ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

เปลี่ยนสถานะการแสดงตนของคุณใน Lync

สถานะการแสดงตนจะขึ้นอยู่กับปฏิทิน Microsoft Outlook หรือกิจกรรม Lync ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีประชุมซึ่งกำหนดการเอาไว้ใน Outlook สถานะของคุณใน Lync จะปรากฏเป็น “อยู่ในการประชุม” เมื่อคุณโทรด้วยเสียงหรือสนทนาทางวิดีโอใน Lync ตัวบ่งชี้การแสดงตัวของคุณจะปรากฏสีแดงซึ่งหมายถึงไม่ว่าง และสถานะของคุณจะถูกอัปเดตเป็น "ติดสาย" แต่คุณยังสามารถตั้งค่าสถานะการแสดงตัวของคุณด้วยตัวเองได้ เพื่อควบคุมวิธีการหรือจัดการได้ว่าต้องการให้บุคคลอื่นสามารถติดต่อกับคุณได้หรือไม่อีกด้วย นอกจากนี้ ที่สถานะการแสดงตัวนั้นก็ยังสามารถแสดงบันทึกย่อส่วนตัวให้เห็นในรายการที่ติดต่อและในบัตรที่ติดต่อของคุณได้อีกด้วย ซึ่งเป็นการให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของคุณแก่ผู้อื่นนั่นเอง

เปลี่ยนสถานะการแสดงตัวของคุณ

  • คลิกลูกศรดรอปดาวน์ของเมนูสถานะที่อยู่ด้านล่างชื่อของคุณบนหน้าต่างหลักของ Lync แล้วคลิกสถานะที่คุณต้องการแสดงแก่บุคคลอื่น

สกรีนช็อตของรายการดรอปดาวน์การแสดงตนที่มีรายการของการเลือกบางส่วน

เมื่อต้องการแปลงสถานะที่คุณตั้งค่าไว้และให้ Lync อัปเดตสถานะของคุณโดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่เมนูสถานะ จากนั้นคลิก ตั้งค่าสถานะใหม่

เลือกสถานะที่เหมาะสม

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าสถานะของคุณอย่างถูกต้อง ตารางต่อไปนี้จะอธิบายสถานะการแสดงตนแต่ละสถานะที่บุคคลอื่นอาจเห็น ความหมายของแต่ละสถานะ และสถานะใดที่คุณสามารถตั้งค่าเองได้

คำอธิบาย

วิธีการตั้งค่าสถานะนี้

ว่าง ว่าง

คุณออนไลน์อยู่และว่างสำหรับการติดต่อ

Lync จะตั้งค่าเป็นสถานะนี้เมื่อตรวจพบว่าคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ คุณยังสามารถตั้งค่าสถานะนี้ได้ เมื่อคุณต้องการให้ผู้อื่นทราบว่าคุณอยู่ที่สำนักงานของคุณ แม้ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ใช้งานอยู่

ไม่ว่าง ไม่ว่าง

คุณกำลังยุ่งและไม่อยากถูกขัดจังหวะ

Lync จะตั้งค่าสถานะนี้เมื่อตรวจพบว่าคุณมีการนัดหมายตามปฏิทิน Outlook ของคุณ คุณยังสามารถเลือกสถานะนี้ได้จากลูกศรแบบดรอปดาวน์

ไม่ว่าง ติดสาย

คุณอยู่ในการโทรผ่าน Lync (การโทรด้วยเสียงแบบสองทาง) และไม่ต้องการถูกรบกวน

Lync จะตั้งค่าสถานะนี้เมื่อตรวจพบว่าคุณกำลังอยู่ในการโทรผ่าน Lync

ไม่ว่าง อยู่ในการประชุม

คุณอยู่ในการประชุมและไม่ต้องการถูกรบกวน

Lync จะตั้งค่าสถานะนี้เมื่อตรวจพบว่าคุณกำลังเข้าร่วมการประชุม Lync หรือเมื่อคุณมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมตามปฏิทิน Outlook ของคุณ

ไม่ว่าง อยู่ระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์

คุณอยู่ในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์ของ Lync (การประชุมด้วยเสียงของ Lync) และไม่ต้องการถูกรบกวน

Lync จะตั้งค่าสถานะนี้เมื่อตรวจพบว่าคุณกำลังอยู่ในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์ของ Lync

ห้ามรบกวน กำลังนำเสนอ

คุณกำลังนำเสนอ และไม่ต้องการให้ใครรบกวน

Lync จะตั้งค่าสถานะนี้เมื่อตรวจพบว่าคุณกำลังแชร์หน้าจอ หรือกำลังนำเสนอ

ห้ามรบกวน ห้ามรบกวน

คุณไม่ต้องการถูกรบกวน และจะเห็นการแจ้งเตือนการสนทนาได้เฉพาะที่ถูกส่งโดยบุคคลใน เวิร์กกรุ๊ป ของคุณเท่านั้น

คุณเลือกสถานะนี้จากลูกศรดรอปดาวน์

ไม่อยู่ เดี๋ยวกลับมา

คุณไม่อยู่ที่คอมพิวเตอร์สักครู่หนึ่ง

คุณเลือกสถานะนี้จากลูกศรดรอปดาวน์

ไม่อยู่ ไม่ได้ใช้งาน/ไม่อยู่

คุณเข้าสู่ระบบแล้ว แต่ไม่ได้มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือคุณไม่อยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณในระยะเวลาตามที่กำหนด (ตั้งค่าโดยตัวคุณเอง)

Lync จะตั้งค่าสถานะของคุณเป็น “ไม่ได้ใช้งาน” เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ถูกใช้งานเป็นเวลาห้านาที และเป็น “ไม่อยู่” เมื่อสถานะของคุณเป็น ไม่ได้ใช้งาน เป็นเวลาห้านาที (เมื่อต้องการเปลี่ยนค่าเริ่มต้นเหล่านี้ ให้คลิกที่ปุ่ม ตัวเลือก ไอคอนตัวเลือก แล้วคลิก สถานะ จากนั้นให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก แสดงสถานะของฉันเป็น ไม่ได้ใช้งาน เมื่อสถานะของฉันไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน (นาที) และ แสดงสถานะของฉันเป็น ไม่อยู่ เมื่อสถานะของฉันไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน (นาที)) คุณยังสามารถเลือกสถานะนี้ได้จากลูกศรดรอปดาวน์

ไม่อยู่ ไม่ได้ทำงานอยู่

คุณไม่ได้ทำงานอยู่และไม่ว่างให้ติดต่อ

คุณเลือกสถานะนี้จากลูกศรดรอปดาวน์

ออฟไลน์ ออฟไลน์

คุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ คุณจะปรากฏเป็นออฟไลน์กับบุคคลที่คุณได้บล็อกไม่ให้เห็นการแสดงตนของคุณ

Lync จะตั้งค่าสถานะนี้เมื่อคุณออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ

ไม่รู้จัก ไม่รู้จัก

ไม่ทราบสถานะการแสดงตนของคุณ

สถานะนี้อาจปรากฏไปยังที่ติดต่อที่ไม่ได้ใช้ Lync เป็นโปรแกรมข้อความโต้ตอบแบบทันที

หมายเหตุ:  เมื่อคุณเปิดการแจ้งเตือนใน Outlook ไว้ว่า ไม่อยู่ที่สำนักงาน บันทึกย่อที่คุณเขียนใน Outlook จะแสดงขึ้นใน Lync ด้วยเช่นกัน และจะแสดงดาวหรือเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ถัดจากสถานะการแสดงตนของคุณที่บริเวณด้านล่างรูปถ่ายของคุณ

เพิ่มหรือเอาบันทึกย่อส่วนบุคคลออก

สถานะการแสดงตนของ Lync ถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้า ซึ่งหมายความว่าคุณไม่สามารถสร้างสถานะการแสดงตนใหม่ เลือกสีอื่น หรือเปลี่ยนรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับสถานะได้ แต่คุณสามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งที่อยู่ของคุณหรือสิ่งที่คุณกำลังทำได้โดยการเขียนบันทึกย่อส่วนบุคคล เช่น "ทำงานที่บ้าน" ที่ด้านบนของหน้าต่างหลักของ Lync บันทึกย่อจะปรากฏพร้อมกับบัตรที่ติดต่อของคุณ เปลี่ยนบันทึกย่อได้บ่อยครั้งเท่าที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงบันทึกย่อส่วนบุคคลของคุณ บนหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกกล่องบันทึกย่อที่ด้านบนชื่อของคุณ แล้วพิมพ์บันทึกย่อ เช่น "ทำงานที่บ้าน" หรือ "ทำงานให้ทันกำหนดเวลา โปรดส่ง IM แทนการแวะมา"

  • เมื่อต้องการเอาบันทึกย่อส่วนบุคคลออกไป ให้ล้างบันทึกย่อดังกล่าวให้ว่างเปล่า ข้อความในกล่องจะแปลงกลับไปเป็นข้อความเริ่มต้น "เกิดอะไรขึ้นวันนี้"

เปิดหรือปิดการแจ้งเตือน ไม่อยู่ที่สำนักงาน

ถ้าบัญชีผู้ใช้ Lync ของคุณได้รับการซิงโครไนซ์กับปฏิทิน Outlook ของคุณแล้ว ข้อความไม่อยู่ที่สำนักงานจะแสดงขึ้นเป็นบันทึกย่อส่วนบุคคลของคุณใน Lync เมื่อใดก็ตามที่คุณเปิดการแจ้งเตือนไม่อยู่ที่สำนักงานใน Outlook ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณกำลังจะไปเที่ยวในวันหยุดพักผ่อน คุณอาจตั้งค่าการแจ้งเตือนใน Outlook ให้แสดง ไม่อยู่ที่สำนักงาน เพื่อบ่งบอกว่าคุณอยู่ในช่วงวันหยุดพักผ่อน (และข้อมูลอื่นๆ ได้แก่ วันที่ และคุณจะตรวจสอบอีเมลหรือไม่) ซึ่งจะใส่การแจ้งให้ทราบนี้ลงในบัตรข้อมูลที่ติดต่อและรายการที่ติดต่ออื่นๆ ที่แสดงต่อที่ติดต่อของคุณใน Lync

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณกลับมาจากวันหยุดพักผ่อน โปรดอย่าลืมปิดการแจ้งเตือนเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน คุณจะต้องเข้าไปใน Outlook จึงจะทำเช่นนี้ได้ คุณไม่สามารถลบบันทึกย่อนั้นจาก Lync ได้

เมื่อต้องการเปิดการแจ้งเตือนใน Outlook ให้ทำดังนี้

  • คลิกแท็บ ไฟล์ ใน Outlook แล้วคลิกปุ่ม การตอบกลับอัตโนมัติ แล้วคลิก ส่งการตอบกลับอัตโนมัติ จากนั้นให้เขียนข้อความไม่อยู่ที่สำนักงานและจัดกำหนดการให้ข้อความนั้นแสดง

เมื่อต้องการปิดการแจ้งเตือนใน Outlook และเอาข้อความที่แสดงใน Lync ออกไปให้ทำดังนี้

  • คลิกแท็บ ไฟล์ ใน Outlook แล้วคลิกปุ่ม ปิด ในแผง การตอบกลับอัตโนมัติ (อาจใช้เวลาถึงสามสิบนาทีสำหรับบันทึกย่อเพื่อให้หายไปจากหน้าจอแสดงผล Lync ของคุณ)

เมื่อต้องการซิงค์บัญชีผู้ใช้ Lync กับบัญชีผู้ใช้ Outlook ให้ทำดังนี้

  • คลิกปุ่ม ตัวเลือก บนหน้าต่างหลักของ Lync

  • คลิก ส่วนบุคคล

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อัปเดตสถานะของฉันตามข้อมูลปฏิทินของฉัน

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงข้อมูล ไม่อยู่ที่สำนักงาน สำหรับที่ติดต่อในความสัมพันธ์ส่วนบุคคลสำหรับเพื่อนและครอบครัว เวิร์กกรุ๊ป และเพื่อนร่วมงานของฉัน เพื่อซิงค์ข้อมูลในบัญชี Lync กับบัญชี Outlook (ล้างกล่องกาเครื่องหมายเมื่อไม่ต้องการให้ข้อมูลซิงโครไนซ์)

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×