เพิ่มนักเรียนไปยังทีมชั้นเรียน

เพิ่มนักเรียนไปยังทีมชั้นเรียน

เพิ่มนักเรียนไปยังทีมชั้นเรียนที่คุณได้สร้างไว้แล้ว นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกได้ว่าพวกเขาจะได้รับงานที่มอบหมายที่ผ่านมาในชั้นเรียนหรือไม่ ถ้าคุณกำลังมีปัญหาในการเพิ่มนักเรียนลงในชั้นเรียน ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบ IT เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ที่เหมาะสม

เคล็ดลับ: ถ้าผู้ดูแลระบบ IT ของคุณได้สร้างกลุ่ม Microsoft 365 สำหรับชั้นเรียนของคุณ ให้ขอชื่อกลุ่ม คุณสามารถใส่ชื่อกลุ่มเพื่อเพิ่มนักเรียนทั้งหมดในครั้งเดียวได้ เรียนรู้เพิ่มเติม

เพิ่มนักเรียน

 1. นำทางไปยังทีมสำหรับชั้นเรียนที่คุณต้องการเพิ่มนักเรียน จากนั้น เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ที่อยู่ถัดจากทีมสำหรับชั้นเรียนของคุณ

 2. เลือก เพิ่มสมาชิก


  ทีม รายละเอียดเพิ่มเติม จากนั้นเลือกเพิ่มสมาชิก

 3. เลือกแท็บ นักเรียน

 4. พิมพ์ชื่อนักเรียนหรือกลุ่ม แล้วเลือก เพิ่ม

  ค้นหาและเพิ่มนักเรียนไปยังทีมในตัวเลือกเพิ่มสมาชิก

 5. เลือก ปิด 

มอบหมายงานให้กับนักเรียนใหม่

หลังจากที่คุณเพิ่มนักเรียนใหม่ไปยังชั้นเรียนของคุณแล้ว ให้เลือกงานที่มอบหมายที่ผ่านมาซึ่งคุณต้องการให้นักเรียนได้รับ

 1. นำทางไปยังแท็บ งานที่มอบหมาย ในแชนเนล ทั่วไป ของทีมชั้นเรียนของคุณ

 2. เลือกงานที่มอบหมายในรายการของคุณ หรือค้นหาโดยใช้คำสำคัญในกล่องคำสั่ง

 3. เลือก แก้ไขงานที่มอบหมาย

 4. เลือก แก้ไข ถัดจาก ไม่มอบหมายให้กับนักเรียนที่เพิ่มลงในชั้นเรียนนี้ในอนาคต

  แก้ไขว่างานที่มอบหมายนี้จะไปยังนักเรียนในอนาคตหรือไม่

 5. ดำเนินการเลือก แล้วเลือก เสร็จสิ้น นักเรียนใหม่ที่เพิ่มหลังจากที่สร้างงานที่มอบหมายจะได้รับงานที่มอบหมาย 

  เลือกเพื่อมอบหมายให้กับนักเรียนที่เพิ่มลงในชั้นเรียนนี้

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกวันที่ปิดของงานที่มอบหมาย นักเรียนสามารถรับงานที่มอบหมายได้จนกว่าจะถึงวันที่ปิด เมื่อเลยวันที่ปิดแล้ว คุณจะไม่สามารถเพิ่มนักเรียนได้อีกต่อไป


  เมื่อสร้างงานที่มอบหมายใหม่ คุณสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่างานเหล่านั้นจะถูกมอบหมายให้กับนักเรียนในอนาคตโดยอัตโมัติด้วยการทำตามขั้นตอนข้างต้น 

เรียนรู้เพิ่มเติม

เอานักเรียนออกจากทีมชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่ม Microsoft 365

สร้างงานที่มอบหมาย

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สอน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×