เริ่มต้นใช้งานด่วนของ Word Online

ออกแบบและแก้ไข

ออกแบบและแก้ไขด้วย Word สำหรับเว็บ

เปลี่ยนเค้าโครง

 1. เลือกแท็บ เค้าโครง

 2. เลือกสิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง:

  • ระยะขอบ

  • การวางแนว

  • ขนาด

  • ตัวเลือก​​ย่อหน้า - การเยื้อง ระยะห่าง

เปลี่ยนเค้าโครงหน้ากระดาษ

ใช้สไตล์

ใช้ สไตล์ เพื่อนำฟอนต์ ขนาดฟอนต์ สีฟอนต์ และระยะห่างไปใช้อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งเอกสารของคุณ

 1. เลือกคำ ย่อหน้า รายการ หรือตารางที่คุณต้องการใช้สไตล์

 2. เลือกสไตล์ที่คุณต้องการ

ใช้สไตล์

ตรวจสอบการสะกด

Word สำหรับเว็บ ตรวจสอบการสะกดคำโดยอัตโนมัติและแสดงคำที่สะกดผิดด้วยเส้นหยักใต้สีแดง

 1. คลิกขวาที่คำที่สะกดผิด

 2. เลือกการสะกดที่ถูกต้อง หรือเลือก ละเว้นทั้งหมด

การตรวจสอบการสะกด - เมนู

ต้องการฟีเจอร์ของ Word ทั้งชุดใช่หรือไม่

เปิดไฟล์ของคุณด้วยแอป Word บนเดสก์ท็อป:

 • ใน Word สำหรับเว็บ ให้เลือก เปิดในแอปบนเดสก์ท็อป

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติใน Word สำหรับเว็บ แต่ในแอป Word บนเดสก์ท็อป คุณต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลงเองถ้าคุณยังไม่ได้บันทึกไฟล์ลงใน OneDrive

แก้ไขใน Word

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×