เปรียบเทียบฟีเจอร์ Word บนแพลตฟอร์มอื่น

หมายเหตุ: บทความนี้จะแสดงเนื้อหาได้ดีที่สุดในเว็บเบราว์เซอร์บนเดสก์ท็อป

รายการฟีเจอร์ต่อไปนี้ไม่ได้ครอบคลุมแต่จะให้แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการที่ Word เปรียบเทียบระหว่างแพลตฟอร์มที่หลากหลาย

ฟีเจอร์ข้อความแบบสองทิศทาง

●ฟีเจอร์ที่
ได้รับการสนับสนุน ฟีเจอร์◌ไม่ได้รับการสนับสนุน

แอคชันของฟีเจอร์

Word ๒๐๑๖และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าสำหรับ Windows

Word ๒๐๑๓สำหรับ Windows

Word ๒๐๑๐สำหรับ Windows

Word สำหรับเว็บ

Word ๒๐๑๖และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าสำหรับ Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

การสนับสนุนภาษาจากขวาไปซ้าย (RTL)

ฟีเจอร์การแก้ไข

●ฟีเจอร์ที่
ได้รับการสนับสนุน ฟีเจอร์◌ไม่ได้รับการสนับสนุน

แอคชันของฟีเจอร์

Word ๒๐๑๖และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าสำหรับ Windows

Word ๒๐๑๓สำหรับ Windows

Word ๒๐๑๐สำหรับ Windows

Word สำหรับเว็บ

Word ๒๐๑๖และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าสำหรับ Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

การแสดงข้อคิดเห็น

การเพิ่มการลบและการเปลี่ยนข้อคิดเห็น

เพิ่ม/ลบ/ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์

การเพิ่มและการดูข้อคิดเห็นของเธรด

การติดตามการเปลี่ยนแปลง

การค้นหา & แทนที่

ฟีเจอร์องค์ประกอบ

●ฟีเจอร์ที่
ได้รับการสนับสนุน ฟีเจอร์◌ไม่ได้รับการสนับสนุน

แอคชันของฟีเจอร์

Word ๒๐๑๖และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าสำหรับ Windows

Word ๒๐๑๓สำหรับ Windows

Word ๒๐๑๐สำหรับ Windows

Word สำหรับเว็บ

Word ๒๐๑๖และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าสำหรับ Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

การสร้างตาราง

การแทรกรูปภาพ

การเพิ่มรูปร่าง

การเพิ่มกล่องข้อความ

การเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์

การทำรายการ

วัตถุฝังตัวข้อมูลแผนภูมิและฟีเจอร์ SmartArt

●ฟีเจอร์ที่
ได้รับการสนับสนุน ฟีเจอร์◌ไม่ได้รับการสนับสนุน

แอคชันของฟีเจอร์

Word ๒๐๑๖และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าสำหรับ Windows

Word ๒๐๑๓สำหรับ Windows

Word ๒๐๑๐สำหรับ Windows

Word สำหรับเว็บ

Word ๒๐๑๖และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าสำหรับ Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

การดู

การจัดรูปแบบ (จำกัด)

การเพิ่มและการอัปเดต

(แท็บเล็ตเท่านั้น)

ฟีเจอร์การดูไฟล์

●ฟีเจอร์ที่
ได้รับการสนับสนุน ฟีเจอร์◌ไม่ได้รับการสนับสนุน

แอคชันของฟีเจอร์

Word ๒๐๑๖และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าสำหรับ Windows

Word ๒๐๑๓สำหรับ Windows

Word ๒๐๑๐สำหรับ Windows

Word สำหรับเว็บ

Word ๒๐๑๖และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าสำหรับ Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

ระดับการย่อ/ขยายที่บันทึก

โหมดมุมมองพร้อมใช้งาน

5

5

4

2

4

2

1

2

แยกหน้าต่างและหลายหน้าต่าง

ฟีเจอร์แมโคร

●ฟีเจอร์ที่
ได้รับการสนับสนุน ฟีเจอร์◌ไม่ได้รับการสนับสนุน

แอคชันของฟีเจอร์

Word ๒๐๑๖และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าสำหรับ Windows

Word ๒๐๑๓สำหรับ Windows

Word ๒๐๑๐สำหรับ Windows

Word สำหรับเว็บ

Word ๒๐๑๖และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าสำหรับ Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

การบันทึกแมโคร

การเรียกใช้แมโคร

ฟีเจอร์การพิสูจน์อักษร

●ฟีเจอร์ที่
ได้รับการสนับสนุน ฟีเจอร์◌ไม่ได้รับการสนับสนุน

แอคชันของฟีเจอร์

Word ๒๐๑๖และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าสำหรับ Windows

Word ๒๐๑๓สำหรับ Windows

Word ๒๐๑๐สำหรับ Windows

Word สำหรับเว็บ

Word ๒๐๑๖และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าสำหรับ Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

การตรวจการสะกด

การตรวจสอบไวยากรณ์

การแสดงนับจำนวนคำ

การค้นหาแบบสมาร์ท

ฟีเจอร์การพิมพ์

●ฟีเจอร์ที่
ได้รับการสนับสนุน ฟีเจอร์◌ไม่ได้รับการสนับสนุน

แอคชันของฟีเจอร์

Word ๒๐๑๖และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าสำหรับ Windows

Word ๒๐๑๓สำหรับ Windows

Word ๒๐๑๐สำหรับ Windows

Word สำหรับเว็บ

Word ๒๐๑๖และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าสำหรับ Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

การพิมพ์เอกสาร

PDF

ฟีเจอร์การอ้างอิง

●ฟีเจอร์ที่
ได้รับการสนับสนุน ฟีเจอร์◌ไม่ได้รับการสนับสนุน

แอคชันของฟีเจอร์

Word ๒๐๑๖และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าสำหรับ Windows

Word ๒๐๑๓สำหรับ Windows

Word ๒๐๑๐สำหรับ Windows

Word สำหรับเว็บ

Word ๒๐๑๖และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าสำหรับ Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

การดูเชิงอรรถ

การเพิ่มและการอัปเดตเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง

เชิงอรรถ

การดูข้อมูลอ้างอิง

การเพิ่มและการอัปเดตข้อมูลอ้างอิง

การดูคำอธิบายภาพ

การเพิ่มและการอัปเดตคำอธิบายภาพ

การเปิดสารบัญ

การเพิ่มและการอัปเดตสารบัญ

ฟีเจอร์การบันทึก

●ฟีเจอร์ที่
ได้รับการสนับสนุน ฟีเจอร์◌ไม่ได้รับการสนับสนุน

แอคชันของฟีเจอร์

Word ๒๐๑๖และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าสำหรับ Windows

Word ๒๐๑๓สำหรับ Windows

Word ๒๐๑๐สำหรับ Windows

Word สำหรับเว็บ

Word ๒๐๑๖และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าสำหรับ Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

การบันทึกลงใน OneDrive

การบันทึกแบบออนไลน์

การโพสต์ไปยังบล็อก

โค้ดฝังตัวที่มีให้

ตัวตรวจสอบเอกสาร

ฟีเจอร์การแชร์

●ฟีเจอร์ที่
ได้รับการสนับสนุน ฟีเจอร์◌ไม่ได้รับการสนับสนุน

แอคชันของฟีเจอร์

Word ๒๐๑๖และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าสำหรับ Windows

Word ๒๐๑๓สำหรับ Windows

Word ๒๐๑๐สำหรับ Windows

Word สำหรับเว็บ

Word ๒๐๑๖และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าสำหรับ Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

การเชิญบุคคลอื่นเพื่อดูหรือแก้ไขเอกสาร

การส่งเอกสารเป็น PDF

ดาวน์โหลดเป็น PDF

การส่งเอกสารเป็นสิ่งที่แนบมา

การส่งลิงก์ไปยังเอกสารที่บันทึกไว้บน OneDrive

การเขียนร่วมแบบเรียลไทม์

การเปรียบเทียบและการคืนค่าหรือการผสานการตรวจทาน

เปรียบเทียบและคืนค่า

การแชร์เป็นลิงก์หรืออีเมล

ลิงก์หรือฝัง

ฟีเจอร์สไตล์

●ฟีเจอร์ที่
ได้รับการสนับสนุน ฟีเจอร์◌ไม่ได้รับการสนับสนุน

แอคชันของฟีเจอร์

Word ๒๐๑๖และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าสำหรับ Windows

Word ๒๐๑๓สำหรับ Windows

Word ๒๐๑๐สำหรับ Windows

Word สำหรับเว็บ

Word ๒๐๑๖และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าสำหรับ Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

การนำสไตล์ที่มีอยู่แล้วไปใช้

วางรูปแบบ

วางรูปแบบ

วางรูปแบบ

การดู

การเพิ่ม

การกำหนดเอง

ดูเพิ่มเติม

มีอะไรใหม่ใน Microsoft 365

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×