อัปเกรดเป็น OneNote สำหรับ Windows

เมื่อคุณสร้างสมุดบันทึกใน OneNote จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติในรูปแบบไฟล์ที่ใหม่ที่สุด คุณจำเป็นต้องใช้รูปแบบนี้ถ้าคุณต้องการฟีเจอร์ล่าสุดทั้งหมดของ OneNote เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง

รูปแบบไฟล์ใหม่ มีชื่อว่า "รูปแบบสมุดบันทึก OneNote 2010-2016" เพื่อให้คุณทราบว่าสามารถเข้ากันได้กับรูปแบบไฟล์ของ OneNote 2010 และ 2013 OneNote 2016 สามารถอ่านบันทึกย่อที่สร้างด้วย OneNote 2016 หรือ 2013 และยังสามารถเปิด ดู และแก้ไขไฟล์สมุดบันทึกใดๆ ที่บันทึกไว้ในรูปแบบไฟล์ OneNote 2010 และ 2007 ที่เก่ากว่าได้

เคล็ดลับ: ถ้าคุณกำลังอัปเกรดจาก OneNote 2007 ไปเป็น OneNote 2016 สมุดบันทึกที่มีอยู่ในรูปแบบ 2007 จะไม่ถูกแปลงโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถใช้ OneNote 2016 สำหรับบันทึกย่อทั้งหมดที่คุณกำลังทำงานอยู่ รวมถึงโครงการที่ทำร่วมกับผู้อื่นซึ่งแชร์สมุดบันทึกที่บันทึกอยู่ในรูปแบบที่เก่ากว่าได้ ถ้าคุณยังคงแชร์บันทึกย่ออยู่กับผู้ที่ใช้ OneNote 2007 ให้เลื่อนการอัปเกรดรูปแบบไฟล์บันทึกย่อออกไปก่อน จนกว่าบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดได้อัปเกรดไปเป็น OneNote 2010 หรือใหม่กว่าแล้ว

วิธีตรวจสอบว่าสมุดบันทึกของคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบใด

  • ใน OneNote 2016 หรือ 2013 ให้เปิดสมุดบันทึก แล้วดูที่แถบชื่อเรื่องของหน้าต่าง OneNote ถ้า [โหมดความเข้ากันได้] แสดงอยู่ถัดจากชื่อสมุดบันทึก แสดงว่าสมุดบันทึกดังกล่าวถูกบันทึกในรูปแบบ 2007 ที่เก่ากว่า

  • ใน OneNote 2010 ให้เลือก ไฟล์ > ข้อมูล ถัดจากชื่อของสมุดบันทึกที่ต้องการตรวจสอบ ให้เลือกปุ่ม การตั้งค่า แล้วคลิก คุณสมบัติ ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติสมุดบันทึก ให้ดูที่ รูปแบบเริ่มต้น เพื่อดูว่าสมุดบันทึกถูกบันทึกไว้ในรูปแบบไฟล์ใด

รูปแบบไฟล์ใหม่จะมีชื่อว่า "onenote 2010-2013 สมุดบันทึกรูปแบบ" เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าการเข้ากันได้กับรูปแบบ onenote ๒๐๑๐ OneNote ๒๐๑๓สามารถอ่านสมุดบันทึกที่สร้างขึ้นด้วย OneNote ๒๐๑๐หรือกับ OneNote ๒๐๑๓และยังสามารถเปิดดูและแก้ไขไฟล์สมุดบันทึกที่บันทึกไว้ในรูปแบบไฟล์ OneNote ๒๐๑๐และ๒๐๐๗ที่เก่ากว่าได้อีกด้วย

ถ้าคุณกำลังอัปเกรดจาก OneNote ๒๐๐๗เป็น OneNote ๒๐๑๓สมุดบันทึกที่มีอยู่ของคุณในรูปแบบ๒๐๐๗จะไม่ถูกแปลงโดยอัตโนมัติ นี่คือเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถใช้ OneNote ๒๐๑๓สำหรับบันทึกย่อทั้งหมดที่คุณกำลังทำงานอยู่รวมถึงโครงการที่ทำงานร่วมกันกับบุคคลที่มีสมุดบันทึกที่แชร์จะถูกบันทึกในรูปแบบที่เก่ากว่า

เคล็ดลับ: ถ้าการแชร์บันทึกย่อกับบุคคลอื่นที่ใช้ OneNote ๒๐๐๗ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดคือการแปลงสมุดบันทึกที่มีอยู่ของคุณเป็นรูปแบบ2010-2013 ใหม่เพื่อให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับฟีเจอร์ทั้งหมดของ OneNote ๒๐๑๓ได้
 

วิธีตรวจสอบว่าสมุดบันทึกของคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบใด

  • ใน OneNote ๒๐๑๓ให้เปิดสมุดบันทึกแล้วดูที่แถบชื่อเรื่องของหน้าต่าง OneNote ถ้า[โหมดความเข้ากันได้]จะแสดงอยู่ถัดจากชื่อสมุดบันทึกสมุดบันทึกจะถูกบันทึกในรูปแบบ๒๐๐๗ที่เก่ากว่า

  • ใน OneNote 2010 ให้คลิก ไฟล์ > ข้อมูล ถัดจากชื่อของสมุดบันทึกที่ต้องการตรวจสอบ ให้คลิกปุ่ม การตั้งค่า แล้วคลิก คุณสมบัติ ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติสมุดบันทึก ให้สังเกต รูปแบบเริ่มต้น เพื่อดูว่าสมุดบันทึกถูกบันทึกไว้ในรูปแบบไฟล์ใด

หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้รูปแบบไฟล์2010-2013 ได้ใน OneNote ๒๐๐๗ ถ้าคุณได้อัปเกรดสมุดบันทึกเป็นรูปแบบไฟล์2010-2013 แล้วคุณสามารถใช้เครื่องมือการแปลง OneNote เพื่อที่คุณจะสามารถเปลี่ยนสมุดบันทึกจากรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งได้

การอัปเกรดจาก OneNote ๒๐๐๓

OneNote ๒๐๐๓ถูกสร้างขึ้นเกือบหนึ่งทศวรรษที่แล้วและไม่สามารถอ่านรูปแบบไฟล์หรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับฟีเจอร์ในเวอร์ชัน OneNote ที่ใหม่กว่าสามเวอร์ชันได้

ถ้าคุณกำลังอัปเกรดจาก OneNote ๒๐๐๓ไปเป็น OneNote ๒๐๑๓และคุณต้องการแก้ไขบันทึกย่อที่มีอยู่ของคุณคุณจะต้องอัปเกรดสมุดบันทึกทั้งหมด๒๐๐๓ของคุณทั้งในรูปแบบ๒๐๑๓หรือ๒๐๐๗ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ให้เปิดสมุดบันทึกที่มีการจัดรูปแบบ๒๐๐๓ใน OneNote ๒๐๑๓แล้วยอมรับพร้อมท์ที่บอกคุณว่าคุณต้องการอัปเกรด

หมายเหตุ:  ถ้าคุณอัปเกรดสมุดบันทึก OneNote ๒๐๐๓ของคุณเป็นรูปแบบ๒๐๐๗ฟีเจอร์ OneNote ๒๐๑๓หลายรายการจะยังไม่พร้อมใช้งานเช่นสมการคณิตศาสตร์การบันทึกย่อที่ลิงก์และการกำหนดเวอร์ชันของสมุดบันทึก
 

หลังจากที่สมุดบันทึก OneNote ๒๐๐๓ของคุณถูกแปลงเป็นรูปแบบที่ใหม่กว่าจะไม่สามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นรูปแบบใหม่ได้ ถ้าการรักษาสมุดบันทึก๒๐๐๓ของคุณในรูปแบบเก่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณให้พิจารณาการทำสำเนาสำรองก่อนที่จะแปลงสำเนาของคุณให้เป็นรูปแบบใหม่ล่าสุด 

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×