ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

เปิดการตรวจภาษาโดยอัตโนมัติ

ตัวเลือก ตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ ที่พร้อมใช้งานใน Word และ Outlook บน Windows จะตรวจหาภาษาที่คุณกำลังพิมพ์ และเปิดใช้งานเครื่องมือพิสูจน์อักษรสำหรับภาษานั้นโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณยังไม่ได้ติดตั้งภาษานั้น คุณจะต้องดาวน์โหลด Language Accessory Pack ฟรี ดู Language Accessory Pack สำหรับ Office

ตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ

ใน Word และ Outlook เวอร์ชัน 2010, 2013 และ 2016

 1. เปิดเอกสารใหม่หรือข้อความอีเมลใหม่

 2. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ภาษา คลิก ภาษา

 3. คลิก ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

 4. ในกล่องโต้ตอบ ภาษา ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ

 5. ตรวจดูภาษาที่แสดงอยู่เหนือบรรทัดคู่ในรายการ ทำเครื่องหมายข้อความที่เลือกเป็น Office สามารถตรวจหาได้ดฉพาะภาษาที่อยู่ในรายการเหนือบรรทัดคู่ ถ้าภาษาที่คุณใช้ไม่แสดงอยู่เหนือบรรทัดคู่ คุณต้อง เปิดใช้งานการแก้ไขภาษา (เปิดตัวเลือกเฉพาะของภาษา) เพื่อให้ Office สามารถตรวจหาภาษาได้โดยอัตโนมัติ

ใน Word 2007

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก ตั้งค่าภาษา รูปปุ่ม

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ

 3. ตรวจดูภาษาที่แสดงอยู่เหนือบรรทัดคู่ในรายการ ทำเครื่องหมายข้อความที่เลือกเป็น Word สามารถตรวจหาได้ดฉพาะภาษาที่อยู่ในรายการเหนือบรรทัดคู่ ถ้าภาษาที่คุณใช้ไม่แสดงอยู่เหนือบรรทัดคู่ คุณต้อง เปิดใช้งานการแก้ไขภาษา (เปิดตัวเลือกเฉพาะของภาษา) เพื่อให้ Word สามารถตรวจหาภาษาได้โดยอัตโนมัติ

ใน Outlook 2007

 1. เปิดข้อความอีเมลใหม่

 2. บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิกลูกศรใต้ การสะกด

 3. คลิก ตั้งค่าภาษา รูปปุ่ม

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ

 5. ตรวจดูภาษาที่แสดงอยู่เหนือบรรทัดคู่ในรายการ ทำเครื่องหมายข้อความที่เลือกเป็น Outlook สามารถตรวจหาได้ดฉพาะภาษาที่อยู่ในรายการเหนือบรรทัดคู่ ถ้าภาษาที่คุณใช้ไม่แสดงอยู่เหนือบรรทัดคู่ คุณต้อง เปิดใช้งานการแก้ไขภาษา (เปิดตัวเลือกเฉพาะของภาษา) เพื่อให้ Outlook สามารถตรวจหาภาษาได้โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: 

 • การตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติจำเป็นต้องใช้ประโยคข้อความเพื่อจะได้สามารถระบุภาษาที่ถูกต้องได้อย่างแม่นยำ คุณอาจต้องพิมพ์หลายประโยคก่อนที่ Office จะมีข้อมูลบริบทที่เพียงพอในการตรวจหาภาษาและนำพจนานุกรมที่ถูกต้องไปใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวประโยคของคุณ

 • คำศัพท์ที่มีการสะกดเหมือนกันในหลายภาษา เช่น “centre” ในภาษาอังกฤษ (สหราชอาณาจักร) และภาษาฝรั่งเศสอาจทำให้เกิดการระบุภาษาที่ไม่ถูกต้อง เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้พิมพ์คำศัพท์เพิ่มเป็นภาษาที่คุณต้องการ หรือยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

ตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×