เปิดโหมด Cached Exchange

ใช้ โหมด Exchange แบบแคช เพื่อทำงานกับรายการในกล่องจดหมาย Microsoft 365 หรือMicrosoft Exchange Serverของคุณแม้เมื่อการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณช้าหรือไม่พร้อมใช้งาน คุณไม่สามารถใช้โหมด Cached Exchange ที่มีบัญชีผู้ใช้ POP หรือ IMAP ได้ ถ้า Outlook ค้างอยู่ในโหมดออฟไลน์ให้ดูที่ทำงานแบบออฟไลน์ใน Outlook

สิ่งสำคัญ: เมื่อใช้ Outlook กับกล่องจดหมาย Microsoft 365 เราขอแนะนำให้ใช้โหมด Cached Exchange เสมอ

เกี่ยวกับโหมด Cached Exchange

โหมด Cached Exchange ช่วยให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นเมื่อคุณใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange ในโหมดนี้สำเนาของกล่องจดหมายของคุณจะถูกบันทึกไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ สำเนานี้ให้การเข้าถึงข้อมูลของคุณอย่างรวดเร็วและมีการอัปเดตด้วยเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ Microsoft Exchange บ่อยครั้ง

หมายเหตุ: 

 • โหมด Cached Exchange เป็นค่าเริ่มต้นเมื่อคุณเพิ่มบัญชีผู้ใช้ Exchange หรือ Microsoft 365

 • เราขอแนะนำให้ใช้โหมด Cached Exchange ที่มีบัญชีผู้ใช้ Exchange หรือ Microsoft 365 อยู่เสมอ

เปิดหรือปิดโหมด Cached Exchange

 1. คลิก ไฟล์ > การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ > การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

  การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ในมุมมอง Backstage

 2. คลิกที่ Exchange หรือ Microsoft 365 แล้วคลิกเปลี่ยน

  เปลี่ยนคำสั่งในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

 3. ภายใต้ การตั้งค่าแบบออฟไลน์ เลือก ใช้โหมด Cached Exchange

  ใช้กล่องกาเครื่องหมาย โหมด Cached Exchange ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ใช้

  (ถ้าคุณเป็นผู้สมัครใช้งาน Microsoft 365 ที่มีการอัปเดตประจำครึ่งปีภายใต้การตั้งค่าแบบออฟไลน์ให้เลือกใช้โหมด Cached Exchange เพื่อดาวน์โหลดอีเมลไปยังไฟล์ข้อมูล Outlook

กล่องโต้ตอบการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Exchange หน้าการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

4. ออกจากแล้วเริ่ม Outlook ใหม่

ถ้าคุณต้องการปิดโหมด Cached Exchange ให้ทำซ้ำขั้นตอนแต่ล้างใช้โหมด Cached exchange

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว12เดือนของอีเมลของคุณจะพร้อมใช้งานแบบออฟไลน์แต่คุณสามารถควบคุมจำนวนอีเมลที่เก็บไว้แบบออฟไลน์ได้

ด้านบนของหน้า

โหมด Cached Exchange และโฟลเดอร์ที่แชร์

โฟลเดอร์ที่แชร์รวมถึงโฟลเดอร์สาธารณะของ Exchange โฟลเดอร์ SharePoint หรือโฟลเดอร์ Exchange ของผู้อื่น เมื่อคุณกำลังใช้ การเข้าถึงในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เมื่อเปิดโหมด Cached Exchange สำเนาในเครื่องของโฟลเดอร์ที่แชร์จะดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

เมื่อต้องการเปลี่ยนโฟลเดอร์ที่แชร์หรือโฟลเดอร์สาธารณะที่จะดาวน์โหลดเมื่อเปิดโหมด Cached Exchange ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิก ไฟล์ > การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ > การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ในมุมมอง Backstage

 1. คลิกบัญชีผู้ใช้ Exchange แล้วคลิก เปลี่ยน > การตั้งค่าเพิ่มเติม

 2. บนแท็บ ขั้นสูง ภายใต้ การตั้งค่าโหมด Cached Exchange เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  ด้านบนของหน้า

ทำไมตัวเลือกโหมด Cached Exchange ใช้งานไม่ได้

ถ้าตัวเลือกโหมด Cached Exchange หายไป อาจเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้

 • บัญชีผู้ใช้ Exchange ไม่มีอยู่ในโปรไฟล์ Microsoft Outlook ของคุณ    ฟีเจอร์นี้จำเป็นต้องใช้ โปรไฟล์ Outlook ของคุณมีบัญชีผู้ใช้ Exchange บัญชีผู้ใช้POP3 และ IMAP ไม่สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้

 • ผู้ดูแลระบบ Exchange server ของคุณปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงานนี้    ผู้ดูแลระบบ Exchange สามารถปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ใน Outlook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ Exchange ของคุณ

 • Microsoft Terminal Services ได้รับการติดตั้งแล้ว    โหมด Cached Exchange ไม่พร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server เมื่อมีการติดตั้งบริการเทอร์มินัลของ Microsoft

ด้านบนของหน้า

เกี่ยวกับโหมด Cached Exchange

โหมด Cached Exchange ช่วยให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นเมื่อคุณใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange ในโหมดนี้สำเนาของกล่องจดหมายของคุณจะถูกบันทึกไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ สำเนานี้ให้การเข้าถึงข้อมูลของคุณอย่างรวดเร็วและมีการอัปเดตด้วยเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ Microsoft Exchange บ่อยครั้ง

หมายเหตุ: โหมด Cached Exchange เป็นค่าเริ่มต้นเมื่อคุณเพิ่มบัญชีผู้ใช้ Exchange

เปิดหรือปิดโหมด Cached Exchange

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้
  การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ในมุมมอง Backstage

 3. บนแท็บอีเมลให้คลิกบัญชีผู้ใช้ Exchange แล้วคลิกเปลี่ยน

 4. ภายใต้Microsoft Exchange serverให้เลือกหรือยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้โหมด Exchange แบบแคช
  กล่องกาเครื่องหมาย ใช้โหมด Cached Exchange

 5. ออกจากนั้นเริ่ม Microsoft Outlook 2010 ใหม่

เมื่อคุณกำลังใช้โหมด Cached Exchange ข้อความอีเมลที่อาจยังคงอยู่ในกล่องจดหมายออกเป็นเวลานานถึงหนึ่งนาทีจนกว่าการซิงโครไนซ์ครั้งถัดไปกับเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ Exchange จะเกิดขึ้น ถ้าคุณต้องการส่งข้อความทันทีให้ทำดังต่อไปนี้:

 • บนแท็บส่ง/รับในกลุ่มส่ง & รับให้คลิกส่งทั้งหมด
  กลุ่ม ส่งและรับ บน Ribbon

ด้านบนของหน้า

กำหนดค่าการกำหนดลักษณะการดาวน์โหลดข้อความด้วยตนเอง

โหมด Cached Exchange สามารถปรับให้เหมาะสมกับการส่งข้อมูลสำหรับความเร็วในการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ Exchange ได้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามคุณสามารถเปลี่ยนการกำหนดลักษณะการดาวน์โหลดด้วยตนเองได้

 1. บนแท็บส่ง/รับในกลุ่มการกำหนดลักษณะให้คลิกการกำหนดลักษณะดาวน์โหลด
  คำสั่ง ดาวน์โหลดการกำหนดลักษณะ ใน Ribbon

 2. คลิกตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งต่อไปนี้

  • ดาวน์โหลดรายการทั้งหมด      นี่คือการตั้งค่าเริ่มต้น ข้อความและสิ่งที่แนบมาทั้งหมดจะถูกดาวน์โหลด

  • ดาวน์โหลดส่วนหัวและรายการทั้งหมด      หลังจากดาวน์โหลดส่วนหัวของข้อความแล้วการดาวน์โหลดเนื้อหาข้อความและสิ่งที่แนบมาจะเริ่มขึ้น เมื่อดาวน์โหลดรายการจำนวนมากการตั้งค่านี้จะมีประโยชน์เพื่อให้คุณสามารถดูส่วนหัวของข้อความได้อย่างรวดเร็วแล้วเลือกข้อความที่จะเปิดโดยไม่ต้องรอให้ข้อความทั้งหมดถูกดาวน์โหลดทั้งหมด

  • ดาวน์โหลดส่วนหัว      ไม่มีการดาวน์โหลดเนื้อหาของข้อความหรือสิ่งที่แนบมา การทำเช่นนี้จะช่วยลดจำนวนการโอนย้ายข้อมูลและเวลาในการเชื่อมต่อ เมื่อคุณเปิดรายการรายการทั้งหมดจะถูกดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์จดหมาย

  • เมื่อการเชื่อมต่อที่ช้าดาวน์โหลดเฉพาะส่วนหัว      เมื่อมีการตรวจพบการเชื่อมต่อที่ช้าเนื้อหาของข้อความและสิ่งที่แนบมาจะไม่ถูกดาวน์โหลด ถ้าไม่มีการเลือกตัวเลือกนี้ตัวเลือกก่อนหน้านี้สามตัวเลือกจะกำหนดสิ่งที่จะถูกดาวน์โหลดโดยไม่คำนึงถึงความเร็วในการเชื่อมต่อ

นอกจากโฟลเดอร์ Exchange แล้วโหมด Cached Exchange จะทำงานกับโฟลเดอร์ที่แชร์ ตัวอย่างของโฟลเดอร์ที่แชร์จะรวมโฟลเดอร์ Exchange ของบุคคลอื่นเมื่อคุณกำลังใช้การเข้าถึงของผู้รับมอบสิทธิ์หรือโฟลเดอร์ SharePoint เมื่อต้องการเปิดหรือปิดการสนับสนุนโฟลเดอร์ที่แชร์เมื่อคุณกำลังใช้โหมด Cached Exchange ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้
  การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ในมุมมอง Backstage

 3. บนแท็บอีเมลให้คลิกบัญชีผู้ใช้ Exchange แล้วคลิกเปลี่ยน

 4. คลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม

 5. บนแท็บขั้นสูงภายใต้การตั้งค่าโหมด Cached Exchangeให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เหตุใดตัวเลือกโหมด Cached Exchange จึงไม่พร้อมใช้งาน

ถ้าคุณไม่สามารถเปิดใช้งานโหมด Exchange แบบแคชอาจมีอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

 • บัญชีผู้ใช้ Exchange ไม่มีอยู่ในโปรไฟล์ Microsoft Outlook ของคุณ     ฟีเจอร์นี้ต้องการให้โปรไฟล์ Outlook ของคุณมีบัญชีผู้ใช้ Exchange

 • ผู้ดูแลระบบ Exchange server ของคุณปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงานนี้     ผู้ดูแลระบบ Exchange สามารถปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ใน Outlook ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ Exchange ของคุณ

 • Microsoft Terminal Services ได้รับการติดตั้งแล้ว     โหมด Cached Exchange ไม่พร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server เมื่อมีการติดตั้งบริการเทอร์มินัลของ Microsoft

ด้านบนของหน้า

โหมด Cached Exchange ให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นเมื่อคุณใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange สำเนาของกล่องจดหมายของคุณจะถูกเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ สำเนานี้ให้การเข้าถึงข้อมูลของคุณอย่างรวดเร็วและมักจะอัปเดตด้วยเซิร์ฟเวอร์จดหมาย

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้จำเป็นต้องใช้ในการใช้ Microsoft Exchange Server ๒๐๐๐, Exchange Server ๒๐๐๓หรือบัญชีผู้ใช้ Exchange Server ๒๐๐๗ บัญชีผู้ใช้ส่วนบุคคลและที่บ้านส่วนใหญ่ไม่ใช้ Microsoft Exchange 

ถ้าคุณทำงานแบบออฟไลน์ไม่ว่าจะเป็นทางเลือกหรือเนื่องจากปัญหาการเชื่อมต่อข้อมูลของคุณจะยังคงพร้อมใช้งานทันทีที่คุณอยู่ในตำแหน่งใดก็ตาม ถ้าการเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Exchange ไม่พร้อมใช้งานให้ Microsoft Office Outlook 2007 สวิตช์เพื่อพยายามเชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่อ ถ้ามีการคืนค่าการเชื่อมต่อ Microsoft Office Outlook 2007 จะสลับกลับไปยังการเชื่อมต่อหรือการเชื่อมต่อ(ส่วนหัว)โดยอัตโนมัติ การเปลี่ยนแปลงใดๆที่คุณทำในขณะที่การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ไม่พร้อมใช้งานจะถูกซิงโครไนซ์โดยอัตโนมัติเมื่อการเชื่อมต่อพร้อมใช้งาน คุณยังสามารถทำงานต่อไปได้ขณะที่การเปลี่ยนแปลงจะถูกซิงโครไนซ์

ด้านบนของหน้า

เมื่อข้อมูลได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับชนิดการเชื่อมต่อ Exchange ชนิดของรายการที่ซิงโครไนซ์กับกล่องจดหมายของเซิร์ฟเวอร์ของคุณจะแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณใช้การเชื่อมต่อที่รวดเร็ว Office Outlook 2007 คัดลอกส่วนหัวเนื้อความและสิ่งที่แนบมาของรายการอีเมลจากเซิร์ฟเวอร์อีเมลไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อมีการเลือกการเชื่อมต่อที่ช้ากว่าจะมีการดาวน์โหลดเฉพาะส่วนหัวโดยอัตโนมัติ เนื้อความและสิ่งที่แนบมาที่เกี่ยวข้องจะถูกดาวน์โหลดเมื่อคุณร้องขอหรือจำเป็นต้องมีการซิงโครไนซ์กับผู้ช่วยดิจิทัลส่วนบุคคล (Pda) การเก็บถาวรอัตโนมัติและกฎด้านไคลเอ็นต์บางอย่าง ในสภาพแวดล้อมการเชื่อมต่อที่ช้าสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์จะยังไม่ได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามคุณจะมีตัวเลือกในการร้องขอการอัปเดตด้วยตนเอง

หมายเหตุ: การดาวน์โหลดส่วนหัวจะเป็นฟีเจอร์ที่พร้อมใช้งานเมื่อคุณเชื่อมต่อกับ Exchange Server ๒๐๐๓หรือ Office Outlook 2007

ด้านบนของหน้า

โหมด Cached Exchange จะใช้ประโยชน์จากความสามารถของ Outlook เพื่อกำหนดความเร็วในการเชื่อมต่อของคุณไปยัง Exchange โดยอัตโนมัติและการปรับการส่งข้อมูลให้เหมาะสมสำหรับความเร็วนั้น เมื่อมีการเลือกการตั้งค่าการเชื่อมต่อล่าช้าดาวน์โหลดส่วนหัวเฉพาะOutlook จะหยุดการดาวน์โหลดรายการทั้งหมดโดยอัตโนมัติและจะออกจากสิ่งที่แนบมาบนเซิร์ฟเวอร์

ตัวอย่างเช่นคุณอาจใช้คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปที่สำนักงานของคุณและเชื่อมต่อผ่านสายเคเบิลเครือข่ายไปยังเครือข่ายพื้นที่ภายในองค์กรของคุณ (LAN) คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงส่วนหัวและรายการทั้งหมดรวมถึงสิ่งที่แนบมา คุณสามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Exchange ได้อย่างรวดเร็ว ถ้าคุณยกเลิกการเชื่อมต่อแล็ปท็อปจาก LAN, Outlook จะสลับไปใช้เพื่อพยายามเชื่อมต่อสถานะ คุณยังสามารถทำงานต่อไปได้อย่างราบรื่นกับข้อมูลของคุณ ถ้าการเชื่อมต่อยังคงไม่พร้อมใช้งาน Outlook จะสลับไปยังการยกเลิกการเชื่อมต่อการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเซิร์ฟเวอร์เป็นระยะ ถ้าคุณมีการเข้าถึงแบบไร้สาย Outlook อาจสร้างการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์แล้วสลับกลับไปยังสถานะที่เชื่อมต่อ คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าหรือเริ่ม Outlook ใหม่

ในภายหลังวันนั้นคุณจะใช้โมเด็มสำหรับการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ Exchange ของคุณ Outlook รู้จักการเชื่อมต่อของคุณช้าและปรับให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติสำหรับการเชื่อมต่อนั้นโดยการดาวน์โหลดเฉพาะส่วนหัวและไม่มีการอัปเดสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มเติมเพื่อลดปริมาณของข้อมูลที่ส่งผ่านการเชื่อมต่ออีกด้วย

ด้วยการนำเสนอการปรับให้เหมาะสมในระดับที่แตกต่างกัน Outlook สามารถปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการเชื่อมต่อเช่นการยกเลิกการเชื่อมต่อจาก LAN ขององค์กรทำงานแบบออฟไลน์แล้ว reestablishing การเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ผ่านการเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์ที่ช้ากว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชนิดการเชื่อมต่อ Exchange ของคุณ— LAN, wireless, cellular, Packet ทั่วไปบริการวิทยุ (GPRS) และแบบออฟไลน์—การเปลี่ยนแบบไม่ราบรื่นและไม่จำเป็นต้องให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่าหรือเริ่ม Outlook ใหม่

หมายเหตุ: การดาวน์โหลดส่วนหัวจะเป็นฟีเจอร์ที่พร้อมใช้งานเมื่อคุณเชื่อมต่อกับ Exchange ๒๐๐๓หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

ด้านบนของหน้า

คุณจะมีตัวเลือกในการตั้งค่าการเชื่อมต่อด้วยตนเอง ในบางกรณีคุณอาจต้องการควบคุมลักษณะการเชื่อมต่อของคุณและจำนวนข้อมูลที่ส่งไปยังและจาก Exchange ที่สำนักงานเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายพื้นที่ท้องถิ่นความเร็วสูง (LAN) การดาวน์โหลดรายการทั้งหมดอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด ถ้าคุณเชื่อมต่อผ่านบริการที่ค่าใช้จ่ายโดยปริมาณของข้อมูลที่คุณส่งและรับซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์มือถือและ GPRS ให้เลือกดาวน์โหลดส่วนหัว ปริมาณของข้อมูลที่ส่งผ่านการเชื่อมต่อจะลดลงและเวลาที่ใช้ในการเชื่อมต่อของคุณสั้นลง จากนั้นคุณสามารถร้องขอเฉพาะรายการทั้งหมดที่คุณต้องการได้

หมายเหตุ: การดาวน์โหลดส่วนหัวจะเป็นฟีเจอร์ที่พร้อมใช้งานเมื่อคุณเชื่อมต่อกับ Exchange ๒๐๐๓หรือ Exchange ๒๐๐๗

ด้านบนของหน้า

 1. บนเมนูเครื่องมือให้คลิกการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

 2. บนแท็บอีเมลให้คลิกบัญชีผู้ใช้ Exchange Server แล้วคลิกเปลี่ยน

 3. ภายใต้Microsoft Exchange serverให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้โหมด Exchange แบบแคช

  ถ้าคุณไม่สามารถเปิดใช้งานโหมด Exchange แบบแคชอาจมีอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • คุณไม่มีบัญชีผู้ใช้อีเมล Exchange ในโปรไฟล์ Microsoft Outlook ของคุณ     ฟีเจอร์นี้ต้องการให้โปรไฟล์ Outlook ของคุณมีบัญชีผู้ใช้ Exchange

  • ผู้ดูแลระบบ Exchange ของคุณอาจปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงานนี้     ผู้ดูแลระบบ Exchange มีความสามารถในการปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ใน Outlook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ Exchange ของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ดูแลระบบจะพร้อมใช้งานใน Kit ทรัพยากรของ Microsoft Office

  • คุณได้ติดตั้งบริการเทอร์มินัลของ Microsoft แล้ว     โหมด Cached Exchange ใช้ไฟล์โฟลเดอร์ออฟไลน์ (.ost) ไม่สามารถใช้ไฟล์นี้ได้ถ้าคุณได้ติดตั้งบริการ Microsoft Terminal สำหรับ Microsoft Windows ๒๐๐๐ Server หรือ Windows Server ๒๐๐๓ อย่างไรก็ตามการติดตั้งไคลเอ็นต์บริการเทอร์มินัลหรือไคลเอ็นต์การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลไม่ป้องกันการเข้าถึงฟีเจอร์นี้

 4. จบการทำงานและเริ่ม Office Outlook 2007 ใหม่

เมื่อคุณกำลังใช้โหมด Cached Exchange ข้อความอาจยังคงอยู่ในกล่องจดหมายออกเป็นเวลานานถึงหนึ่งนาทีจนกว่าการซิงโครไนซ์ครั้งถัดไปกับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Exchange จะเกิดขึ้น ถ้าคุณต้องการส่งข้อความทันทีให้ทำดังต่อไปนี้:

 • บนเมนูเครื่องมือให้ชี้ไปที่ส่ง/รับแล้วคลิกส่งทั้งหมด

หมายเหตุ: นอกจากโฟลเดอร์ Exchange ของคุณโหมด Cached Exchange จะทำงานร่วมกับโฟลเดอร์ที่แชร์ ตัวอย่างของโฟลเดอร์ที่แชร์จะรวมโฟลเดอร์ Exchange ของบุคคลอื่นเมื่อคุณกำลังใช้การเข้าถึงของผู้รับมอบสิทธิ์หรือโฟลเดอร์ SharePoint เมื่อต้องการเปิดหรือปิดการสนับสนุนโฟลเดอร์ที่แชร์เมื่อใช้โหมด Cached Exchange หลังจากขั้นตอนที่2ในขั้นตอนด้านบนให้คลิกการตั้งค่าเพิ่มเติมจากนั้นบนแท็บขั้นสูงให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายดาวน์โหลดโฟลเดอร์ที่แชร์ (ไม่รวมโฟลเดอร์จดหมาย)

ด้านบนของหน้า

 1. บนเมนูเครื่องมือให้คลิกการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

 2. บนแท็บอีเมลให้คลิกบัญชีผู้ใช้ Exchange แล้วคลิกเปลี่ยน

 3. ภายใต้Microsoft Exchange serverให้ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้โหมด Exchange แบบแคช

 4. จบการทำงานและเริ่ม Office Outlook 2007 ใหม่

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×