เนื้อหาวิธีใช้

หมายเหตุ:  หัวข้อนี้นำไปใช้กับ Office 365 ที่ดำเนินการโดย 21Vianet ในประเทศจีน

เริ่มต้นใช้งาน Lync 2013 สำหรับ iPhone

ค้นหาที่ติดต่อ

ตั้งค่าสถานะของคุณ

ดูบัตรข้อมูลที่ติดต่อของบุคคล

ดูรายการที่ติดต่อของคุณ

ส่งและรับข้อความโต้ตอบแบบทันที

เริ่มการสนทนา Lync กับกลุ่มจาก iPhone ของคุณ

โทรหาที่ติดต่อ Lync

โทรหาที่ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานหรือโทรศัพท์มือถือ

โทร รับ และจัดการการโทรทางวิดีโอของ Lync

โอนสายการโทรผ่าน Lync

สิ่งที่คุณสามารถทำได้ในการประชุมทางเสียงและทางวิดีโอ

ใช้ชุดหูฟังหรืออุปกรณ์ Bluetooth สำหรับการโทรผ่าน Lync

เข้าร่วมการประชุม Lync หรือการประชุมทางโทรศัพท์ด้วยเสียงหรือวิดีโอ

เข้าร่วมการประชุม Lync จาก iPhone ของคุณโดยไม่ใช้บัญชีผู้ใช้ Lync

ดูเนื้อหาที่แชร์ในการประชุม

เรียกใช้งานการประชุม Lync จากโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ของคุณ

ตรวจดูข้อความเสียง

โอนสายเรียกเข้าและการโทรหาพร้อมกัน

ปรับการตั้งค่าการใช้ข้อมูลของคุณ

ตั้งค่าตัวเลือกทั่วไป

ตั้งค่าการแจ้งเตือน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×