เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ใน Office 365 ที่ดำเนินการโดย 21Vianet

สิ่งสำคัญ: Microsoft จะเอาความสามารถในการเพิ่มบัญชีใหม่ลงใน Outlook บนเว็บ (และเวอร์ชันก่อนหน้าที่ชื่อ Outlook Web App) โดยใช้ฟีเจอร์บัญชีที่เชื่อมต่อออกในเดือนกันยายน 2018

 • คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อบัญชีใหม่หลังจากวันที่ 15 กันยายน 2018

 • บัญชีที่มีการเชื่อมต่อก่อนวันที่ 15 กันยายนจะยังคงซิงค์ตามปกติจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2018

 • ในวันที่ 30 ตุลาคม บัญชีที่เชื่อมต่อทั้งหมดจะหยุดซิงค์อีเมล 

 • ในวันที่ 15 พฤศจิกายน ตัวเลือกบัญชีที่เชื่อมต่อ (ตั้งค่า > จดหมาย > บัญชี) จะถูกเอาออกจาก Outlook บนเว็บ

 • อีเมลที่ซิงค์อยู่แล้วจะยังคงปรากฏอยู่ในกล่องขาเข้าของคุณ จนกว่าคุณจะเอาออกด้วยตนเอง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการดูอีเมลจากบัญชีอื่นต่อ:

บทความนี้จะแสดงวิธีการตั้งค่าและจัดการการเชื่อมต่อกับบัญชีของคุณ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:

 • เชื่อมต่อบัญชี Outlook Web App ของคุณไปยังบัญชีอีเมลอื่นๆ: ติดตามอีเมลจากบัญชีอื่นๆ ด้วยการตั้งค่าการเชื่อมต่อไปยังบริการอีเมลอื่น ซึ่งจะช่วยให้คุณส่ง รับ และอ่านอีเมลทั้งหมดได้ในที่เดียว

 • ส่งต่ออีเมล: ส่งต่ออีเมลของคุณจากบัญชี Outlook Web App ของคุณไปยังบัญชีอื่น

หมายเหตุ: บัญชีผู้ใช้หรือแผนการบริการของคุณอาจไม่สนับสนุนงานบางอย่างที่ใช้กับฟีเจอร์เหล่านี้ ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ บัญชีที่เชื่อมต่อ แสดงว่าฟีเจอร์เหล่านั้นยังไม่สามารถใช้งานได้สำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ

ในบทความนี้

การเชื่อมต่อไปยังบัญชีอีเมลอื่น

การส่งต่ออีเมลไปยังบัญชีผู้ใช้อีเมลอื่น

การเชื่อมต่อไปยังบัญชีอีเมลอื่น

สร้างการเชื่อมต่อไปยังบัญชีอื่น

 1. ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อเพื่อดาวน์โหลดจดหมายจากบัญชีอีเมลอื่น คุณอาจจำเป็นต้องเปิดการเข้าถึง POP หรือ IMAP จากบัญชีอื่น

 2. ใน Outlook Web App ให้คลิก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > ตัวเลือก > บัญชี > บัญชีที่เชื่อมต่อ

 3. คลิก เพิ่ม

 4. ในกล่องโต้ตอบ การเชื่อมต่อบัญชีใหม่ ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของบัญชีที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แล้วคลิก ตกลง

 5. เมื่อคุณเห็นข้อความว่าบัญชีของคุณเชื่อมต่อแล้ว ให้คลิก สิ้นสุด ข้อความที่ส่งถึงบัญชีที่เชื่อมต่อของคุณจะปรากฏในกล่องจดหมายเข้าของคุณ

หยุดการเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ

คุณสามารถหยุดการเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้อีเมลที่เชื่อมต่อใน Outlook Web App ได้ด้วยการเอาการเชื่อมต่อออก

 1. ใน Outlook Web App ให้คลิก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > ตัวเลือก > บัญชี > บัญชีที่เชื่อมต่อ

 2. ภายใต้ ชื่อบัญชี ให้เลือกบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการหยุดการเชื่อมต่อ

 3. คลิก ลบ ละทิ้ง เพื่อเอาการเชื่อมต่อออก

 4. คลิก ใช่ ในกล่องโต้ตอบเพื่อยืนยันว่าคุณต้องการหยุดการเชื่อมต่อกับบัญชีนั้น

อัปเดตการเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ

คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าสำหรับบัญชีที่เชื่อมต่อ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณจำเป็นต้องอัปเดตการตั้งค่าเพื่อให้ตรงกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบัญชีที่เชื่อมต่อของคุณ

 1. ใน Outlook Web App ให้คลิก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > ตัวเลือก > บัญชี > บัญชีที่เชื่อมต่อ

 2. เลือกบัญชีที่คุณต้องการแก้ไข

 3. คลิก แก้ไข แก้ไข

 4. อัปเดตที่อยู่อีเมลหรือรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้นั้น แล้วคลิก ถัดไป

 5. เมื่อคุณเห็นข้อความว่าบัญชีผู้ใช้ของคุณเชื่อมต่อแล้ว ให้คลิก เสร็จสิ้น

เลือกที่อยู่ตอบกลับเริ่มต้น

คุณสามารถระบุที่อยู่อีเมลที่แสดงในเขตข้อมูล จาก เมื่อคุณตอบกลับข้อความที่ส่งไปยังหนึ่งในบัญชีที่เชื่อมต่อของคุณ

 1. ใน Outlook Web App ให้คลิก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > ตัวเลือก > บัญชี > บัญชีที่เชื่อมต่อ

 2. ในส่วน ที่อยู่ตอบกลับเริ่มต้น ให้ใช้เมนูดรอปดาวน์เพื่อเลือกบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการให้ผู้ใช้เห็นในเขตข้อมูล จาก ของข้อความที่คุณส่ง

 3. เลือก อัตโนมัติ ถ้าคุณต้องการให้เขตข้อมูล จาก ของข้อความที่คุณตอบกลับจาก Outlook Web App ใช้ที่อยู่อีเมลที่ข้อความนั้นถูกส่งไปหาตั้งแต่แรก

 4. เลือกที่อยู่อีเมล Outlook Web App ของคุณถ้าคุณต้องการให้ที่อยู่อีเมล Outlook Web App ของคุณปรากฏในเขตข้อมูล จาก ของข้อความที่คุณตอบกลับจาก Outlook Web App

 5. เลือกหนึ่งในที่อยู่อีเมลของบัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมต่อของคุณถ้าคุณต้องการให้เขตข้อมูล จาก ของข้อความทั้งหมดที่คุณตอบกลับจาก Outlook Web App ใช้ที่อยู่อีเมลของหนึ่งในบัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมต่อของคุณ

 6. คลิก บันทึก

การส่งต่ออีเมลไปยังบัญชีผู้ใช้อีเมลอื่น

ตั้งค่าการส่งต่ออีเมลสำหรับบัญชีของคุณ

 1. ใน Outlook Web App ให้คลิก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > ตัวเลือก > บัญชี > บัญชีที่เชื่อมต่อ

 2. ในส่วน การส่งต่อ ให้คลิก เริ่มต้นการส่งต่อ

 3. ใน ส่งต่ออีเมลของฉันไปยัง ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการส่งต่ออีเมล Outlook Web App ของคุณ แล้วคลิก บันทึก

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น Outlook Web App จะเก็บสำเนาของข้อความที่ถูกส่งต่อไว้ในกล่องจดหมาย Outlook Web App ของคุณหลังจากที่คุณตั้งค่าการส่งต่อ ถ้าคุณไม่ต้องการเก็บสำเนาของข้อความในกล่องจดหมาย Outlook Web App ของคุณเอาไว้ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เก็บสำเนาของข้อความที่ส่งต่อใน Outlook Web App

หยุดการส่งต่ออีเมล

 1. ใน Outlook Web App ให้คลิก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > ตัวเลือก > บัญชี > บัญชีที่เชื่อมต่อ

 2. ในส่วน การส่งต่อ ให้คลิก หยุดการส่งต่อ ลบ

เปลี่ยนการตั้งค่าการส่งต่ออีเมล

หลังจากที่คุณได้ตั้งค่าการส่งต่ออีเมลแล้ว คุณอาจต้องการแก้ไขที่อยู่อีเมลปลายทางสำหรับข้อความของคุณ คุณอาจต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อเก็บสำเนาของอีเมลของคุณในกล่องจดหมาย Outlook Web App ของคุณด้วย

 1. ใน Outlook Web App ให้คลิก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > ตัวเลือก > บัญชี > บัญชีที่เชื่อมต่อ

 2. ในส่วน การส่งต่อ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนที่อยู่อีเมลปลายทาง ใน ส่งต่ออีเมลของฉันไป ให้แก้ไขที่อยู่อีเมล

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนว่าคุณต้องการเก็บสำเนาข้อความในกล่องจดหมาย Outlook Web App ของคุณหรือไม่ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย เก็บสำเนาข้อความที่ถูกส่งใน Outlook Web App

 5. คลิก บันทึก

ด้านบนของเพจ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×