เพิ่มบัญชีผู้ใช้ Outlook.com ของคุณลงในแอปอีเมลอื่นหรืออุปกรณ์หน้าแรก

บทความนี้จะอธิบายวิธีการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ Outlook.com ของคุณไปยังแอปอีเมลอื่นหรืออุปกรณ์สมาร์ท

เพิ่มบัญชี Outlook.com ของคุณลงในแอปจดหมายอื่น

บทความนี้จะอธิบายวิธีการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ Outlook.com ของคุณลงใน iPhone, iPad หรือ iPod Touch, อุปกรณ์ Android หรือ Windows phone ถ้าคุณต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ Outlook.com ของคุณไปยังอุปกรณ์หรือแอปอื่นคุณจำเป็นต้องมีการตั้งค่า POP, IMAP และ SMTP สำหรับ Outlook.com

บนอุปกรณ์ Windows Phone และแท็บเล็ต คุณสามารถดาวน์โหลดแอปจดหมายและปฏิทิน Outlookเพื่อเข้าถึงอีเมล ปฏิทิน และที่ติดต่อได้

 1. ในรายการแอป ให้แตะ การตั้งค่า > บัญชี > บัญชีอีเมลและแอป > เพิ่มบัญชี

 2. เลือก Outlook.com

 3. ใส่ที่อยู่อีเมลของคุณแล้วเลือก ถัดไป

 4. ใส่รหัสผ่านของคุณแล้วเลือก ลงชื่อเข้าใช้

 5. ถ้าคุณได้เปิดใช้งานการตรวจสอบสองขั้นตอนสำหรับบัญชีของคุณ ให้อนุมัติการร้องขอการลงชื่อเข้าใช้

 6. เลือก ถัดไป เมื่อถูกถามว่า คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้อุปกรณ์นี้โดยใช้บัญชี Microsoft ของคุณหรือไม่

 7. เลือก เสร็จสิ้น

บนอุปกรณ์ iOS คุณสามารถดาวน์โหลดOutlook For iOSเพื่อเข้าถึงอีเมลปฏิทินและที่ติดต่อของคุณได้ ถ้าคุณไม่ต้องการใช้แอปนี้คุณยังสามารถเพิ่มอีเมลของคุณไปยังแอปจดหมายเริ่มต้นของ iOS ได้

Outlook สำหรับ iOS

 1. เปิด แอป Microsoft Outlook แล้วเลือก การตั้งค่า การตั้งค่า > เพิ่มบัญชี > เพิ่มบัญชีอีเมล

  หมายเหตุ: ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณใช้แอป ให้เลือก เริ่มต้นใช้งาน

 2. ใส่ที่อยู่อีเมลของคุณแล้วเลือก เพิ่มบัญชี

 3. ใส่รหัสผ่านของคุณแล้วเลือก ลงชื่อเข้าใช้

 4. ถ้าคุณได้เปิดใช้งานการตรวจสอบสองขั้นตอนสำหรับบัญชีของคุณ ให้อนุมัติการร้องขอการลงชื่อเข้าใช้

 5. ตอบ ใช่ กับคำถาม ให้แอปนี้เข้าถึงข้อมูลของคุณหรือไม่ คุณสามารถเปลี่ยนสิทธิ์เหล่านี้ได้ตลอดเวลาในการตั้งค่าบัญชีของคุณ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือก ไม่ใช่ แอป Microsoft Outlook จะไม่สามารถตั้งค่าบัญชีของคุณ

 6. ถ้าคุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มบัญชีอื่น ให้เลือก ภายหลัง เพื่อเข้าถึงบัญชีของคุณ

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถแก้ไขที่ติดต่อของคุณภายในแอปได้

แอปจดหมายสำหรับ iOS

 1. เลือก การตั้งค่า > จดหมาย > บัญชี > เพิ่มบัญชี

 2. เลือก Outlook.com

 3. ใส่ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณแล้วเลือก ลงชื่อเข้าใช้

 4. ถ้าคุณได้เปิดใช้งานการตรวจสอบสองขั้นตอนสำหรับบัญชีของคุณ ให้อนุมัติการร้องขอการลงชื่อเข้าใช้

 5. ตอบ ใช่ กับคำถาม ให้แอปนี้เข้าถึงข้อมูลของคุณหรือไม่ คุณสามารถเปลี่ยนสิทธิ์เหล่านี้ได้ตลอดเวลาในการตั้งค่าบัญชีของคุณ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือก ไม่ใช่ แอป Microsoft Outlook จะไม่สามารถตั้งค่าบัญชีของคุณ

 6. ตามค่าเริ่มต้น จดหมายที่ติดต่อปฏิทิน และ ตัวเตือน จะเปิดใช้งานอยู่ทั้งหมด ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานชนิดข้อมูลเหล่านี้ ให้แตะแถบเลื่อน แล้วเลือก บันทึก

บนอุปกรณ์ Android คุณสามารถดาวน์โหลด แอป Microsoft Outlook เพื่อเข้าถึงอีเมล ปฏิทิน และที่ติดต่อได้ ถ้าคุณไม่ต้องการใช้แอปนี้ คุณยังสามารถเพิ่มอีเมลของคุณไปยังแอปจดหมายเริ่มต้นของ Android ได้

Outlook สำหรับ Android

 1. เปิด แอป Microsoft Outlook แล้วเลือก การตั้งค่า การตั้งค่า > เพิ่มบัญชี > เพิ่มบัญชีอีเมล

  หมายเหตุ: ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณใช้แอป ให้เลือก เริ่มต้นใช้งาน

 2. ใส่ที่อยู่อีเมลของคุณแล้วเลือก ดำเนินการต่อ

 3. ใส่รหัสผ่านของคุณแล้วเลือก ลงชื่อเข้าใช้

 4. ถ้าคุณได้เปิดใช้งานการตรวจสอบสองขั้นตอนสำหรับบัญชีของคุณ ให้อนุมัติการร้องขอการลงชื่อเข้าใช้

 5. ตอบ ใช่ กับคำถาม ให้แอปนี้เข้าถึงข้อมูลของคุณหรือไม่ คุณสามารถเปลี่ยนสิทธิ์เหล่านี้ได้ตลอดเวลาในการตั้งค่าบัญชีของคุณ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือก ไม่ใช่ แอป Microsoft Outlook จะไม่สามารถตั้งค่าบัญชีของคุณ

 6. ถ้าคุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มบัญชีอื่น ให้เลือก ภายหลัง เพื่อเข้าถึงบัญชีของคุณ

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถแก้ไขที่ติดต่อของคุณภายในแอปได้

แอป Gmail

 1. ปัดเข้ามาจากด้านซ้ายของหน้าจอแล้วเลือก การตั้งค่า > เพิ่มบัญชี

 2. เลือก ส่วนบุคคล (IMAP/POP) แล้วเลือก ถัดไป

 3. ใส่ที่อยู่อีเมลของคุณ แล้วเลือก ถัดไป

 4. ใส่รหัสผ่านของคุณแล้วเลือก ลงชื่อเข้าใช้

 5. ถ้าคุณได้เปิดใช้งานการตรวจสอบสองขั้นตอนสำหรับบัญชีของคุณ ให้อนุมัติการร้องขอการลงชื่อเข้าใช้

 6. ตอบ ใช่ กับคำถาม ให้แอปนี้เข้าถึงข้อมูลของคุณหรือไม่ คุณสามารถเปลี่ยนสิทธิ์เหล่านี้ได้ตลอดเวลาในการตั้งค่าบัญชีของคุณ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือก ไม่, แอป Microsoft Outlook จะไม่สามารถตั้งค่าบัญชีของคุณได้

 7. เลือกจำนวนครั้งที่คุณต้องการให้แอป Gmail ซิงค์กับบัญชีของคุณแล้วเลือก ถัดไป

 8. ยืนยันชื่อบัญชีของคุณและชื่อที่แสดงบนข้อความของคุณแล้วเลือก ถัดไป

คุณสามารถเพิ่มบัญชี Outlook.com ของคุณไปยัง Outlook สำหรับ Windows และ Outlook for Mac ได้

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถแก้ไขปฏิทิน Outlook.com ที่แชร์ใน Outlook สำหรับ Windows ได้

Outlook.com เป็นหนึ่งในชนิดบัญชีที่มีอยู่แล้วภายในที่คุณสามารถเพิ่มลงใน จดหมาย สำหรับ Windows 10

 1. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย เลือก ตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > จัดการบัญชี > เพิ่มบัญชี > Outlook.com

 2. ใส่ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน Outlook.com ของคุณ แล้วเลือก ลงชื่อเข้าใช้

 3. ถ้าคุณได้เปิดใช้งานการตรวจสอบสองขั้นตอนสำหรับบัญชีของคุณ ให้อนุมัติการร้องขอการลงชื่อเข้าใช้

 4. เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่าบัญชีของคุณ เลือก เสร็จสิ้น

เพิ่มบัญชีผู้ใช้ Outlook.com ของคุณลงในอุปกรณ์อัจฉริยะ

ถ้าคุณต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ Outlook.com ของคุณลงในอุปกรณ์สมาร์ทเช่นกล้องความปลอดภัยหน้าแรกคุณจำเป็นต้องมีรหัสผ่านแอป เมื่อต้องการสร้างรหัสผ่านแอปใหม่สำหรับแอปหรืออุปกรณ์ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ คุณสามารถทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างรหัสผ่านแอปสำหรับแอปหรืออุปกรณ์จำนวนมากได้ตามที่คุณต้องการ

 1. ไปที่หน้าข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยและลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ที่อยู่อีเม Outlook.com และรหัสผ่านของคุณ

 2. เลือกตัวเลือกความปลอดภัยเพิ่มเติม

 3. ภายใต้ รหัสผ่านของแอป ให้คลิก สร้างรหัสผ่านแอปใหม่ รหัสผ่านแอปใหม่จะถูกสร้างขึ้นและปรากฏบนหน้าจอของคุณ

 4. ใส่รหัสผ่านของแอปนี้ที่คุณจะใส่รหัสผ่านปกติของคุณ

ยังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

หมายเหตุ: คุณจะต้อง ลงชื่อเข้า ก่อนเพื่อรับการสนับสนุน หากคุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ ให้ไปที่ การสนับสนุนบัญชี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มบัญชีอีเมลอื่นๆ ของคุณใน Outlook.com

สร้าง ดู และแก้ไขที่ติดต่อและรายการที่ติดต่อใน Outlook.com

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×