ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

เข้ารหัสลับข้อความโดยใช้ S/MIME ใน Outlook Web App

ต้องการเพิ่มแม่กุญแจให้กับข้อความอีเมลของคุณหรือไม่ คุณสามารถใช้ S/MIME ใน Outlook Web App เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของข้อความได้ ข้อความที่เข้ารหัสลับแบบดิจิทัลจะสามารถเปิดได้โดยผู้รับที่มีคีย์ที่ถูกต้องเท่านั้น ลายเซ็นดิจิทัลทำให้ผู้รับมั่นใจได้ว่าข้อความนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

หมายเหตุ: S/MIME อาจไม่พร้อมใช้งานสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ

ในบทความนี้

การตั้งค่าให้ใช้การเข้ารหัสลับ S/MIME

 1. ขอรับใบรับรอง

  ขั้นตอนแรกในการใช้ S/MIME คือการขอรับใบรับรอง หรือที่เรียกว่ารหัสดิจิทัล จากผู้ดูแลระบบขององค์กรของคุณ ใบรับรองของคุณอาจถูกเก็บไว้ในสมาร์ทการ์ด หรืออาจเป็นไฟล์ที่คุณจัดเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ทำตามคำแนะนำในการใช้ใบรับรองของคุณตามที่ผู้ดูแลระบบของคุณจัดเตรียมไว้ให้

 2. ติดตั้งตัวควบคุม S/MIME

  1. ถ้าคุณยังไม่ได้ติดตั้งตัวควบคุม S/MIME และได้รับข้อความที่เข้ารหัสลับหรือเซ็นชื่อแบบดิจิทัล คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ติดตั้งตัวควบคุมเมื่อคุณเปิดข้อความ หรือ ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้งตัวควบคุม S/MIME คุณสามารถสร้างข้อความใหม่และเลือกตัวเลือกเพิ่มเติม เมนูที่ขยาย > ตัวเลือก ข้อความ แล้วเลือก เข้ารหัสลับข้อความนี้ (S/MIME) ได้ จากนั้นคุณจะได้รับพร้อมท์ให้ติดตั้งตัวควบคุม S/MIME

  2. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้เรียกใช้งานหรือบันทึกไฟล์ ให้เลือก เรียกใช้

  3. คุณอาจได้รับพร้อมท์อีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่าคุณต้องการเรียกใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าว เลือก เรียกใช้ เพื่อทำการติดตั้งต่อไป

หมายเหตุ: คุณจะต้องปิดและเปิด Outlook Web App ใหม่อีกครั้งก่อนที่คุณจะสามารถใช้ตัวควบคุม S/MIME ได้

ด้านบนของหน้า

การเข้ารหัสลับและการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลบนข้อความส่งออก

ฉันจะเข้ารหัสลับหรือเซ็นชื่อแบบดิจิทัลบนข้อความทั้งหมดได้อย่างไร

หลังจากที่คุณติดตั้งตัวควบคุม S/MIME แล้ว คุณสามารถไปที่เมนูเกียร์ ไอคอนการตั้งค่า > การตั้งค่า S/MIME ซึ่งคุณจะพบสองตัวเลือกที่คุณสามารถเลือกได้เพื่อเข้ารหัสลับแบบดิจิทัลหรือเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในทุกข้อความที่คุณส่ง

 • เลือก เข้ารหัสลับเนื้อหาและสิ่งที่แนบมาของข้อความที่ฉันส่งทั้งหมด เพื่อเข้ารหัสลับข้อความส่งออกทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

 • เลือก เพิ่มลายเซ็นดิจิทัลในข้อความที่ฉันส่งทั้งหมด เพื่อเซ็นชื่อข้อความส่งออกทั้งหมดแบบดิจิทัล

หมายเหตุ: ข้อความส่งออกทั้งหมดรวมถึงข้อความใหม่ การตอบกลับ และการส่งต่อ

ฉันจะเข้ารหัสลับทีละข้อความได้อย่างไร

เมื่อต้องการเพิ่มหรือเอาการเข้ารหัสลับแบบดิจิทัลออกจากแต่ละข้อความที่คุณกำลังเขียนอยู่ ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่ด้านบนของข้อความและเลือกตัวเลือกเพิ่มเติม เมนูที่ขยาย > ตัวเลือก ข้อความ

 2. เลือกหรือยกเลิกการเลือก เข้ารหัสลับข้อความนี้ (S/MIME)

ถ้าคุณเข้ารหัสลับข้อความส่งออกและ Outlook Web App ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้รับทั้งหมดสามารถถอดรหัสลับข้อความนั้นได้ คุณจะเห็นการแจ้งเตือนว่าผู้รับรายใดที่อาจไม่สามารถอ่านข้อความที่เข้ารหัสลับได้ จากนั้นคุณสามารถส่งข้อความนี้ต่อ หรือเอาผู้รับเหล่านั้นออก หรือลองใหม่เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง

ฉันจะเซ็นชื่อแบบดิจิทัลทีละข้อความได้อย่างไร

เมื่อต้องการเพิ่มหรือเอาลายเซ็นดิจิทัลออกจากข้อความที่คุณกำลังเขียน ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่ด้านบนของข้อความแล้วเลือกตัวเลือกเพิ่มเติม เมนูที่ขยาย > ตัวเลือก ข้อความ

 2. เลือกหรือยกเลิกการเลือก เซ็นชื่อข้อความนี้แบบดิจิทัล (S/MIME )

ถ้าใบรับรองของคุณถูกจัดเก็บไว้บนสมาร์ทการ์ด คุณจะได้รับพร้อมท์ให้แทรกสมาร์ทการ์ดในการเซ็นข้อความแบบดิจิทัล สมาร์ทการ์ดของคุณอาจต้องใช้ PIN ในการเข้าถึงใบรับรอง

ด้านบนของหน้า

การอ่านข้อความที่ถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัลและถูกเข้ารหัสลับ

ฉันจะอ่านข้อความที่เข้ารหัสลับได้อย่างไร

ไอคอนรูปกุญแจ ไอคอนสำหรับการเข้ารหัสลับ S/MIME ในรายการข้อความหรือบานหน้าต่างการอ่านจะระบุข้อความที่เข้ารหัสลับ

ถ้าคุณใช้มุมมอง การสนทนา ตามปกติ คุณจะต้องเปิดข้อความในหน้าต่างใหม่เพื่ออ่านข้อความ จะมีลิงก์บนข้อความทำให้อ่านได้ง่ายยิ่งขึ้น

เมื่อคุณได้รับข้อความที่เข้ารหัสลับ Outlook Web App จะตรวจสอบว่ามีตัวควบคุม S/MIME ติดตั้งอยู่หรือไม่ และมีใบรับรองอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่ ถ้าตัวควบคุม S/MIME ถูกติดตั้งอยู่และมีใบรับรองพร้อมใช้งาน ข้อความดังกล่าวจะได้รับการถอดรหัสลับเมื่อคุณเปิดข้อความ ถ้าใบรับรองของคุณถูกจัดเก็บไว้บนสมาร์ทการ์ด คุณจะได้รับพร้อมท์ให้แทรกสมาร์ทการ์ดเพื่ออ่านข้อความ สมาร์ทการ์ดของคุณอาจต้องใช้ PIN ในการเข้าถึงใบรับรอง

ฉันจะตรวจสอบความถูกต้องของลายเซ็นของข้อความที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลได้อย่างไร

ไอคอน Ribbon ไอคอนสำหรับลายเซ็นดิจิทัล S/MIME ในรายการข้อความหรือบานหน้าต่างการอ่านจะระบุข้อความที่ถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัล

ถ้าคุณใช้มุมมอง การสนทนา ตามปกติ คุณจะต้องเปิดข้อความในหน้าต่างใหม่เพื่ออ่านข้อความ ข้อมูลเกี่ยวกับลายเซ็นดิจิทัลจะอยู่ที่ด้านบนสุดของข้อความ พร้อมกับลิงก์ที่คุณสามารถเลือกที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลายเซ็นดิจิทัลได้

ด้านบนของหน้า

ฉันต้องรู้อะไรอีก

 • Internet Explorer 9 หรือสูงกว่า จำเป็นต้องใช้ในการส่งและรับข้อความที่เข้ารหัสลับ และยังต้องใช้ในการเซ็นชื่อข้อความแบบดิจิทัลที่คุณส่ง และในการตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลบนข้อความที่คุณได้รับด้วย

 • การเข้ารหัสลับข้อความ S/MIME ได้รับการสนับสนุนเฉพาะในข้อความที่ถูกส่งถึงและส่งจากผู้รับในรายการที่อยู่ขององค์กรของคุณเท่านั้น ถ้าคุณส่งข้อความที่เข้ารหัสลับไปยังบุคคลภายนอกองค์กรของคุณ พวกเขาจะไม่สามารถถอดรหัสลับและอ่านข้อความได้

 • ลายเซ็นดิจิทัล S/MIME ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบสำหรับผู้รับภายในองค์กรของคุณเท่านั้น ผู้รับสามารถตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลดังกล่าวได้ถ้าพวกเขากำลังใช้ไคลเอ็นต์อีเมลที่สนับสนุน S/MIME และได้ติดตั้งตัวควบคุม S/MIME แล้วเท่านั้น

 • ถ้าคุณส่งข้อความที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลไปถึงผู้รับภายนอกองค์กรของคุณ พวกเขาจะสามารถอ่านข้อความนั้นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับไคลเอ็นต์อีเมลที่พวกเขาใช้ ผู้รับนั้นอาจจะเห็นหรือไม่เห็นและสามารถตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลดังกล่าว

 • ข้อความที่เข้ารหัสลับสามารถอ่านได้เฉพาะผู้รับที่ต้องการที่มีใบรับรอง ถ้าคุณพยายามส่งข้อความที่เข้ารหัสลับไปยังผู้รับที่ไม่มีใบรับรอง Outlook Web App จะเตือนคุณว่าผู้รับไม่สามารถถอดรหัสลับข้อความที่เข้ารหัส S/MIME

 • ถ้าผู้รับอย่างน้อยหนึ่งรายของข้อความที่เข้ารหัสลับมีใบรับรอง Outlook Web App จะส่งข้อความไปยังผู้รับทั้งหมด ถ้าผู้รับที่ต้องการไม่มีใครมีใบรับรอง Outlook Web App จะไม่อนุญาตให้คุณส่งข้อความในรูปแบบที่เข้ารหัสลับได้

 • ข้อความที่ถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัลจะทำให้ผู้รับอุ่นใจได้ว่าข้อความจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงและตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของผู้ส่งได้ ข้อความที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลสามารถส่งไปให้กับบุคคลใดๆ ก็ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้รับต้องใช้แอปพลิเคชันอีเมลที่สนับสนุน S/MIME และได้ติดตั้งตัวควบคุม S/MIME เพื่อตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลดังกล่าวแล้ว Outlook ทั้งและ Outlook Web App สนับสนุน S/MIME

 • ตัวควบคุม S/MIME จำเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบลายเซ็นของข้อความที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัล แต่ใบรับรองนั้นไม่จำเป็น ถ้าคุณได้รับข้อความที่ได้รับการเข้ารหัสลับไว้หรือถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัลและคุณไม่ได้ติดตั้งตัวควบคุม S/MIME คุณจะเห็นการเตือนในส่วนหัวของข้อความเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่ายังไม่มีตัวควบคุม S/MIME ให้ใช้งาน ข้อความนี้จะนำคุณไปยังหน้าตัวเลือก S/MIME ที่คุณสามารถติดตั้งตัวควบคุมนี้ได้

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×