เกี่ยวกับการดูแล FAST Search ในการดูแลจากศูนย์กลาง

ถ้าคุณได้ติดตั้ง FAST Search Server 2010 for SharePoint ไว้ ตัวเลือกต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานอยู่ภายใต้ การดูแลจากศูนย์กลาง > การจัดการโปรแกรมประยุกต์ > จัดการโปรแกรมประยุกต์บริการ > โปรแกรมประยุกต์บริการการค้นหา > การดูแล FAST Search

  • การจัดการคุณสมบัติ

    คุณสมบัติที่ตระเวนจะถูกแยกออกจากเนื้อหาที่ตระเวนโดยอัตโนมัติ คุณสามารถทำให้คุณสมบัติที่ตระเวนเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การค้นหาของผู้ใช้ได้ด้วยการแมปคุณสมบัติที่ตระเวนไปยังคุณสมบัติที่มีการจัดการ

  • จัดการการดึงคุณสมบัติ

    คุณลักษณะ จัดการการดึงคุณสมบัติ จะระบุข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อบุคคล ชื่อบริษัท และชื่อ/ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในเอกสาร คุณสามารถใช้คุณสมบัติเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การค้นหาได้ ตัวอย่างเช่น โดยการปรับปรุงผลลัพธ์การค้นหาที่ยึดตามคุณสมบัติ

  • การจัดการการตรวจการสะกด

    คุณสามารถปรับปรุงประสบการณ์การค้นหาได้ด้วยการเพิ่มข้อยกเว้นของการตรวจการสะกด ข้อยกเว้นของการตรวจการสะกดคือคำหรือวลีที่ควรถูกแยกออกจากการตรวจการสะกด

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×