อัปเดตสารบัญ

  1. ไปที่การอ้างอิง>อัปเดตตาราง

    อัปเดตสารบัญ

  2. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • การอัปเดตหมายเลขหน้าเท่านั้น    การทำเช่นนี้จะอัปเดหน้าต่างๆที่หัวเรื่องเปิดอยู่และละเว้นการเปลี่ยนแปลงใดๆกับข้อความหัวเรื่อง

    • อัปเดตตารางทั้งหมด    การทำเช่นนี้จะแสดงการอัปเดตของข้อความส่วนหัวรวมถึงการเปลี่ยนแปลงหน้าใดๆ

  3. เลือก ตกลง

หมายเหตุ: ตารางที่สร้างด้วยตนเอง (ไม่ได้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากส่วนหัว) ไม่สามารถอัปเดตโดย Word ได้ คุณจำเป็นต้องพิมพ์การเปลี่ยนแปลงของคุณในสารบัญด้วยตนเอง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×