เพิ่มข้อความแสดงแทนรูปภาพใน OneNote สำหรับ Windows 10

การเพิ่มข้อความแสดงแทนรูปถ่ายและรูปภาพที่คุณแทรกใน OneNote สำหรับ Windows 10 เป็นวิธีเป็นประโยชน์ในการใส่คำอธิบายของเนื้อหาแบบเป็นภาพในบันทึกย่อของคุณ คำอธิบายเหล่านี้สามารถบอกบริบทที่สำคัญกับบุคคลที่มีความบกพร่องในการมองเห็นหรือการรับรู้

เมื่อต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทนรูปภาพ ให้ทำดังต่อไปนี้:

  1. บนหน้าใดๆ ใน OneNote ให้คลิกขวาที่รูปที่คุณแทรก

  2. บนเมนูที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก รูปภาพ แล้วคลิก ข้อความแสดงแทน

  3. ในกล่องโต้ตอบ ข้อความแสดงแทน ให้พิมพ์ ชื่อเรื่อง ที่ช่วยอธิบายรูปที่เลือก คุณยังสามารถเพิ่ม คำอธิบาย ที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมของรูปภาพได้

  4. แตะ เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลง หรือเอาข้อความแสดงแทนที่มีอยู่แล้วออก ให้แก้ไขหรือเอาข้อมูลที่มีอยู่ในกล่อง ชื่อเรื่อง และ คำอธิบาย ออก

การสมัครใช้งานเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเวลาของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×