ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

เปลี่ยนการแจ้งเตือนของ Lync ของคุณ

ถ้ามีบางอย่างที่คุณไม่ชอบเกี่ยวกับวิธีที่ Lync พยายามที่จะเรียกความสนใจจากคุณ คุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพบว่าคุณพลาดคำขอการแจ้งเตือนข้อความโต้ตอบแบบทันที (IM) คุณสามารถทำได้หลายวิธีเพื่อทำให้คุณไม่พลาดอย่างที่เคย ในทางกลับกัน ถ้าเสียงแจ้งเตือนที่ Lync ส่งมาเป็นการรบกวนคุณ คุณสามารถปิดเสียงแจ้งเตือนได้ ถ้าคุณไม่ว่าง คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนจากทุกคนยกเว้นที่ติดต่อสำคัญของคุณ และถ้าคุณไม่อยากรู้เมื่อมีบางคนเพิ่มคุณเป็นที่ติดต่อ คุณสามารถเลือกยกเลิกกระบวนการแจ้งเตือนได้

หมายเหตุ:  สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีตอบสนองการแจ้งเตือน IM ที่เข้ามา ให้ดูที่ ใช้ IM ของ Lync

ทำให้การแจ้งเตือนสังเกตเห็นได้ง่ายยิ่งขึ้น

ถ้าคุณพลาดการแจ้งเตือนการร้องขอการสนทนาที่ส่งมาให้คุณ และคุณต้องการทำให้การแจ้งเตือนนั้นดูโดดเด่นยิ่งขึ้น ให้ลองทำดังนี้

 • ตั้งค่าการแสดงผลของคุณเพื่อให้ Lync อยู่ที่พื้นหน้าอยู่เสมอ โดยคลิกลูกศรดรอปดาวน์ถัดจากปุ่ม ตัวเลือก ไอคอนตัวเลือก คลิก เครื่องมือ จากนั้นคลิก อยู่ด้านบนเสมอ

 • ตรวจดูเพื่อยืนยันว่า Lync ถูกตั้งค่าให้ส่งการแจ้งเตือนแบบมีเสียง โดยคลิกปุ่ม ตัวเลือก คลิก เสียงเรียกเข้าและเสียง เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เล่นเสียงใน Lync (รวมถึงเสียงเรียกเข้าสำหรับสายเรียกเข้าและการแจ้งเตือน IM) และให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายอื่นใดๆ ในแผงควบคุม

  เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนของ Lync

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดเสียงลำโพงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสียงอื่นๆ ของคุณแล้ว

 • ถ้าคุณใช้จอแสดงผลหลายๆ จอ ให้ย้ายหน้าต่างหลักของ Lync ไปบนหน้าจอที่คุณทำงานอยู่เสมอ

 • พิจารณาเลือกเสียงการแจ้งเตือนให้เด่น และชัดเจนกว่าเสียงตามค่าเริ่มต้น ดังนี้

 • เปิดตัวเลือก เสียงเรียกเข้าและเสียง คลิกปุ่ม การตั้งค่าเสียง แล้วคลิกที่แท็บ เสียง

 • ลากตัวเลื่อนบนบานหน้าต่างการแสดง เหตุการณ์ของโปรแกรม ลงไปตามรายการของ Lync

 • คลิก ข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่เข้ามา การแสดงเสียงที่ด้านล่างของหน้าต่างควรมีชื่อว่า COMMUNICATOR_iminvite.wav

 • ตอนนี้ให้คลิกลูกศรดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดไป และลองฟังเสียงอื่นที่อยู่ในรายการ

 • เมื่อคุณพบเสียงที่ต้องการใช้สำหรับการแจ้งเตือน IM ที่เข้ามา ให้คลิก นำไปใช้ (บานหน้าต่างการแสดง เหตุการณ์ของโปรแกรม ขณะนี้ควรอ่านได้ว่า ข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่เข้ามา และบานหน้าต่าง เสียง ควรแสดงชื่อของไฟล์ .wav ที่คุณได้เลือกไว้) จากนั้นคลิก ตกลง (คุณยังสามารถบันทึกไฟล์ .wav ของคุณเองเพื่อจุดประสงค์นี้ได้ จากนั้นเรียกดูและเลือกไฟล์นั้นให้เป็นการแจ้งเตือน IM ของคุณ)

 • เมื่อต้องการตั้งค่าแจ้งเตือนแบบกำหนดเองสำหรับการสื่อสารอื่นนอกเหนือจากข้อความโต้ตอบแบบทันที ให้กลับไปที่ขั้นตอนที่ 3 คลิกโหมดการสื่อสารของ Lync นอกเหนือจากข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่เข้ามา (ตัวอย่างเช่น สายเรียกเข้า การสนทนาทางวิดีโอขาเข้า สายที่เข้ามาจากการโทรแบบทีม) จากนั้นทำขั้นตอนที่ 4 และ 5 ให้เสร็จสำหรับการสื่อสารชนิดนั้น

ปิดการแจ้งเตือนแบบมีเสียง

 • ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก แล้วคลิก เสียงเรียกเข้าและเสียง จากนั้น ภายใต้ เสียง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เล่นเสียงใน Lync (รวมถึงเสียงเรียกเข้าสำหรับสายเรียกเข้าและการแจ้งเตือน IM )

ตั้งค่าตัวเลือกห้ามรบกวน

ถ้าคุณไม่ว่าง การตั้งค่าสถานะของคุณเป็น ห้ามรบกวน จะช่วยลดการถูกรบกวนลงได้มาก แต่คุณอาจจะยังต้องการรักษาการติดต่อกับที่ติดต่อที่สำคัญ คุณสามารถกำหนดข้อยกเว้นให้กับที่ติดต่อที่คุณได้กำหนดความสัมพันธ์เป็น เวิร์กกรุ๊ป ได้ (โดยทั่วไป คือผู้ร่วมงานที่ใกล้ชิดของคุณ)

คลิกปุ่ม ตัวเลือก คลิก การแจ้งเตือน และภายใต้ เมื่อสถานะของฉันเป็น ห้ามรบกวน ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการซ่อนการแจ้งเตือนทั้งหมดของ Lync เพื่อที่คุณจะได้ไม่ถูกรบกวนเมื่อสถานะของคุณถูกตั้งค่าเป็น ห้ามรบกวน ให้คลิก ไม่แสดงการแจ้งเตือน

 • เมื่อต้องการดูเฉพาะคำเชิญให้ร่วมการสนทนาจากสมาชิกในเวิร์กกรุ๊ป และซ่อนการแจ้งเตือนอื่นๆ ทั้งหมดเมื่อสถานะของคุณถูกตั้งค่าเป็น ห้ามรบกวน ให้คลิก แสดงเฉพาะการแจ้งการสนทนาจากบุคคลในความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัวในเวิร์กกรุ๊ปของฉัน

 • เมื่อต้องการดูการแจ้งเตือนทั้งหมด แต่จำกัดเฉพาะคำเชิญให้ร่วมการสนทนาที่มาจากสมาชิกในเวิร์กกรุ๊ปเมื่อสถานะของคุณถูกตั้งค่าเป็น ห้ามรบกวน ให้คลิก แสดงการแจ้งเตือนทั้งหมด แต่เฉพาะการแจ้งเตือนการสนทนาจากบุคคลในความสัมพันธ์ส่วนบุคคลในเวิร์กกรุ๊ปของฉันเท่านั้น

เปลี่ยนการแจ้งให้ทราบเมื่อฉันถูกเพิ่มเป็นที่ติดต่อ

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อมีคนเพิ่มคุณเป็นที่ติดต่อ Lync จะเพิ่มบุคคลนั้นในรายการที่คุณอาจพิจารณาเพิ่มชื่อเข้าในรายการที่ติดต่อของคุณ คุณสามารถรีวิวรายการนี้ได้โดยคลิกแท็บ ใหม่ บนมุมมองที่ติดต่อของหน้าต่างหลักของ Lync ตัดสินใจว่าจะเพิ่มใครลงในรายการ ที่ติดต่อ ของคุณ และกำหนดความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัว และการเป็นสมาชิกกลุ่มให้กับที่ติดต่อใหม่เหล่านั้น

แต่ถ้าคุณไม่ต้องการมาเสียเวลากับงานนี้ คุณสามารถเลือกให้ Lync เพิ่มใครก็ตามที่ได้เพิ่มคุณเป็นที่ติดต่อลงในรายการ ที่ติดต่อ ของคุณโดยอัตโนมัติ โดยพวกเขาจะถูกกำหนดความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัวให้เป็นผู้ร่วมงานโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการเริ่มการเพิ่มที่ติดต่อเหล่านี้โดยอัตโนมัติ

 • คลิกปุ่ม ตัวเลือก แล้วคลิก การแจ้งเตือน จากนั้นล้างกล่องกาเครื่องหมาย บอกให้ฉันทราบเมื่อมีบุคคลเพิ่มฉันเข้าในรายการที่ติดต่อ

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×