ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เปลี่ยนสี สไตล์ หรือน้ำหนักของเส้น

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะรูปร่างของเส้นได้โดยการเปลี่ยนสี สไตล์เส้น หรือน้ำหนัก ถ้าคุณกำลังใช้ Excel, Outlook, Word หรือ PowerPoint คุณสามารถนำสไตล์ด่วนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้เพื่อเปลี่ยนลักษณะของเส้นของคุณได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: ฟีเจอร์เหล่านี้พร้อมใช้งานเฉพาะในโปรแกรมเวอร์ชันเดสก์ท็อปที่แสดงอยู่ด้านบน

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มสไตล์ด่วนลงในเส้น

เปลี่ยนสีของเส้น

ทำให้เส้นเป็นเส้นประ

เปลี่ยนน้ำหนักของเส้น

ทำงานโดยใช้เส้นใน Project

จัดรูปแบบเส้นขอบเซลล์ใน Excel

เพิ่มสไตล์ด่วนลงในเส้น

สไตล์ด่วนของเส้นประกอบด้วยสีของธีมจากธีมเอกสาร เงา สไตล์เส้น การไล่ระดับสี และมุมมองสามมิติ (3-D) เมื่อคุณวางตัวชี้ของคุณบนรูปขนาดย่อของสไตล์ด่วน คุณจะสามารถเห็นว่าสไตล์ด่วนมีผลต่อเส้นของคุณอย่างไร ลองใช้สไตล์ด่วนต่างๆ จนกว่าคุณจะพบสไตล์ที่คุณต้องการ

 1. เลือกเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงหลายเส้น ให้เลือกเส้นแรก จากนั้นให้กด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกเส้นอื่น

 2. บนแท็บ รูปแบบ ให้คลิก สไตล์ด่วน ที่คุณต้องการ

  แสดงบรรทัดสไตล์ด่วนใน Office

  เมื่อต้องการดูสไตล์ด่วนเพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม ปุ่มเพิ่มเติม

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบว่าคุณได้เลือกเส้นแล้ว

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนสีของเส้น

 1. เลือกเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงหลายเส้น ให้เลือกเส้นแรก จากนั้นกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกเส้นอื่น

 2. บนแท็บ รูปแบบ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

  แสดงตัวเลือกสีเส้นใน Office

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบว่าคุณได้เลือกเส้นแล้ว

  เมื่อต้องการใช้สีที่ไม่ใช่สีของธีม ให้คลิก สีกรอบเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกอัปเดตถ้าคุณเปลี่ยนธีมของเอกสารในภายหลัง

ด้านบนของหน้า

ทำให้เส้นเป็นเส้นประ

 1. เลือกเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงหลายเส้น ให้คลิกเส้นแรก จากนั้นให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกเส้นอื่น

 2. บนแท็บ รูปแบบ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เส้นกรอบรูปร่าง

  แสดงสไตล์เส้นต่างๆ ใน Office

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกเส้นแล้ว

 3. ชี้ไปที่ เส้นประ แล้วคลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการสร้างสไตล์แบบกำหนดเอง ให้คลิก เส้นเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนน้ำหนักของเส้น

 1. เลือกเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงหลายเส้น ให้เลือกเส้นแรก จากนั้นให้กด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกเส้นอื่น

 2. บนแท็บ รูปแบบ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เส้นกรอบรูปร่าง

  แสดงน้ำหนักเส้นที่แตกต่างกันใน Office

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกเส้นแล้ว

 3. ชี้ไปที่ น้ำหนัก จากนั้นคลิกน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการสร้างน้ำหนักเส้นแบบกำหนดเอง ให้คลิก เส้นเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการวาดเส้นคู่ ให้วาดเส้นหนึ่งเส้น คัดลอกแล้ววางเส้นที่สองถัดจากเส้นแรก จากนั้นจัดกลุ่มสองเส้นนี้เข้าด้วยกัน

ด้านบนของหน้า

ทำงานโดยใช้เส้นใน Project

คุณต้องเปิดแผนภูมิแกนต์เพื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. คลิกขวาที่เส้นที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก คุณสมบัติ

 2. ภายใต้ เส้น ให้เลือกสีจากรายการ สี และความหนาของเส้นจากรายการ เส้น

ด้านบนของหน้า

จัดรูปแบบเส้นขอบเซลล์ใน Excel

ถ้าคุณต้องการนำสไตล์และสีเส้นไปใช้กับเส้นขอบในสเปรดชีตหรือตาราง Excel ให้ดูบทความต่อไปนี้:

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

วาดหรือลบเส้นหรือตัวเชื่อมต่อ

จัดรูปแบบแผนภูมิแท่งของมุมมองแผนภูมิแกนต์ใน Project

การสนับสนุน Office 2010 ใกล้จะสิ้นสุดแล้ว

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อให้ทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และดำเนินการต่อเพื่อรับการสนับสนุน

อัปเกรดทันที

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มสไตล์ด่วนลงในเส้น

เปลี่ยนสีของเส้น

ทำให้เส้นเป็นเส้นประ

เปลี่ยนน้ำหนักของเส้น

เพิ่มสไตล์ด่วนลงในเส้น

สไตล์ด่วนของเส้นประกอบด้วย สีของธีม จากเอกสาร ธีม เงา สไตล์เส้น การไล่ระดับสี และมุมมองสามมิติ (3-D) ลองใช้สไตล์ด่วนต่างๆ จนกระทั่งคุณพบสไตล์ที่คุณต้องการ เมื่อใช้งานตัวอย่างปัจจุบัน เมื่อคุณวางตัวชี้เหนือรูปขนาดย่อของสไตล์ด่วน คุณสามารถดูวิธีที่สไตล์ด่วนส่งผลกระทบต่อเส้นของคุณ

 1. เลือกเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงหลายเส้น ให้เลือกเส้นแรก จากนั้นกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกเส้นอื่น

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิกสไตล์ด่วนที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการดูสไตล์ด่วนเพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม ปุ่มเพิ่มเติม

  แท็บรูปแบบภายใต้เครื่องมือการวาดใน PowerPoint 2010
  ตัวอย่างของกลุ่ม สไตล์รูปร่าง บนแท็บ รูปแบบ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือการวาด หรือ รูปแบบ ให้ตรวจสอบว่าคุณได้เลือกเส้นแล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกเส้นเพื่อเปิดแท็บ รูปแบบ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนสีของเส้น

 1. เลือกเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงหลายเส้น ให้เลือกเส้นแรก จากนั้นกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกเส้นอื่น

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เค้าโครงรูปร่าง จากนั้น คลิกสีที่คุณต้องการ

  แท็บรูปแบบภายใต้เครื่องมือการวาดใน PowerPoint 2010
  ตัวอย่างของกลุ่ม สไตล์รูปร่าง บนแท็บ รูปแบบ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือการวาด หรือ รูปแบบ ให้ตรวจสอบว่าคุณได้เลือกเส้นแล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกเส้นเพื่อเปิดแท็บ รูปแบบ

  เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่มีใน สีของธีม ให้คลิก สีเส้นกรอบเพิ่มเติม แล้วเลือกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกอัปเดตถ้าคุณเปลี่ยน ธีม ของเอกสารในภายหลัง

ด้านบนของหน้า

ทำให้เส้นเป็นเส้นประ

 1. เลือกเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงหลายเส้น ให้เลือกเส้นแรก จากนั้นกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกเส้นอื่น

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เค้าโครงรูปร่าง

  เปลี่ยนชนิดเส้นประของเส้น

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือการวาด หรือ รูปแบบ ให้ดับเบิลคลิกเส้นเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกแล้ว

 3. ชี้ไปที่ เส้นประ แล้วคลิกสไตล์เส้นที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการสร้างสไตล์แบบกำหนดเอง ให้คลิก เส้นเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนน้ำหนักของเส้น

 1. เลือกเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงหลายเส้น ให้เลือกเส้นแรก จากนั้นกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกเส้นอื่น

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เค้าโครงรูปร่าง

  เปลี่ยนน้ำหนักของเส้น

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือการวาด หรือ รูปแบบ ให้ดับเบิลคลิกเส้นเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกแล้ว

 3. ชี้ไปที่ น้ำหนัก จากนั้นคลิกน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการสร้างน้ำหนักเส้นแบบกำหนดเอง ให้คลิก เส้นเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการวาดเส้นคู่ ให้วาดเส้นหนึ่งเส้น คัดลอกแล้ววางเส้นที่สองถัดจากเส้นแรก จากนั้นจัดกลุ่มสองเส้นนี้เข้าด้วยกัน

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

วาดหรือลบเส้นหรือตัวเชื่อมต่อ

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มสไตล์ด่วนลงในเส้น

เปลี่ยนสีของเส้น

ทำให้เส้นเป็นเส้นประ

เปลี่ยนน้ำหนักของเส้น

ทำงานโดยใช้เส้นใน Publisher

เพิ่มสไตล์ด่วนลงในเส้น

สิ่งสำคัญ: สไตล์ด่วนจะพร้อมใช้งานในโปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 เหล่านี้เท่านั้น: Excel, Outlook, Word และ PowerPoint

สไตล์ด่วนของเส้นประกอบด้วย สีของธีม จากเอกสาร ธีม เงา สไตล์เส้น การไล่ระดับสี และมุมมองสามมิติ (3-D) ลองใช้สไตล์ด่วนต่างๆ จนกระทั่งคุณพบสไตล์ที่คุณต้องการ เมื่อคุณวางตัวชี้เหนือรูปขนาดย่อของสไตล์ด่วน คุณสามารถดูวิธีที่สไตล์ด่วนส่งผลกระทบต่อเส้นของคุณ

 1. เลือกเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยน

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนเส้นหลายเส้น ให้เลือกเส้นแรก จากนั้น กด CTRL ค้างขณะที่คุณเลือกเส้นอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกเส้น ให้ดู เลือกรูปร่างหรือวัตถุอื่น

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิกสไตล์ด่วนที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการดูสไตล์ด่วนเพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม ปุ่มเพิ่มเติม

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือการวาด หรือ รูปแบบ ให้ดับเบิลคลิกเส้นเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกแล้ว

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนสีของเส้น

 1. เลือกเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนเส้นหลายเส้น ให้เลือกเส้นแรก จากนั้น กด CTRL ค้างขณะที่คุณเลือกเส้นอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกเส้น ให้ดู เลือกรูปร่างหรือวัตถุอื่น

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เค้าโครงรูปร่าง จากนั้น คลิกสีที่คุณต้องการ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือการวาด หรือ รูปแบบ ให้ดับเบิลคลิกเส้นเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกแล้ว

  เมื่อต้องการเปลี่ยนสีที่ไม่ได้อยู่ใน สีของธีม ให้คลิก สีเค้าร่างเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ได้รับการอัปเดตถ้าคุณเปลี่ยนแปลง ธีม ของเอกสารในภายหลัง

ทำให้เส้นเป็นเส้นประ

ใน Excel, Outlook, PowerPoint และ Word

 1. เลือกเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยน

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนเส้นหลายเส้น ให้เลือกเส้นแรก จากนั้น กด CTRL ค้างขณะที่คุณเลือกเส้นอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกเส้น ให้ดู เลือกรูปร่างหรือวัตถุอื่น

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เค้าโครงรูปร่าง

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือการวาด หรือ รูปแบบ ให้ดับเบิลคลิกเส้นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกเส้นแล้ว

 3. ชี้ไปที่ เส้นประ แล้วคลิกสไตล์เส้นที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการสร้างสไตล์แบบกำหนดเอง ให้คลิก เส้นเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เปลี่ยนน้ำหนักของเส้น

ใน Excel, Outlook, PowerPoint และ Word

 1. เลือกเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยน

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนเส้นหลายเส้น ให้เลือกเส้นแรก จากนั้น กด CTRL ค้างขณะที่คุณเลือกเส้นอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกเส้น ให้ดู เลือกรูปร่างหรือวัตถุอื่น

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เค้าโครงรูปร่าง

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือการวาด หรือ รูปแบบ ให้ดับเบิลคลิกเส้นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกเส้นแล้ว

 3. ชี้ไปที่ น้ำหนัก จากนั้นคลิกน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการสร้างน้ำหนักเส้นแบบกำหนดเอง ให้คลิก เส้นเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการวาดเส้นคู่ ให้วาดเส้นเดี่ยว คัดลอกและวางเส้นที่สองถัดจากเส้นนั้น จากนั้น จัดกลุ่มเส้นสองเส้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู จัดกลุ่มหรือยกเลิกการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่น

ด้านบนของหน้า

ทำงานโดยใช้เส้นใน Publisher

 1. เลือกเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงหลายเส้น ให้เลือกเส้นแรก จากนั้นกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกเส้นอื่น

 2. บน รูปวาดแถบเครื่องมือ ให้คลิก สไตล์เส้นประ รูปปุ่ม , สไตล์เส้น/เส้นขอบ รายการย่อ/ขยาย หรือลูกศรที่อยู่ถัดจาก สีเส้น รูปปุ่ม จากนั้น คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่ได้แสดงอยู่ ให้คลิก สีเส้นขอบเพิ่มเติม จากนั้น คลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง

  เมื่อต้องการสร้างนำ้หนักแบบกำหนดเอง ให้คลิก เส้นเพิ่มเติม จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

วาดหรือลบเส้นหรือตัวเชื่อมต่อ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×