ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

เนื้อหาวิธีใช้

หมายเหตุ:  หัวข้อนี้นำไปใช้กับ Office 365 ที่ดำเนินการโดย 21Vianet ในประเทศจีน

เริ่มต้นใช้งาน Lync for iPad

ค้นหาที่ติดต่อ

การตั้งค่าสถานะของคุณ

การดูบัตรข้อมูลที่ติดต่อของบุคคล

การดูรายการที่ติดต่อของคุณ

การส่งและรับ IM

เริ่มการสนทนา Lync กับกลุ่มจาก iPad ของคุณ

การโทรหาที่ติดต่อ Lync

Call a contact on their phone or mobile number

โทร รับ และจัดการการโทรทางวิดีโอของ Lync

โอนสายการโทรผ่าน Lync

ดูเนื้อหาการประชุม

สิ่งที่คุณสามารถทำได้ในการประชุมด้วยเสียงหรือวิดีโอ

การใช้ชุดหูฟังหรืออุปกรณ์ Bluetooth สำหรับการโทรผ่าน Lync

เข้าร่วมการประชุม Lync หรือการประชุมทางโทรศัพท์ด้วยเสียงหรือวิดีโอ

เข้าร่วมการประชุม Lync จาก iPad ของคุณโดยไม่ใช้บัญชีผู้ใช้ Lync

Run a Lync Meeting from your mobile device and computer

การตรวจดูข้อความเสียง

การโอนสายเรียกเข้าและการโทรหาพร้อมกัน

การตั้งค่าตัวเลือกทั่วไป

การปรับการตั้งค่าการใช้ข้อมูลของคุณ

Set up notifications

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×