เพิ่มข้อยกเว้นลงในความปลอดภัยของ Windows

หากคุณเชื่อถือไฟล์ ชนิดไฟล์ โฟลเดอร์ หรือกระบวนการซึ่งความปลอดภัยของ Windows ตรวจพบว่าเป็นอันตราย คุณสามารถหยุดความปลอดภัยของ Windows ไม่ให้แจ้งเตือนคุณหรือบล็อกโปรแกรมได้โดยการเพิ่มไฟล์ดังกล่าวลงในรายการข้อยกเว้น 

  1. ไปที่ เริ่มต้น  > การตั้งค่า  > การอัปเดตและความปลอดภัย  > ความปลอดภัยของ Windows > การป้องกันไวรัสและภัยคุกคาม

  2. ภายใต้ การตั้งค่าการป้องกันไวรัสและภัยคุกคาม เลือก จัดการการตั้งค่า จากนั้นภายใต้ ข้อยกเว้น เลือก เพิ่มหรือลบข้อยกเว้น

  3. เลือก เพิ่มข้อยกเว้น จากนั้นเลือกจากไฟล์ โฟลเดอร์ ชนิดไฟล์ หรือกระบวนการ การยกเว้นนี้จะใช้กับโฟลเดอร์ย่อยที่อยู่ในโฟลเดอร์ด้วยเช่นกัน

เพิ่มข้อยกเว้น

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×