ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
เพิ่มกราฟิกลงในข้อความใน Outlook

เพิ่มกราฟิกลงในข้อความใน Outlook

ถ้าข้อความธรรมดาบรรทัดแล้วบรรทัดเล่าไม่น่าสนใจสำหรับผู้รับของคุณ ให้เปลี่ยนข้อความเหล่านั้นเป็นผลงานภาพชิ้นเอกโดยใช้กราฟิกชนิดต่างๆ 5 ชนิด

ควรจำกัดขนาดหรือจำนวนกราฟิกที่คุณใส่เนื่องจากกราฟิกเหล่านั้นสามารถเพิ่มขนาดข้อความอีเมลของคุณได้อย่างมาก

เมื่อต้องการแทรกกราฟิกลงในข้อความใน Outlook for PC ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เขียนข้อความอีเมลใหม่ หรือตอบกลับ หรือส่งต่อข้อความอีเมลที่มีอยู่

 2. ถ้าข้อความอีเมลแบบร่างของคุณเปิดขึ้นในบานหน้าต่างการอ่าน ให้คลิก เปิดหน้าต่าง ใหม่ เพื่อเปิดข้อความในหน้าต่างใหม่

  เลือก เปิดหน้าต่างใหม่ เพื่อเปิดข้อความในหน้าต่างใหม่
 3. คลิกในเนื้อหาข้อความ จากนั้น บนเมนู แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง

  เลือกตัวเลือกจากกลุ่มภาพประกอบ
  • รูปภาพ     เรียกดูโฟลเดอร์ที่บันทึกรูปภาพที่คุณต้องการเอาไว้ เลือกรูปนั้น แล้วคลิก แทรก คุุณสามารถปรับขนาดหรือหมุนภาพได้โดยใช้จุดจับบนขอบของภาพนั้น ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวเลือกรูปภาพ ให้คลิกขวาที่รูปภาพนั้น แล้วคลิกคำสั่งที่ต้องการ

  • รูปภาพออนไลน์     เลือกรูปภาพจากรูปภาพ Bing

   เมื่อคุณค้นหาภาพตัดปะและรูปภาพแบบออนไลน์ ระบบจะนำคุณไปยัง Bing คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามลิขสิทธิ์ และตัวกรองสิทธิการใช้งานใน Bing สามารถช่วยคุณเลือกรูปภาพที่จะใช้ได้

   ใหม่! ถ้าคุณใช้ Outlook เป็นส่วนหนึ่งของการสมัครใช้งาน Microsoft 365 คุณสามารถแทรก GIF แบบ    เคลื่อนไหวลงในข้อความอีเมลของคุณโดยใช้ ตัวเลือก รูปภาพ ออนไลน์
    

   เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ

  • รูปร่าง คลิกรูปร่าง ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวเลือกรูปร่าง ให้คลิกขวาที่รูปร่างนั้น แล้วคลิกคำสั่งที่ต้องการ

  • SmartArt เลือกเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt แล้วคลิก ตกลง คลิกกราฟิก SmartArt เพื่อเพิ่มข้อความ ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวเลือก SmartArt ให้คลิกขวาที่กราฟิก SmartArt แล้วคลิกคำสั่งที่ต้องการ

  • แผนภูมิ เลือกชนิดแผนภูมิ แล้วคลิกตกลง ใน เวิร์กชีต Excel ที่ปรากฏขึ้น ให้ใส่ข้อมูลแผนภูมิของคุณ เมื่อต้องการปิดสเปรดชีต ให้คลิกปุ่ม Excel แล้วคลิกปิด เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลือกแผนภูมิ ให้คลิกขวาที่แผนภูมิ แล้วคลิกที่สั่ง

  • สกรีนช็อต คลิกหนึ่งในรูปภาพที่แสดงตัวอย่าง หรือคลิก การคลิปหน้าจอ เลือกพื้นที่ของหน้าจอที่คุณต้องการจับภาพ

วิธีเพิ่มเติมในการทำให้ข้อความของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้น

อักษรศิลป์

อักษรศิลป์เป็นข้อความตกแต่งที่มีเอฟเฟ็กต์พิเศษ

 • คลิกบริเวณที่คุณต้องการแทรกข้อความตกแต่งในข้อความของคุณ แล้วคลิก แทรก > อักษรศิลป์

GIF แบบเคลื่อนไหว

คุณสามารถเพิ่ม GIF แบบเคลื่อนไหวลงในอีเมลได้โดยการแทรก GIF แบบเคลื่อนไหวโดยใช้แทรกรูปภาพ หรือโดยการใช้ Add-in จากผู้ให้บริการ GIF โปรดของคุณ เช่น GIPHY หรือ Gfycat

เปลี่ยนพื้นหลังข้อความ

ถ้าต้องการทำให้พื้นหลังข้อความของคุณดูดีขึ้น ให้ดูที่ เพิ่มสีพื้นหลัง การไล่ระดับสี พื้นผิว ลวดลาย หรือรูปภาพสำหรับข้อความ

เมื่อต้องการแทรกกราฟิกลงในข้อความใน Outlook for PC ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เขียนข้อความอีเมลใหม่ หรือตอบกลับ หรือส่งต่อข้อความอีเมลที่มีอยู่

 2. ถ้าข้อความอีเมลแบบร่างของคุณเปิดขึ้นในบานหน้าต่างการอ่าน ให้คลิก เปิดหน้าต่าง ใหม่ เพื่อเปิดข้อความในหน้าต่างใหม่

  เลือก เปิดหน้าต่างใหม่ เพื่อเปิดข้อความในหน้าต่างใหม่
 3. คลิกในเนื้อหาข้อความ จากนั้น บนเมนู แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง

  แทรก รูปภาพ ใน Outlook 2010

  • รูปภาพ     เรียกดูโฟลเดอร์ที่บันทึกรูปภาพที่คุณต้องการเอาไว้ เลือกรูปนั้น แล้วคลิก แทรก คุุณสามารถปรับขนาดหรือหมุนภาพได้โดยใช้จุดจับบนขอบของภาพนั้น ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวเลือกรูปภาพ ให้คลิกขวาที่รูปภาพนั้น แล้วคลิกคำสั่งที่ต้องการ

  • ภาพตัดปะ     เลือกรูปภาพจากรูปภาพ Bing

   เมื่อคุณค้นหาภาพตัดปะและรูปภาพแบบออนไลน์ ระบบจะนำคุณไปยัง Bing คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามลิขสิทธิ์ และตัวกรองสิทธิการใช้งานใน Bing สามารถช่วยคุณเลือกรูปภาพที่จะใช้ได้

  • รูปร่าง คลิกรูปร่าง ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวเลือกรูปร่าง ให้คลิกขวาที่รูปร่างนั้น แล้วคลิกคำสั่งที่ต้องการ

  • SmartArt เลือกเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt แล้วคลิก ตกลง คลิกกราฟิก SmartArt เพื่อเพิ่มข้อความ ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวเลือก SmartArt ให้คลิกขวาที่กราฟิก SmartArt แล้วคลิกคำสั่งที่ต้องการ

  • แผนภูมิ เลือกชนิดแผนภูมิ แล้วคลิกตกลง ใน เวิร์กชีต Excel ที่ปรากฏขึ้น ให้ใส่ข้อมูลแผนภูมิของคุณ เมื่อต้องการปิดสเปรดชีต ให้คลิกปุ่ม Excel แล้วคลิกปิด เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลือกแผนภูมิ ให้คลิกขวาที่แผนภูมิ แล้วคลิกที่สั่ง

  • สกรีนช็อต คลิกหนึ่งในรูปภาพที่แสดงตัวอย่าง หรือคลิก การคลิปหน้าจอ เลือกพื้นที่ของหน้าจอที่คุณต้องการจับภาพ

อักษรศิลป์

อักษรศิลป์เป็นข้อความตกแต่งที่มีเอฟเฟ็กต์พิเศษ

 • คลิกบริเวณที่คุณต้องการแทรกข้อความตกแต่งในข้อความของคุณ แล้วคลิก แทรก > อักษรศิลป์

เปลี่ยนพื้นหลังข้อความ

ถ้าต้องการทำให้พื้นหลังข้อความของคุณดูดีขึ้น ให้ดูที่ เพิ่มสีพื้นหลัง การไล่ระดับสี พื้นผิว ลวดลาย หรือรูปภาพสำหรับข้อความ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×