เปลี่ยนชั่วโมงและวันทำงานของคุณใน Outlook

ทำงานได้ทุกที่จากอุปกรณ์ใดๆด้วย Microsoft ๓๖๕

อัปเกรดเป็น Microsoft ๓๖๕เพื่อทำงานได้ทุกที่ด้วยฟีเจอร์และการอัปเดตล่าสุด

อัปเกรดทันที
  • คุณสามารถตั้งค่า Lync ให้โอนสายได้แบบตลอดเวลาหรือระหว่างชั่วโมงทำงานตามที่ตั้งไว้ใน Outlook

  • ในหน้าต่าง การโอนสายเรียกเข้า – การตั้งค่าเวลา ให้เลือก ตลอดเวลา หรือ ระหว่างชั่วโมงทำงานที่ตั้งค่าไว้ใน Outlook

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนวันและเวลาทำงานของคุณใน Outlook ให้ทำดังนี้

  • ในปฏิทิน Outlook ให้คลิกแท็บ ไฟล์ จากนั้นคลิก ตัวเลือก > ปฏิทิน

  • ภายใต้ เวลาทำงาน ให้ทำดังต่อไปนี้

  • เลือก เวลาเริ่มต้น และ เวลาสิ้นสุด ของวันทำงานของคุณ

  • เลือกวันที่คุณทำงานในสัปดาห์ และล้างวันที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสัปดาห์การทำงานของคุณออก

  • เลือก วันแรกของสัปดาห์ ที่คุณเริ่มการทำงาน

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสัปดาห์แรกของปี ให้เลือกตัวเลือกในรายการ สัปดาห์แรกของปี

  • คลิก ตกลง เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนสายเรียกเข้า ให้ดูที่ ตั้งค่าตัวเลือกการโอนสายเรียกเข้า

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×