เปลี่ยนหรือเอารหัสผ่านเวิร์กบุ๊กออก

รหัสผ่านเวิร์กบุ๊กสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเอาออกได้โดยทุกคนที่รู้รหัสผ่านปัจจุบัน

ข้อควรระวัง: รหัสผ่านใน Excel for Mac และ Word for Mac มีขีดจำกัด 15 อักขระ คุณไม่สามารถเปิดเวิร์กบุ๊กหรือเอกสารที่ได้รับการป้องกันโดยรหัสผ่านในเวอร์ชันที่ใช้ Windows ของ Word หรือ Excel ได้ถ้ารหัสผ่านมีความยาวมากกว่า 15 อักขระ ถ้าคุณต้องการเปิดไฟล์ใน Office for Mac ขอให้ผู้เขียนบน Windows ปรับความยาวรหัสผ่าน

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการเปลี่ยนหรือเอารหัสผ่านออก

 2. บนแท็บรีวิวให้คลิกป้องกันแผ่นงานหรือป้องกันเวิร์กบุ๊ก

  ปุ่มการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

 3. คลิกยกเลิกการป้องกันแผ่นงานหรือป้องกันเวิร์กบุ๊กแล้วใส่รหัสผ่าน

  การคลิกยกเลิกการป้องกันแผ่นงานจะเอารหัสผ่านออกจากแผ่นงานโดยอัตโนมัติ

 4. เมื่อต้องการเพิ่มรหัสผ่านใหม่ให้คลิกป้องกันแผ่นงานหรือป้องกันเวิร์กบุ๊กพิมพ์และยืนยันรหัสผ่านใหม่แล้วคลิกตกลง

  เมื่อต้องการเอารหัสผ่านออกจากเวิร์กบุ๊กให้คลิกป้องกันเวิร์กบุ๊กแล้วคลิกตกลงโดยไม่ต้องใส่รหัสผ่านใหม่

เปลี่ยนรหัสผ่านเวิร์กบุ๊ก

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน

 2. บนแท็บรีวิวภายใต้การป้องกันให้คลิกรหัสผ่าน

 3. ในกล่อง รหัสผ่านเพื่อเปิด หรือ รหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยน เลือกเนื้อหาทั้งหมด

 4. พิมพ์รหัสผ่านใหม่ แล้วคลิก ตกลง

 5. ในกล่องโต้ตอบ ยืนยันรหัสผ่าน ในกล่อง ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง ให้พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง แล้วคลิก ตกลง

 6. คลิกบันทึก ปุ่มบันทึก

เอารหัสผ่านเวิร์กบุ๊กออก

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการเอารหัสผ่านออก

 2. บนแท็บรีวิวภายใต้การป้องกันให้คลิกรหัสผ่าน

 3. เลือกเนื้อหาทั้งหมดในกล่องรหัสผ่านเพื่อเปิดหรือกล่องรหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยนจากนั้นกด DELETE

 4. คลิกบันทึก ปุ่มบันทึก

ดูเพิ่มเติม

ต้องการรหัสผ่านในการเปิดหรือแก้ไขเวิร์กบุ๊ก

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×