ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

เตรียมรูปภาพสำหรับ Lync 2010

การสนับสนุนสำหรับ Office 2010 สิ้นสุดในวันที่ 13 ตุลาคม 2020

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อให้ทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และดำเนินการต่อเพื่อรับการสนับสนุน

อัปเกรดทันที

เมื่อใช้ซอฟต์แวร์การสื่อสาร Microsoft Lync 2010 คุณสามารถเปลี่ยนรูปภาพที่บุคคลอื่นเห็นคุณในรายการที่ติดต่อและในการสนทนา IM

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปภาพ คุณต้องมีรูปภาพส่วนบุคคลในไซต์รูปภาพสาธารณะ เช่น เครือข่าย Windows Live ของบริการอินเทอร์เน็ต, Facebook, LinkedIn หรือ Flickr

คุณต้องการทำสิ่งใด

กำหนดขนาดของรูปภาพ

เมื่อต้องการกำหนดขนาดของรูปภาพ ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. ไปที่เว็บไซต์ซึ่งมีรูปภาพที่คุณต้องการใช้

 2. คุณสามารถกำหนดขนาดของรูปภาพส่วนใหญ่ โดยคลิกขวาที่รูปภาพ จากนั้นคลิก คุณสมบัติ

 3. ถ้าไม่มีตัวเลือกคุณสมบัติเมื่อคุณทำขั้นตอนที่ 2 ให้คลิก บันทึกเป็นข้อมูลภายในเครื่อง จากนั้นคลิกขวา คุณสมบัติ ที่รูปภาพซึ่งได้บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 4. ตามค่าเริ่มต้น ขนาดสูงสุดของรูปภาพใน Lync 2010 คือ 30 กิโลไบต์ ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ โดยพิจารณาจากขนาดของรูปภาพ:

 5. ถ้ารูปภาพมีขนาดเกิน 30 กิโลไบต์ คุณจะต้องปรับขนาดและตัดมุมให้เล็กลงก่อนดำเนินการต่อ โปรดดูส่วนต่อไปนี้เกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนขนาดของรูปภาพ

 6. ถ้ารูปภาพมีขนาดต่ำกว่า 30 กิโลไบต์ คุณสามารถอัปโหลดไปยัง Lync 2010 โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีอัปโหลดรูปภาพที่ส่วนถัดไปในหัวข้อนี้

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนขนาดของรูปภาพถ้ารูปภาพใหญ่เกินไป

ถ้าคุณไม่มีรูปภาพส่วนบุคคลที่มีขนาดต่ำกว่า 30 กิโลไบต์ คุณสามารถสร้างรูปภาพตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ไปที่เว็บไซต์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการใช้ และคลิกขวา บันทึกเป็น หรือเปิดรูปภาพจากฮาร์ดดิสก์ของคุณ

 2. รูปภาพต้องมีพื้นที่ทำงานที่ยอมรับได้ ซึ่งมีขนาดประมาณ 1 ถึง 1.5 ตารางนิ้ว เมื่อต้องการรูปภาพขนาดนี้ ให้เปิดรูปภาพ คลิก เปิดด้วย เลือกโปรแกรม (แนะนำให้ใช้ Windows Photo Viewer) จากนั้นลากมุมของรูปภาพจนกว่าจะได้ขนาดที่ต้องการ (กล่าวคือ 1 ถึง 1.5 ตารางนิ้วสำหรับพื้นที่ที่คุณต้องการใช้ โดยทั่วไปรูปภาพจะมีเพียงใบหน้าของคุณ)

 3. ในขั้นตอนนี้คุณต้องตัดให้เหลือเฉพาะพื้นที่ของรูปภาพที่คุณต้องการ คลิก Start คลิก All Programs คลิก เบ็ดเตล็ด จากนั้นคลิก เครื่องมือสนิป

 4. ในเครื่องมือสนิป ให้คลิก สร้าง จากนั้นคลิก สนิปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า

 5. เมื่อใช้เครื่องมือสนิป ให้เลือกพื้นที่ที่คุณต้องการรวมไว้ในรูปภาพ (โดยทั่วไปจะเป็นรูปภาพจะมีเพียงใบหน้าของคุณ) คลิก แฟ้ม จากนั้นคลิก บันทึกเป็น โปรดเลือก JPG เป็นชนิดแฟ้ม

 6. บันทึกแฟ้มในตำแหน่งที่ตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น รูปภาพของฉัน

 7. ตรวจสอบขนาดของรูปภาพที่บันทึกใหม่ เพื่อดูว่ารูปภาพมีขนาดต่ำกว่า 30 กิโลไบต์ ถ้ารูปภาพมีขนาดใหญ่กว่า 30 กิโลไบต์ ตรวจสอบว่ารูปภาพบนหน้าจอมีขนาดเล็กลง หรือตัดรูปภาพให้เหลือส่วนที่เล็กลง

ด้านบนของหน้า

อัปโหลดรูปภาพ

เมื่อคุณมีรูปภาพในขนาดที่ถูกต้องแล้ว ด้วยการทำตามกระบวนงานก่อนหน้านี้ หรือคุณมีรูปภาพที่มีขนาดไม่เกินขีดจำกัดอยู่แล้ว ให้อัปโหลดโดยทำดังนี้

 1. ไปที่ไซต์ของรูปภาพที่มีอยู่ เช่น Windows Live, Facebook, LinkedIn หรือ Flickr

 2. สร้างอัลบั้มใหม่ (พื้นที่ซึ่งคุณมีคอลเลกชันของรูปภาพ และคุณสามารถเข้าถึงโดยคลิก ภาพถ่าย บนไซต์)

 3. ตรวจสอบว่าอัลบั้มนี้สามารถใช้ได้ทั่วไป โดยเลือกทุกคน, สาธารณะ หรือตัวเลือกที่เทียบเท่าบนไซต์ที่คุณใช้งาน

 4. อัปโหลดรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณเข้าสู่อัลบั้มนี้

ด้านบนของหน้า

รับที่อยู่เพื่อวางใน Lync 2010

ในขั้นตอนนี้ คุณต้องมีที่อยู่ของตำแหน่งที่ตั้งรูปภาพออนไลน์ เพื่อให้สามารถวางในตัวเลือก รูปภาพของฉัน ใน Lync 2010

 1. ไปที่ไซต์ของรูปภาพที่มีอยู่ และนำทางไปยังอัลบั้มทางเว็บซึ่งมีรูปภาพที่คุณต้องการใช้ (ถ้ายังไม่มีรูปภาพ โปรดดูส่วนก่อนหน้านี้ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับการอัปโหลดรูปภาพ) โปรดอย่าใช้ที่อยู่ที่ด้านบนของหน้า เนื่องจากไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้อง ที่อยู่นี้จะเป็นหน้าของไซต์จริงที่คุณอยู่ในปัจจุบัน แต่ไม่ใช่ที่อยู่ของรูปภาพ ในบางไซต์ คุณต้องคลิกรูปภาพจนกว่าคุณจะเข้าสู่หน้าที่แสดงเฉพาะรูปภาพเดียว ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้ Windows Live คุณต้องคลิกรูปภาพต่อไปจนกว่าจะพบเพียงรูปภาพเท่านั้น

 2. คลิกขวารูปภาพ จากนั้นคลิก คุณสมบัติ

 3. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ คลิกขวากล่องข้อความ ที่อยู่ (URL) และเลือกที่อยู่ทั้งหมด คุณต้องเลือกที่อยู่ให้ครบทั้งหมด เนื่องจากระบบจะแสดงเฉพาะสองบรรทัดแรกในกล่องข้อความ คุณต้องเลือกจนกว่าจะพบนามสกุลแฟ้ม .jpg และจุดสิ้นสุดของที่อยู่

 4. คลิกขวาข้อความที่เลือกไว้ คลิก คัดลอก จากนั้นคลิก ตกลง

 5. เปิด Lync 2010 และคลิกรูปภาพถัดจากชื่อของคุณ

 6. คลิก แสดงรูปภาพจากที่อยู่เว็บ คลิกขวากล่องข้อความ จากนั้นคลิก วาง เพื่อวางที่อยู่ที่คุณคัดลอก

 7. คลิกปุ่ม เชื่อมต่อไปยังรูปภาพ ถ้าคุณเห็น เชื่อมต่อไปยังรูปภาพสำเร็จ คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×