ให้คลิก ป้องกันเอกสาร แล้วคลิก จำกัดการจัดรูปแบบและการแก้ไข

  รูปภาพ Ribbon ของ Word

 2. คลิก ค้นหาพื้นที่ต่อไปที่ฉันสามารถแก้ไขได้ หรือ แสดงขอบเขตทั้งหมดที่ฉันสามารถแก้ไขได้

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มหรือเอาการป้องกันออกจากเอกสาร เวิร์กบุ๊ก หรืองานนำเสนอของคุณ

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×