เพิ่มตัวอักษรขึ้นต้น

หรือเรียกว่า ตัวอักษรขึ้นต้นขนาดใหญ่ สไตล์การจัดรูปแบบนี้มักใช้แสดงถึงย่อหน้าเริ่มต้นของสิ่งพิมพ์

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บ รูปแบบของเครื่องมือกล่องข้อความ ให้คลิก ตัวอักษรขึ้นต้นขนาดใหญ่ แล้วเลือกรูปแบบของตัวอักษรขึ้นต้นขนาดใหญ่ที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการสร้างตัวอักษรขึ้นต้นขนาดใหญ่แบบกำหนดเอง ให้ทำดังนี้

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บ รูปแบบของเครื่องมือกล่องข้อความ ให้คลิก ตัวอักษรขึ้นต้นขนาดใหญ่

 3. เลือก ตัวอักษรขึ้นต้นขนาดใหญ่ที่กำหนดเอง

 4. ในส่วน เลือกตำแหน่งและขนาดตัวอักษร ให้ทำดังนี้

  1. เลือก หล่นลง เพื่อให้ตัวอักษรขึ้นต้นขนาดใหญ่หล่นลงมาต่ำกว่าบรรทัดแรกในย่อหน้า ขึ้น เพื่อให้ตัวอักษรขึ้นต้นขนาดใหญ่เลื่อนขึ้นไปเหนือบรรทัดแรกในย่อหน้า หรือ เส้น เพื่อระบุจำนวนบรรทัดที่ตัวอักษรขึ้นต้นขนาดใหญ่ควรหล่นลงหรือเลื่อนขึ้น

  2. ใน ขนาดตัวอักษร ให้เลือกจำนวนบรรทัดความสูงของตัวอักษรขึ้นต้นขนาดใหญ่สำหรับตัวเลือกการวางใดๆ ในสามตัวเลือก

  3. ใน จำนวนตัวอักษร ให้เลือกจำนวนตัวอักษรแรกของย่อหน้าที่จะจัดรูปแบบเป็นตัวอักษรขึ้นต้นขนาดใหญ่

 5. ในส่วน เลือกลักษณะที่ปรากฏของตัวอักษร ให้ทำดังนี้

  1. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ฟอนต์ปัจจุบัน เพื่อเลือกฟอนต์อื่นสำหรับตัวอักษรขึ้นต้นขนาดใหญ่

  2. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้สไตล์ฟอนต์ปัจจุบัน เพื่อเลือกสไตล์ฟอนต์อื่น เช่น ตัวหนาหรือตัวเอียง สำหรับตัวอักษรขึ้นต้นขนาดใหญ่

  3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้สีปัจจุบัน เพื่อเลือกสีอื่นสำหรับตัวอักษรขึ้นต้นขนาดใหญ่

หมายเหตุ: เมื่อคุณสร้างตัวอักษรขึ้นต้นขนาดใหญ่แบบกำหนดเอง สไตล์แบบกำหนดเองนั้นจะถูกเพิ่มลงไปในรายการตัวอักษรขึ้นต้นขนาดใหญ่ที่มีให้ใช้งาน และคุณสามารถใช้สไตล์นี้เพื่อสร้างตัวอักษรขึ้นต้นขนาดใหญ่อื่นๆ ในสิ่งพิมพ์ปัจจุบันได้

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×