เพิ่มที่ติดต่อ

การสนับสนุน Office 2010 ใกล้จะสิ้นสุดแล้ว

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อให้ทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และดำเนินการต่อเพื่อรับการสนับสนุน

อัปเกรดทันที

บทความนี้จะอธิบายวิธีการเพิ่มที่ติดต่อภายในและภายนอกลงในรายการที่ติดต่อของคุณ และวิธีการสร้างกลุ่มเพื่อเพิ่มที่ติดต่อเข้าไป

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มที่ติดต่อภายในลงในรายการที่ติดต่อของคุณ

เพิ่มที่ติดต่อจากภายนอกบริษัทของคุณ

สร้างกลุ่มใหม่

เพิ่มที่ติดต่อภายในลงในรายการที่ติดต่อของคุณ

ที่ติดต่อภายในคือบุคคลที่อยู่ในองค์กรของคุณและสามารถติดต่อได้ผ่านทางเครือข่ายการสื่อสารภายในขององค์กร เมื่อต้องการเพิ่มที่ติดต่อภายในลงในรายการที่ติดต่อของคุณ ให้ทำดังนี้

  1. ในกล่องค้นหา ให้ใส่ชื่อ นามแฝงอีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่คุณต้องการเพิ่มเป็นที่ติดต่อ

  2. เลื่อนดูรายการของผลการค้นหาที่ส่งกลับมา จนกระทั่งคุณพบบุคคลที่คุณต้องการเพิ่ม

  3. คลิกขวาที่รายการที่ติดต่อของบุคคล คลิก เพิ่มลงในรายการที่ติดต่อ แล้วเลือกกลุ่มที่จะเพิ่มที่ติดต่อของคุณลงไป

  4. ถ้าคุณจะต้องติดต่อกับบุคคลผู้นี้เป็นประจำ ให้คลิกลูกศรลงบนปุ่ม เพิ่ม แล้วคลิก ตรึงลงในที่ติดต่อที่ใช้บ่อย

เพิ่มที่ติดต่อจากภายนอกบริษัทของคุณ

ถ้าองค์กรของคุณได้รับการกำหนดค่าสำหรับการเชื่อมต่อ IM สาธารณะ คุณสามารถเพิ่มบุคคลจากภายนอกองค์กรของคุณที่ใช้บริการอีเมล เช่น เครือข่าย Windows Live ของบริการอินเทอร์เน็ต (รวมถึง MSN และ Hotmail) และผู้ที่เข้าร่วมใน Lync ลงในรายการที่ติดต่อของคุณได้ เมื่อต้องการเพิ่มที่ติดต่อภายนอกลงในรายการที่ติดต่อของคุณ ให้ทำดังนี้

  1. พิมพ์ที่อยู่อีเมลของบุคคลในกล่องค้นหา

  2. ลากชื่อจากกล่องผลลัพธ์การค้นหาไปยังรายการที่ติดต่อ

สร้างกลุ่มใหม่

การจัดระเบียบที่ติดต่อ Lync ของคุณออกเป็นกลุ่มๆ จะช่วยให้คุณสามารถทำการค้นหาได้ง่ายขึ้น คุณสามารถสร้างกลุ่ม แล้วเพิ่มหรือเอาที่ติดต่อในกลุ่มออกได้ตามต้องการ ที่ติดต่อแต่ละรายสามารถอยู่ในกลุ่มได้มากกว่าหนึ่งกลุ่ม เมื่อต้องการสร้างกลุ่ม ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. เลือก กลุ่ม จากพื้นที่แสดงที่ด้านบนรายการที่ติดต่อของคุณ (ถ้าไม่เห็นการเลือกนั้น ให้คลิกลูกศรลงที่ด้านล่างของช่องค้นหาโดยตรง)

  2. ในรายการที่ติดต่อของคุณ ให้คลิกขวาที่ชื่อกลุ่มใดก็ได้ (ตัวอย่างเช่น ที่ติดต่อที่ใช้บ่อย) คลิก สร้างกลุ่มใหม่ แล้วตั้งชื่อกลุ่ม

เมื่อคุณตั้งค่ากลุ่มเรียบร้อยแล้ว คุณจะสามารถเพิ่มที่ติดต่อใหม่ลงในกลุ่มนั้นได้โดยการคลิกที่รายการที่ติดต่อ คลิก เพิ่มลงในรายการที่ติดต่อ แล้วเลือกชื่อกลุ่ม

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×