เคล็ดลับสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพของงานนำเสนอของคุณ

การสนับสนุนสำหรับ Office 2010 สิ้นสุดในวันที่ 13 ตุลาคม 2020

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อให้ทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และดำเนินการต่อเพื่อรับการสนับสนุน

อัปเกรดทันที

ในบทความนี้

ปรับการตั้งค่าประสิทธิภาพการทำงาน

ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้มัลติมีเดีย ภาพเคลื่อนไหว และการเปลี่ยน

การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ Windows หรือฮาร์ดแวร์ที่คุณสามารถทำได้

ล้างโฟลเดอร์ TEMP ของคุณ

ถ้างานนำเสนอของคุณทำงานช้า ให้ลองทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

ปรับการตั้งค่าประสิทธิภาพการทำงาน

เมื่อต้องการลดความละเอียดของหน้าจอการนำเสนอ และเพิ่มประสิทธิภาพด้านความเร็ว ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้:

 • เปลี่ยนความละเอียด     บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม จอภาพ ในรายการ ความละเอียด ให้คลิก 640x480 (เร็วที่สุด ความคมชัดต่ำสุด)

  หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงความละเอียดอาจทำให้รูปภาพบนสไลด์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ถ้าเกิดปัญหานี้ขึ้น ให้เลือกความละเอียดอื่นหรือคลิก ใช้ความละเอียดปัจจุบัน ในรายการ ความละเอียด

 • ใช้การเร่งด้วยกราฟิกฮาร์ดแวร์     คลิกแท็บ ไฟล์ คลิก ตัวเลือก คลิก ขั้นสูง ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก PowerPoint จากนั้น ภายใต้ จอแสดงผล ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือก ปิดใช้งานการเร่งกราฟิกฮาร์ดแวร์ ไว้

  ตัวเร่งกราฟิกคืออะไร

  ตัวเร่งกราฟิกคืออะแดปเตอร์วิดีโอชนิดหนึ่งที่มีหน่วยประมวลผลในตัวสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หน่วยประมวลผลเหล่านี้ผ่านการปรับแต่งมาสำหรับการประมวลผลการเปลี่ยนแปลงของกราฟิกโดยเฉพาะ ดังนั้น จึงแสดงผลได้ดีกว่า CPU ทั่วไปที่คอมพิวเตอร์ใช้ อะแดปเตอร์เหล่านี้จะช่วยลดภาระของ CPU ของคอมพิวเตอร์ ทำให้ดำเนินการคำสั่งอื่นๆ ได้ ขณะที่ตัวเร่งกราฟิกจัดการกับการประมวลผลด้านกราฟิก

ด้านบนของเพจ

ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้มัลติมีเดีย ภาพเคลื่อนไหว และการเปลี่ยน

 • คุณสามารถปรับปรุงการเล่นและประสิทธิภาพการทำงาน และประหยัดพื้นที่ดิสก์ได้โดยการบีบอัดไฟล์สื่อของคุณ

 • ลดจำนวนการเปลี่ยนและภาพเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนในงานนำเสนอของคุณ

 • ลดจำนวนภาพเคลื่อนไหวทีละตัวอักษรและทีละคำ ภาพเคลื่อนไหวทีละตัวอักษรและทีละคำจะใช้การทำงานหรือเอฟเฟ็กต์ที่เลื่อนข้อความ (ทีละตัวอักษรหรือทีละคำ) บนสไลด์เพื่อดำเนินการนำเสนอ ตัวอย่างเช่น ใช้ภาพเคลื่อนไหวสำหรับชื่อเรื่องสไลด์เท่านั้น แทนที่จะใช้กับหัวข้อย่อยทั้งหมดในสไลด์

 • ลดขนาดของรูปภาพเคลื่อนไหวและข้อความเคลื่อนไหว คลิกตัวแทนรูปภาพหรือข้อความ แล้วลดจุดจับปรับขนาดเพื่อลดขนาดของ วัตถุ

  หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลดขนาดไฟล์รูปภาพ ให้ดู ลดขนาดไฟล์รูปภาพ

 • อย่าใช้ภาพเคลื่อนไหวที่มีการเลือน การหมุน หรือการปรับขนาด คุณสามารถแทนที่เอฟเฟ็กต์เหล่านี้ด้วยภาพเคลื่อนไหวอื่น

 • อย่าใช้การไล่ระดับสีขนาดใหญ่หรือวัตถุโปร่งใส แต่ให้เลือกการเติมสีทึบแทน

ด้านบนของเพจ

การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ Windows หรือฮาร์ดแวร์ที่คุณสามารถทำได้

 • ออกจากโปรแกรมอื่นๆ ทั้งหมด

 • ใช้ฟีเจอร์ Disk Cleanup ที่มาพร้อมกับ Windows

 • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ว่างบนดิสก์เพียงพอบนคอมพิวเตอร์ที่คุณจะแสดงงานนำเสนอของคุณ

ด้านบนของเพจ

ล้างโฟลเดอร์ TEMP ของคุณ

ถ้าคุณมีไฟล์ในโฟลเดอร์ TEMP จำนวนมาก อาจทำให้ PowerPoint (และโปรแกรมอื่นๆ) ทำงานช้าลงเป็นอย่างมาก ให้ตรวจสอบและลบไฟล์ส่วนเกินในโฟลเดอร์ TEMP เป็นระยะๆ

เมื่อต้องการค้นหาโฟลเดอร์ TEMP ของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. ออกจาก PowerPoint และโปรแกรมอื่นๆ ทั้งหมด

 2. คลิก เริ่ม

 3. คลิก เรียกใช้

 4. ในกล่อง เปิด ให้พิมพ์ %temp%

 5. คลิก ตกลง

 6. เลือกไฟล์ .tmp ส่วนเกิน แล้วกด DELETE

  หมายเหตุ: ปกติแล้วคุณสามารถลบไฟล์ใดก็ได้ที่คุณพบในโฟลเดอร์ TEMP ถ้าคุณได้รับข้อความ "ข้อผิดพลาดในการเข้าถึง" แสดงว่าคุณอาจกำลังพยายามลบไฟล์ที่ใช้งานอยู่

ด้านบนของเพจ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×