เข้าร่วมการประชุมหรือการประชุมทางโทรศัพท์โดยใช้โทรศัพท์

การสนับสนุนสำหรับ Office 2010 สิ้นสุดในวันที่ 13 ตุลาคม 2020

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อให้ทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และดำเนินการต่อเพื่อรับการสนับสนุน

อัปเกรดทันที

คุณสามารถเชื่อมต่อกับการประชุมทางโทรศัพท์ของ Microsoft Lync 2010 หรือส่วนที่เป็นเสียงของการประชุมแบบออนไลน์ได้ด้วยการโทรเข้า คุณสามารถโทรเข้าในฐานะเป็นผู้เข้าร่วมหรือเป็นผู้นำการประชุมทางโทรศัพท์ก็ได้ โดยทั้งผู้นำและผู้เข้าร่วมสามารถใช้ Dual-Tone Multifrequency ( DTMF ) เพื่อจัดการการประชุมได้

หมายเหตุ:  ใน Lync 2010 และ Add-in การประชุมแบบออนไลน์สำหรับ Microsoft Lync 2010 ผู้นำการประชุมทางโทรศัพท์จะถูกเรียกว่า ผู้นำเสนอ ผู้จัดการประชุมจะเป็นผู้นำการประชุมโดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณเป็นผู้นำการประชุมทางโทรศัพท์และกำลังโทรเข้าโดยไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ คุณต้องตั้งค่าหมายเลข PIN สำหรับ Dial-In Conferencing ก่อนโทร

คุณต้องการทำอะไร

ตั้งค่า PIN สำหรับ Dial-In Conferencing ของฉัน

คุณต้องใช้ PIN สำหรับ Dial-In Conferencing ของคุณถ้าคุณต้องการที่จะเข้าร่วมการประชุมในฐานะผู้นำการประชุมทางโทรศัพท์ แต่ในฐานะผู้เข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ คุณยังสามารถใช้ PIN สำหรับการโทรเข้าของคุณและใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานเพื่อเข้าร่วมการประชุมที่ปลอดภัยได้โดยไม่ต้องรอในล็อบบี้ โดยจะจำกัดเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ระบุเท่านั้น เมื่อต้องการตั้งค่าหรือเปลี่ยน PIN สำหรับการโทรเข้าของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกลูกศร แสดงเมนู ไอคอนตัวเลือก ชี้ไปที่ เครื่องมือ แล้วคลิก การตั้งค่า Dial-In Conferencing

 2. บนหน้า การตั้งค่า Dial-in Conferencing และการจัดการ PIN ภายใต้ หมายเลขรหัสประจำตัว (PIN) ให้คลิก เข้าสู่ระบบ

 3. เลือกภาษาที่คุณต้องการ จากนั้นใส่ข้อมูลประจำตัวของเครือข่ายของคุณถ้าจำเป็น แล้วคลิก เข้าสู่ระบบ

 4. ภายใต้ หมายเลขรหัสประจำตัว (PIN ) ให้คลิก ตั้งค่า PIN ของคุณใหม่

 5. ตรวจทานข้อกำหนดของ PIN จากนั้นใส่ PIN ใหม่ของคุณและยืนยัน แล้วจด PIN ใหม่เก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย

 6. คลิก ตกลง

เข้าร่วมในฐานะผู้เข้าร่วม

สำหรับการประชุมทางโทรศัพท์ของ Lync ส่วนใหญ่ การเข้าร่วมประชุมนั้นง่ายมากเพียงโทรไปที่หมายเลขและบันทึกชื่อของคุณ ทันทีที่คุณเชื่อมต่อกับการประชุมทางโทรศัพท์ได้ คุณสามารถปิดเสียงสายของคุณหรือได้ยินคนอื่นๆ ที่เข้าร่วมประชุมทางโทรศัพท์ได้โดยใช้คำสั่ง DTMF คำสั่ง DTMF เป็นแบบใส่รหัสโดยการกดปุ่มบนแป้นโทรศัพท์ของคุณ

เข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ในฐานะผู้เข้าร่วม

 1. เปิดการเรียกประชุมขึ้นมา และภายใต้ เข้าร่วมทางโทรศัพท์ ให้สังเกตหมายเลขสำหรับการโทรเข้าและ ID การประชุม ถ้าคุณกำลังเดินทาง คุณยังสามารถคลิกที่ ค้นหาลิงก์หมายเลขในพื้นที่ ในการเชิญนั้นได้ เพื่อดูว่าหมายเลขโทรเข้านั้นมีให้ใช้งานสำหรับตำแหน่งปัจจุบันของคุณหรือไม่

 2. เรียกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งที่แสดงในรายการ และเมื่อได้รับพร้อมท์ ให้ใส่ ID การประชุมตามด้วยเครื่องหมายปอนด์ (#)

 3. รอสักครู่หลังจากคุณได้ยินเสียงพร้อมท์ที่เริ่มต้นด้วยคำว่า "ถ้าคุณเป็นผู้นำ.."

 4. (ทำหรือไม่ก็ได้) ถ้าการประชุมมีการรักษาความปลอดภัยซึ่งจำกัดเฉพาะผู้เข้าร่วมที่ระบุเท่านั้น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อได้รับพร้อมท์ ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานหรือหมายเลขต่อภายใน จากนั้นใส่ PIN การโทรเข้าของคุณ

  • พักสายรอไว้จนกว่าผู้นำการประชุมจะให้คุณเข้าร่วมการประชุม

 5. บันทึกชื่อของคุณเมื่อมีการร้องขอ แล้วกดเครื่องหมายปอนด์ (#)

ในสถานการณ์ต่อไปนี้ คุณจะต้องพักสายรอไว้ก่อนที่คุณจะได้เชื่อมต่อกับการประชุมทางโทรศัพท์

 • ผู้นำการประชุมไม่ได้เข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์

 • เป็นการประชุมทางโทรศัพท์ที่ปลอดภัย และในขั้นตอนที่ 4 ข้างต้น คุณเลือกที่จะรอในล็อบบี้ไม่ได้ใส่หมายเลขต่อภายในและ PIN ของคุณ

ปิดเสียงสายของคุณหรือได้ยินผู้เข้าร่วมคนอื่น

ตารางต่อไปนี้แสดงคำสั่ง DTMF หรือรหัสแบบกดปุ่มที่ใช้กดบนแป้นโทรศัพท์ ซึ่งจะมีให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้งานในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์

ให้กด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

*1

เล่นเสียงอธิบายคำสั่ง DTMF ที่มีให้ใช้งานแบบส่วนตัว

*3

เล่นเสียงบอกชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคนแบบส่วนตัว

*6

ปิดหรือเปิดเสียงไมโครโฟนของคุณ

ด้านบนของหน้า

เข้าร่วมในฐานะผู้นำการประชุมทางโทรศัพท์

นอกจากหมายเลขโทรเข้าและ ID การประชุมแล้ว คุณต้องตั้งค่าและจดบันทึก PIN สำหรับการโทรเข้าของคุณด้วยเพื่อเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ในฐานะผู้นำการประชุม ทันทีที่คุณเชื่อมต่อกับการประชุม คุณสามารถจัดการการประชุมเสียงและตัวเลือกอื่นๆ ได้โดยใช้คำสั่ง DTMF

เข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ในฐานะผู้นำการประชุม

 1. เปิดการเรียกประชุมขึ้นมา และภายใต้ เข้าร่วมทางโทรศัพท์ ให้สังเกตหมายเลขสำหรับการโทรเข้าและ ID การประชุม นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิก ค้นหาลิงก์หมายเลขในพื้นที่ ในการเชิญนั้นเพื่อดูว่ามีหมายเลขโทรเข้าเพิ่มเติมให้ใช้งานได้หรือไม่

 2. เรียกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งที่แสดงในรายการ และเมื่อได้รับพร้อมท์ ให้ใส่ ID การประชุมตามด้วยเครื่องหมายปอนด์ (#)

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณเป็นผู้จัดการประชุม ให้กดแป้นเครื่องหมายดอกจัน (*) เมื่อคุณได้ยินเสียงพร้อมท์ แล้วใส่ PIN ของคุณ

  • ถ้าคุณไม่ใช่ผู้จัดการประชุม ให้รอจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงพร้อมท์ว่า "ถ้าคุณได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำการประชุม โปรดกดดอกจันอีกครั้ง" จากนั้นกดแป้นเครื่องหมายดอกจัน (*) แล้วใส่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณและ PIN เมื่อได้รับพร้อมท์

คุณจะได้ยินว่า "ขณะนี้คุณกำลังเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้นำการประชุม" และจะเชื่อมต่อกับการประชุมทางโทรศัพท์

หมายเหตุ:  ถ้าคุณถูกพักสายไว้หรือถูกขอให้บันทึกชื่อของคุณ นั่นหมายความว่าคุณไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องในฐานะผู้นำการประชุมทางโทรศัพท์ ให้วางสายและลองเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์อีกครั้ง

จัดการการประชุมด้วยคำสั่ง DTMF

ในระหว่างการประชุม คุณสามารถจัดการผู้เข้าร่วมประชุม เสียง และล็อบบี้ได้โดยใช้คำสั่ง DTMF ที่แสดงในตารางต่อไปนี้

ให้กด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ผู้ที่ใช้งานได้

*1

เล่นเสียงอธิบายคำสั่ง DTMF ที่มีให้ใช้งานแบบส่วนตัว

ทุกคน

*3

เล่นเสียงบอกชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคนแบบส่วนตัว

ทุกคน

*4

ปิดเสียงผู้ชมหรือส่งกลับตัวควบคุมการปิดเสียงไปยังผู้เข้าร่วม

สิ่งสำคัญ:  การปิดใช้งานการปิดเสียงผู้ชมไม่ได้เป็นการเปิดเสียงผู้เข้าร่วมแต่ละคน เมื่อคุณปิดใช้งานการปิดเสียงผู้ชม ผู้เข้าร่วมจะได้ยินข้อความซึ่งอธิบายวิธีเปิดเสียงของตน

ผู้นำการประชุมเท่านั้น

*6

ปิดหรือเปิดเสียงไมโครโฟนของคุณ

ทุกคน

*7

ล็อกหรือยกเลิกการล็อกการประชุม

ผู้นำการประชุมเท่านั้น

*8

ยอมรับผู้เข้าร่วมทั้งหมดที่อยู่ในล็อบบี้ตอนนี้ หลังจากที่คุณออกคำสั่งนี้แล้ว ทุกคนที่เข้าร่วมการประชุมจะไม่ผ่านล็อบบี้

ผู้นำการประชุมเท่านั้น

*9

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานข้อความประกาศสำหรับผู้เข้าร่วมที่เข้าและออกจากการประชุม ซึ่งทุกคนที่เข้าร่วมประชุมจะได้ยินข้อความประกาศ

ผู้นำการประชุมเท่านั้น

หมายเหตุ:  คำสั่งเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามการกำหนดค่าเครือข่ายหรือตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ถ้าคุณโทรเข้าจากตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่คุ้นเคย ให้ตรวจสอบคำสั่งเฉพาะที่คุณสามารถใช้งานได้ด้วยการคลิก ค้นหาลิงก์หมายเลขในพื้นที่ ในการเชิญเข้าร่วมการประชุม

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×