เปลี่ยนวิธีวันหรือเวลาจะแสดงในตัวใช้เลือกวันที่ ข้อความ หรือกล่องนิพจน์

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: บางตัวเลือกที่อธิบายไว้ในบทความนี้นำไปใช้เฉพาะเมื่อคุณเลือกภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ในรายการตำแหน่งที่ตั้ง ในรูปแบบวันรูปแบบเวลา หรือกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเวลาและวัน

ใน Microsoft Office InfoPath คุณสามารถเพิ่มการจัดรูปแบบกล่องข้อความ กล่องนิพจน์ และตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่บนเทมเพลตของคุณฟอร์มเพื่อระบุว่า วัน เวลา และตัวเลขจะถูกแสดงเมื่อผู้ใช้ใส่เหล่านั้นลงในฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์มข้อมูล

แม้ว่าคุณสามารถระบุข้อมูลที่จัดรูปแบบสำหรับชนิดข้อมูลหลาย คุณสามารถระบุได้ว่าวันและเวลาจะแสดงเฉพาะสำหรับตัวควบคุมตัวใช้เลือกวัน ตัวควบคุมกล่องข้อความ หรือตัวควบคุมกล่องนิพจน์ที่มีวัน เวลา หรือชนิดข้อมูลวันและเวลา

หมายเหตุ: เมื่อคุณออกแบบฟอร์มใน InfoPath คุณสามารถเลือกโหมดความเข้ากันได้เฉพาะในการออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เมื่อเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ถูกประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services และเปิด ใช้เบราว์เซอร์แล้ว ฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์สามารถดูได้ในเว็บเบราว์เซอร์ เทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ไม่สนับสนุนการแสดงวันและเวลาในตัวควบคุมเดียวกัน เมื่อต้องการแสดงวันและเวลาในตัวควบคุมที่แยกต่างหากสอง อ้างถึงขั้นตอน "แสดงวันและเวลาในตัวควบคุมที่แยกต่างหาก" ที่ส่วนท้ายของกระบวนงานนี้

 1. ดับเบิลคลิกที่ตัวใช้เลือกวันที่ กล่องข้อความ หรือตัวควบคุมกล่องนิพจน์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติตัวควบคุม เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณกำลังทำงานกับตัวควบคุมกล่องข้อความหรือตัวควบคุมตัวใช้เลือกวัน คลิกแท็บข้อมูล

  • ถ้าคุณกำลังทำงานกับตัวควบคุมกล่องนิพจน์ คลิกแท็บทั่วไป

 3. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • สำหรับตัวควบคุมกล่องข้อความหรือตัวควบคุมตัวใช้เลือกวัน ให้แน่ใจว่า รายการชนิดข้อมูล แสดงชนิดข้อมูลที่เหมาะสม แล้ว คลิ กจัดรูปแบบ

  • สำหรับตัวควบคุมกล่องนิพจน์ ให้แน่ใจว่า รายการจัดรูปแบบเป็น แสดงชนิดข้อมูลที่เหมาะสม แล้ว คลิ กจัดรูปแบบ

 4. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบชนิดข้อมูล เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการจัดรูปแบบตัวควบคุมเพื่อแสดงวันเท่านั้น เลือกลักษณะที่คุณต้องการในรายการแสดงวันที่ดังนี้

  • เมื่อต้องการจัดรูปแบบตัวควบคุมเพื่อแสดงเวลาเท่านั้น เลือกลักษณะที่คุณต้องการในรายการแสดงเวลาดังนี้

  • เมื่อต้องการจัดรูปแบบตัวควบคุมเพื่อแสดงวันและเวลา เลือกลักษณะที่คุณต้องการสำหรับวันที่ในรายการแสดงวันที่เช่นนี้ ทางแล้ว เลือกลักษณะที่คุณต้องการสำหรับเวลาในรายการแสดงเวลาดังนี้

   หมายเหตุ: ลักษณะการแสดงผลที่มีเครื่องหมายดอกจันจะถูกปรับปรุงเพื่อแสดงรูปแบบปัจจุบันที่ระบุ โดยการตั้งค่าระบบของผู้ใช้

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งวัน และเวลาตั้งค่า เลือกประเทศหรือภูมิภาคที่คุณต้องการในรายการตำแหน่งที่ตั้ง

เทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ไม่สนับสนุนการแสดงวันและเวลาในตัวควบคุมเดียวกัน ใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อแสดงวันและเวลาในตัวควบคุมที่แยกต่างหาก:

แสดงวันและเวลาในตัวควบคุมที่แยกต่างหาก

ก่อนที่คุณเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ ใจว่า เทมเพลตของคุณฟอร์มประกอบด้วยตัวควบคุมสอง ว่า ทั้งสองตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้ไปยังเขตข้อมูลเดียวกันในแหล่งข้อมูล

 1. ดับเบิลคลิกที่ตัวใช้เลือกวันที่ กล่องข้อความ หรือตัวควบคุมกล่องนิพจน์ที่คุณต้องการใช้เพื่อแสดงวัน

 2. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติตัวควบคุม เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณกำลังทำงานกับตัวควบคุมกล่องข้อความหรือตัวควบคุมตัวใช้เลือกวัน คลิกแท็บข้อมูล

  • ถ้าคุณกำลังทำงานกับตัวควบคุมกล่องนิพจน์ คลิกแท็บทั่วไป

 3. ให้แน่ใจว่า รายการชนิดข้อมูล แสดงชนิดข้อมูลวันและเวลา แล้ว คลิ กจัดรูปแบบ

 4. ในรายการแสดงวันที่เช่นนี้ ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเวลาและวัน คลิกสไตล์แสดงที่คุณต้องการ

 5. ในรายการแสดงเวลาดังนี้ คลิก(ไม่แสดงเวลา)

 6. คลิก ตกลง สองครั้ง

 7. ดับเบิลคลิกที่ตัวใช้เลือกวันที่ กล่องข้อความ หรือตัวควบคุมกล่องนิพจน์ในแม่แบบของฟอร์มที่คุณต้องการใช้เพื่อแสดงเวลา

 8. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติตัวควบคุม เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณกำลังทำงานกับตัวควบคุมกล่องข้อความหรือตัวควบคุมตัวใช้เลือกวัน คลิกแท็บข้อมูล

  • ถ้าคุณกำลังทำงานกับตัวควบคุมกล่องนิพจน์ คลิกแท็บทั่วไป

 9. ให้แน่ใจว่า รายการชนิดข้อมูล แสดงชนิดข้อมูลวันและเวลา แล้ว คลิ กจัดรูปแบบ

 10. ในรายการแสดงวันที่เช่นนี้ ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเวลาและวัน คลิก(ไม่แสดงวัน)

 11. ในรายการแสดงเวลาดังนี้ คลิกสไตล์แสดงที่คุณต้องการ

 12. เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งวัน และเวลาตั้งค่า เลือกประเทศหรือภูมิภาคที่คุณต้องการในรายการตำแหน่งที่ตั้ง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกตำแหน่งที่ตั้งอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), บางรูปแบบวันจะไม่พร้อมใช้งานเมื่อผู้ใช้ของคุณให้กรอกฟอร์ม โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ ตัวอย่างเช่น รูปแบบวัน-01 ของ mars 14 จะไม่ได้รับการสนับสนุนในภาษาฝรั่งเศส (เบลเยี่ยม) เพื่อให้แน่ใจว่า คุณไม่ได้ใช้รูปแบบวันที่ไม่ได้รับการสนับสนุน เรียกใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ก่อนที่จะประกาศเทมเพลฟอร์มของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×