อัปโหลดไฟล์หรือรูปถ่ายไปยัง OneDrive สำหรับอุปกรณ์ Windows Mobile

อัปโหลดไฟล์หรือรูปถ่ายไปยัง OneDrive สำหรับอุปกรณ์ Windows Mobile

ทุกไฟล์ได้รับการป้องกันตลอดเวลาในทุกที่

รับ Word, Excel และ PowerPoint พร้อมที่เก็บข้อมูล OneDrive ขนาด 1 TB เพื่อใช้สำรองข้อมูลและปกป้องไฟล์ของคุณ

อัปเกรดทันที

อัปโหลดและทำงานกับไฟล์ใน OneDrive บนอุปกรณ์ Windows ของคุณได้เช่นเดียวกับที่คุณทำบนคอมพิวเตอร์ของคุณ อัปโหลดและบันทึกไฟล์ชนิดใดก็ได้รวมถึงเอกสารรูปถ่ายวิดีโอและไฟล์เพลง

เลือก Windows เวอร์ชันอุปกรณ์ของคุณจากหนึ่งในแท็บด้านล่าง:

ซึ่งจะนำไปใช้กับ Windows 10 สำหรับ XBox One, HoloLens, Surface Hub หรือแท็บเล็ต

อัปโหลดไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณไปยัง OneDrive

ใช้ขั้นตอนเดียวกันเพื่ออัปโหลดและบันทึกไฟล์ประเภทต่างๆ ในแอป OneDrive รวมทั้งไฟล์เอกสาร รูปถ่าย วิดีโอ และเพลง

 1. ในแอป OneDrive ในโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเพิ่มไฟล์หรือรูปถ่ายให้เลือกอัปโหลด

 2. เลือกไฟล์ถ้าคุณกำลังอัปโหลดไฟล์แต่ละไฟล์หรือโฟลเดอร์ถ้าคุณกำลังอัปโหลดโฟลเดอร์และเนื้อหาทั้งหมด

 3. เรียกดูไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการอัปโหลด

  หมายเหตุ: 

  • บน Windows 10 ของพีซี กล่องโต้ตอบ เปิด จะแสดงไฟล์บนพีซีของคุณ ค้นหาไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลดจากนั้นเลือก เปิด

   คุณยังสามารถอัปโหลดรูปถ่ายและวิดีโอจากโทรศัทพ์ของคุณไปยังโฟลเดอร์ OneDrive บนคอมพิวเตอร์ของคุณด้วย File Explorer หรือนำเข้าแอป รูปถ่าย ได้ เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสายข้อมูลของโทรศัพท์ของคุณ หรือใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ Bluetooth

สร้างโฟลเดอร์

คุณสามารถเพิ่มโฟลเดอร์ในมุมมอง ไฟล์ หรือภายในโฟลเดอร์อื่นๆ ใน OneDrive

 1. ในแอป OneDrive ในมุมมองไฟล์ ไอคอนไฟล์สำหรับแอป OneDrive สำหรับ Windows 10 ให้เลือกโฟลเดอร์

 2. ใส่ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ใหม่จากนั้นเลือกสร้าง

ย้ายไฟล์ไปยังโฟลเดอร์อื่นของ OneDrive

 1. ในแอป OneDrive ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของไฟล์หรือไฟล์ที่คุณต้องการย้าย

 2. ที่ด้านบนสุดให้เลือกย้ายไปยังจากนั้นในบานหน้าต่างย้ายรายการไปยังให้เลือกโฟลเดอร์ปลายทางสำหรับไฟล์หรือไฟล์ที่คุณกำลังย้าย

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่สำหรับไฟล์ที่คุณกำลังย้ายให้เลือกโฟลเดอร์ใหม่จากนั้นใส่ชื่อโฟลเดอร์

ซึ่งจะนำไปใช้กับ Windows 10 สำหรับโทรศัพท์

อัปโหลดไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณไปยัง OneDrive

ใช้ขั้นตอนเดียวกันเพื่ออัปโหลดและบันทึกไฟล์ประเภทต่างๆ ในแอป OneDrive รวมทั้งไฟล์เอกสาร รูปถ่าย วิดีโอ และเพลง

 1. ในแอป OneDrive ในโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเพิ่มรูปถ่าย ให้แตะ เพิ่ม เพิ่มรูปถ่าย

 2. แตะ อัปโหลด ไอคอน อัปโหลด ของ OneDrive สำหรับ Windows 10 Mobile

 3. ที่ เลือกแอป ให้เลือกแหล่งข้อมูลของไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลด เช่น อุปกรณ์นี้ หรือแอป รูปถ่าย ของโทรศัพท์ของคุณ

  หมายเหตุ: 

  • บน Windows 10 ของพีซี กล่องโต้ตอบ เปิด จะแสดงไฟล์บนพีซีของคุณ ค้นหาไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลดจากนั้นเลือก เปิด

  • ถ้าโทรศัพท์ของคุณตั้งค่าให้บันทึกรูปถ่ายไปยัง OneDrive โดยอัตโนมัติ แอป รูปถ่าย ของโทรศัพท์ของคุณจะแสดงรูปถ่ายจาก OneDrive เช่นเดียวกับรูปถ่ายจากโทรศัพท์ที่ไม่ได้อัปโหลด การอัปโหลดรูปถ่ายที่มีอยู่แล้วใน OneDrive จะเป็นการสร้างรูปถ่ายซ้ำ

 4. หาไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลด เลือกไฟล์ จากนั้นแตะ ตกลง ตกลง

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถอัปโหลดรูปถ่ายและวิดีโอจากโทรศัทพ์ของคุณไปยังโฟลเดอร์ OneDrive บนคอมพิวเตอร์ของคุณด้วย File Explorer หรือนำเข้าแอป รูปถ่าย ได้ เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสายข้อมูลของโทรศัพท์ของคุณ หรือใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ Bluetooth

อัปโหลดรูปถ่ายและวิดีโอที่คุณถ่ายจากอุปกรณ์ของคุณไปยัง OneDrive โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: การอัปโหลดจากกล้องสามารถใช้ได้ครั้งละหนึ่งบัญชีเท่านั้น

 1. ในแอป OneDrive ให้แตะ เมนู เมนู OneDrive > การตั้งค่า การตั้งค่า OneDrive > อัปโหลดจากกล้อง

 2. ภายใต้ อัปโหลดจากกล้อง ให้ปรับสวิตช์ไปที่ เปิด

  ถ้าต้องการอัปโหลดวิดีโอที่คุณถ่ายด้วยโทรศัพท์ของคุณด้วย ให้ เปิด สวิตช์ที่ รวมวิดีโอ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถอัปโหลดวิดีโอโดยอัตโนมัติได้ก็ต่อเมื่อ อัปโหลดจากกล้อง เปิดอยู่ด้วยเท่านั้น

 3. ภายใต้ บัญชีสำรองข้อมูลกล้อง ให้แตะเปิดรายการ แล้วเลือกบัญชี OneDrive ที่คุณต้องการอัปโหลดรูปถ่ายลงไป

เคล็ดลับ: ถ้าคุณใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล เช่น การเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ ให้ ปิด สวิตช์ ที่ อัปโหลดบนการเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล ถ้าคุณไม่ได้เชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล - การเชื่อมต่อ Wi-Fi ส่วนใหญ่ไม่คิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล - คุณสามารถเปิดสวิตช์ได้

สร้างโฟลเดอร์

คุณสามารถเพิ่มโฟลเดอร์ในมุมมอง ไฟล์ หรือภายในโฟลเดอร์อื่นๆ ใน OneDrive

 1. ในแอป OneDrive ในมุมมอง ไฟล์ ให้แตะ เพิ่ม เพิ่มรูปถ่าย จากนั้นแตะ โฟลเดอร์ใหม่ คำสั่ง โฟลเดอร์ใหม่ ในแอป OneDrive บน Windows Phone 10

 2. ใส่ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ใหม่ จากนั้นแตะ ตกลง ตกลง

ย้ายไฟล์ไปยังโฟลเดอร์อื่นของ OneDrive

 1. ในแอป OneDrive ให้แตะ เลือก เลือกไฟล์ จากนั้นแตะกล่องกาเครื่องหมายไฟล์อย่างน้อยหนึ่งไฟล์ที่คุณต้องการย้าย แตะ ดูเพิ่มเติม ดูเพิ่มเติม จากนั้นแตะ ย้าย ย้ายไฟล์

 2. ที่ ย้ายรายการไป ให้แตะโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้ายไฟล์ไป จากนั้นแตะ ย้าย ตกลง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่สำหรับไฟล์ที่คุณกำลังย้าย ให้แตะ โฟลเดอร์ใหม่ คำสั่ง โฟลเดอร์ใหม่ ในแอป OneDrive บน Windows Phone 10

อัปโหลดไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณไปยัง OneDrive

 1. ใน OneDrive ในมุมมอง ไฟล์ทั้งหมด ให้แตะ เพิ่ม เพิ่มรูปถ่าย ที่ด้านล่างของหน้าจอ

 2. ที่ เลือกแอป ให้เลือกแหล่งข้อมูลของรูปถ่ายหรือวิดีโอที่คุณต้องการอัปโหลด เช่นแอป รูปถ่าย ของโทรศัพท์ของคุณ

 3. ค้นหารูปถ่ายหรือวิดีโอที่คุรต้องการอัปโหลด เลือกไฟล์ จากนั้นแตะ ตกลง เพิ่มเสร็จแล้ว

อัปโหลดรูปถ่ายและวิดีโอที่คุณถ่ายไปยัง OneDrive โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: 

 • การอัปโหลดจากกล้องสามารถใช้ได้ครั้งละหนึ่งบัญชีเท่านั้น

 • รูปถ่ายที่อัปโหลดผ่านฟีเจอร์การอัปโหลดจากกล้องจะเรียงลำดับตามปีและเดือนลงในโฟลเดอร์ที่ซ้อนกันในโฟลเดอร์ม้วนฟิล์ม โดยสามารถควบคุมผ่านการตั้งค่า "การจัดระเบียบ" ในเพจการตั้งค่าการอัปโหลดจากกล้อง โปรดทราบว่าการย้าย การเปลี่ยนชื่อ หรือการลบโฟลเดอร์เหล่านี้จะไม่ได้รับการสนับสนุนหรือแนะนำในขณะนี้

 1. ไปที่ การตั้งค่า ของโทรศัพท์ของคุณ แล้วแตะ สำรองข้อมูล > รูปถ่าย + วิดีโอ

 2. ภายใต้ รูปถ่าย หรือ วิดีโอ ให้เลือกระหว่าง คุณภาพดี หรือ คุณภาพดีที่สุด

  ถ้าคุณไม่ต้องการอัปโหลดรูปถ่ายหรือวิดีโอโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก ไม่อัปโหลด

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีย้ายรูปถ่ายและวิดีโอบนโทรศัพท์ของคุณไปยังโฟลเดอร์ OneDrive บนคอมพิวเตอร์ ให้ดูที่ ซิงค์รูปถ่ายและวิดีโอโดยใช้คอมพิวเตอร์ของฉัน บนเว็บไซต์ Windows Phone

สร้างโฟลเดอร์

คุณสามารถเพิ่มโฟลเดอร์ในมุมมอง ไฟล์ หรือโฟลเดอร์อื่นๆ ใน OneDrive

 1. ในมุมมองหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ ให้แตะ เพิ่มเติม ไอคอน ดูเพิ่มเติม ของ OneDrive สำหรับ Windows Mobile 8/8.1 แล้วเลือก สร้างโฟลเดอร์ใหม่

 2. แตะ ชื่อโฟลเดอร์ แล้วพิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ จากนั้นแตะ ตกลง เพิ่มเสร็จแล้ว

ย้ายไฟล์ไปยังโฟลเดอร์อื่นของ OneDrive

 1. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการย้าย จากนั้นแตะ ย้าย ไอคอน ย้าย ของ OneDrive สำหรับ Windows Mobile 8/8.1 (คุณอาจต้องแตะ เพิ่มเติม ไอคอน ดูเพิ่มเติม ของ OneDrive สำหรับ Windows Mobile 8/8.1 ก่อนเพื่อดูไอคอน ย้าย)

  เคล็ดลับ: คุณสามารถย้ายโฟลเดอร์หนึ่งลงในอีกโฟลเดอร์หนึ่งได้ เช่นเดียวกับไฟล์แต่ละไฟล์

 2. รายการ ไฟล์ ของคุณจะปรากฏขึ้น แตะโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้ายไฟล์ไป จากนั้นแตะ ย้ายรายการมาที่นี่

เคล็ดลับ: ถ้าต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อย้ายไฟล์เหล่านี้ ที่ด้านล่างของรายการ ไฟล์ ให้แตะ โฟลเดอร์ใหม่ ใส่ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ใหม่ จาก นั้นแตะ สร้าง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

ออนไลน์

รับความช่วยเหลือทางออนไลน์
ดูหน้าการสนับสนุนสำหรับ OneDrive และ OneDrive สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียน เพิ่มเติม
สำหรับแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ OneDrive ให้ดู แก้ไขปัญหาสำหรับแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ OneDrive

นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบ OneDrive ยังสามารถดู ชุมชนด้านเทคนิคของ OneDriveความช่วยเหลือสำหรับ OneDrive สำหรับผู้ดูแลระบบ

ไอคอนการสนับสนุนอีเมล

การสนับสนุนอีเมล
ถ้าคุณยังต้องการความช่วยเหลือ ให้เขย่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณขณะที่คุณใช้งานแอป OneDrive หรือ ส่งอีเมลถึงทีมสนับสนุน OneDrive เมื่อต้องการติดต่อฝ่ายสนับสนุน OneDrive จากพีซีหรือ Mac ของคุณ ให้เลือกไอคอน OneDrive ในพื้นที่แจ้งให้ทราบหรือแถบเมนู จากนั้นเลือก เพิ่มเติม > ส่งคำติชม > ฉันไม่ชอบบางอย่าง

ผู้ดูแลระบบ OneDrive สามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft 365 สำหรับธุรกิจ

ฟอรั่มชุมชนของ Office 365

มีคำติชมใช่หรือไม่
OneDrive UserVoice เป็นสถานที่ที่คุณแนะนำฟีเจอร์ที่คุณต้องการให้เราเพิ่มลงใน OneDrive แม้ว่าเราจะไม่สามารถรับประกันฟีเจอร์หรือไทม์ไลน์เฉพาะใดๆ แต่เราจะตอบทุกคำแนะนำที่ได้รับคะแนนอย่างน้อย 500 คะแนน

ไปที่ OneDrive UserVoice

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×