ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแมโครใน Office for Mac

การสนับสนุน Office ๒๐๑๖ for Mac กำลังจะสิ้นสุดในไม่ช้า

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อให้ทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และดำเนินการต่อเพื่อรับการสนับสนุน

อัปเกรดทันที

เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้แมโครที่มีไวรัสเข้ามาปนเปื้อนในระบบของคุณ ตามค่าเริ่มต้น Office for Mac จะแสดงข้อความเตือนเมื่อใดก็ตามที่คุณพยายามเปิดเอกสารทีมีแมโคร ข้อความนีจะ้ปรากฏขึ้นโดยไม่คำนึงว่าแมโครมีไวรัสอยู่จริงหรือไม่ คุณสามารถปิดข้อความเตือนได้ แต่ถ้าคุณต้องการทำเช่นนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบและเชื่อถือแหล่งที่มาของเอกสารก่อนที่จะเปิด

คุณกำลังใช้ Office for Mac ชุดใดอยู่

 1. คลิกที่เมนูWord, ExcelหรือPowerPointตามความเหมาะสม

 2. คลิกการกำหนดลักษณะ

 3. คลิกความปลอดภัย & ความเป็นส่วนตัว

  • เมื่อต้องการอนุญาตให้แมโครทั้งหมดทำงานเลือกปุ่มเปิดใช้งานตัวเลือกการเปิดใช้งานแมโครทั้งหมด

   ข้อควรระวัง: การดำเนินการนี้จะอนุญาตให้แมโครทั้งหมดทั้งหมดที่ดีและไม่ดีให้เรียกใช้โดยไม่มีคำเตือนเพิ่มเติม เลือกการตั้งค่านี้เฉพาะเมื่อคุณแน่ใจว่าคุณไม่ได้เปิดไฟล์ที่เป็นอันตรายหรือไฟล์ที่เป็นอันตราย

  • เมื่อต้องการได้รับพร้อมท์ในแต่ละครั้งที่มีการตรวจพบแมโครให้เลือกปิดใช้งานแมโครทั้งหมดที่มีการแจ้งเตือน นี่คือการตั้งค่าเริ่มต้น

  • เมื่อต้องการปิดใช้งานแมโครทั้งหมดให้เลือกปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ ไม่มีแมโครที่จะทำงานและคุณจะไม่ได้รับพร้อมท์เพิ่มเติมใดๆ

Word

PowerPoint

Excel

Word

 1. ในเมนู Word ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้การตั้งค่าส่วนบุคคลให้คลิก ปุ่ม การกำหนดลักษณะความปลอดภัย ด้านความปลอดภัย

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

เปิดใช้งานแมโครเมื่อคุณเปิดไฟล์

ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เตือนก่อนการเปิดไฟล์ที่มีแมโคร

หมายเหตุ: ถ้าคุณปิดใช้งานการป้องกันไวรัสแมโคร คุณจะเสี่ยงต่อการติดไวรัส ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลของคุณเกิดความเสียหายร้ายแรงได้

ดูข้อความเตือนเมื่อคุณเปิดไฟล์ที่มีแมโคร

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องการเครื่องหมาย เตือนก่อนการเปิดไฟล์ที่มีแมโคร ถูกเลือกอยู่

PowerPoint

 1. บนเมนู PowerPoint ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. บนแถบเครื่องมือให้คลิก ปุ่ม การกำหนดลักษณะทั่วไปของ PowerPoint ทั่วไป

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

เปิดใช้งานแมโครเมื่อคุณเปิดไฟล์

ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการป้องกันไวรัสแมโคร

หมายเหตุ: ถ้าคุณปิดใช้งานการป้องกันไวรัสแมโคร คุณจะเสี่ยงต่อการติดไวรัส ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลของคุณเกิดความเสียหายร้ายแรงได้

ดูข้อความเตือนเมื่อคุณเปิดไฟล์ที่มีแมโคร

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการป้องกันไวรัสแมโคร ถูกเลือกอยู่

Excel

 1. บนเมนู Excel ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้การแชร์และความเป็นส่วนตัวให้คลิก ปุ่ม การกำหนดลักษณะความปลอดภัย ด้านความปลอดภัย

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

เปิดใช้งานแมโครเมื่อคุณเปิดไฟล์

ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เตือนก่อนการเปิดไฟล์ที่มีแมโคร

หมายเหตุ: ถ้าคุณปิดใช้งานการป้องกันไวรัสแมโคร คุณจะเสี่ยงต่อการติดไวรัส ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลของคุณเกิดความเสียหายร้ายแรงได้

ดูข้อความเตือนเมื่อคุณเปิดไฟล์ที่มีแมโคร

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องการเครื่องหมาย เตือนก่อนการเปิดไฟล์ที่มีแมโคร ถูกเลือกอยู่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×