เครื่องมือการเรียนรู้ไม่แสดงในแอป OneNote

ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการเรียนรู้ใน OneNote ๒๐๑๓หรือ๒๐๑๖หลังจากติดตั้งเครื่องมือการเรียนรู้ให้ลองใช้วิธีแก้ไขต่อไปนี้

หมายเหตุ: หมายเหตุ: ถ้าใช้OneNote สำหรับเว็บ หรือ OneNote สำหรับ Windows 10 จะได้รับการติดตั้งไว้แล้ว ดูบทความนี้เกี่ยวกับวิธีเปิดเครื่องมือการเรียนรู้

Ribbon สำหรับ Add-in เครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ของ OneNote

วิธีแก้ไขปัญหาที่ 1: เริ่ม OneNote ใหม่

ปิด OneNote แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง ถ้าเครื่องมือการเรียนรู้ปรากฏขึ้นคุณก็ทำเสร็จแล้ว มิฉะนั้นให้ลองใช้วิธีแก้ไขปัญหาถัดไป

วิธีแก้ไข 2: รีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ

รีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณและเปิด OneNote อีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือการเรียนรู้ปรากฏขึ้น ถ้ายังไม่ได้ผลให้ลองใช้วิธีแก้ไขปัญหาถัดไป

วิธีแก้ไข 3: ตรวจสอบเพื่อดูว่า Add-in เครื่องมือการเรียนรู้ถูกใช้งานอยู่หรือไม่

 1. เปิดOneNote

 2. ใน ribbon ของ OneNote ให้เลือกไฟล์จากนั้นเลือกตัวเลือก

  เลือกไฟล์จากนั้นเลือกตัวเลือก

 3. เลือกadd-in

  เลือกเพิ่มเติม

 4. ถ้าเครื่องมือการเรียนรู้แสดงขึ้นภายใต้Add-in ของแอปพลิเคชันที่ไม่ได้ใช้งานให้เลือกไปที่ถัดจากจัดการ: add-in COM

  จัดการ: Add-in COM

 5. ถ้าเครื่องมือการเรียนรู้ยังไม่แสดงให้ลองใช้วิธีแก้ไขถัดไป

  จัดการ: Add-in COM

วิธีแก้ไข 4: ซ่อมแซม Add-in เครื่องมือการเรียนรู้สำหรับ OneNote

 1. กดปุ่มเริ่มหรือเลือกเริ่มจากแถบงานจากนั้นเลือกการตั้งค่า

 2. พิมพ์ "เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก" ลงในกล่องค้นหาจากนั้นเลือกจากรายการ

 3. พิมพ์ "เครื่องมือการเรียนรู้" ลงในกล่องค้นหาจากนั้นเลือกเครื่องมือการเรียนรู้สำหรับ OneNote

 4. ถ้าเครื่องมือการเรียนรู้สำหรับ OneNote ไม่ได้แสดงอยู่ในรายการให้ทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อติดตั้งเครื่องมือการเรียนรู้

 5. เลือกปรับเปลี่ยน

  ซ่อมแซม Add-in เครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ของ OneNote

 6. เลือกซ่อมแซม

  เลือกซ่อมแซมภายใต้เครื่องมือการเรียนรู้สำหรับ OneNote

 7. เมื่อการซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์แล้วให้เปิด OneNote และตรวจหาเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้อีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สอน

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×