จัดการการนัดหมายแผนงบประมาณ—เป็นเรื่องง่ายด้วย Microsoft ๓๖๕

เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หลังจากที่คุณติดตั้งเครื่องพิมพ์ คุณต้องเพิ่มเติมให้แน่ใจว่า มีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเพิ่ม หรือการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ในExcel โดยใช้ตัวเลือกไฟล์และพิมพ์ เมื่อถูกเพิ่ม อุปกรณ์คุณสามารถพิมพ์ภาย ในตัวเลือกการพิมพ์ หรือ โดยใช้แป้นพิมพ์ลัด Ctrl + แป้น p

หมายเหตุ: ก่อนอื่น ไม่แน่ใจว่า เครื่องพิมพ์ของคุณได้ติดตั้งได้โดยใช้คำแนะนำผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ที่ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ภายในเครื่อง หรือ ในเครือข่าย ดูติดตั้งเครื่องพิมพ์

ในบทความนี้

เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์

 1. ในExcel คลิกไฟล์ >พิมพ์

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัด Ctrl + แป้น p

 2. คลิกลูกศรดรอปดาวน์เครื่องพิมพ์ และเลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

  รายการแบบหล่นลงแสดงเครื่องพิมพ์ทุกเครื่องที่พร้อมใช้งานและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้ คลิกรายการที่คุณต้องการ

เพิ่มเครื่องพิมพ์ใหม่

ถ้าเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อไปยังไม่ได้แสดงอยู่ คุณจำเป็นต้องเพิ่มแมโครนั้น

 1. ในExcel คลิกไฟล์ >พิมพ์

 2. คลิกที่เมนูดรอปดาวน์ของเครื่องพิมพ์ คลิ กเพิ่มเครื่องพิมพ์

  คลิกเพิ่มเครื่องพิมพ์เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์ที่คุณเลือกไว้
 3. ในกล่องโต้ตอบค้นหาเครื่องพิมพ์ พิมพ์ชื่อของเครื่องพิมพ์ของคุณในกล่องข้อความชื่อ คลิกค้นหาทันที เพื่อค้นหา

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการค้นหาเครื่องพิมพ์ทั้งหมด ปล่อยให้กล่องข้อความชื่อ ว่าง คลิ กค้นหาเดี๋ยวนี้ คุณยังสามารถพิมพ์บางส่วนของชื่อพิมพ์เพื่อค้นหาไฟล์

  ในกล่อง ชื่อ พิมพ์ชื่อเครื่องพิมพ์ลงไป หรือเว้นว่างไว้ถ้าคุณไม่ทราบชื่อ จากนั้นคลิก ค้นหาเดี๋ยวนี้
 4. ในผลลัพธ์การค้นหา เลือกเครื่องพิมพ์ คลิ กตกลง พิมพ์นี้เชื่อมต่อ และExcel เอกสารของคุณจะพิมพ์บนเครื่องพิมพ์นี้

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณ

สำหรับการพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว ตั้งค่าเครื่องพิมพ์เป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น กระบวนการนี้จะแตกต่างระหว่างWindows 7, Windows 8 และสำหรับ Windows 10 ให้ทำดังนี้ เล็กน้อย

 1. เปิดกล่องโต้ตอบอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

  ในสำหรับ Windows 10 ให้ทำดังนี้ ในกล่องค้นหา พิมพ์อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ แล้ว คลิ กอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

  ในWindows 8 ไปหน้าจอเริ่มต้น พิมพ์อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ จาก นั้นคลิกอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

  ในWindows 7 คลิกเริ่ม >อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

  หมายเหตุ: คุณยังสามารถเข้าถึงนี้แผงควบคุม ในแผงควบคุม (มุมมองประเภท), ในประเภทฮาร์ดแวร์และเสียง คลิกดูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

 2. ภายใต้เครื่องพิมพ์ ให้คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้เป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณ และคลิกการตั้งค่าเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น

  หมายเหตุ: ซึ่งอาจยังสามารถแสดงรายการภายใต้เครื่องพิมพ์และโทรสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่Windows รุ่นของคุณ

ดูเพิ่มเติม

ปุ่มพิมพ์ของฉันและตั้งค่าเครื่องพิมพ์บางอย่างไม่พร้อมใช้งาน

แก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์

วิธีแก้ไขปัญหาการพิมพ์ล้มเหลวใน Word for Mac, Excel for Mac หรือ PowerPoint for Mac

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×