เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแฟ้มใน OneNote 2010

การสนับสนุนสำหรับ Office 2010 สิ้นสุดในวันที่ 13 ตุลาคม 2020

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อให้ทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และดำเนินการต่อเพื่อรับการสนับสนุน

อัปเกรดทันที

บทความนี้มีข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ใช้ OneNote ๒๐๐๗ที่ได้รับการอัปเกรดเป็น Microsoft OneNote ๒๐๑๐รวมถึงผู้ใช้ OneNote ๒๐๑๐ที่ต้องการใช้และการแชร์สมุดบันทึกที่ถูกบันทึกไว้ในรูปแบบ OneNote ๒๐๐๗เวอร์ชันที่เก่ากว่า ข้อมูลนี้ยังมีให้สำหรับผู้ใช้ OneNote ๒๐๐๓ที่กำลังอัปเกรดโดยตรงไปยัง OneNote ๒๐๑๐

ในบทความนี้

ภาพรวมของรูปแบบไฟล์ OneNote ๒๐๑๐

การแปลงสมุดบันทึกระหว่างรูปแบบไฟล์ต่างๆ ด้วยตัวคุณเอง

การอัปเกรดจาก OneNote ๒๐๐๓

ภาพรวมของรูปแบบไฟล์ OneNote ๒๐๑๐

Microsoft OneNote ๒๐๑๐ใช้รูปแบบไฟล์ที่ใหม่กว่าสำหรับการบันทึกสมุดบันทึกที่ไม่ใช่ OneNote เวอร์ชันก่อนหน้า อย่างไรก็ตามรูปแบบไฟล์ OneNote ๒๐๐๗ได้รับการรักษาไว้ใน OneNote ๒๐๑๐เพื่อให้สมุดบันทึกที่บันทึกไว้ในรูปแบบที่เก่ากว่ายังสามารถแชร์ได้ระหว่างผู้เขียนหลายคนที่ทำงานร่วมกันใน OneNote เวอร์ชันต่างๆ

การสร้างสมุดบันทึกใหม่ใน OneNote ๒๐๑๐

สมุดบันทึกใหม่ที่คุณสร้างใน OneNote ๒๐๑๐จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติในรูปแบบไฟล์ OneNote ๒๐๑๐ใหม่ รูปแบบนี้จำเป็นสำหรับฟีเจอร์ใหม่ของ OneNote ๒๐๑๐สำหรับการทำงานซึ่งรวมถึงสมการทางคณิตศาสตร์การบันทึกย่อที่ลิงก์การย่อยการกำหนดเวอร์ชันหลายระดับและถังรีไซเคิล การใช้รูปแบบสมุดบันทึก OneNote ๒๐๑๐จะช่วยให้คุณแชร์สมุดบันทึกของคุณบนเว็บเพื่อให้พวกเขาสามารถดูและแก้ไขในเว็บเบราว์เซอร์ได้

การแปลงสมุดบันทึก OneNote ๒๐๐๗ไปเป็น OneNote ๒๐๑๐

ผู้ใช้ OneNote ๒๐๐๗จะไม่สามารถเปิดและใช้สมุดบันทึกที่ถูกบันทึกไว้ในรูปแบบไฟล์ OneNote ๒๐๑๐ที่ใหม่กว่าได้ อย่างไรก็ตาม OneNote ๒๐๑๐สามารถเปิดดูและแก้ไขไฟล์สมุดบันทึกของ OneNote ๒๐๐๗ได้

เมื่ออัปเกรดจาก OneNote ๒๐๐๗เป็น OneNote ๒๐๑๐สมุดบันทึกที่มีอยู่ของคุณในรูปแบบ OneNote ๒๐๐๗จะไม่ถูกแปลงโดยอัตโนมัติ ด้วยวิธีนี้คุณสามารถใช้ OneNote ๒๐๑๐สำหรับสมุดบันทึกทั้งหมดของคุณและทำงานร่วมกันในสมุดบันทึกที่แชร์กับบุคคลที่ยังคงใช้ OneNote ๒๐๐๗

เมื่อต้องการตรวจสอบรูปแบบไฟล์ที่บันทึกไว้ในบันทึกให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ใน OneNote ๒๐๑๐ให้เปิดสมุดบันทึกแล้วดูที่แถบชื่อเรื่องของหน้าต่างแอปพลิเคชัน OneNote ถ้า[โหมดความเข้ากันได้]จะแสดงอยู่ถัดจากชื่อสมุดบันทึกจากนั้นสมุดบันทึกจะถูกบันทึกในรูปแบบ OneNote ๒๐๐๗เวอร์ชันที่เก่ากว่า

  • ใน OneNote ๒๐๑๐ให้คลิกขวาที่ไอคอนสมุดบันทึกบนแถบนำทางแล้วคลิกคุณสมบัติ ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติสมุดบันทึกให้สังเกตรูปแบบเริ่มต้นเพื่อดูว่าสมุดบันทึกจะถูกบันทึกในรูปแบบใด

เคล็ดลับ: ถ้าการแชร์บันทึกย่อกับบุคคลอื่นที่มี OneNote เวอร์ชันก่อนหน้าไม่สำคัญสำหรับคุณคุณควรแปลงสมุดบันทึกที่มีอยู่ของคุณเป็นรูปแบบ OneNote ๒๐๑๐ใหม่เพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ใหม่ทั้งหมดที่ข้อเสนอเวอร์ชันใหม่

ด้านบนของเพจ

การแปลงสมุดบันทึกระหว่างรูปแบบไฟล์ต่างๆ ด้วยตัวคุณเอง

ตามค่าเริ่มต้นสมุดบันทึกใหม่ที่คุณสร้างใน OneNote ๒๐๑๐จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติในรูปแบบไฟล์ OneNote ๒๐๑๐ใหม่ อย่างไรก็ตาม OneNote ๒๐๑๐ยังมีเครื่องมือการแปลงที่ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนสมุดบันทึกที่มีอยู่แล้วจากรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งได้ การทำเช่นนี้มีประโยชน์เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการแชร์สมุดบันทึก OneNote ๒๐๑๐กับบุคคลที่ยังคงใช้ OneNote ๒๐๐๗หรือเมื่อคุณทำการแชร์สมุดบันทึก OneNote ๒๐๐๗แล้วและคุณต้องการใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดใน OneNote ๒๐๑๐

เมื่อต้องการแปลงสมุดบันทึกที่มีอยู่เป็นรูปแบบที่คุณต้องการด้วยตนเองให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ใน OneNote ๒๐๑๐บนแถบนำทางให้คลิกขวาที่ไอคอนของสมุดบันทึกที่คุณต้องการแปลงแล้วคลิกคุณสมบัติ

  2. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติสมุดบันทึกให้เลือกรูปแบบสมุดบันทึกที่มีอยู่ที่อยู่ถัดจากรูปแบบเริ่มต้นแล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

    • เมื่อต้องการแปลงสมุดบันทึก OneNote ๒๐๐๗เป็นรูปแบบ OneNote ๒๐๑๐ที่ใหม่กว่าให้คลิกแปลงเป็น๒๐๑๐

    • เมื่อต้องการแปลงสมุดบันทึก OneNote ๒๐๑๐เป็นรูปแบบ OneNote ๒๐๐๗เวอร์ชันที่เก่ากว่าให้คลิกแปลงเป็น๒๐๐๗

การแปลงสมุดบันทึกเป็นรูปแบบ๒๐๐๗ที่เก่ากว่าจะปิดใช้งานฟีเจอร์ต่างๆใน OneNote ๒๐๑๐รวมถึงสมการคณิตศาสตร์การบันทึกย่อที่ลิงก์การบันทึกย่อ, ประวัติเวอร์ชัน, ย่อยหลายระดับ, ถังรีไซเคิลและการแก้ไขที่ใช้บนเว็บและเนื้อหาสมุดบันทึกที่สร้างขึ้นด้วยเหล่านี้ ฟีเจอร์อาจได้รับผลกระทบหรือถูกปิดใช้งาน โดยเฉพาะสมการทางคณิตศาสตร์จะถูกแปลงเป็นรูปแบบคงที่และลิงก์บริบทของประวัติเวอร์ชันและเนื้อหาของถังรีไซเคิลจะถูกเอาออกอย่างถาวรจากสมุดบันทึก พิจารณาการสร้างสำเนาสำรองของสมุดบันทึก OneNote ๒๐๑๐ของคุณก่อนที่จะแปลงเวอร์ชันต้นฉบับเป็นรูปแบบ OneNote ๒๐๐๗เวอร์ชันที่เก่ากว่า

ถ้าสมุดบันทึกมีส่วนแต่ละส่วนของสมุดบันทึกที่ถูกเก็บไว้ในรูปแบบ OneNote ๒๐๐๗ที่เก่ากว่าแถบข้อมูลจะแสดงที่ด้านบนสุดของทุกหน้า คุณสามารถคลิกแถบนี้และเลือกที่จะแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งสมุดบันทึก

ถ้าคุณย้ายหน้าหรือส่วนจากสมุดบันทึกในรูปแบบหนึ่งไปยังสมุดบันทึกในรูปแบบอื่น OneNote ๒๐๑๐จะแสดงคำเตือนก่อนที่จะทำการแปลงรูปแบบของคุณ

หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้รูปแบบไฟล์ OneNote ๒๐๑๐โดย OneNote ๒๐๐๗ ถ้าคุณได้อัปเกรดสมุดบันทึกเป็นรูปแบบ OneNote ๒๐๑๐แล้วและคุณจำเป็นต้องแปลงกลับไปเป็นรูปแบบที่เก่ากว่าเพียงทำตามขั้นตอนก่อนหน้านี้เพื่อแปลงสมุดบันทึกกลับมาอีกครั้ง

ด้านบนของเพจ

การอัปเกรดจาก OneNote ๒๐๐๓

OneNote ๒๐๑๐สามารถเปิดและแก้ไขสมุดบันทึกที่บันทึกไว้ในรูปแบบไฟล์ OneNote ๒๐๑๐และ OneNote ๒๐๐๗ได้ อย่างไรก็ตามจะสามารถอ่านได้เฉพาะรูปแบบ OneNote ๒๐๐๓เท่านั้น

ถ้าคุณกำลังอัปเกรดจาก OneNote ๒๐๐๓เป็น OneNote ๒๐๑๐และคุณต้องการแก้ไขบันทึกย่อที่มีอยู่ของคุณคุณจะต้องอัปเกรดสมุดบันทึกของคุณไปยัง OneNote ๒๐๑๐หรือรูปแบบ OneNote ๒๐๐๗ เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ให้เปิดสมุดบันทึกใน OneNote ๒๐๑๐แล้วคลิกแถบข้อมูลที่ปรากฏขึ้นที่ด้านบนสุดของทุกหน้าในสมุดบันทึก OneNote ๒๐๐๓ของคุณ

หมายเหตุ: ถ้าคุณอัปเกรดสมุดบันทึก OneNote ๒๐๐๓ของคุณเป็นรูปแบบ OneNote ๒๐๐๗ฟีเจอร์ OneNote ๒๐๑๐หลายรายการจะไม่พร้อมใช้งานซึ่งรวมถึงสมการคณิตศาสตร์การบันทึกย่อที่ลิงก์ย่อยการกำหนดเวอร์ชันแบบหลายระดับและถังรีไซเคิล นอกจากนี้คุณจะไม่สามารถดูแก้ไขหรือแชร์สมุดบันทึกของคุณบนเว็บได้

OneNote ๒๐๐๓ไม่สามารถอ่านไฟล์สมุดบันทึก OneNote ๒๐๑๐ได้ เมื่อสมุดบันทึก OneNote ๒๐๐๓ของคุณได้รับการแปลงเป็นรูปแบบที่ใหม่กว่าจะไม่สามารถเปลี่ยนกลับได้ พิจารณาทำสำเนาสำรองของสมุดบันทึก OneNote ๒๐๐๓ของคุณก่อนที่จะแปลงเวอร์ชันต้นฉบับเป็นรูปแบบที่ใหม่กว่า

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×