เปิดแอป Office ในเซฟโหมดบนพีซี Windows

การเริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชัน Microsoft Office สำหรับ Windows ในเซฟโหมดของ Office ทำให้คุณสามารถใช้งานแอปได้อย่างปลอดภัยเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการเปิดไฟล์ที่คุณไม่สามารถเปิดในโหมดปกติเนื่องจากแอปพลิเคชันหยุดทำงาน หรือถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการระบุ add-in หรือส่วนขยายที่อาจทำให้เกิดปัญหาในการเริ่มต้นทำงาน

สิ่งสำคัญ: 30 เมษายน 2016: มีการเผยแพร่การอัปเดตล่าสุดเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด "ขออภัย..." เมื่อคุณเปิดใช้แอปพลิเคชัน Office 2016 ในเซฟโหมดบน Windows 7 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูหัวข้อ Office 2016 บน Windows ไม่สามารถเปิดใช้งานเซฟโหมด [แก้ไขแล้ว] ในบทความปัญหาล่าสุดรายการใดรายการหนึ่งสำหรับ Word, Excel, PowerPoint หรือ Outlook

วิธีเริ่มการใช้งานแอปพลิเคชัน Office สำหรับ Windows ในเซฟโหมดของ Office

ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้นี้เพื่อเริ่มการใช้งานแอปพลิเคชัน Office ในเซฟโหมดของ Office บนพีซี Windows:

วิธีการนี้ใช้ได้กับเวอร์ชันส่วนใหญ่ของ Office บนพีซี Windows:

 1. ค้นหาไอคอนทางลัดของแอปพลิเคชัน Office

 2. กดแป้น CTRL ค้างไว้ และดับเบิลคลิกทางลัดแอปพลิเคชัน

 3. คลิก ใช่ เมื่อมีหน้าต่างสอบถามว่าคุณต้องการเริ่มแอปพลิเคชันในเซฟโหมดหรือไม่

หมายเหตุ: เมื่อต้องการหยุดใช้งานเซฟโหมดของ Office ให้ออกและเริ่มแอปพลิเคชัน Office ของคุณอีกครั้ง ซึ่งจะเริ่มใช้งานในโหมดปกติ นอกจากมีปัญหาในการเปิดแอปพลิเคชัน

วิธีการนี้ใช้ได้กับเวอร์ชันส่วนใหญ่ของ Office บนพีซี Windows:

 1. คลิกขวาที่ปุ่มเริ่ม (มุมซ้ายด้านล่าง) ใน Windows แล้วคลิก เรียกใช้

  อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถกดแป้นโลโก้ Windows และแป้น R บนคีย์บอร์ดของคุณ

 2. ในกล่อง เรียกใช้ ให้พิมพ์คำสั่งใดคำสั่งหนึ่งต่อไปนี้:

  • สำหรับ Excel: พิมพ์ excel /safe แล้วคลิก ตกลง

  • สำหรับ Outlook: พิมพ์ outlook /safe แล้วคลิก ตกลง

  • สำหรับ Word: พิมพ์ winword /safe แล้วคลิก ตกลง

  • สำหรับ PowerPoint: พิมพ์ powerpnt /safe แล้วคลิก ตกลง

  • สำหรับ Publisher: พิมพ์ mspub /safe แล้วคลิก ตกลง

  • สำหรับ Visio: พิมพ์ visio /safe แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการหยุดใช้งานเซฟโหมดของ Office ให้ออกและเริ่มแอปพลิเคชัน Office ของคุณอีกครั้ง ซึ่งจะเริ่มใช้งานในโหมดปกติ นอกจากมีปัญหาในการเปิดแอปพลิเคชัน

ถ้าคุณไม่สามารถเริ่มแอปพลิเคชัน Microsoft Office ในเซฟโหมดของ Office หรือมีปัญหาในการเปิดแอปพลิเคชันในโหมดปกติซ้ำ ให้คุณลองซ่อมแซม Office สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ ซ่อมแซมแอปพลิเคชัน Office

หมายเหตุ: เซฟโหมดของ Office จะแตกต่างจากเซฟโหมดของ Windows ถ้าคุณกำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับเซฟโหมดของ Windows ให้ไปที่ เริ่มใช้งานพีซีของคุณในเซฟโหมด

ข้อมูลเพิ่มเติม

จะเริ่มใช้เซฟโหมดอัตโนมัติ ถ้าไม่สามารถเริ่มแอปพลิเคชัน Microsoft Office ได้เพราะเกิดปัญหาเฉพาะ เช่น add-in หรือส่วนขยายไม่เริ่มทำงานหรือทรัพยากร ไฟล์ รีจิสทรี หรือเทมเพลตเสียหาย ข้อความจะปรากฏเพื่อแจ้งปัญหาและสอบถามว่าคุณต้องการที่จะปิดใช้งานแอปพลิเคชันในส่วนที่มีปัญหาหรือไม่ ถ้ายังคงมีปัญหาในการเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน Office เซฟโหมดอัตโนมัติอาจขอให้คุณปิดใช้งานฟังก์ชันอื่นๆ เพิ่มเติมที่ทำให้ไม่สามารถเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน Office ได้อย่างปกติ

ถ้าต้องการดูรายการของรายการที่ถูกปิดใช้งาน ให้เรียกกล่องโต้ตอบ รายการที่ถูกปิดใช้งาน โดยทำดังต่อไปนี้ในแอปพลิเคชัน Microsoft Office ที่คุณกำลังใช้งานอยู่:

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก Add-In

 4. บนเมนู จัดการ ให้คลิก รายการที่ถูกปิดใช้งาน แล้วคลิก ไป

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถดูหรือเปลี่ยนแปลงรายการที่ปิดใช้งานใน Microsoft SharePoint Workspace ได้

หลังจากที่คุณดูรายการที่แสดงในกล่องโต้ตอบ รายการที่ถูกปิดใช้งาน แล้ว คุณสามารถเลือกรายการ แล้วคลิก เปิดใช้งาน เพื่อเปิดใช้รายการนั้นอีกครั้ง การเปิดใช้งานบางรายการอาจจำเป็นต้องให้คุณโหลดหรือติดตั้งโปรแกรม Add-in ใหม่ หรือเปิดแฟ้มใหม่ หลังจากที่คุณเปิดใช้งานรายการใดรายการหนึ่งแล้ว โปรแกรมอาจพบปัญหาในครั้งถัดไปที่โปรแกรมเริ่มทำงาน ในกรณีดังกล่าว คุณจะถูกพร้อมท์ให้ปิดใช้งานรายการนั้นอีกครั้ง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการหยุดเซฟโหมด ให้ออกจากโปรแกรม แล้วเริ่มโปรแกรมนั้นอีกครั้งตามปกติ

เมื่อเริ่มใช้งานแอปพลิเคชัน Office ในเซฟโหมดจะมีข้อจำกัดดังต่อไปนี้:

หมายเหตุ: รายการที่แสดงอยู่ด้านล่างบางส่วนไม่สามารถใช้งานได้กับบางโปรแกรมของ Microsoft Office

 • ไม่มีเทมเพลตที่สามารถบันทึกได้

 • ไม่เปิดเว็บไซต์ที่ใช้ล่าสุดใน Microsoft Office SharePoint Designer

 • ใน Microsoft SharePoint Workspace คุณลักษณะต่อไปนี้จะถูกปิดใช้งาน ได้แก่ การซิงโครไนซ์ การรับทราบ การแจ้งให้ทราบ การส่งข้อความ และตัวจัดกำหนดการของงาน

 • ไม่โหลดการกำหนดเองของแถบเครื่องมือหรือแถบคำสั่ง และไม่สามารถบันทึกการกำหนดเอง

 • ไม่โหลดรายการแก้ไขอัตโนมัติ และไม่สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลง

 • เอกสารที่ถูกกู้กลับคืนมาจะไม่เปิดโดยอัตโนมัติ

 • ตัวเลือกบรรทัดคำสั่งทั้งหมดใช้ไม่ได้ นอกจาก "/a" และ "/n"

 • ไม่สามารถบันทึกแฟ้มไว้ที่ Alternate Startup Directory ได้

 • ไม่สามารถบันทึกการกำหนดลักษณะได้

 • ไม่โหลดคุณลักษณะและโปรแกรมเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติ

 • ไม่สามารถสร้างหรือเปิดเอกสารที่มีสิทธิ์แบบจำกัด

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×